6. Enam Suresi / 115.ayet

Zira Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun kelimelerini/hükümlerini değiştirebilecek bir güç yoktur. O’dur her şeyi işiten, her şeyi bilen.

Bknz: (15/9)(18/27)(6/34)(6/13)

Mustafa Çavdar Meali

Enam 115 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Rabbinin sözleri, gerçek olarak ve adalet üzere tamdır, tekemmül etmiştir, sözlerini değiştirecek yoktur ve odur duyan, bilen.

(Enam 115)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Rabbinin sözü (Kur’an’ın hükmü), doğruluk (ve uygunluk) bakımından da, adalet (hakkaniyet ve hürriyet) bakımından da tamamlanıp (kemâle erdirilmiştir. Eşsiz ve eksiksizdir.) Onun sözlerini (hiç kimse ve hiçbir gerekçe ile, yersiz ve gereksiz bulup) değiştiremeyecektir. O (her şeyi) İşiten ve Bilen (Allah’tır ve Kur’an O’nun kelâmıdır).

(Enam 115)

Abdullah Parlıyan Meali:

Zira Rabbinin vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir. O'nun vaadlerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek, hiçbir güç yoktur. Ve yalnızca O'dur, herşeyi duyan ve herşeyi bilen.

(Enam 115)

Adem Uğur Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Ahmet Hulusi Meali:

Rabbinin sözü doğrulanmış ve hak edilen şekilde sonuçlanmıştır! O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur... Semi', Aliym "HU"dur!

(Enam 115)

Ahmet Tekin Meali:

Rabbinin sözü, Kur'ân, şeriatın kuralları, Allah'ın koyduğu, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzen, haklar ve sorumluluklar, Allah'ın peygamberine yardımı ve zaferler, mükâfat ve ceza ile ilgili bilgiler, ibret verici kıssalar doğru ve adâlet ölçüleri içinde tamamlandı. Onun sözlerini düzeltmeye, değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Onların yerini tutacak sözleri, kanunları da kimse koyamaz. O her şeyi duyurur, ilmi her şeyi kucaklar.

(Enam 115)

Ahmet Varol Meali

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tastamamdır. [12] O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, duyandır, bilendir.*

(Enam 115)

Ali Bulaç Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Rabbinin emir ve yasakları, doğruluk ve adalet yönünden tamam oldu. Onun kelimelerini değiştirebilecek hiç bir şey yoktur. Allah, onların dediklerini hakkıyla işiticidir, gizlediklerini de kemâliyle bilicidir.

(Enam 115)

Ali Rıza Sefa Meali:

Efendinin Sözü, doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O'nun Sözlerini değiştirebilecek yoktur. Çünkü O, Duyandır; Bilendir.

(Enam 115)

Ali Ünal Meali:

Rabbinin (insanlık tarihi boyunca dönem dönem ve her döneme has bölümüyle indirdiği) Kelimesi, (verdiği bütün bilgiler ve haberler itibariyle) doğrunun ve (Kıyamet’e kadar geçerli olmak üzere getirdiği hükümler itibariyle de) adaletin ta kendisi olarak (artık bu Kitap’la) tamamlanmaktadır. O’ nun (Kudret ve Kelâmı’nın) kelimelerini (yaratılışı, kâinat ve insan hayatı için takdir ve va’z buyurduğu hükümleri) değiştirmek olmaz. O, Semî‘ (her şeyi hakkıyla işiten) dir, Alîm (her şeyi hakkıyla bilen)dir.

(Enam 115)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Rabbinin yasaları, doğruluk ve adalet yönünden tam mükemmeldirler. Onun yasalarında değişiklik olmaz. O her şeyi en iyi şekilde işiten ve bilendir.

(Enam 115)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir; bilendir.

(Enam 115)

Bekir Sadak Meali:

Rabbinin sozu, dogruluk ve adaletle tamamlandi. O'nun sozlerini degistirebilecek yoktur. O, isitir ve bilir.

