41. Fussilet Suresi / 20.ayet

Ateşin önüne vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıklarına dair onların aleyhinde şahitlik edecekler.

Bknz: (36/65)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 20 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Oraya gelince de kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları şeyler hakkında, kendi aleyhlerine tanıklıkta bulunur.

(Fussilet 20)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Hatta ki (bütün insanlar) oraya (hesaba çekilmek üzere mahkeme huzuruna) geldikleri zaman; kulakları, gözleri, derileri (ve tüm organları) yapmış oldukları işlerle ilgili kendi aleyhlerinde şahitlik yapacaktır.

(Fussilet 20)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlar ateşe vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında, kendi aleyhlerine şahitlikte bulunacaklardır.

(Fussilet 20)

Adem Uğur Meali:

Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Ahmet Hulusi Meali:

(Allah'ın düşmanları bilinçler) oraya geldiklerinde, onların sem'leri (işitme hassaları), basarları (görme hassaları) ve derileri (altındaki tüm bedenleri), tüm yaptıklarıyla onların aleyhine olarak şahitlik etti.

(Fussilet 20)

Ahmet Tekin Meali:

Nihayet Cehenneme geldiklerinde, kulakları, gözleri, tenleri, tenasül organları, aleyhlerine şâhitlik ederler. İşlemeye devam ettikleri günahları anlatırlar.

(Fussilet 20)

Ahmet Varol Meali

Sonunda oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında aleyhlerine şahitlik eder.

(Fussilet 20)

Ali Bulaç Meali:

Sonunda oraya geldikleri zaman, işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Nihayet ateşe geldikleri zaman, onlar (dünyada) ne yapıyordu iseler, kulakları, gözleri ve derileri hep aleyhlerine şahidlik edecektir.

(Fussilet 20)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sonunda oraya geldiklerinde, kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları edimler için kendilerine karşı tanıklık edecektir.

(Fussilet 20)

Ali Ünal Meali:

Nihayet oraya ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri bütün kötülükleri söyleyip, aleyhlerinde şahitlik yapacaktır.

(Fussilet 20)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Nihayet o ateşe geldikleri zaman; kulakları, gözleri ve derileri, onların aleyhine olarak yaptıklarına şahitlik edecekler.

(Fussilet 20)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Oraya geldiklerinde kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları amellere karşı onların aleyhine şahitlik ederler.

(Fussilet 20)

Bekir Sadak Meali:

Sonunda oraya varinca, kulaklari, gozleri ve derileri, yaptiklari hakkinda onlarin aleyhinde sahidlik ederler.

(Fussilet 20)

Besim Atalay Meali:

Oraya varınca, onlara karşı, yaptıkları işlere kulakları, gözleri, derileri tanıklık eder

(Fussilet 20)

Celal Yıldırım Meali:

Tâ ki oraya vardıklarında, yapageldikleri şeyler sebebiyle kulakları gözleri ve derileri aleyhlerinde şâhidlik ederler.

(Fussilet 20)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Nihayet oraya vardıkları zaman, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.

(Fussilet 20)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sonunda oraya varınca, kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları hakkında onların aleyhinde şahidlik ederler.

(Fussilet 20)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Nihayet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.

(Fussilet 20)

Diyanet Vakfı Meali:

Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Edip Yüksel Meali:

Nihayet oraya vardıklarında, onların işitme, görme organları ve derileri yaptıkları hakkında tanıklık eder.

(Fussilet 20)

Elmalılı Orjinal Meali:

Hatta ona vardıklarında aleyhlerine kulakları ve gözleri ve derileri şehadet eder: neler yapıyor idiyseler.

(Fussilet 20)

Elmalılı Yeni Meali:

Hatta ona vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri neler yaptıkları konusunda aleyhlerine şahitlik ederler.

(Fussilet 20)

Erhan Aktaş Meali:

Nihayet oraya geldikleri zaman, yapmış oldukları şeylere; işitme, görme duyuları ve bedenleri kendi aleyhlerine tanıklık ederler.

(Fussilet 20)

Gültekin Onan Meali:

Sonunda oraya geldikleri zaman, işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Hakkı Yılmaz Meali:

Sonunda oraya geldiklerinde, onların işitme, görme duyuları ve derileri yaptıkları şeyler ile ilgili kendi aleyhlerinde şâhitlik ederler.

(Fussilet 20)

Harun Yıldırım Meali:

Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Hasan Basri Çantay:

Nihayet oraya geldikleri zaman onlar ne yapıyor idiyseler, kulakları, gözleri, derileri kendilerinin aleyhinde şahidlik edecekdir.

(Fussilet 20)

Hayrat Neşriyat Meali:

Nihâyet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri, yapmakta oldukları şeyler hakkında onların aleyhine şâhidlik eder.

(Fussilet 20)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Sonunda ona [ateşe] geldikleri zaman, bulunmakta oldukları eylemleri sebebiyle kendilerinin işitmesi, bakışları ve ciltleri kendilerine karşı şahitlik etti.

(Fussilet 20)

Hüseyin Atay Meali:

Sonunda oraya varınca, kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında onlara tanıklık ederler.

(Fussilet 20)

İbni Kesir Meali:

Nihayet oraya varınca; kulakları, gözleri ve derileri yapar oldukları şeye aleyhlerinde şehadet ederler.

(Fussilet 20)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah'ın düşmanları olan inkarcılar, ateşin yanına geldiklerinde, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları kötülüklerden dolayı onların aleyhinde şahitlik yapacaklar.

