41. Fussilet Suresi / 21.ayet

Onlar derilerine soracak:
– Niçin bizim aleyhimizde şahitlik ettiniz? Derileri de şöyle cevap verecek:
– Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa o yaratmıştı şimdi de O’nun huzuruna getirilip hesap veriyorsunuz.

Bknz: (24/24)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 21 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve bedenlerine, ne diye aleyhimizde tanıklık ettiniz derler, onlar da her şeyi söyleten Allah derler, bizi de söyletti ve odur sizi halkeden ilk defa ve gene de dönüp onun tapısına varacaksınız.

(Fussilet 21)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(O zaman kâfirler ve zalimler) Kendi (vücut) derilerine (dönüp) : "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" diye (soracaklar) onlar ise: "Her şeye nutku verip-konuşturan Allah bizi de konuşturdu. (Zaten) Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülmüş (bulunuyorsunuz " şeklinde yanıt vereceklerdir).

(Fussilet 21)

Abdullah Parlıyan Meali:

O gün derilerine soracaklar: “Neden aleyhimizde şahitlik yaptınız?” Onlar da: “Bize ve herşeye konuşma imkanı veren Allah konuşturdu. Sizi yoktan var eden O'dur, yine O'na döndürüleceksiniz” derler.

(Fussilet 21)

Adem Uğur Meali:

Derilerine: Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? derler. Onlar da: Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz, derler.

(Fussilet 21)

Ahmet Hulusi Meali:

Bedenlerine dediler ki: "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?"... Dediler ki: "Her şeyi konuşturan Allah bizleri konuşturdu... Sizi başlangıçta O yarattı... Şimdi de O'na rücu ettiriliyorsunuz. "

(Fussilet 21)

Ahmet Tekin Meali:

Onlar tenlerine, tenasül organlarına, “Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?" derler. Tenleri, tenasül organları: “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi de ilk yaratırken konuşma kabiliyetiyle O yarattı. O'nun huzuruna getirilerek hesaba çekileceksiniz." derler.

(Fussilet 21)

Ahmet Varol Meali

Derilerine: "Bizim aleyhimize niye şahitlik ettiniz?" derler. Onlar da derler ki: "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk kez yaratan da O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz."

(Fussilet 21)

Ali Bulaç Meali:

Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Her şeye nutku verip konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz."

(Fussilet 21)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O kâfirler, derilerine (azalarına): “-Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?” derler. Onlar (cevab olarak): “-Bizi, her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı, (öldükten sonra da) yine O'na götürülüyorsunuz.

(Fussilet 21)

Ali Rıza Sefa Meali:

Derilerine; "Neden bize karşı tanıklık ettiniz?" derler. Şöyle diyecekler: "Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi, ilk kez O yaratmıştı ve O'na döndürülüyorsunuz!"

(Fussilet 21)

Ali Ünal Meali:

Derilerine, “Aleyhimizde niçin şahitlik ediyorsunuz?” diye soracaklar, derileri ise, “Bizi söyleten, her şeyi konuşturan Allah’tır.” diye cevap vereceklerdir. O’dur sizi ilk başta yaratan ve O’na döndürülmektesiniz.

(Fussilet 21)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Derilerine: “Neden aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler. Derileri: “Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk olarak sizi yaratan O’dur. Ve O’na döneceksiniz.” derler.

(Fussilet 21)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize tanıklık ediyorsunuz?" diyecekler. Derileri de, "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve yalnız O'na döndürüleceksiniz" diyecekler.

(Fussilet 21)

Bekir Sadak Meali:

Derilerine: «Aleyhimize nicin sahidlik ettiniz?» derler. «Bizi, her seyi konusturan Allah konusturdu. Sizi once yaratan O'dur ve O'na donduruluyorsunuz» cevabini verirler.

