7. Araf Suresi / 83.ayet

Bunun ardından onu ve ailesini kurtardık; yalnız hanımı geride kalıp helak içinde kalanlardan oldu.

Bknz: (51/35)»(51/36)

Mustafa Çavdar Meali

Araf 83 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Onu ve akRabasını kurtardık, ancak karısı kurtulmadı ve o, kavmiyle kalanlardandı.

(Araf 83)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Bunun üzerine Biz, (Hz. Lut’un) karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

(Araf 83)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bunun üzerine, biz de hem onu, hem de ona inananları kurtardık, karısı geride kalıp helak olanlardan oldu.

(Araf 83)

Adem Uğur Meali:

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

(Araf 83)

Ahmet Hulusi Meali:

Onu ve Onun inananlarını kurtardık... Karısı hariç! O gelmeyip, yere göçenlerden oldu!

(Araf 83)

Ahmet Tekin Meali:

Onu, karısı hariç ailesini, iman edenleri kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kâfirlerden oldu.*

(Araf 83)

Ahmet Varol Meali

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. O (karısı) ise azapta kalanlardandı.

(Araf 83)

Ali Bulaç Meali:

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

(Araf 83)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Biz de Lût (Aleyhisselâm) ile ailesini ve bağlılarını kurtardık; yalnız karısı, (gizli küfrü sebebiyle) yere geçenlerden oldu.

(Araf 83)

Ali Rıza Sefa Meali:

Bunun üzerine, Onu ve ailesini kurtardık; karısı dışında. O, geride kalanlar arasındaydı.

(Araf 83)

Ali Ünal Meali:

Neticede, (emrimiz üzerine helâkten önce ülkeyi terkeden) Lût’u ve ailesini kurtardık; eşi hariç: o geride kalıp helâk olanların arasında idi.

(Araf 83)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Biz onu ve ailesini kurtardık; hanımı hariç. O geride kalıp helakete uğrayanlardan oldu.

(Araf 83)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Biz de onu ve hanımından başka aile fertlerini kurtardık; çünkü hanımı geride kalanlardan idi.

(Araf 83)

Bekir Sadak Meali:

Bunun uzerine Lut'u ve taraftarlarini kurtadik; yalniz karisi, geride kalip helake ugrayanlardan oldu.

(Araf 83)

Besim Atalay Meali:

Karısından başka, onunla olanları hemen kurtardık, karısı geride kalanlardandı

(Araf 83)

Celal Yıldırım Meali:

Bunun üzerine biz Lût'u da, onun ev halkını da kurtardık, ancak karısını değil, o geriye kalıp (gazaba uğrayanlardan) oldu.

(Araf 83)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Bunun üzerine biz de, Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.

(Araf 83)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu.

(Araf 83)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Diyanet Vakfı Meali:

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

(Araf 83)

Edip Yüksel Meali:

Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Elmalılı Orjinal Meali:

Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere geçenlerden oldu

(Araf 83)

Elmalılı Yeni Meali:

Biz de onu ve ailesini kurtardık; ancak karısı kalıp yere geçenlerden oldu.

(Araf 83)

Erhan Aktaş Meali:

Bunun üzerine onu ve yanında yer alanları kurtardık. Karısı hariç; o, geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Gültekin Onan Meali:

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ehlini (ailesini) kurtardık; o (karısı) ise [yok edilenler arasında] geride kalanlardandı.

(Araf 83)

Hakkı Yılmaz Meali:

Bunun üzerine Biz de o'nu ve ailesini kurtardık, yalnız karısını kurtarmadık; o, geride kalanlardan; düşünce bakımından günâhkar toplumla beraber olanlardan idi.

(Araf 83)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Hanımı hariç, onu ve ailesini kurtarmıştık. (Hanımı) geride (helak olanlarla) kalmıştı.

(Araf 83)

Harun Yıldırım Meali:

Nihayet biz onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı müstesna. O geride kalıp helak olanlardan oldu.

(Araf 83)

Hasan Basri Çantay:

Bunun üzerine biz de hem onu, hem geride kalanlardan olan karısından başka bütün ehlini kurtardık.

(Araf 83)

Hayrat Neşriyat Meali:

Bunun üzerine (biz de) onu ve ehlini kurtardık; ancak karısı hâriç; (o,) geride(azabda) kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Ardından onu [Lut'u] ve ailesini/halkını kurtardık. Ancak [Lut'un] hanımı hariç. O, (azapta¹) kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Hüseyin Atay Meali:

Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı geri kalanlardan oldu.

(Araf 83)

İbni Kesir Meali:

Bunun üzerine Biz de, hem onu, hem de ehlini kurtardık. Ancak karısı, geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

İlyas Yorulmaz Meali:

Lut'u ve karısı dışındaki ehlini (Ona inananları) kurtardık. Çünkü Lut'un karısı boğulanlardan oldu.

