72. Cin Suresi / 27.ayet

Ancak Allah’ın razı olup seçtiği elçilerine gayb ile ilgili bazı bilgileri vahy ederek bildirir ve O onu getiren (meleğin) önüne ve arkasına gözcüler koyar ki.

Bknz: (3/179)

Mustafa Çavdar Meali

Cin 27 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ancak peygamberlerden seçtiği müstesna; onların da önlerinde, artlarında gözetleyiciler yollar.

(Cin 27)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ancak razı olduğu (dilediği ve seçtiği) elçi hariç. (Onlara gaybi bilgilerden bir kısmını ulaştırır.) Çünkü O (Allah), bunun (gaybının, gizli kader programının ve elçi yaptıklarının) önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici) ler dizer (meleklerle koruma altına alır).

(Cin 27)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ancak bu tür bilgileri seçip, razı olduğu bir peygambere bildirebilir. Bu bilgileri bildirme esnasında o bilginin cin ve şeytanlar tarafından çalınmaması için getiren meleklerin önünden ve ardından muhafızlık yapacak melekler gönderir.

(Cin 27)

Adem Uğur Meali:

Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar,

(Cin 27)

Ahmet Hulusi Meali:

Sadece irtiza ettiği (seçtiği; arındırdığı) bir Rasul istisnadır bundan! Muhakkak ki O, Onun (O Rasulün) önünden ve arkasından rasat (gözeten, koruyan) koyar!

(Cin 27)

Ahmet Tekin Meali:

Ancak, kendisinden razı olduğu Rasulü sırlarına vâkıf olabilir. Çünkü, onun önüne arkasına, sağına soluna, gözeteci, koruyucu melekler dizer.

(Cin 27)

Ahmet Varol Meali

Ancak elçilerinden hoşnud oldukları müstesna. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar.

(Cin 27)

Ali Bulaç Meali:

Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.

(Cin 27)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ancak bir peygamber olarak seçtiği müstesnadır; (O'na gaybe dair bazı ilimleri açıklar ve bunlar mucize olur). Çünkü Allah, peygamberin önünden ve ardından muhafız melekler tayin eder (de O'nu korurlar).

(Cin 27)

Ali Rıza Sefa Meali:

Hoşnut olduğu elçiler dışında. Böylece, O, Onun önüne ve arkasına, kesinlikle gözetleyiciler yerleştirir.

(Cin 27)

Ali Ünal Meali:

“Ancak seçtiği ve kendisinden razı olduğu rasûlü hariç (–O’na gayb bilgisinden dilediği kadarını açar); ve o rasûlün önüne ve arkasına (O’nunla muhatapları ve vahyin kaynağı arasına) gözetleyiciler yerleştirir;

(Cin 27)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Meğer o kişi, O’nun razı olduğu bir elçi ise. Çünkü Allah, o elçinin önüne ve arkasına, onu (şeytanlardan) koruyacak gözetleyiciler koyar.

(Cin 27)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Ancak hoşnut olduğu peygamber hariçtir. Çünkü O, peygamberinin önünden ve ardından gözetleyiciler gönderir ki Rablerinin emirlerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onları çepeçevre kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymıştır.

(Cin 27)

Bekir Sadak Meali:

(27-28) Ancak peygamberlerden, bildirmek istedigi bunun disindadir. Rablerinin bildirilerini teblig etmelerini ortaya koymak icin her peygamberin onunden va ardindan gozculer salar; onlarin yaptiklarini ilmiyle kusatir ve herseyi bir bir sayar. *

(Cin 27)

Besim Atalay Meali:

26,27,28. Bilen O'dur göze görünmiyeni, hoşnut bulunduğu bir peygamberden başkasını, kendi sırrına kimseyi bilirli kılmaz, Tanrının elçiliklerin eriştirdiğin bilmeklik için, onun önünde, ardında bekçiler koyduk, her hallerin bilir, her nesnenin sayısını saymıştır»

(Cin 27)

Celal Yıldırım Meali:

Ancak seçip razı olduğu bir peygambere (bildirmesi) bunun dışındadır. Şüphesiz ki, o peygamberin önünde ve ardında dizi halinde gözcüler yürütür ki,

(Cin 27)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Bu sırları sadece seçtiği peygamberine açar. Çünkü Allah, peygamberin önünden ve arkasından muhafız melekler tayin eder (de onu korurlar).