(Fussilet 21)

Besim Atalay Meali:

Onlar, derilerine derler ki: «Neden bize karşı tanıklık edersiniz?»; Diyeler ki: «Her şeyi söyleten Allah, bizleri de söyletti!», İlk önce sizleri yaratan O'dur, yine O'na dönersiniz

(Fussilet 21)

Celal Yıldırım Meali:

Derilerine : «Neden aleyhimize şâhidlik ettiniz ?» derler. «Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz» diye cevap verirler.

(Fussilet 21)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Derilerine: “Aleyhimize niçin şahitlik ettiniz?” derler. Derileri: “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yaratmıştı ve yine O'na döndürülüyorsunuz” derler.

(Fussilet 21)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Derilerine: "Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?" derler. "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önce yaratan O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz" cevabını verirler.

(Fussilet 21)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de der ki; "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz."

(Fussilet 21)

Diyanet Vakfı Meali:

Derilerine: Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? derler. Onlar da: Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz, derler.

(Fussilet 21)

Edip Yüksel Meali:

Derilerine, 'Niçin bize karşı tanıklık ettiniz?' diye sorarlar. Onlar da, 'Her şeyi konuşturan ALLAH bizi konuşturdu. Sizi ilk yaratan O'dur ve işte O'na döndürülüyorsunuz,' derler

(Fussilet 21)

Elmalılı Orjinal Meali:

Derilerine niçin aleyhimizde şahidlik ettiniz? derler, bizi, derler: her şey'i söyleten Allah söyletti, sizi de ilk def'a o yarattı yine ona götürülüyorsunuz

(Fussilet 21)

Elmalılı Yeni Meali:

Derilerine: "Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?" derler. "Bizi herşeyi söyleten Allah söyletti. Sizi de ilk defa O yarattı, yine O'na götürülüyorsunuz." derler.

(Fussilet 21)

Erhan Aktaş Meali:

Bedenlerine, "Niçin aleyhimize tanıklık ettiniz? dediler. Bedenleri de: "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz."

(Fussilet 21)

Gültekin Onan Meali:

Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Her şeye nutku verip konuşturan Tanrı, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz."

(Fussilet 21)

Hakkı Yılmaz Meali:

(21-23) Ve onlar kendi derilerine, “Niye aleyhimize şâhitlik ettiniz?” dediler. Onlar dediler ki. “Her şeyi konuşturan Allah, bizi konuşturdu ve sizi ilk defa O oluşturdu ve O'na döndürülmektesiniz. Siz, işitme, görme duyularınız ve derileriniz aleyhinize şâhitlik eder diye gizlenmiyordunuz. Velâkin yapmakta olduklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğine inandınız. İşte sizin bu inancınız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz inancınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden oldunuz.”

(Fussilet 21)

Harun Yıldırım Meali:

Derilerine: Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? derler. Onlar da: Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz, derler.

(Fussilet 21)

Hasan Basri Çantay:

Derilerine (şöyle) dediler (derler): "Bizim aleyhimize neye şahidlik etdiniz"? Onlar da "Bizi, dediler (derler), her şey'i söyleten Allah söyletdi. Sizi ilk defa O yaratmışdır. Yine ancak Ona döndürü (lüb götürü) lüyorsunuz".

(Fussilet 21)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve derilerine: “Niçin aleyhimize şâhidlik ettiniz?” derler. (Onlar da:) “Herşeyi konuşturan Allah, bizi (de) konuşturdu; hem sizi ilk def'a O yaratmıştır ve (işte) ancak O'na döndürülüyorsunuz” derler.

(Fussilet 21)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Onlar da ciltlerine "Neden bize karşı şahitlik ettiniz?" dediler. [ciltleri] "Her şeyi konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Hâlbuki, ilk defasında sizi yarattı. Sadece onun [emrine] geri döndürülürsünüz." dedi.

(Fussilet 21)

Hüseyin Atay Meali:

Derilerine "Aleyhimize niçin tanıklık ettiniz?" derler. "Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve Ona döndürüleceksiniz" derler.

(Fussilet 21)

İbni Kesir Meali:

Derilerine derler ki: Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz? Onlar da: Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan O'dur ve O'na döndürülürsünüz, derler.

