41. Fussilet Suresi / 28.ayet

İşte böyle Allah’ın düşmanlarının cezası ateştir! Ayetlerimize bile bile inanmak istemedikleri için cehennem onlar için kalacakları yurt olacaktır.

Bknz: (29/49)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 28 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

İşte bu ateş, Allah düşmanlarının cezasıdır, onlara, ebedilik var orada; bu da delillerimizi bilebile inkar etmelerinin karşılığı.

(Fussilet 28)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İşte bu, Allah’ın düşmanları (olan inkârcı ve münafıkların ve İslam’la savaşanların) cezası olan ateştir (ki oraya atılacaklardır) . Bizim ayetlerimizi inkâr etmelerine karşılık bir ceza olarak, orada onlar için ebedi kalacakları azap diyarı (cehennem zindanı) vardır.

(Fussilet 28)

Abdullah Parlıyan Meali:

İşte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir, onlar ebedi olarak kalacaklardır orada. Bu da ayetlerimizi bile bile inkâr etmelerinden dolayıdır.

(Fussilet 28)

Adem Uğur Meali:

İşte bu, Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Ayetlerimizi inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ceza olarak ebedî kalacakları yurt (cehennem) vardır.

(Fussilet 28)

Ahmet Hulusi Meali:

İşte Allah düşmanlarının yaptığının sonucu, ateştir! Onlar için orada sonsuzluk vatanı vardır! Bilerek işaretlerimizi inkar etmelerinin (Rablerini kabullenmemelerinin) sonucu olarak!

(Fussilet 28)

Ahmet Tekin Meali:

İşte, Allah düşmanlarının cezası ateştir, Cehennemdir. Onlara, orada ebedî yurt olarak Cehennem vardır. Âyetlerimizi bile bile inkâra devam etmeleri sebebiyle bu cezayı hak ettiler.

(Fussilet 28)

Ahmet Varol Meali

İşte bu, Allah'ın düşmanlarına olan cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerine karşılık onlara orada sonsuza kadar kalacakları yurt vardır.

(Fussilet 28)

Ali Bulaç Meali:

Bu, Allah'ın düşmanlarının cezası olan ateştir. Bizim ayetlerimizi inkar etmeleri dolayısıyla bir ceza olarak, orada onlar için ebedilik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İşte bu, Allah düşmanlarının cezasıdır, ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkâr etmelerinin cezası olarak onlara, orada ebedîlik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Ali Rıza Sefa Meali:

Bu böyledir. Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmelerine karşılık, onların ülkesi, sonsuza dek orası olacaktır.

(Fussilet 28)

Ali Ünal Meali:

İşte Allah düşmanlarının cezası: Ateş! Âyetlerimiz karşısında bile bile ayak diremeleri sebebiyle orada onlar için ebedî (ceza) yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Çünkü Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Onlar için onda ebedî bir yurt vardır. Onlar ayetlerimizi bile bile inkâr ettikleri için bu, onlara ceza olarak verilecektir.

(Fussilet 28)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İşte, Allah düşmanlarının cezası budur. Ayetlerimizi inkar etmiş olmalarının cezası olarak, onlar süreli olarak ateşte kalacaklardır.

(Fussilet 28)

Bekir Sadak Meali:

Iste boyle; Allah'in dusmanlarinin cezasi atestir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmeleri karsiligi orasi onlarin temelli kalacaklari yerdir.

(Fussilet 28)

Besim Atalay Meali:

İşte bu, Allahın düşmanlarına ceza olan ateştir, bizim âyetlerimize inanmamış olmaları yüzünden ceza olarak onlar için orda sonsuzluk yurdu vardır

(Fussilet 28)

Celal Yıldırım Meali:

İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi bile bile inâdla inkâr etmelerine karşılık onlar için orada ebedîlik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi inkâr etmelerinin cezası olarak, onlar için orada ebedî kalacakları cehennem yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İşte böyle; Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmeleri karşılığı orası onların temelli kalacakları yerdir.

(Fussilet 28)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İşte böyle, Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Diyanet Vakfı Meali:

İşte bu, Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Âyetlerimizi inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ceza olarak ebedî kalacakları yurt (cehennem) vardır.

(Fussilet 28)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH düşmanlarının cezası işte bu ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin bir karşılığı olarak orası onların ebedi yurdu olacaktır.

(Fussilet 28)

Elmalılı Orjinal Meali:

O işte cezası Allah düşmanlarının, o ateş, onlara ondadır ancak ebediyyet evi, ayetlerimize yaptıkları cehudluğun cezası

(Fussilet 28)

Elmalılı Yeni Meali:

Allah düşmanlarının cezası, işte odur: Ateş! Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak, ondadır ancak onların ebedilik evi!

