41. Fussilet Suresi / 27.ayet

Biz de o kâfirlere çok şiddetli bir azap tattıracağız ve onları işledikleri günahların en kötüsüyle cezalandıracağız.

Bknz: (4/123)(10/27)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 27 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Biz de mutlaka kafir olanlara çetin bir azabı tattıracağız ve yaptıkları şeyin en kötü karşılığıyle cezalandıracağız onları.

(Fussilet 27)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Bu nedenle) Artık gerçekten o inkâr edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Adem Uğur Meali:

O inkâr edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ahmet Hulusi Meali:

Andolsun ki o hakikat bilgisini inkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette onlara yaptıklarının en kötü sonuçlarını yaşatacağız!

(Fussilet 27)

Ahmet Tekin Meali:

Bu sebeple kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden güç ve iktidar sahiplerine elbette dehşetli bir azap tattıracağız. Onlara, işlemeye devam ettikleri amellerin en kötüsünü ölçü alarak en ağır cezayı vereceğiz.

(Fussilet 27)

Ahmet Varol Meali

İnkar edenlere muhakkak şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ali Bulaç Meali:

Artık gerçekten o inkar edenlere şiddetli bir azap taddıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İşte bunun içindir ki, biz de o kâfirlere şiddetli bir azab taddıracağız; ve kendilerini yaptıkları amellerin en kötüsü ile cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ali Rıza Sefa Meali:

Nankörlük edenlere, yaman bir cezayı, artık kesinlikle tattıracağız. Üstelik yaptıklarının en kötüsüyle onları cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ali Ünal Meali:

Madem öyle, Biz de o küfre batmış olanlara çetin bir azap tattıracak ve onları yapageldikleri işlerin en kötüsüne göre cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte Biz, o kâfirlere şiddetli bir azap tattıracağız. Ve yaptıklarının en kötüsü ile onları cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Bayraktar Bayraklı Meali:

O inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Bekir Sadak Meali:

Inkar edenlere cetin bir azap tattiracagiz. Isledikleri en kotu islere karsilik onlarin cezasini verecegiz.

(Fussilet 27)

Besim Atalay Meali:

Kâfir olan kimselere en katı azabı tattırırız, yaptıkları şeyin en kötüsüyle ceza veririz

(Fussilet 27)

Celal Yıldırım Meali:

And olsun ki, o küfredenlere şiddetli bir azâb tattıracağız ve elbette yapageldiklerinin en kötüsüyle kendilerini cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İşte (buna karşılık biz de) o inkârcılara şiddetli bir azap tattıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnkar edenlere çetin bir azap tattıracağız. İşledikleri en kötü işlere karşılık onların cezasını vereceğiz.

(Fussilet 27)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsü ile cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Diyanet Vakfı Meali:

O inkâr edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Edip Yüksel Meali:

İnkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle onlara karşılık vereceğiz.

(Fussilet 27)

Elmalılı Orjinal Meali:

İşte biz de onun için o küfredenlere şiddetli bir azab tattıracağız ve kendilerine yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğiz

(Fussilet 27)

Elmalılı Yeni Meali:

işte Biz de onun için o küfredenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve kendilerine yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğiz.

(Fussilet 27)

Erhan Aktaş Meali:

Böylesi gerçeği yalanlayan nankörlere, şiddetli bir azap tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsü ile kesinlikle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Gültekin Onan Meali:

Artık gerçekten o küfredenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Hakkı Yılmaz Meali:

Artık Biz, kesinlikle, kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedetmiş kimselere şiddetli bir azap tattıracağız. Ve kesinlikle onlara yaptıkları amellerin en kötüsünü karşılık olarak vereceğiz.

(Fussilet 27)

Harun Yıldırım Meali:

O inkâr edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Hasan Basri Çantay:

İşte biz o kafirlere muhakkak ki en çetin bir azabı tatdıracağız. Onları yapageldiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Hayrat Neşriyat Meali:

Sonunda o inkâr edenlere mutlaka şiddetli bir azab tattıracağız ve mutlaka onları, yapmakta olduklarının en kötüsü ile cezâlandıracağız.

(Fussilet 27)

Hubeyb Öndeş Meali: /

O halde, Gerçeği örtmüş olanlara şiddetli bir azabı mutlaka ama mutlaka tattırıracağız. Onları, bulunmakta oldukları eylemlerin en kötüsünü mutlaka ama mutlaka karşılık olarak vereceğiz.

(Fussilet 27)

Hüseyin Atay Meali:

İnkâr edenlere kuşkusuz çetin bir azap tattıracağız. İşlediklerinin en kötüsü ile cezalarını vereceğiz.

