Burçlarla /yıldız kümeleriyle donatılan göğe.

Şahit olan nebilere, şahit olunan toplumlar şahit olsun ki.

Tutuşturulmuş ateşle doldurulmuş çukurlar.

Onlar çukurların kenarında oturmuşlar.

Müminlere yaptıkları zulmü seyrediyorlar.

Onlar, sırf yüce ve övgüye layık olan Allah'a iman ettiler diye müminlere bu zulmü reva görüyorlar.

O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'na aittir. Üstelik O, her şeye şahittir.

Mümin erkek ve mümin kadınlara işkence ettikten sonra tövbe ederek iman etmeyenler var ya işte onları cehennem azabı beklemektedir.

Ama iman edip, iyi ve güzel işler yapan kimseleri ise tabanından ırmakların çağladığı ve içinde kalacakları cennetler beklemektedir. İşte büyük bahtiyarlık budur.

Şüphesiz Rabbinin cezalandırması çok şiddetlidir.

Zira ilk defa yaratan O'dur ve tekrar diriltecek olan da O'dur.

Aynı zamanda eşsiz bir bağışlayıcı ve çok seven ve sevilmeye layık olan da O'dur.

O, yüce hükümranlık makamının sahibidir.

Onun için dilediği her şeyi yapabilendir.

Malum orduların haberi sana gelmedi mi?

Firavun ve Semud ordularına dair haber?

Doğrusu bu kâfirlerin onlardan haberi olduğu halde yalanlamaya devam ediyorlar.

Allah ise onları arkalarından çepeçevre kuşatmıştır.

Hiç şüphen olmasın ki bu kitap şanlı şerefli bir Kur'an'dır.

Korunmuş/dokunulamaz levhalardadır.