45. Casiye Suresi / 27.ayet

Zira göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O saat dünyanın sonunun geldiği gün, işte o gün Allah’ın ayetlerini etkisiz ve geçersiz kılmak isteyenler kesinlikle kaybedecekler.

Bknz: (35/37)(39/59)(40/50)

Mustafa Çavdar Meali

Casiye 27 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbiri ve kıyametin koptuğu gün, gerçeği kabul etmeyip boş şeylere kapılanlar, ziyan ederler.

(Casiye 27)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. (Gelmesi kesin olan İslami medeniyet ve sonrası kıyamet) Saatinin kopacağı gün, (evet işte) o gün, bâtılda olanlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Casiye 27)

Abdullah Parlıyan Meali:

Göklerin ve yerin saltanatı ve yönetimi Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün, gerçeği kabul etmeyip boş şeylere kapılanlar, zarar ve ziyana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Adem Uğur Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Ahmet Hulusi Meali:

Semaların ve arzın mülkü (Esma ile işaret edilen özellikleri açığa çıkarmak için, onları belli bir işlevle yoktan vareden) Allah içindir! O Saatin geldiği süreçte, (işte) o zaman hakikati geçersiz kılmaya uğraşanlar hüsrandadırlar!

(Casiye 27)

Ahmet Tekin Meali:

Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'a aittir. Kıyametin kopacağı ânın geldiği gün, işte o gün, bâtıl yolda gidenler, bâtılın hâkimiyetini temin için hakkı baskı altında tutan güç ve iktidar sahipleri hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Ahmet Varol Meali

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün, işte o gün batıl üzere olanlar hüsrana uğrarlar.

(Casiye 27)

Ali Bulaç Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün de, o bâtıl üzere bulunan kâfirler, o günde hüsrana (cehenneme) düşeceklerdir.

(Casiye 27)

Ali Rıza Sefa Meali:

Göklerin ve yeryüzünün yönetimi, Allah'a özgüdür. Ve evrenlerin sonu gelip çattığı gün; o gün, gerçeğe aykırı olanı izleyenler yitime uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Ali Ünal Meali:

Göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hakimiyeti Allah’a aittir. Kıyamet koptuğu gün, evet o gün, şimdi bâtıl davalar peşinde koşan ve gerçeği iptale çalışanlar en büyük kayba uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Göklerin ve yerin mülkiyet ve idaresi Allah’ındır. Kıyamet koptuğu zaman, işte o gün boşa uğraşanlar zararlı çıkarlar.

(Casiye 27)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Göklerin ve yerin egemenliği yalnız Allah'a aittir. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, yanlış yola sapanlar kaybedeceklerdir.

(Casiye 27)

Bekir Sadak Meali:

Goklerin ve yerin hukumranligi Allah'indir. Kiyamet kopacagi gun, iste o gun, batil sozlere uymus olanlar husranda kalirlar.

(Casiye 27)

Besim Atalay Meali:

Göklerin de, yerin de mülkü Allahın, kıyametin koptuğu gün, bâtılcılar ziyandalar

(Casiye 27)

Celal Yıldırım Meali:

Göklerin ve yerin mülkü, saltanatı Allah'ındır. Kıyâmet'in kopuşu, meydana geleceği gün, evet o gün (daha önce) bâtıla saplanıp kalanlar hüsrana uğrayacak.

(Casiye 27)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün (hayatlarında anlayamadıkları) gerçekleri geçersiz kılmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar.

(Casiye 27)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Diyanet Vakfı Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Edip Yüksel Meali:

Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH'a aittir. Saat (dünyanın sonu) gerçekleştiği gün, işte o gün batılı savunanlar hüsrana uğrayacaktır.

(Casiye 27)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve Allahındır bütün Göklerin ve Yerin mülkü ve o gün ki saat gelecek o gün o mubtıller hep husrana düşeceklerdir

(Casiye 27)

Elmalılı Yeni Meali:

Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır; kıyametin kopuş saati geleceği gün; o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşeceklerdir.

(Casiye 27)

Erhan Aktaş Meali:

Göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'a aittir. Sa'at'ın[1] kopacağı İzin Günü[2], sapkın yolda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

1)Kıyamet'in.
2)Hesap görme günü.

(Casiye 27)

Gültekin Onan Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Tanrı'nındır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Hakkı Yılmaz Meali:

(26,27) De ki: “Allah, sizi diriltir. Sonra sizi O öldürür, sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyâmet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Göklerin ve yeryüzünün mülkü de sadece Allah'ındır. Kıyâmet anının geleceği gün; işte o gün, bâtıla sapanlar zarara uğrayacaklardır.”

(Casiye 27)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Göklerin ve yerin hâkimiyeti/egemenliği Allah’a aittir. Kıyametin kopacağı gün, işte o zaman, batıl ehli hüsrana uğrayacaktır.

(Casiye 27)

Harun Yıldırım Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametsaatinin kopacağı gün, o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Hasan Basri Çantay:

Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Allahındır. Baatıla sapanlar kıyametin kopacağı gün, (işte) o gün hüsrana düşecekdir.

(Casiye 27)

Hayrat Neşriyat Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyâmet kopacağı gün, (işte) o gün(âyetlerimizi) boşa çıkarmaya çalışanlar hüsrâna uğrayacaktır.

(Casiye 27)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Göklerin ve yerin [tüm evrenin] yönetimi sadece Allah'ındır. Saatin ayağa kalkacağı [gerçekleşeceği] gün, işte o gün [gerçeği] iptal edenler kaybeder.