(Fussilet 21)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onlar kendi derilerine “Niçin bizim aleyhimizde şahitlik yaptınız?” diye sorarlar. Derileri de “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu” dediler. Sizi ilk defa yaratan O dur ve O na döndürüleceksiniz.

(Fussilet 21)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve kendi ciltlerine (uzuvlarına): “Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?” dediler. (Onlar da) dediler ki: “Bizi, herşeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O’na döndürüleceksiniz.”

(Fussilet 21)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Derilerine diyecekler: «Neden bize karşı tanıklık ettiniz siz?» Onlar da diyecekler: «Bizi Allah söyletti, her nesneyi söyleten Allah. Sizi ilkin yaratan da Odur. Yine de Ona döndürüleceksiniz.»

(Fussilet 21)

Kadri Çelik Meali:

Kendi derilerine, “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” derler. “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülmektesiniz” derler.

(Fussilet 21)

Mahmut Kısa Meali:

Bunun üzerine zâlimler kendi derilerine, “Niçin bizim aleyhimizde şâhitlik ediyorsunuz?” diye öfke ve hayretle soracaklar. Onlar da, “Ne yapalım; her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu!” diyecekler, “Sizi başlangıçta O yarattı ve şimdi yine O’na dönüyorsunuz!” O zaman Allah onlara diyecek ki:

(Fussilet 21)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sonra dediler ki: " Niye aleyhimize şahitlik ettiniz?" Onlar da derler ki: "Allah konuşturuyor. Sadakatle her şeyi konuşturan O’dur" Sizi ilk defa yaratan O'dur. O’na döndürüleceksinizdir.

(Fussilet 21)

Mehmet Türk Meali:

Onlar, kendi derilerine: “Niçin aleyhimizde şâhitlik ettiniz?” deyince (derileri): “Sizi ilk defa yaratan, kendisine döndürüleceğiniz ve her şeyi konuşturan Allah, (bugün) bizi de konuşturdu.” diyecekler.

(Fussilet 21)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onlar derilerine, “Neden bize karşı şahitlik ettiniz?” diyecekler. (Derileri ise,) “Her şeyi konuşturan Allah, bizi (de) konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve (sonunda da) O’na döndürüleceksiniz,” diyecekler.

(Fussilet 21)

Muhammed Esed Meali:

Derilerine soracaklar: "Neden aleyhimize tanıklık yaptınız?" Onlar da: "Her şeye konuşma imkanı veren Allah, bize (de) vermiştir. Sizi yoktan var eden O'dur, (şimdi) yine O'na döndürülüyorsunuz.

(Fussilet 21)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlar derilerine soracak: – Niçin bizim aleyhimizde şahitlik ettiniz? Derileri de şöyle cevap verecek: – Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa o yaratmıştı şimdi de O’nun huzuruna getirilip hesap veriyorsunuz.

Bknz: (24/24)

(Fussilet 21)

Mustafa Çevik Meali:

19-23 Kıyamet Günü Allah’ın davetine karşı çıkıp O’na başkaldıran Allah düşmanlarının hepsi, bir araya getirilip ateşe sürülecekler. Cehennemin önüne getirildiklerinde onların kulakları, gözleri, derileri yapıp ettikleri ile ilgili haklarında şahitlik edecekler. Onlar da derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz?” diye soracaklar. Derileri de onlara, “Her şeyi konuşturan Allah bugün bize de konuşma yeteneği vererek konuşturdu. Sizi yoktan var edip yaratan O’dur. O’nun her şeye gücü yeter, şimdi siz de hesap vermek üzere O’na döndürüldünüz. Hâlbuki dünya hayatınızda yaptıklarınıza âhirette kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin şahitlik edeceği bildirilerek uyarılmıştınız fakat inanmayıp Allah’a şirk koşmaktan vazgeçmediniz. Üstelik Allah yapıp ettiklerimizin hepsini nasıl bilecek?” diyordunuz. “Rabbiniz hakkındaki yanlış düşünceleriniz sizleri bu kötü duruma düşürdü ve hüsrana uğrayanlardan oldunuz.”