(Cin 27)

Diyanet İşleri Eski Meali:

27,28. Ancak peygamberlerden, bildirmek istediği bunun dışındadır. Rablerinin bildirilerini tebliğ etmelerini ortaya koymak için her peygamberin önünden ve ardından gözcüler salar; onların yaptıklarını ilmiyle kuşatır ve herşeyi bir bir sayar.*

(Cin 27)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(27-28) Ancak seçtiği resuller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resulün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resullerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

(Cin 27)

Diyanet Vakfı Meali:

Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar,

(Cin 27)

Edip Yüksel Meali:

Ancak seçtiği bir elçi hariç; nitekim O, o elçiden önceye ve sonraya ait bir gözlem sunar.

(Cin 27)

Elmalılı Orjinal Meali:

İhtiyar buyurduğu bir Resulden başka, çünkü onun önünden ve ardından rasıdler dizer

(Cin 27)

Elmalılı Yeni Meali:

Seçtiği bir elçiden başka; çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler dizer.

(Cin 27)

Erhan Aktaş Meali:

Rasullerden razı oldukları hariç.[1] O, onların her tarafından gözetleyiciler gönderir;[2]

1)Onlara, kullarına iletilmek üzere bazı gaybi bilgileri verir.
2)Onlar, her taraftan koruma altına alınmıştır.

(Cin 27)

Gültekin Onan Meali:

Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.

(Cin 27)

Hakkı Yılmaz Meali:

25-28 De ki: “O tehdit olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tanıyacak ben bilmiyorum. Rabbim, bütün görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilendir. Ve de elçilerden seçip hoşnut olduğu kişi hariç, göstermediğine, duyurmadığına, sezdirmediğine, geçmişe, geleceğe hiçbir kimseyi bilgi sahibi yapmaz. Çünkü O, Rablerinin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettiklerini bilsin diye onun her tarafından gözetleyiciler salar. O, onların yanında olan her şeyi kuşatmıştır, her şeyi de sayısı ile saymıştır.”

(Cin 27)

Harun Yıldırım Meali:

Rasulleri içinde razı olduğu müstesna. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyiciler dizer.

(Cin 27)

Hasan Basri Çantay:

Meğer ki beğenib seçdiği bir peygamber ola. Çünkü O, bunun önünden, ardından gözetleyiciler dizer,

(Cin 27)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ancak peygamber(lerin)den (gaybın bir kısmını bildirmeye) râzı olduğu kimseler müstesnâdır;(2) çünki O (Allah), onun (o peygamberin) önünden ve arkasından gözetleyici(melek)ler gönderir.*

(Cin 27)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(25-27) "Vaat olunduğunuz (azap) yakın mıdır? Yoksa, gayb'ın [görünmeyenin] bileni olan RAB'bim ona bir müddet mi katacak? Ben öngöremem. O, hiçbirine kendisinin gayb'ını [görünmeyenini] bildirmez. Ancak, Elçi [türün]den, kendisinin razı olduğu kim varsa ona [bildirir]. Gerçekten o, onun önünden ve arkasından bir takip eden [peşine] takar." de.

(Cin 27)

İbni Kesir Meali:

Ancak beğenip seçtiği bir peygamber müstesnadır. Çünkü onun önünden ve ardından gözcüler koyar.

(Cin 27)

İlyas Yorulmaz Meali:

Ancak razı olduğu elçisine gaybını bildirir. Sonra o elçinin önünde ve arkasında sürekli bir gözetleyici takip eder.

(Cin 27)

İskender Ali Mihr Meali:

Resûllerden razı oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç! O taktirde, muhakkak ki O (Allah), onların önünden ve arkasından gözetenler sevkeder ki,

(Cin 27)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Meğer ki beğendiği bir elçi ola. Çünkü onun ardında önünde gözeticiler bulundurur,

(Cin 27)

Kadri Çelik Meali:

Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Çünkü O, bunun (elçinin) önüne ve arkasına gözcüler koyar.*

(Cin 27)

Mahmut Kısa Meali:

Ancak, dilediği Peygamber hariç.Çünkü Allah, ihtiyacınız kadar gayb bilgisini size öğretmek üzere, elçilerinden dilediğini seçer ve bu bilgileri sadece ona vahyeder. İşte Kur’an, böyle vahiy ürünü bir kitaptır. Allah bir Peygambere gaybı bildirirken, onu şeytanın dürtülerine ve ayartma girişimlerine karşı korumak için, önüne ve arkasına meleklerden gözcüler diker. Bu gözcüler, görev ihmâline yol açabilecek her türlü tehlikelere karşı Peygamberleri korurlar.

