45. Casiye Suresi / 14.ayet

İman edenlere, söyle! Her toplum kendi yaptığının cezasını çekmesi için, Allah’ın cezalandırma günlerinin geleceğini ummayanların yaptıklarını şimdilik bağışlasınlar!

Bknz: (7/50)»(7/51)(10/15)

Mustafa Çavdar Meali

Casiye 14 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Îman edenlere de ki: İşlediklerine karşılık ceza vermesi için, Allah'ın günlerinin gelip çatacağını ummayanların suçlarını, şimdilik örtsünler.*

(Casiye 14)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İman edenlere de ki: "(Din düşmanlarını) Onları kendi kazandıklarıyla (küfür ve kötülük olarak yaptıklarıyla) cezalandırması için (Cenab-ı Hakkın yularlarını uzatıp fırsat tanımasına aldanmasınlar), Allah'ın (hesap ve intikam) günlerini ummayanlara (ve inanmayanlara aldırmasınlar,şimdilik tebliğ görevini yaparak, onları) boş verip bağışlasınlar (kendi hallerine bıraksınlar) .” Çünkü Allah her toplumu yaptıklarına göre cezalandıracaktır. *

(Casiye 14)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ey peygamber! İman edenlere söyle: “Allah'ın her toplumu işleyip elde ettikleriyle cezalandıracağı günlerin geleceğini ümit etmeyenlerin, yaptıkları eziyetlere şimdilik güçleri yetmediklerinden dolayı sabredip vazgeçsinler. Çünkü insanlara hak ettiklerinin karşılığını vermek, sadece Allah'a mahsustur.

(Casiye 14)

Adem Uğur Meali:

İman edenlere söyle: Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu, yaptığına göre cezalandıracaktır.

(Casiye 14)

Ahmet Hulusi Meali:

İman edenlere söyle, "Allah Günleri"ni (bildirilenlerin yaşanacağı süreç) ummayanları bağışlasınlar; ta ki (Allah) onları yaptıklarının getirisi ile cezalandırsın!

(Casiye 14)

Ahmet Tekin Meali:

Ey Muhammed, iman edenlere söyle: “Allah'ın cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları, cezalandırılma endişesi duymayanları şimdilik bağışlasınlar. Allah, her kavmi, işledikleri ameller karşılığında, hak ettikleriyle cezalandıracaktır.”

(Casiye 14)

Ahmet Varol Meali

İman edenlere söyle: Allah'ın bir kavmi kazandıklarından dolayı cezalandırması için, Allah'ın (ceza) günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Ali Bulaç Meali:

İman edenlere de ki: "(Allah'ın) Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Allah'ın günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar."

(Casiye 14)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Ey Rasûlüm), iman edenlere söyle: Allah'ın (azab) günlerinden korkmayanları bağışlasınlar; çünkü (Allah) her kavme, kazandıklarının karşılığını verecektir. (Bu ayet-i kerime, müşriklerden, birinin Hz. Ömer'e sövmesi ve Hz. Ömer'in de onu yakalayıb dövmek istemesi üzerine nazil olmuştur. Kıtal ayeti ile nesh edildiği de söylenmektedir).

(Casiye 14)

Ali Rıza Sefa Meali:

İnananlara, şunu söyle: Allah'ın Günlerini düşünmeyen, yaptıkları yüzünden cezalandıracağı toplumu bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Ali Ünal Meali:

İman edenlere de ki, (inkârlarının ne manâya gelip ne netice verdiğini) Allah’ın (kendilerine göstereceği) günlerin gelip çatacağını beklemeyenlerin sözlerine ve davranışlarına aldırış etmesinler ve onların kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü Allah, hangi topluluk ne kazanmış (ne yapmış, hanesine ne yazdırmışsa) muhakkak karşılığını verecektir.