(Araf 83)

İskender Ali Mihr Meali:

Böylece Biz, onun eşi (hanımı) hariç, onu ve ailesini kurtardık. O, geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bunun üzerine Biz de onu, geriye kalan karısından başka bütün kendinden olanlarla birlikte kurtardık.

(Araf 83)

Kadri Çelik Meali:

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

(Araf 83)

Mahmut Kısa Meali:

Bunun üzerine, onu ve ailesini bir gece vakti şehirden çıkararak, gelecek olan azaptan kurtardık fakat karısı hariç, çünkü o, kâfirlerin zulmünü onaylayarak o zâlimlerle birlikte geride kalanlardan olmuştu!

(Araf 83)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ailesini ve onu, karısı dışında kurtardık. Karısı geride kalanlardandır.

(Araf 83)

Mehmet Türk Meali:

Bunun üzerine Biz geride (helâk olacaklar içerisinde) kalan karısı dışında, onu ve ailesini kurtardık.

(Araf 83)

Muhammed Celal Şems Meali:

Biz, karısı dışında, onu ve ehlini kurtardık. (Karısı) geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Muhammed Esed Meali:

Bunun üzerine onun ve geride kalanlar arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.

(Araf 83)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Bunun üzerine biz, onu ve ailesini kurtardık; fakat karısı ise geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Mustafa Çavdar Meali:

Bunun ardından onu ve ailesini kurtardık; yalnız hanımı geride kalıp helak içinde kalanlardan oldu.

Bknz: (51/35)»(51/36)

(Araf 83)

Mustafa Çevik Meali:

83-84 Biz de karısı hariç, Lût’u ve ailesini kurtardık. Geride kalanların üzerine yağmur gibi taş yağdırıp hepsini helak ettik. Allah’ın davetine başkaldıranlara ders olsun.

(Araf 83)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Bunun ardından onu ve yakınlarını kurtardık; ne ki eşi (yolda) dökülenlerden biri oldu.

(Araf 83)

Osman Okur Meali:

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

(Araf 83)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Artık Biz O'nu ve ehlini kurtardık, zevcesi müstesna, o geriye kalıp helâk olanlardan oldu.

(Araf 83)

Ömer Öngüt Meali:

Biz de onu ve âilesini kurtardık. Yalnız karısı geride kalıp helâka uğrayanlardan oldu.

(Araf 83)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bunun üzerine, hem onu, hem de onun ‘inanmış’ yakınlarını kurtardık, geride sadece ‘öbürlerine benzeyen’ karısı kaldı.

(Araf 83)

Sadık Türkmen Meali:

Biz de onu ve ailesini kurtardık, hanımı hariç! O geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Seyyid Kutub Meali:

Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.

(Araf 83)

Suat Yıldırım Meali:

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu.

(Araf 83)

Süleyman Ateş Meali:

Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. Karısı (yanardağ) külleri altında kalanlardan oldu.[1]

1) Lav külleri altında kalanlar, Lut aleyhisselama inanmamış olanlardı. Görevli melekler ile İbrahim aleyhisselam arasında şöyle bir konuşma geçmişti: İbrahim: "Elçiler! Asıl göreviniz nedir?" diye sordu. "Biz günahkar bir topluluğa gönderildik" dediler "Üzerlerine (pişmiş) balçıktan taş yağdırmakla görevlendirilmiştik." "Rabbinin katında damgalanmış, aşırı davrananlara özel taşlar... Orada inanmış olan kim varsa dışarı çıkardık... Bir ev dışında Allah'a tam teslim olmuş (müslüman) kimse bulamadık. (Zariyat 51/31-36) Lut aleyhisselamın da karısı kafirdi. Bunu gösteren ayet şudur: Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan ikisinin nikahı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah'tan gelen hiç bir şeyi engelleyemeyecektir. Onlara "Ateşe girenlerle birlikte siz de girin" denecektir. (Tahrim 66/10)  

(Araf 83)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Bunun üzerine, karısı dışında, Lût'u ve taraftarlarını kurtardık.

(Araf 83)

Şaban Piriş Meali:

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

(Araf 83)

Talat Koçyiğit Meali:

Bunun üzerine biz de, geride kalanlardan olan karısı dışında, hem Lût u, hem de ehlini kurtarmıştık.

(Araf 83)

Tefhimul Kuran Meali:

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

(Araf 83)

Ümit Şimşek Meali:

Biz de Lût'u ve ailesini kurtardık—ancak karısı müstesna; o geride kalıp helâk olanlardan idi.

(Araf 83)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz de onu ve ailesini kurtardık karısı müstesna. O, yere geçenlerden oldu.

(Araf 83)

Rashad Khalifa Meali:

Consequently, we saved him and his family, but not his wife; she was with the doomed.

(Araf 83)