41. Fussilet Suresi / 23.ayet

İşte Rabbiniz hakkındaki bu yanlış düşünceniz sizi helake sürükledi ve sonunda hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

Bknz: (18/49)(58/6)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 23 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve Rabbiniz hakkında beslediğiniz şu kötü zan yok mu, sizi o helak etti de ziyana uğrayıverdiniz.

(Fussilet 23)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“İşte bu sizin zannınız (kof kuruntularınız idi) ; Rabbiniz hakkında beslediğiniz (bu asılsız ve İslam’sız) zannınız sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle hüsrana uğrayan kimseler olarak sabahlayıp (mahşere geldiniz) .”

(Fussilet 23)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zan yok mu, sizi o helak etti ve zararlı çıkanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Adem Uğur Meali:

Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi o mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Ahmet Hulusi Meali:

İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu yanlış zan sizi uçuruma mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Ahmet Tekin Meali:

“İşte, Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi mahvetti. Böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz."

(Fussilet 23)

Ahmet Varol Meali

İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helake sürükledi ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Ali Bulaç Meali:

"İşte bu sizin zannınız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle hüsrana uğrayan kimseler olarak sabahladınız."

(Fussilet 23)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helâke düşürdü ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.”

(Fussilet 23)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Oysa işte bu sanınız; Efendiniz hakkındaki bu sanınız, sizi yıkıma uğrattı; böylece yitime uğradınız!"

(Fussilet 23)

Ali Ünal Meali:

İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki, sizi helâke yuvarladı da, hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte sahibiniz olan Allah hakkında beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti. Böylece zarar edenlerden oldunuz.

(Fussilet 23)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İşte sizi, Rabbiniz hakkındaki bu yanlış düşünceniz helak etti de, bugün artık kaybedenlerden oldunuz.

(Fussilet 23)

Bekir Sadak Meali:

Iste Rabbinizi boyle sanmaniz sizi mahvetti de husrana ugrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Besim Atalay Meali:

İşte sizi düşüren Tanrınız katında bu sanınızdır, sizler ziyan ettiniz!

(Fussilet 23)

Celal Yıldırım Meali:

İşte Rabbınız hakkındaki bu zannınız sizi mahvetti de o yüzden ziyana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu düşünce sizi helak etti. Böylece kendinizi hüsrana uğrayanlar arasında buldunuz!”

(Fussilet 23)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"İşte bu sizin, Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O, sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz."

(Fussilet 23)

Diyanet Vakfı Meali:

Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi o mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Edip Yüksel Meali:

Rabbiniz hakkında bu düşünceniz sizi kaydırdı ve kaybedenlerden oldunuz.

(Fussilet 23)

Elmalılı Orjinal Meali:

İşte rabbınıza beslediğiniz o zannınız sizi helake sürükledi de husrana düşenlerden oldunuz

(Fussilet 23)

Elmalılı Yeni Meali:

İşte Rabbinize beslediğiniz o zannınız, sizi helaka sürükledi de hüsrana düşenlerden oldunuz.

(Fussilet 23)

Erhan Aktaş Meali:

İşte Rabb'iniz hakkındaki bu zannınız, sizi helake sürükledi. Böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Gültekin Onan Meali:

"İşte bu sizin zannınız, rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle hüsrana uğrayan kimseler olarak sabahladınız."

(Fussilet 23)

Hakkı Yılmaz Meali:

(21-23) Ve onlar kendi derilerine, “Niye aleyhimize şâhitlik ettiniz?” dediler. Onlar dediler ki. “Her şeyi konuşturan Allah, bizi konuşturdu ve sizi ilk defa O oluşturdu ve O'na döndürülmektesiniz. Siz, işitme, görme duyularınız ve derileriniz aleyhinize şâhitlik eder diye gizlenmiyordunuz. Velâkin yapmakta olduklarınızdan birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğine inandınız. İşte sizin bu inancınız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz inancınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle zarara, kayba uğrayıp acı çekenlerden oldunuz.”

(Fussilet 23)

Harun Yıldırım Meali:

Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi o mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Hasan Basri Çantay:

"Rabbinize karşı beslediğiniz şu zannınız (yok mu?) işte sizi o helak etdi. Bu yüzden hüsrana düşenlerden oldunuz".

(Fussilet 23)

Hayrat Neşriyat Meali:

İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helâk etti, bu yüzden hüsrâna uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İşte şu düşünceniz¹ -ki o RAB'biniz hakkındaki düşüncenizdir- sizi bitirdi. Ardından, kaybedenlerden olarak sabahladınız.

(Fussilet 23)

Hüseyin Atay Meali:

İşte, Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de, kayba uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

İbni Kesir Meali:

İşte Rabbınızı böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bu, Rabbiniz hakkında zannettiğiniz zanlar, sizi helake sürükledi ve kaybedenlerden oldunuz.

(Fussilet 23)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız, sizi helâka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz.

(Fussilet 23)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

«İşte sizi yok eden, çalabınızı böyle sanmanızdır. Böylelikle siz kendinize yazık ettiniz.»