(Casiye 27)

Hüseyin Atay Meali:

Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Saatin kurulduğu gün, işte o gün, saçmalayanlar ziyanda kalırlar.

(Casiye 27)

İbni Kesir Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün; işte o gün, batıla saplananlar hüsranda kalırlar.

(Casiye 27)

İlyas Yorulmaz Meali:

Göklerde ve yerlerdeki mülkün sahibi Allah dır. Kıyamet saati meydana geldiğinde batılda olanlar hayal kırıklığına uğrarlar.

(Casiye 27)

İskender Ali Mihr Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Ve o saatin (kıyâmetin) vuku bulacağı izin günü, bâtıl olanlar hüsranda olacaklardır.

(Casiye 27)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Yerlerin, göklerin hakanlığı Allah'ındır. Eğri yola sapanlar kalkış günü, işte o gün kendilerine yazık edeceklerdir.

(Casiye 27)

Kadri Çelik Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Mahmut Kısa Meali:

Göklerin ve yerin mutlak hükümranlık ve egemenliği, yalnızca Allah’a aittir. Bunun içindir ki, Son Saat gelip çattığı Gün, Dünyada Allah’ın egemenliğini reddederek O’nun hükümlerini geçersiz kılmaya çalışanlar, işte o Gün müthiş bir hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Yerin ve göklerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet saatinde, batılda olanlar hüsrandadır.

(Casiye 27)

Mehmet Türk Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. Kıyametin kopacağı gün var ya! İşte o gün bâtıl peşinde koşanlar, gerçekten perişan olurlar.

(Casiye 27)

Muhammed Celal Şems Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. (Kıyamet) saati geleceği zaman, yalan söyleyenler o gün hüsrana uğrayacaklar.

(Casiye 27)

Muhammed Esed Meali:

Çünkü, göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır ve Son Saat'in gelip çattığı gün o Gün, (hayatlarında anlayamadıkları her şeyi) geçersiz kılmaya çalışanlar ziyana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Dünyanın sonunun geldiği gün en büyük yıkıma uğrayanlar ise, yanlış olanın peşine düşenlerdir.

(Casiye 27)

Mustafa Çavdar Meali:

Zira göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O saat dünyanın sonunun geldiği gün, işte o gün Allah’ın ayetlerini etkisiz ve geçersiz kılmak isteyenler kesinlikle kaybedecekler.

Bknz: (35/37) - (39/59) - (40/50)

(Casiye 27)

Mustafa Çevik Meali:

27-29 Şüphesiz göklerde ve yerde olanların, olacak olanların kararını veren Allah’tır, hüküm koymak ve hükümranlık O’na aittir. Dünya hayatlarında Allah’tan başkasının koyduğu hükümlere isteyerek teslim olanlar Kıyamet ve Hesap Günü büyük bir hüsrana uğrayacaklar. İşte O Gün her ümmeti bir araya toplanmış, korkudan diz çökmüş, boyun bükmüş bir durumda görürsün. O Gün her ümmet amellerinin yazılmış olduğu defterlerinde olanlarla yüzleştirilir ve kendilerine, “Bugün dünya hayatlarınızda yapıp ettikleriniz ve yapmanız gerekirken de yapmadıklarınızın karşılığını göreceksiniz ve sizinle ilgili tutulan kayıtlarda eksik ya da fazla hiçbir şey yazılmamış olduğunu da göreceksiniz.” denilir.

(Casiye 27)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ama göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Ve kıyamet gerçekleştiği gün, işte o gün, varlığı anlam ve amacından soyutlayanlar kaybedecekler.

(Casiye 27)

Osman Okur Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar.

(Casiye 27)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o gün ki, kıyamet kopar, o gün mubtil olanlar hüsrâna düşer.

(Casiye 27)

Ömer Öngüt Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Ömer Sevinçgül Meali:

Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. Günü gelince kıyamet kopar. Batıla ‘yalana, sahteye’ sapanlar hüsrana düşerler.

(Casiye 27)

Sadık Türkmen Meali:

Göklerin ve yerin mülkü/imparatorluğu Allah’ındır. O Saat’in gelip çattığı gün; işte o gün, batıla/yanlışa sapanlar hüsrana uğrarlar.

(Casiye 27)

Seyyid Kutub Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar.

(Casiye 27)

Suat Yıldırım Meali:

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dava peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Süleyman Ateş Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O sa'at başladığı gün, işte o gün (Allah'ın ayetlerini etkisiz bırakmağa çalışan) iptalciler hüsrana uğrayacaktır.

(Casiye 27)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah'ın elindedir. Boş işlere dalanlar o gün kaybedeceklerdir.

(Casiye 27)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Göklerin ve yerin egemeni Allah'tır. Hakikati ortadan kaldırmaya çalışanlar, kıyamet koptuğu zaman hüsrana uğrayacaklar.

(Casiye 27)

Şaban Piriş Meali:

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet koptuğu gün, işte o gün batılcılar hüsrana uğrar.

(Casiye 27)

Talat Koçyiğit Meali:

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün, işte o gün bâtıl ehli hüsrana uğrar.

(Casiye 27)

Tefhimul Kuran Meali:

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)

Ümit Şimşek Meali:

Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün en büyük ziyana uğrayanlar ise, bâtılın peşindekilerdir.

(Casiye 27)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerin ve yerin mülkü/saltanatı Allah'ındır. Kıyamet kopunca, işte o gün, gerçekleri hükümsüz kılanlar hüsrana uğrayacaklardır.

(Casiye 27)