(Cin 27)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İstisnası, Resullerinden istedikleridir, onun önüne-ardına gözcü koyar

(Cin 27)

Mehmet Türk Meali:

26,27. Çünkü ğaybı ancak O, bilir ve Peygamberlerinden seçtikleri dışında, ğay-bını kimseye açıklamaz.1 Çünkü O, elçisinin önüne ve arkasına koruyucular koyar.*

(Cin 27)

Muhammed Celal Şems Meali:

Ancak seçip beğendiği peygamber, (bundan) müstesnadır. Şüphesiz O, önünde ve arkasında, onu koruyarak yürür.

(Cin 27)

Muhammed Esed Meali:

seçmekten hoşnutluk duyduğu elçisi hariç. O zaman Allah hem onun gözü önüne serilmiş olan her konuda, hem de aklının ermeyeceği her alanda onu gözetlemek için (semavi güçler) gönderir;

(Cin 27)

Mustafa Çavdar Meali:

Ancak Allah’ın razı olup seçtiği elçilerine gayb ile ilgili bazı bilgileri vahy ederek bildirir ve O onu getiren (meleğin) önüne ve arkasına gözcüler koyar ki.

Bknz: (3/179)

(Cin 27)

Mustafa Çevik Meali:

26-28 Geçmişi, geleceği, gizli olanı (gaybı) yalnızca Allah bilir ve kimseye bildirmez. Yalnızca bilinmesi gerekeni, peygamberlerine ulaştırır. Peygamberler de Allah’ın bildirdiğini, O’nun her şeyden haberdar olduğunu ve her şeyi kayıt altına aldığını tebliğ ederler.

(Cin 27)

Mustafa İslamoğlu Meali:

razı olduğu elçi müstesna... Böylesi bir durumda O (elçisini), gerek bildiği gerekse bilmediği hususlarda ilahi gözetim altına alarak hedefine ulaştırır

(Cin 27)

Osman Okur Meali:

Ancak, (bildirmeyi) dilediği Resul bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözetleyiciler (melekler) salar,

(Cin 27)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

İhtiyar buyurduğu bir resûl müstesna, çünkü o, bunun önünden ve ardından muhafızlar sevkeder.

(Cin 27)

Ömer Öngüt Meali:

Ancak beğenip seçtiği elçi bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve arkasından gözetleyiciler koyar.

(Cin 27)

Sadık Türkmen Meali:

Ancak seçtiği elçiden razı olması müstesna! Çünkü O (Allah), onların/elçilerin önünü ve arkasını gözetlemek için gözcüler gönderir.

(Cin 27)

Seyyid Kutub Meali:

Bu sırları sadece seçtiği peygamberlerine açar. Onların önlerinden ve arkalarından gözcüler, korucular salar.

(Cin 27)

Suat Yıldırım Meali:

(26-28) O bütün gaybı bilir. Fakat gayplarını kimseye açmaz. Ancak, bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda (mesajı korumak için) o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece (Allah) elçilerinin, Rab'lerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek (yani fiilen görmek) ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir.

(Cin 27)

Süleyman Ateş Meali:

Ancak razı olduğu elçiye gösterir. Çünkü O, elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler (koruyucular) koyar.

(Cin 27)

Süleymaniye Vakfı Meali:

uygun bulduğu bir elçi olursa başka. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker[1].

1)"Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu, onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez. Onlar, (ayetler ininceye kadar) onları dinlemekten engellenmişlerdir." (Şuara 26/210-212)

(Cin 27)

Şaban Piriş Meali:

(26-27) Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar.

(Cin 27)

Tefhimul Kuran Meali:

Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici)ler dizer.

(Cin 27)

Ümit Şimşek Meali:

Ancak bildirmek istediği peygamberler müstesna. Onun da önüne ve arkasına bekçiler koyar.

(Cin 27)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Seçtiği bir elçi müstesna. Çünkü O, resulünün önünden ve arkasından gözetleyiciler yürütür.

(Cin 27)

Rashad Khalifa Meali:

Only to a messenger that He chooses, does He reveal from the past and the future, specific news.

(Cin 27)