85. Burüc Suresi / 22.ayet

Korunmuş/dokunulamaz levhalardadır.

Bknz: (6/115)(15/9)(18/27)(43/3)»(43/4)

Mustafa Çavdar Meali

Burüc 22 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Korunmuş levhada.*

(Burüc 22)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Kur’an’ın aslı) Levh-i Mahfuz'dadır. (Elimizdeki Kutsal Kitabımız da Allah’ın özel muhafazası altındadır.)

(Burüc 22)

Abdullah Parlıyan Meali:

Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır.

(Burüc 22)

Adem Uğur Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Ahmet Hulusi Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır!

(Burüc 22)

Ahmet Tekin Meali:

Allah katında korunan ana kitapta -sicilde- Levh-i Mahfuz'da; Allahın kâinatta yürürlükte olan kanunlarına uygun tecelli eden iradesine tevdi edilmiş korumada, yazıya geçirilerek korunan Kur'andır.

(Burüc 22)

Ahmet Varol Meali

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Ali Bulaç Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bir Levh-i Mahfûz'dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).

(Burüc 22)

Ali Rıza Sefa Meali:

Korunan Yazıt'dadır.[586]

586)"Korunan Yazıt" anlamına gelen "Levh-i Mahfuz" terimi, yalnızca bu ayette bildirilmiştir. Bu terim, Kur'an çevirilerinin çoğunluğunda, Arapça biçimiyle bırakılmıştır. Kimi yorumcular, Kur'an'ın birçok ayetinde bildirilen; "Ana Kitap", "Apaçık Kitap" ve "Saklayıp Gözeten Kitap" tanımlarının da Levh-i Mahfuz'a yönelik olarak bildirildiğini öne sürerler.

(Burüc 22)

Ali Ünal Meali:

(Aslı) Levhı Mahfuz’da, (her türlü müdahaleden koruma altındadır ve her türlü bâtıldan uzaktır).

(Burüc 22)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Levh-i Mahfuz’da saklıdır. [Kâinatta geçerli olan İlahî yasaların aynısıdır.]

(Burüc 22)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfuz'dabulunan şerefli Kur'an'dır.

(Burüc 22)

Bekir Sadak Meali:

(21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *

(Burüc 22)

Besim Atalay Meali:

Korunan bir levhadadır

(Burüc 22)

Celal Yıldırım Meali:

Levh-i Mahfûz'dadır.

(Burüc 22)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(O) korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.

(Burüc 22)

Diyanet İşleri Eski Meali:

21,22. Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.*

(Burüc 22)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.

(Burüc 22)

Diyanet Vakfı Meali:

21, 22. Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.*

(Burüc 22)

Edip Yüksel Meali:

Korunmuş bir ana levhadadır.

(Burüc 22)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bir Levh-ı Mahfuz'da.

(Burüc 22)

Elmalılı Yeni Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Erhan Aktaş Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.[1]

1)Korunmuş levha. İlahi koruma.

(Burüc 22)

Gültekin Onan Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Hakkı Yılmaz Meali:

21-22 Aksine o, korunmuş levhada şerefli bir Kur’ân'dır.

(Burüc 22)

Harun Yıldırım Meali:

Levhi Mahfuz’dadır.

(Burüc 22)

Hasan Basri Çantay:

Ki mahfuuz bir levhadadır (o).

(Burüc 22)

Hayrat Neşriyat Meali:

Levh-i Mahfûz'da (korunmuş bir levhada)dır.

(Burüc 22)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Korunmuş bir levhanın (Levhi mahfuzun) içindedir.

(Burüc 22)

Hüseyin Atay Meali:

21-22 Ancak o, saklı bir levhada bulunan bir yüce Kurandır.

(Burüc 22)

İbni Kesir Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

İlyas Yorulmaz Meali:

Korunmuş sayfalar içinde (olan Kur'an)

(Burüc 22)

İskender Ali Mihr Meali:

(O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

(Burüc 22)

Kadri Çelik Meali:

Levh-i Mahfuz'da (yazılı) bulunmaktadır.

(Burüc 22)

Mahmut Kısa Meali:

Bizzat Allah tarafından korunan kutsal bir levha, Levh-i Mahfuz üzerine nakşedilmiş ve sonra, bir tek harfi bile değiştirilmeden insanlığa tebliğ edilmiş bir ilâhî kelâmdır.

(Burüc 22)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ukubeti belli şekilde, Levh-i mahfuzla korunmuştur, Kur'an. Cenab-ı Allah koyucusu ve yardımcısıdır kendi hikmetinin.

(Burüc 22)

Mehmet Türk Meali:

21,22. Hayır! (Kâfirler yalanlasalar bile) o, Levh-i Mahfuz’dan1 indirilen çok şerefli bir Kur’ân’dır. *

(Burüc 22)

Muhammed Celal Şems Meali:

(O,) Levh-i Mahfûz’dadır.

(Burüc 22)

Muhammed Esed Meali:

kaybolmayan bir levha üzerine (işlenmiş (bir hitabe)).

(Burüc 22)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Ve o, korunan bir levhada bulunmaktadır.

(Burüc 22)

Mustafa Çavdar Meali:

Korunmuş/dokunulamaz levhalardadır.

Bknz: (6/115) - (15/9) - (18/27) - (43/3)»(43/4)

(Burüc 22)

Mustafa Çevik Meali:

17-22 Ey Peygamber! Sen Allah’ın davetinden inatla yüz çevirenleri, Firavun ve Semûd kavminin başlarına gelen azap ile de uyarmıştın. Buna rağmen Allah’ın kendilerini çepeçevre kuşatmış olduğunu anlamak istemiyorlar. Oysa reddettikleri ilahi davetle kula kulluktan kurtuluşa, şerefli, onurlu, özgür ve mutlu bir hayata çağırılmaktalar. Çağrılmakta oldukları ilahi nizamın kitabı Kur’an, Allah’ın koruması altındadır.

(Burüc 22)

Mustafa İslamoğlu Meali:

tarifsiz bir hafızada koruma altına alınmıştır.

(Burüc 22)

Osman Okur Meali:

(21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.

(Burüc 22)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Mahfûz olan bir levhadadır.

(Burüc 22)

Ömer Öngüt Meali:

Levh-i mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Ömer Sevinçgül Meali:

Aslı saklı levhada korunandır!

(Burüc 22)

Sadık Türkmen Meali:

Korunmuş bir levhadadır!

(Burüc 22)

Seyyid Kutub Meali:

Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)'dır.

(Burüc 22)

Suat Yıldırım Meali:

(21-22) Hayır, hayır! Kur'an onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır.

(Burüc 22)

Süleyman Ateş Meali:

Korunan bir levhada (yazılı)dır.

(Burüc 22)

Süleymaniye Vakfı Meali:

O, Levh-i mahfuzdadır.

(Burüc 22)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Sağlam bir şekilde korunmaktadır.

(Burüc 22)

Şaban Piriş Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Talat Koçyiğit Meali:

21-22 Onların yalanladıkları Kur'ân da levh-ı mahfûz'da bulunan yüce bir kitaptır.

(Burüc 22)

Tefhimul Kuran Meali:

Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Ümit Şimşek Meali:

O Levh-i Mahfuzda korunmuştur.

(Burüc 22)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfuz'dadır.

(Burüc 22)

Rashad Khalifa Meali:

In a preserved master tablet.

(Burüc 22)