(Fussilet 21)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. Onlar da, "Her şeye (kendi dilince) konuşma yeteneği veren Allah bize de verdi: sizi yoktan var eden O'dur, dönüşünüz de yine O'nadır.

(Fussilet 21)

Osman Okur Meali:

Derilerine: "Aleyhimize niçin şahitlik ettiniz?" derler. "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önce yaratan O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz" cevabını verirler.

(Fussilet 21)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve derilerine derler ki: «Ne için aleyhimize şehâdet ettiniz?» (Derileri de) Derler ki: «Herşeyi söyleten Allah bizi söyletti». Ve O, sizi ilk defa yarattı ve O'na döndürüleceksinizdir.

(Fussilet 21)

Ömer Öngüt Meali:

Derilerine: "Aleyhimize niçin şâhitlik ettiniz?" derler. "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştır, yine O'na döndürülüyorsunuz. " cevabını verirler.

(Fussilet 21)

Ömer Sevinçgül Meali:

Derilerine, “Niçin aleyhimize tanıklık ettiniz?” diye sorarlar. “Bizi her şeyi konuşturabilen Allah konuşturdu. Sizi ilkin yaratan odur. Şimdi onun huzuruna götürülüyorsunuz” derler.

(Fussilet 21)

Sadık Türkmen Meali:

Kendi derilerine dediler ki: “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” Dediler ki: “Allah bizi konuşturdu! Herşeyi konuşturabilen Allah! Sizi ilk defa O yaratmıştır. Ve yine O’nun katına döndürülüyorsunuz.”

(Fussilet 21)

Seyyid Kutub Meali:

Derilerine: «Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?» derler. Derileri: «Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, işte O'na döndürülüyorsunuz» cevabını verirler.

(Fussilet 21)

Suat Yıldırım Meali:

Derilerine: "Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?" deyince onlar: "Bizi konuşturan, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O'dur."

(Fussilet 21)

Süleyman Ateş Meali:

Derilerine: "Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz?" dediler. (Derileri): "Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, işte O'na döndürülüyorsunuz." dediler.

(Fussilet 21)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Derilerine: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" diye soracaklar, onlar da "Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O'dur; O'nun huzuruna çıkarılıyorsunuz" diye cevap verecekler.

(Fussilet 21)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Derilerine: "Neden aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de: "Bizi, her şeye konuşma imkanı veren Allah konuşturuyor. Sizi yoktan yaratan O'dur, şimdi de O'na dönüyorsunuz" der.

(Fussilet 21)

Şaban Piriş Meali:

Derilerine şöyle diyecekler: -Niye aleyhimize şahitlik ettiniz? -Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa yaratmıştı ve yine Ona döndürülüyorsunuz.

(Fussilet 21)

Talat Koçyiğit Meali:

Derilerine şöyle diyeceklerdir: "Niçin aleyhimize şâhidlik ettiniz"? Onlar da diyeceklerdir ki: "Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa O yaratmıştı!; yine O'na döndürüleceksiniz".

(Fussilet 21)

Tefhimul Kuran Meali:

Kendi derilerine dediler ki: «Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?» Dediler ki: «Her şeye nutku verip konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülmektesiniz.»

(Fussilet 21)

Ümit Şimşek Meali:

Derilerine “Niçin aleyhimizde tanıklık ettiniz?” derler. Derileri der ki: “Bizi, herşeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defasında yaratan da O idi; yine Ona dönüyorsunuz.”

(Fussilet 21)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Derilerine: "Aleyhimizde neden tanıklık ettiniz?" derler. Derileri derler ki: "O herşeyi konuşturan Allah konuşturdu bizi. Hani, sizi ilk seferinde de O yaratmıştı ya! Ve siz O'na döndürüleceksiniz."

(Fussilet 21)

Rashad Khalifa Meali:

They will say to their skins, "Why did you bear witness against us?" They will reply, "GOD made us speak up; He is the One who causes everything to speak. He is the One who created you the first time, and now you have been returned to Him."

(Fussilet 21)