(Casiye 14)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İnananlara de ki: “Allah’ın azap günlerinden korkmayanları affetsinler. Ki Allah, yaptıklarından (affettiklerinden) dolayı o (iyi) toplumu mükâfatlandırsın.(*)*

(Casiye 14)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İnananlara söyle: Allah'ın ceza günlerini beklemeyenlere aldırmasınlar; çünkü Allah, her bir topluluğa yaptıklarının karşılığını verecektir.

(Casiye 14)

Bekir Sadak Meali:

Inanmislara de ki: Allah'in bir milleti yaptiklarina karsilik cezalandiracagi gunlerin gelecegini ummayanlari simdilik bagislasinlar.

(Casiye 14)

Besim Atalay Meali:

De ki inananlara: «Allah günlerin ummayanları bağışlaya, çünkü Allah her ulusa, yaptığıyla ceza verir»

(Casiye 14)

Celal Yıldırım Meali:

İmân edenlere de ki: Allah'ın her milleti, işleyip elde ettikleriyle cezalandıracağı günlerin (geleceğini) ümit etmeyenleri bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Resulüm!) İnananlara söyle: “(Allah'ın) o inkârcıları yaptıkları yüzünden cezalandırması için, Allah'ın (vadedilen) günlerine kavuşmayı ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar (çünkü onları nasıl olsa Allah cezalandıracaktır).”

(Casiye 14)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnanmışlara de ki: Allah'ın bir milleti yaptıklarına karşılık cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İnananlara söyle, Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin.

(Casiye 14)

Diyanet Vakfı Meali:

İman edenlere söyle: Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu, yaptığına göre cezalandıracaktır.  *

(Casiye 14)

Edip Yüksel Meali:

İnananlara söyle ki, ALLAH'ın günlerini ummayanları bağışlasınlar. Zira O, yaptıkları işlere göre bir topluluğa karşılık verir.

(Casiye 14)

Elmalılı Orjinal Meali:

Söyle iyman edenlere: Allah günlerini ümid etmiyen kimselere mağrifetle muamele etsinler, çünkü her kavmı kesibleriyle cezalandıracak

(Casiye 14)

Elmalılı Yeni Meali:

İman edenlere söyle: Allah'ın cezalandıracağı günlerin (geleceğin)i ümit etmeyen kimseleri bağışlasınlar; çünkü (Allah) her kavmi kazandıkları ile cezalandıracaktır.

(Casiye 14)

Erhan Aktaş Meali:

İnanlara de ki: "Allah'ın, kendilerini hesaba çekeceği günün geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Her topluma yaptıklarının karşılığı verilecektir.

(Casiye 14)

Gültekin Onan Meali:

İnananlara de ki: "(Tanrı'nın) Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Tanrı'nın günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar."

(Casiye 14)

Hakkı Yılmaz Meali:

(14,15) İman etmiş kişilere söyle: “Allah'ın her toplumu, kazandıklarıyla cezalandırması için, Allah'ın ciddi boyutta cezalandıracağı günleri ummayan; âhirete inanmayan kimseleri bağışlasınlar, kendileri cezalandırmaya kalkmasınlar, Allah'a bıraksınlar. Her kim sâlihi işlerse işte kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa işte kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”

(Casiye 14)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

İman edenlere de ki: “Allah’ın günlerini ummayanları bağışlasınlar. Ta ki Allah, her kavme kazandıklarının karşılığını versin.”

(Casiye 14)

Harun Yıldırım Meali:

İman edenlere de ki: “Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Allah’ın günlerini ummayanları bağışlasınlar.”

(Casiye 14)

Hasan Basri Çantay:

(Habibim) iman edenlere söyle: Allahın günleri (nin çatıb geleceği) ni ümid etmeyenleri (n ezalarına) aldırış etmesinler. Çünkü (Allah) herhangi bir kavme (ancak) kazanmakda olduklarıyle mukaabele eder.

(Casiye 14)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ey Resûlüm!) Îmân edenlere de ki, Allah'ın (cezâlandırma) günlerini(n geleceğini)ummayan kimseleri bağışlasın (aldırmasın)lar; tâ ki (Allah), her topluluğa kazanmakta olduklarının karşılığını versin!