(Fussilet 23)

Kadri Çelik Meali:

“İşte sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle hüsrana uğrayanlar olarak sabahladınız.”

(Fussilet 23)

Mahmut Kısa Meali:

“İşte, Rabb’iniz hakkında beslediğiniz bu çarpık düşünceler sizi felâkete sürükledi ve böylece, en büyük hüsrana uğrayanlardan oldunuz!”

(Fussilet 23)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Eh işte sizin zannınız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan, sizi helake sürüklemiştir. Tepetaklak olduğunuz böylece. Hüsrana uğrayan kimseler olarak sabahladınız sizler.

(Fussilet 23)

Mehmet Türk Meali:

“Rabbiniz hakkındaki bu kanaatiniz1 var ya işte sizi esas o mahvetti ve böylece de ziyana uğrayanlardan oldunuz.” (diyecekler.)*

(Fussilet 23)

Muhammed Celal Şems Meali:

İşte, Rabbiniz hakkında oluşturduğunuz bu kötü zannınız sizi helâk etti. Böylece siz kaybedenlerden oldunuz.

(Fussilet 23)

Muhammed Esed Meali:

Ve Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu düşünce sizi helake uğrattı, böylece kendinizi hüsrana uğrayanlar arasında buldunuz!"

(Fussilet 23)

Mustafa Çavdar Meali:

İşte Rabbiniz hakkındaki bu yanlış düşünceniz sizi helake sürükledi ve sonunda hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

Bknz: (18/49) - (58/6)

(Fussilet 23)

Mustafa Çevik Meali:

19-23 Kıyamet Günü Allah’ın davetine karşı çıkıp O’na başkaldıran Allah düşmanlarının hepsi, bir araya getirilip ateşe sürülecekler. Cehennemin önüne getirildiklerinde onların kulakları, gözleri, derileri yapıp ettikleri ile ilgili haklarında şahitlik edecekler. Onlar da derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz?” diye soracaklar. Derileri de onlara, “Her şeyi konuşturan Allah bugün bize de konuşma yeteneği vererek konuşturdu. Sizi yoktan var edip yaratan O’dur. O’nun her şeye gücü yeter, şimdi siz de hesap vermek üzere O’na döndürüldünüz. Hâlbuki dünya hayatınızda yaptıklarınıza âhirette kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin şahitlik edeceği bildirilerek uyarılmıştınız fakat inanmayıp Allah’a şirk koşmaktan vazgeçmediniz. Üstelik Allah yapıp ettiklerimizin hepsini nasıl bilecek?” diyordunuz. “Rabbiniz hakkındaki yanlış düşünceleriniz sizleri bu kötü duruma düşürdü ve hüsrana uğrayanlardan oldunuz.”

(Fussilet 23)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Bakın işte, Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi helaka sürükledi de, böylece hüsrana uğrayanlardan olup çıktınız.

(Fussilet 23)

Osman Okur Meali:

İşte Rabbinizi böyle sanmanız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve işte sizin o zannınızdır ki, Rabbinize karşı zannetmiş olmanız, sizi helâke düşürdü. Artık hüsrâna uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Ömer Öngüt Meali:

İşte, Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helâk etti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Ömer Sevinçgül Meali:

Rabbinize olan bu zannınız sizi mahvetti. Hüsrana düşenlerden ‘zarara uğrayan, kaybeden, yitik acısıyla yananlardan’ oldunuz.

(Fussilet 23)

Sadık Türkmen Meali:

Işte rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi mahvetti ve hüsrana uğrayanlardan oluverdiniz!

(Fussilet 23)

Seyyid Kutub Meali:

İşte Rabb'inize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti, ziyana uğrayanlardan olup çıktınız.

(Fussilet 23)

Suat Yıldırım Meali:

İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de, o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Süleyman Ateş Meali:

"İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti, ziyana uğrayanlardan oldunuz!"

(Fussilet 23)

Süleymaniye Vakfı Meali:

"İşte bu, Rabbinizle (Sahibinizle) ilgili varsayımınızdır. Sizi kötü duruma bu varsayımınız soktu da kaybedenlere karıştınız."

(Fussilet 23)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Rabbiniz hakkında böyle düşünmeniz sizi helaka sürükledi ve hüsrana uğradınız."

(Fussilet 23)

Şaban Piriş Meali:

İşte Rabb'iniz hakkındaki bu zannınız sizi helak etti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Talat Koçyiğit Meali:

"İşte Rabbınız hakkındaki bu zannınız sizi helak etti ve bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz".

(Fussilet 23)

Tefhimul Kuran Meali:

«İşte bu sizin zannınız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınız, sizi bir yıkıma uğrattı, böylelikle hüsrana uğrayanlar olarak sabahladınız.»

(Fussilet 23)

Ümit Şimşek Meali:

İşte, Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınızdır ki, sizi helâke sürükledi de böyle hüsrana düştünüz.

(Fussilet 23)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte, Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi mahvetti de hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

(Fussilet 23)

Rashad Khalifa Meali:

This kind of thinking about your Lord will cause you to fall, and then you become losers.

(Fussilet 23)