(Fussilet 28)

Erhan Aktaş Meali:

İşte böyle! Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek reddetmeleri nedeniyle ceza olarak, onlar için orada ebedilik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Gültekin Onan Meali:

Bu, Tanrı'nın düşmanlarının cezası olan ateştir. Bizim ayetlerimizi inkar etmeleri dolayısıyla bir ceza olarak, orada onlar için ebedilik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Hakkı Yılmaz Meali:

İşte bu, Allah'ın düşmanlarının cezasıdır; ateştir. Âyetlerimizi bile bile inkâr eden kimseler olduklarına ceza olarak, onlar için orada sonsuzluk yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Harun Yıldırım Meali:

İşte bu, Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Ayetlerimizi inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ceza olarak ebedî kalacakları yurt (cehennem) vardır.

(Fussilet 28)

Hasan Basri Çantay:

Bu, Allahın, düşmanlarına olan cezasıdır ki, ateşdir. Bizim ayetlerimizi bilerek inkar etdiklerinin cezası olarak orada (cehennemde) onlara ebedilik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Hayrat Neşriyat Meali:

İşte bu, Allah'ın düşmanlarının cezâsı ki, ateştir. Âyetlerimizi bilerek inkâr etmekte olmalarının cezâsı olarak orada onlara ebedîlik yurdu (olan Cehennem) vardır!

(Fussilet 28)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İşte bu, Allah'ın düşmanlarının karşılığıdır yani ateştir.¹ Onlara, karşılık olarak Ayetlerimizi bile bile reddetmekte olmaları sebebiyle kalıcı olan yurt vardır.

(Fussilet 28)

Hüseyin Atay Meali:

İşte böyle; Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. İlkelerimizi bile bile inkâr etmeleri karşılığı, orada temelli yurtları vardır.

(Fussilet 28)

İbni Kesir Meali:

İşte böyle; Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onların temelli kalacakları yer oradadır.

(Fussilet 28)

İlyas Yorulmaz Meali:

İşte böyle! Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı ateş, ceza olarak onların sürekli kalacakları mekandır.

(Fussilet 28)

İskender Ali Mihr Meali:

İşte bu Allah’ın düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi bilerek inkâr etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak, onlar için orada ebedîlik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İşte Allah’a karşı düşmanlık edenlerin cezası budur, ateştir. Bizim belgelerimize karşı direnmelerinin cezası olarak orada onlara sonsuz bir yurt vardır.

(Fussilet 28)

Kadri Çelik Meali:

Bu, Allah'ın düşmanlarının cezası olan ateştir. Bizim ayetlerimizi inkâr etmeleri dolayısıyla bir ceza olarak, orada onlar için temelli kalma yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Mahmut Kısa Meali:

İşte, Allah düşmanlarının cezası budur: Ateş! Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerinin en âdil karşılığı olarak, onları orada sonsuz acı ve ıstıraplarla dolu bir yurt beklemektedir!

(Fussilet 28)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Tam olarak Allah düşmanlarının cezası ateştir. Onlar için orada ebedi olarak kalma vardır. Fiilen onların bizim ayetlerimizi bile bile inkar etmeleri sebebiyle bu ceza onlar içindir.

(Fussilet 28)

Mehmet Türk Meali:

O Allah’ın düşmanlarının cezâsı da cehennemdir. Onlar, Bizim âyetlerimizi inkâr etmelerinin cezâsı olarak, orada sürekli kalacaklardır.

(Fussilet 28)

Muhammed Celal Şems Meali:

İşte bu, (mutlaka olacak.) Allah’ın düşmanlarının karşılığı ateştir. Onlar için orada, uzun süre kalacakları bir ev vardır. Bu ceza, ayetlerimizi inatla inkâr ettikleri için (kendilerine) verilecektir.

(Fussilet 28)

Muhammed Esed Meali:

O Allah düşmanlarının cezası, (öteki dünyadaki) ateş olacaktır. Onlar, mesajlarımızı bilerek reddetmelerinin karşılığı olarak içinde sonsuza kadar kalacakları bir yere mahkum olacaklardır.

(Fussilet 28)

Mustafa Çavdar Meali:

İşte böyle Allah’ın düşmanlarının cezası ateştir! Ayetlerimize bile bile inanmak istemedikleri için cehennem onlar için kalacakları yurt olacaktır.