(Casiye 14)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İnanmış olanlara söyle de Allah'ın günlerini beklemeyenleri bağışlasınlar ki [Allah], elde ettikleri sebebiyle bir millete karşılığını versin.

(Casiye 14)

Hüseyin Atay Meali:

İnananlara söyle: "Allah'ın günlerini ummayan kimseleri bağışlasınlar. Çünkü O, bir ulusun yaptıklarına göre cezasını verecektir"

(Casiye 14)

İbni Kesir Meali:

İman edenlere söyle: Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan kimseleri bağışlayıp geçsinler. Çünkü Allah, her kavmi yaptıklarıyla cezalandıracaktır.

(Casiye 14)

İlyas Yorulmaz Meali:

İman edenlere deki “Allah'ın, bir topluluğu kazandıklarından dolayı cezalandırması için var ettiği, Allah'ın günlerini (hesap gününü) ummayanları bağışlasınlar.

(Casiye 14)

İskender Ali Mihr Meali:

Âmenû olanlara de ki: “Allah’ın günlerinin (geleceğini) ummayan, kazanmış olduklarından dolayı (Allah’ın) cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar.”

(Casiye 14)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İnananlara söyle, Allah'ın o günleri geleceğini ummıyanları bağışlasınlar. Şunun için ki Allah her ulusa kazandıklarına göre karşılıklarını verecektir.

(Casiye 14)

Kadri Çelik Meali:

İman edenlere de ki: “Allah'ın (azap) günlerini ummayan kimseleri bağışlasınlar da böylece Allah her kavmi kazandıklarıyla cezalandırsın.”

(Casiye 14)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Müslüman! İnananlara söyle; Allah’ın zâlimleri cezalandırıp müminleri zafere ulaştıracağı ceza günlerinin geleceğini ummayan o inkârcıları şimdilik bağışlasınlar. Çünkü Allah, yeri ve zamanı gelince onlarla savaşmanıza izin verecek ve müminlere kan kusturan bir halkı, yaptıklarından dolayı en ağır biçimde cezalandıracaktır. O hâlde, siz bıkıp usanmadan hakîkati anlatmaya devam edin:

(Casiye 14)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Söyle iman edenlere ki: "Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenler var. İşte onların alacakları cezalara hiç aldırış etmesinler, kusurlarını bağışlasınlar. Yüce Allah herkese ne yaparlarsa, onlara yaptıklarının karşılığını verecektir."

(Casiye 14)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed!) Îman edenlere: “(Allah’ın) her topluma kazandıklarının karşılığını vermesi için Allah’ın (azap) günlerinden1 korkmayanları (şimdilik) bağışlamalarını.” söyle.*

(Casiye 14)

Muhammed Celal Şems Meali:

Sen müminlere de ki: “Allah’ın günlerini ummayanları (O’nun cezasından korkmayanları) affetsinler. Bunun sonucu O, böyle bir kavime yaptıklarının karşılığını (bizzat) verecektir.

(Casiye 14)

Muhammed Esed Meali:

İman etmiş olan herkese söyle: Allah'ın Günleri'nin geleceğine inanmayanları affetsinler, (çünkü) insanlara hak ettiklerinin karşılığını vermek (yalnız) O'na özgüdür.

(Casiye 14)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

İnananlara söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. O günler, Allah'ın, bir toplumu, yaptıklarından dolayı cezalandırması içindir.

(Casiye 14)

Mustafa Çavdar Meali:

İman edenlere, söyle! Her toplum kendi yaptığının cezasını çekmesi için, Allah’ın cezalandırma günlerinin geleceğini ummayanların yaptıklarını şimdilik bağışlasınlar!