(Enam 115)

Besim Atalay Meali:

Gerçeklikle, adaletçe, Tanrının sözü tamam olmuştur, Tanrının sözlerini kimse değiştiremez, o işitir o bilir

(Enam 115)

Celal Yıldırım Meali:

Rabbin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tamamlanmıştır. O'nun sözünü değiştirecek yoktur. O, işiten ve bilendir.

(Enam 115)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. O'nun sözlerini/kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, (her şeyi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

(Enam 115)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlandı. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitir ve bilir.

(Enam 115)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Rabbinin kelimesi (Kur'an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(Enam 115)

Diyanet Vakfı Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Edip Yüksel Meali:

Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, İşitendir, Bilendir.

(Enam 115)

Elmalılı Orjinal Meali:

Rabbının kelimesi doğrulukça da, adaletçe de tam kemalindedir, onun kelimelerini değiştirebilecek yok, semi' o, alim o

(Enam 115)

Elmalılı Yeni Meali:

Rabbinin sözü, doğrulukça da adaletçe de tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Erhan Aktaş Meali:

Rabb'inin kelimesi[1] doğruluk ve adaletçe tamdır. O'nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

1)Takdir edilmiş hükmü.

(Enam 115)

Gültekin Onan Meali:

rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek biri yoktur. O, en iyi işitendir, en iyi bilendir.

(Enam 115)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Rabbinin kelimesi (Kur’ân), doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, (işiten ve dualara icabet eden) Es-Semi’ ve (her şeyi bilen) El-Alîm’dir.

(Enam 115)

Harun Yıldırım Meali:

Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Şüphesiz O Semî’dir, Alîm’dir.

(Enam 115)

Hasan Basri Çantay:

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun kelimelerini değişdirici (hiç bir şey ve hiç bir kuvvet) yokdur. O, (dedikoduları) hakkıyle işiden (küfr edenlerin içlerini) kemaliyle bilendir.

(Enam 115)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve Rabbinin sözü (emir ve yasakları) doğruluk ve adâlet cihetiyle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur! Çünki O, Semî' (herşeyi hakkıylaişiten)dir, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir.

(Enam 115)

Hubeyb Öndeş Meali: /

RAB'binin kelimesi¹ doğruluk ve adalet bakımından tamamlandı. Kendisini devamlı bilen, devamlı işiten iken onun kelimeleri için hiçbir değiştirici yoktur.

(Enam 115)

Hüseyin Atay Meali:

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitir, bilir.

(Enam 115)

İbni Kesir Meali:

Rabbının sözü; doğruluk ve adalet yönünden tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O; Semi'dir, Alim'dir.

(Enam 115)

İlyas Yorulmaz Meali:

Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlandı. Kesinlikle onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işiten ve bilendir.

(Enam 115)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O’nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir.

(Enam 115)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Çalabının sözü doğrulukça da, tüzlükçe de eksiksizdir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işiticidir, bilicidir.

(Enam 115)

Kadri Çelik Meali:

Doğruluk ve adalet üzere olan Rabbinin sözü (dini, Kur'an'ın inişiyle birlikte) sona (kemale) erdi. O'nun sözlerini (artık) değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Mahmut Kısa Meali:

Rabb’inin sözleri, hem doğruluk hem de adâlet bakımından sözlerin en mükemmelidir. Aklını kullanan her insan, bu kitabın yalnızca doğruları dile getirdiğini, istediği hayat tarzının insanlığın kurtuluşunu sağlayacak tek çözüm yolu olduğunu ve ortaya koyduğu temel prensiplerin adâletin ta kendisi olduğunu görecektir. Ve bu kitap, insanlık var oldukça güneş gibi parlamaya devam edecektir! Zira hiçbir güç, O’nun sözlerini bozup değiştiremeyecektir!Öyle ya, O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. O hâlde, ey hakîkat yolunun yolcusu! Allah yolunda tek başına kalmış olsan bile, asla yılgınlığa düşmeyecek, kararlılıkla yoluna devam edeceksin. Unutma ki:

(Enam 115)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Adalet ve doğruluk üzerine artık Rabbinin sözleri tamamlanmıştır. Muhakkak ki O'nun sözlerini değiştirecek yoktur. O Semi'dir, Alim'dir

(Enam 115)

Mehmet Türk Meali:

Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur.1 O hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.*

(Enam 115)

Muhammed Celal Şems Meali:

Rabbinin sözü hak ve adaletle gerçekleşecekti. O’nun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir.

