72. Cin Suresi / 5.ayet

– Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asılsız şeyler söylemeyeceklerini zannederdik.

Bknz: (2/78)(11/18)»(11/19)

Mustafa Çavdar Meali

Cin 5 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve bizse şüphe yok ki ne insanlar, ne de cinler, Allah hakkında yalan şeyler söylemez sanıyorduk.

(Cin 5)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Oysa biz, insanların ve cinnlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini zannetmiştik."

(Cin 5)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve gerçekten biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.

(Cin 5)

Adem Uğur Meali:

Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

(Cin 5)

Ahmet Hulusi Meali:

"Biz gerçekten, ins ve cin Allah hakkında asla yalan söylemez, diye zannetmiştik. "

(Cin 5)

Ahmet Tekin Meali:

“Biz, insanların ve cinlerin Allah adına asla yalan uydurmayacağını, Allah'a iftira etmeyeceğini biliyorduk.”

(Cin 5)

Ahmet Varol Meali

Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.

(Cin 5)

Ali Bulaç Meali:

"Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık."

(Cin 5)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Hakikaten biz, insan ile cin, Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

(Cin 5)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Aslında, insanların ve cinlerin, Allah hakkında yalanlar söylemeyeceklerini sanıyorduk!"

(Cin 5)

Ali Ünal Meali:

‘Biz ise, insanlar da cinler de Allah hakkında asla yalan söylemezler zannediyorduk.

(Cin 5)

Bahaeddin Sağlam Meali:

“Ve insanlar ile cinlerin, Allah namına yalan uydurmayacaklarını sanıyorduk.”

(Cin 5)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Biz, insanları ve cinleri Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık."

(Cin 5)

Bekir Sadak Meali:

«Dogrusu insalarin ve cinlerin Allah'a karsi yalan uydurabileceklerini sanmazdik.»

(Cin 5)

Besim Atalay Meali:

Biz sanırdık ki, gerek in'den, gerek cin'den Allaha karşı kimse hiç yalan uydurmaya!»

(Cin 5)

Celal Yıldırım Meali:

Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemiyeceklerini sanıyorduk.

(Cin 5)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Doğrusu biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”

(Cin 5)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Doğrusu insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık."

(Cin 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."

(Cin 5)

Diyanet Vakfı Meali:

Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

(Cin 5)

Edip Yüksel Meali:

'İnsanların ve cinlerin ALLAH'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık.'

(Cin 5)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve doğrusu biz, İns ü Cinn Allaha karşı asla yalan söylemez sanmışız

(Cin 5)

Elmalılı Yeni Meali:

Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

(Cin 5)

Erhan Aktaş Meali:

Doğrusu biz "ins"in ve "cinn"in[1] Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerine inanıyorduk.

1)Yerli- yabancı, tanıdık- tanımadık, bilinen-bilinmeyen kimselerin.

(Cin 5)

Gültekin Onan Meali:

"Oysa biz, insanların ve cinlerin Tanrı'ya karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."

(Cin 5)

Hakkı Yılmaz Meali:

Doğrusu biz, bildik-bilmedik her kişinin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğine inanıyorduk.

(Cin 5)

Harun Yıldırım Meali:

“Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini düşünmüştük.”

(Cin 5)

Hasan Basri Çantay:

"Gerçek biz de insan (olsun), cin (olsun) Allaha karşı (hiçbiri) asla yalan söylemez, sanmıştık."

(Cin 5)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Hâlbuki biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında aslâ yalan söylemeyeceklerini sanmıştık!”

(Cin 5)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[Cinlerden o bölüğün] "Gerçekten biz, insan ve cinin, Allah'ın üzerinden bir yalanı asla söylemeyeceğini¹ düşündük." [dediği vahiy edildi]².

(Cin 5)

İbni Kesir Meali:

Doğrusu öyle zannettik ki; insanlar ve cinnler Allah'a karşı asla yalan söylemezler.

(Cin 5)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Biz tanıdığımız (ins) ve tanımadığımız yabancı (cinlerin) kimselerin Allah adına, kesinlikle yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk.”

(Cin 5)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemediğini zannettik.

(Cin 5)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Doğrusu, şimdiye kadar biz, insanlar olsun, cinler olsun, Allah'a karşı hiç yalan söylemezler sanıyorduk.

(Cin 5)

Kadri Çelik Meali:

“Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.”

(Cin 5)

Mahmut Kısa Meali:

“Ey halkımız! Doğrusu, insanların ve cinlerin Allah’a karşı bu kadar pervasızca ve bile bile yalan söyleyecekleri, aklımızın ucundan bile geçmezdi.”

(Cin 5)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

“Nasıl da sanırdık ki; ins ve cin Allah’a karşı yalan söylemeyecekler”

(Cin 5)

Mehmet Türk Meali:

“Biz de; insanların ve cinlerin, Allah’a karşı kesinlikle yalan söylemeyeceklerini sanırdık.