(Fussilet 20)

İskender Ali Mihr Meali:

Hatta ona (ateşe) geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere, onların gözleri, kulakları ve derileri (uzuvları), (hayat filmlerinde) onların aleyhine şahitlik etti.

(Fussilet 20)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Sonunda oraya varınca kulakları, gözleri, derileri işledikleri kötülüklerden dolayı onlara karşı tanıklık edeceklerdir.

(Fussilet 20)

Kadri Çelik Meali:

Sonunda ateşe geldikleri zaman, onların işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Mahmut Kısa Meali:

Nihâyet ateşin karşısına geldiklerinde, bizzat kendi kulakları, gözleri ve hattâ derileri dile gelip dünyada iken yaptıkları çirkin işleri bir bir sayıp dökerek onlar aleyhinde şâhitlik edeceklerdir.

(Fussilet 20)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ulaştıklarında oraya, işitme, görme, dokunma duyuları, kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Mehmet Türk Meali:

Sonunda oraya geldikleri zaman, kulakları, gözleri ve derileri onların yaptıkları işler hakkında aleyhlerinde şâhitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Muhammed Celal Şems Meali:

Oraya vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları yüzünden onlara karşı şahitlik edecekler.

(Fussilet 20)

Muhammed Esed Meali:

ve onlar (ateşe) yaklaştıklarında, kulakları, gözleri ve derileri onlara karşı tanıklık yapacak ve onların (yeryüzünde) yaptıklarını anlatacaklar.

(Fussilet 20)

Mustafa Çavdar Meali:

Ateşin önüne vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıklarına dair onların aleyhinde şahitlik edecekler.

Bknz: (36/65)

(Fussilet 20)

Mustafa Çevik Meali:

19-23 Kıyamet Günü Allah’ın davetine karşı çıkıp O’na başkaldıran Allah düşmanlarının hepsi, bir araya getirilip ateşe sürülecekler. Cehennemin önüne getirildiklerinde onların kulakları, gözleri, derileri yapıp ettikleri ile ilgili haklarında şahitlik edecekler. Onlar da derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz?” diye soracaklar. Derileri de onlara, “Her şeyi konuşturan Allah bugün bize de konuşma yeteneği vererek konuşturdu. Sizi yoktan var edip yaratan O’dur. O’nun her şeye gücü yeter, şimdi siz de hesap vermek üzere O’na döndürüldünüz. Hâlbuki dünya hayatınızda yaptıklarınıza âhirette kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin şahitlik edeceği bildirilerek uyarılmıştınız fakat inanmayıp Allah’a şirk koşmaktan vazgeçmediniz. Üstelik Allah yapıp ettiklerimizin hepsini nasıl bilecek?” diyordunuz. “Rabbiniz hakkındaki yanlış düşünceleriniz sizleri bu kötü duruma düşürdü ve hüsrana uğrayanlardan oldunuz.”

(Fussilet 20)

Mustafa İslamoğlu Meali:

hatta ateşe vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri yapa geldikleri şeyler sebebiyle onlar aleyhine şahitlik eder.

(Fussilet 20)

Osman Okur Meali:

Nihayet oraya (ateşe geldikleri zaman), onlar (dünyada) ne yapıyordu iseler, kulakları, gözleri ve derileri hep (kendi) aleyhlerine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Nihâyet oraya geldikleri vakit, onların aleyhine ne işlemiş olduklarına dair kulakları ve gözleri ve derileri şahadette bulunmuş olur.

(Fussilet 20)

Ömer Öngüt Meali:

Sonunda oraya varınca kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında onların aleyhinde şâhitlik ederler.

(Fussilet 20)

Ömer Sevinçgül Meali:

Oraya vardıklarında kulakları, gözleri, derileri, yapıp ettikleri hakkında kendileri aleyhine tanıklık ederler.

(Fussilet 20)

Sadık Türkmen Meali:

Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları şeyler hakkında, onların aleyhine şahitlik ettiler.

(Fussilet 20)

Seyyid Kutub Meali:

Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları hakkında onların aleyhine şahitlik ettiler.

(Fussilet 20)

Suat Yıldırım Meali:

Nihayet oraya ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

(Fussilet 20)

Süleyman Ateş Meali:

Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları işler hakkında aleyhlerine şahidlik ettiler.

(Fussilet 20)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ateş için bir araya getirilince kulakları, gözleri ve derileri, yapıp ettikleriyle aleyhlerinde şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Oraya vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri yaptıklarına şahitlik eder.

(Fussilet 20)

Şaban Piriş Meali:

Oraya vardıkları zaman, kulakları, gözleri ve derileri, onların yaptıklarına şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Talat Koçyiğit Meali:

Nihayet oraya vardıkları zaman da, kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları hakkında aleyhlerine şâhidlik edecektir.

(Fussilet 20)

Tefhimul Kuran Meali:

Sonunda oraya geldikleri zaman, onların işitme, görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.

(Fussilet 20)

Ümit Şimşek Meali:

Oraya vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, onların işledikleri hakkında kendileri aleyhine tanıklık ederler.

(Fussilet 20)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Nihayet, oraya geldiklerinde kulakları, gözleri, derileri, yapıp-ettikleri hakkında onlar aleyhine tanıklık edecektir.

(Fussilet 20)

Rashad Khalifa Meali:

Once they get there, their own hearing, eyes, and skins will bear witness to everything they had done.

(Fussilet 20)