Bknz: (29/49)

(Fussilet 28)

Mustafa Çevik Meali:

26-29 Allah’ın daveti olan hayat tarzına düşman olanlar birbirlerine, “Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarıp dinlenmesinin önüne geçin! İnsanları başka şeylerle meşgul edip, ondan uzak tutun ve duyulup anlaşılmasını engellemek için elinizden geleni yapın.” derler. Biz böylelerini şiddetli bir azaba uğratıp, yaptıklarının en kötüsüyle yargılayıp cezalandıracağız. Bunların cezası içinde devamlı kalacakları cehennem ateşi olacaktır ve orada acılar içinde kıvranırken bir yandan da şöyle diyeceklerdir: “Ey Rabbimiz! Dünya hayatımızda bizleri yalnız Seni ilah edinmekten alıkoyan, davetinden yüz çevirmemize sebep olan, görünerek ya da görünmeden bizlere vesvese verip aklımızı karıştıran, peşine düştüklerimizi bize göster, ki onları ayaklarımızın altına alıp çiğneyelim de hepimizin en alçağı ve sefili olsunlar.”

(Fussilet 28)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İşte budur Allah düşmanlarının cezası: ateş. Onların sürekli kalacakları yer, ayetlerimizi bile bile inkar etmelerine karşılık olmak üzere orası olacaktır.

(Fussilet 28)

Osman Okur Meali:

İşte böyle; Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Orası ayetlerimizi bile bile inkar etmeleri karşılığı olarak süresiz kalacakları yerdir.

(Fussilet 28)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Bu, Allah'ın düşmanlarının cezasıdır ki, ateştir. Onlar için orada Bizim âyetlerimizi inkâr eder olmalarının bir cezası olarak bir ebedî ikametgâh vardır.

(Fussilet 28)

Ömer Öngüt Meali:

İşte böyle. . . Allah'ın düşmanlarının cezâsı ateştir. Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ebedî kalma yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah düşmanlarının cezası ateş olacak! Ayetlerimizi inkâr etmelerine ceza olarak orada sonsuza kadar kalacaklar.

(Fussilet 28)

Sadık Türkmen Meali:

Işte bu, Allah’a düşmanlık yapanların cezası olan ateştir! Orada onlar, ayetlerimizi inkâr etmelerinin karşılığı olarak, sonsuz kalacaklardır.

(Fussilet 28)

Seyyid Kutub Meali:

İşte böyle; Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmeleri karşılığı orası onların temelli kalacakları yerdir.

(Fussilet 28)

Suat Yıldırım Meali:

İşte Allah düşmanlarının cezası da: O ateş! Ayetlerimizi bile bile red ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır.

(Fussilet 28)

Süleyman Ateş Meali:

O Allah düşmanlarının cezası: Ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak onlara, orada sürekli kalma yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu, onların dünyadaki cezalarıdır[1]. Allah'a karşı düşmanlık edenlerin asıl cezası Cehennem ateşidir; içinde sürekli kalacak yurtları olacaktır. O ceza, ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılmalarına karşılıktır.

1)Ayetteki  ذَلِكَ mübtedadır. Haberi ise önceki ayetten anlaşılan şu ifadelerdir: (جزائهم في  الدنيا) Yukarıdaki mealin sebebi budur. Kafirlere dünyada ve ahirette verilen cezalarla ilgili olarak bakınız Âl-i İmran 3/56, İsra 17/58, En'am 6/125.

(Fussilet 28)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah'ın düşmanlarının cezası, âyetlerimizi bile bile inkar ettiklerinden dolayı içinde temelli kalacakları ateştir.

(Fussilet 28)

Şaban Piriş Meali:

Allah'ın düşmanlarının cezası işte bu ateştir. Orası, ayetlerimizi bile bile inkar etmiş olmaları sebebiyle, onlar için ebedi kalınacak bir yurttur.

(Fussilet 28)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah'ın düşmanları için hazırlanan bu ceza ateştir. Orası, âyetlerimizi inkâr etmiş olmaları sebebiyle onlar için ebediyyen kalacakları bir yerdir.

(Fussilet 28)

Tefhimul Kuran Meali:

Bu, Allah'ın düşmanlarının cezası olan ateştir. Bizim ayetlerimizi inkâr etmeleri dolayısıyla bir ceza olarak, orada onlar için ebedilik yurdu vardır.

(Fussilet 28)

Ümit Şimşek Meali:

İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerine karşılık, orası onların ebediyen kalacakları yurtlarıdır.

(Fussilet 28)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte bu, Allah düşmanlarının cezası olan ateştir. Ayetlerimize karşı çıkmalarından ötürü, orada kendileri için sürekli kalış yeri vardır.

(Fussilet 28)

Rashad Khalifa Meali:

Such is the requital that awaits GOD's enemies. Hell will be their eternal abode; a just requital for discarding our revelations.

(Fussilet 28)