(Cin 5)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Biz, insanlar ve cinlerin Allah’a karşı (asla) yalan uyduramayacaklarını zannederdik.”

(Cin 5)

Muhammed Esed Meali:

ve ne insanın ne de (hiçbir) görünmez gücün Allah hakkında yalan uydurmayacağını düşün(mekte yanılmış)tık.

(Cin 5)

Mustafa Çavdar Meali:

– Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asılsız şeyler söylemeyeceklerini zannederdik.

Bknz: (2/78) - (11/18)»(11/19)

(Cin 5)

Mustafa Çevik Meali:

1-14 Ey Peygamber! De ki: Tanıyıp bilmediğimiz bir kısım kimselerin okunmakta olunan Kur’an’ı dinledikten sonra kendi toplumlarına gidip şöyle dedikleri bana vahyolundu. “Biz insanı doğruya, yaratılışının amacına davet eden olağanüstü güzellikte harikulade, bir Kur’an dinledik ve duyduklarımıza da iman ettik. Bundan böyle asla Rabbimize ortak koşmayacak ve O’ndan başkasını da ilah edinmeyeceğiz. İçimizdeki şeytan yandaşlarının uydurduğu gibi Rabbimiz ne bir eş ne de bir evlat edinmiştir. Rabbimizin şanı çok yücedir. Bizlere bundan önce bir kısım insanların yaratılışları farklı, görünmez yaratıklardan olan cinlerle temas halinde oldukları söylenmiş, onlardan gayba dair haberler alabilecekleri bildirilmiş ve yardımlarına sığınılabileceği öğretilmişti. Bizler, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalanlar uydurup iftiralar atacaklarına da inanmazdık, ama şimdi dinlediğiniz Kur’an’dan öğrendik ki gerçek böyle değilmiş. Önceleri, Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar dirilteceğine de inanmazdık. Şayet Allah, Hz. Muhammed’i peygamber olarak gönderip bu gerçekleri bildirmese yine de öğrenemeyecektik. Ayrıca daha önce inandırıldığımız gibi gökyüzünden medet umuyor, haberler bekliyorduk. Şimdi oralardan haberler alınmasının mümkün olmadığını, dahası buna inananların peşlerini cehennem ateşinin bırakmayacağını da öğrendik. İşte bu Kur’an’ın âyetleri böylesi asılsız, karanlık inançları ışığıyla yok ediyor. İçimizde doğrudan hayırdan yana yaşamak arzusunda olanlar olduğu gibi, dünyevi çıkarlarını her şeyin üstünde tutup doğru yanlış demeden ona uyan zalimler de var. Kur’an’ı dinleyinceye kadar yeryüzünde böyle yaşamakta olanlar için Rabbimizin neyi murad ettiğini, hükmünün ne olacağını da bilmiyorduk. Artık şunu çok iyi anladık ki Allah’ın belirlediği sınırların dışına çıkan hiç kimsenin, Allah’tan kaçıp kurtulması mümkün değildir. Biz, Kur’an’ı dinleyip gerçeği işitince duyduklarımıza iman ettik. Rabbine iman edip güvenen kimse, Allah’ın izni olmadan kendisine herhangi bir zarar verilmesinden ve haksızlığa uğratılmaktan korkmaz. İçimizde dinlediğimiz Kur’an ile davet edildiğine iman edip Rabbine teslim olanlar da, daveti kabul etmeyip müşrik kalmakta direnenler de var!”

(Cin 5)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Halbuki biz, ne insanların ne de cinlerin Allah'a iftira edeceğine asla ihtimal vermezdik."

(Cin 5)

Osman Okur Meali:

"Doğrusu insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık."

(Cin 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Ve doğrusu biz sanmış idik ki, insan ve cin, Allah'a karşı bir yalan söyler değildir.»

(Cin 5)

Ömer Öngüt Meali:

"Biz, insanların ve cinlerin, Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık. "

(Cin 5)

Sadık Türkmen Meali:

Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında; yalan söylemeyeceklerini sanmışız.

(Cin 5)

Seyyid Kutub Meali:

Oysa biz insanların ve cinlerin Allah katında yalan sözler söyleyebileceklerine ihtimal vermiyorduk.

(Cin 5)

Suat Yıldırım Meali:

(1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.

(Cin 5)

Süleyman Ateş Meali:

Biz insanların ve cinlerin, Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık (onun için o beyinsizin sözüne uymuştuk),

(Cin 5)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Biz sanıyorduk ki insanlar ve cinler, Allah'a karşı yalan söyleyemezler.

(Cin 5)

Şaban Piriş Meali:

Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik.

(Cin 5)

Tefhimul Kuran Meali:

«Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık.»

(Cin 5)

Ümit Şimşek Meali:

“Oysa biz ne insanların, ne de cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanırdık.

(Cin 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Biz sanmıştık ki, ne insanlar ne de cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler."

(Cin 5)

Rashad Khalifa Meali:

" 'We thought that neither the humans, nor the jinns, could possibly utter lies about GOD.

(Cin 5)