Bknz: (7/50)»(7/51) - (10/15)

(Casiye 14)

Mustafa Çevik Meali:

14-15 Ey Peygamber! Mü’minlere söyle, “Son Saat’in, Kıyamet ve Hesap Gününün geleceğine inanmayanların yaptıkları eziyetlere şimdilik sabırla dirensin, onlardan uzak durmaya çalışsınlar. Allah her insanın yaptıklarının hesabını soracaktır.” Kim, Allah’ın davetine icabet eder salih amel işlerse kendi yararına olur; her kim de ondan yüz çevirirse bu kendi zararınadır. Sonunda bütün insanlar Allah’ın davetine karşı tutumlarından hesaba çekilecekler.

(Casiye 14)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Söyle iman edenlere: Allah'ın Günleri'nin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar; çünkü O bir toplumu (ancak) ısrar yaptıklarından dolayı cezalandırır.

(Casiye 14)

Osman Okur Meali:

(Resulüm!) İnananlara söyle: “(Allah'ın) o inkârcıları yaptıkları yüzünden cezalandırması için, Allah'ın (vadedilen) günlerine kavuşmayı ummayanları özgür bıraksınlar (çünkü onları nasıl olsa Allah cezalandıracaktır).”

(Casiye 14)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

İmân edenlere söyle, Allah'ın günlerini ümit etmeyenler için yarlığamakta bulunsunlar, bir kavmi kazanır oldukları şey ile cezalandırması için.

(Casiye 14)

Ömer Öngüt Meali:

İman edenlere söyle: Allah'ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her bir topluluğu kazandıklarına göre cezalandıracaktır.

(Casiye 14)

Ömer Sevinçgül Meali:

İnananlara söyle, Allah’ın her toplumu yaptıklarıyla cezalandıracağı günlerinin ‘ahiretteki yargılama sürecinin’ geleceğini ummayan kimselere aldırmasınlar, onları bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Sadık Türkmen Meali:

İnananlara de ki: “Allah’ın günlerini ummayanları özgür bıraksınlar! Her kavmin yaptıkları şeylerin karşılığını verir.”

(Casiye 14)

Seyyid Kutub Meali:

Müminlere de ki: Allah'ın, her milletin yaptıklarının karşılığını vereceği günlerinin geleceğine inanmayanları bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Suat Yıldırım Meali:

İman edenlere söyle ki: Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler, kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir (iman edenlere de sabır ve aflarının ödülünü verecektir.)

(Casiye 14)

Süleyman Ateş Meali:

İnananlara söyle: Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları affetsinler ki (Allah), bir toplumu, yaptıklarıyle cezalandırsın.

(Casiye 14)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnanıp güvenenlere söyle; kazançlarının karşılığını Allah'ın vereceği günlerin geleceğine ihtimal vermeyen bir topluluğun kusurlarıyla ilgilenmesinler.

(Casiye 14)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

İman edenlere söyle: Allah'ın Günleri'nin geleceğine inanmayanları affetsinler. Çünkü Allah, herkesin hak ettiği karşılığı mutlaka verecektir.

(Casiye 14)

Şaban Piriş Meali:

İman edenlere söyle de; toplumun kazandıkları sebebiyle karşılığını göreceği Allah'ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Talat Koçyiğit Meali:

(Ey Muhammed!) İman edenlere söyle: İşlemiş oldukları yüzünden Allah'ın onları cezalandıracak günlerinin geleceğini beklemeyen kimseleri bağışlasınlar.

(Casiye 14)

Tefhimul Kuran Meali:

İman edenlere de ki: Allah'ın, gelecek azab gününden korkmayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah onların yaptıklarını cezalandırsın.

(Casiye 14)

Ümit Şimşek Meali:

İman edenlere söyle, Allah'ın günlerini(1) ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her topluluğa kendi kazandıklarının karşılığını verecektir.*

(Casiye 14)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İman edenlere söyle: "Allah'ın günlerini ummayanları affetsinler ki, O, bir toplumu kazandıklarıyla cezalandırsın."

(Casiye 14)