(Enam 115)

Muhammed Esed Meali:

zira, Rabbinin vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir. Onun vaatlerini(n gerçekleşmesini) engelleyebilecek hiçbir güç yoktur: ve yalnızca Odur her şeyi duyan, her şeyi bilen.

(Enam 115)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Mustafa Çavdar Meali:

Zira Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun kelimelerini/hükümlerini değiştirebilecek bir güç yoktur. O’dur her şeyi işiten, her şeyi bilen.

Bknz: (15/9) - (18/27) - (6/34) - (6/13)

(Enam 115)

Mustafa Çevik Meali:

Rabbimin âyetlerinden oluşan bu Kur’an, hem doğruluk hem adalet bakımından, tek ve mükemmel olan hayat tarzının kaynağıdır. Rabbimin sözleri olan âyetlerini geçersiz kılacak söz yoktur. O her şeyin tek doğru olanını bilen, her şeye güç yetiren, her şeyi yerli yerine koyan ve her şeyden haberdar olandır.

(Enam 115)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Zira Rabbinin sözü aslına sadık olarak (yerine ulaşmış) ve adaletle uygulanmıştır: O'nun sözlerini alıp da yerine başka söz koyacak hiçbir güç yoktur: Zira her şeyi işiten, her şeyi bilen sadece O'dur.

(Enam 115)

Osman Okur Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Rabbinin kelimesi, doğruluk ve adaletce tamamlanmıştır. Onun kelimelerini tebdîl edecek yoktur. O semîdir, alîmdir.

(Enam 115)

Ömer Öngüt Meali:

Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tamamlanmıştır, tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Ömer Sevinçgül Meali:

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet üzere tamam oldu. Onun sözünü hiç kimse değiştiremez. O işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Sadık Türkmen Meali:

Rabbinin sözü/kelimeleri doğruluk ve adaletçe tamamlanmıştır. O’nun kelimelerini(n aslını) değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Seyyid Kutub Meali:

Rabbinin sözü doğruluğun ve adaletin doruğuna erdi. O'nun sözlerini hiçbir güç değiştiremez. O her şeyi işitir ve bilir.

(Enam 115)

Suat Yıldırım Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir.

(Enam 115)

Süleyman Ateş Meali:

Rabbinin sözü hem doğruluk, hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. O'nun sözleri yerine geçecek söz yoktur. O dinler, bilir.

(Enam 115)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Rabbinin sözü doğru olarak ve adaletle yerine getirildi. Hiçbir güç, Allah'ın sözlerini yerine getirmesine engel olamaz. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir.

(Enam 115)

Şaban Piriş Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç bir şey yoktur. O, işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Talat Koçyiğit Meali:

Doğruluk ve adalet yönünden Rabbının (sana yardım hususundaki) sözü tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir şey yoktur. O, hakkıyle işiten, hakkıyle bilendir.

(Enam 115)

Tefhimul Kuran Meali:

Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O, işitendir, bilendir.

(Enam 115)

Ümit Şimşek Meali:

Rabbinin sözü doğruluk yönüyle de, adalet yönüyle de tamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur.(20) O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.*

(Enam 115)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O.

(Enam 115)

Rashad Khalifa Meali:

The word of your Lord is complete, in truth and justice. Nothing shall abrogate His words. He is the Hearer, the Omniscient.

(Enam 115)