(Fussilet 27)

İbni Kesir Meali:

O küfredenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yapmakta olduklarının en kötüsü ile cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

İlyas Yorulmaz Meali:

Gerçek doğruları inkar edenlere, azabın en şiddetlisini tattıracağız ve yapmış olduklarının en kötüsü ile onları cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

İskender Ali Mihr Meali:

Bundan sonra inkâr edenlere, mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İşte Biz de tanımazlara en ağır azabı tattıracağız, onları işlemiş olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Kadri Çelik Meali:

Artık gerçekten o küfre sapanlara şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Mahmut Kısa Meali:

Biz de bu sözlerinden dolayı, kâfirlere dünyada ve âhiretteşiddetli bir azap tattıracağız ve onlara, işledikleri en büyük kötülüklerin karşılığını vereceğiz!

(Fussilet 27)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Eh artık kafirlere şiddetli azap tattıracağız. Yaptıklarının en kötüsüyle cezalandırılacaklardır.

(Fussilet 27)

Mehmet Türk Meali:

Artık o kâfirlere gerçekten şiddetli bir azap tattıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezâlandıracağız.

(Fussilet 27)

Muhammed Celal Şems Meali:

Sonuçta Biz, kâfirlere mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Şüphesiz onlara, yaptıkları en kötü işlerin karşılığını vereceğiz.

(Fussilet 27)

Muhammed Esed Meali:

Fakat hakikati (böylece) inkar edenlere kesinlikle şiddetli bir azabı tattıracak ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız!

(Fussilet 27)

Mustafa Çavdar Meali:

Biz de o kâfirlere çok şiddetli bir azap tattıracağız ve onları işledikleri günahların en kötüsüyle cezalandıracağız.

Bknz: (4/123) - (10/27)

(Fussilet 27)

Mustafa Çevik Meali:

26-29 Allah’ın daveti olan hayat tarzına düşman olanlar birbirlerine, “Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarıp dinlenmesinin önüne geçin! İnsanları başka şeylerle meşgul edip, ondan uzak tutun ve duyulup anlaşılmasını engellemek için elinizden geleni yapın.” derler. Biz böylelerini şiddetli bir azaba uğratıp, yaptıklarının en kötüsüyle yargılayıp cezalandıracağız. Bunların cezası içinde devamlı kalacakları cehennem ateşi olacaktır ve orada acılar içinde kıvranırken bir yandan da şöyle diyeceklerdir: “Ey Rabbimiz! Dünya hayatımızda bizleri yalnız Seni ilah edinmekten alıkoyan, davetinden yüz çevirmemize sebep olan, görünerek ya da görünmeden bizlere vesvese verip aklımızı karıştıran, peşine düştüklerimizi bize göster, ki onları ayaklarımızın altına alıp çiğneyelim de hepimizin en alçağı ve sefili olsunlar.”

(Fussilet 27)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve elbet inkarda direnen bu kimselere şiddetli bir terkedilmişlik acısı tattıracağız, ve onları kesinlikle yapa geldiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız!

(Fussilet 27)

Osman Okur Meali:

İnkar edenlere çetin bir azap tattıracağız. İşledikleri kötü işlere karşılık onların cezasını vereceğiz.

(Fussilet 27)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

İşte kâfir olanlara elbette bir şiddetli azap tattıracağız ve onları işler oldukları şeyin en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ömer Öngüt Meali:

Andolsun ki kâfirlere çetin bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bu yüzden inkâr edenlere yaman bir azap tattıracak, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız!

(Fussilet 27)

Sadık Türkmen Meali:

Elbette inkâr edenlere çok şiddetli bir azap tattıracağız. Ve elbette onları, yapmış olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Seyyid Kutub Meali:

İnkar edenlere şiddetli bir azab taddıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Suat Yıldırım Meali:

İşte Biz de onun için o kafirlere dünyada şiddetli bir azap tattıracağız ve ahirette de yaptıkları o pek kötü işlere göre hak ettikleri karşılığı vereceğiz.

(Fussilet 27)

Süleyman Ateş Meali:

İnkar edenlere şiddetli bir azab taddıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ayetleri görmezlikten gelen o kimselere ağır bir azap tattıracak ve onlara, yapmakta oldukları en kötü şeyin cezasını çektireceğiz.

(Fussilet 27)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kâfirlere çetin bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Şaban Piriş Meali:

İnkarcılara elbette şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Talat Koçyiğit Meali:

O inkâr edenlere mutlaka şiddetli bir azâb taddıracak ve onları yapmış olduklarının en kötüsü ile cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Tefhimul Kuran Meali:

Artık gerçekten o inkâr edenlere şiddetli bir azap taddıracağız ve onları yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Ümit Şimşek Meali:

Biz o kâfirlere şiddetli bir azap tattıracak ve yaptıklarının en kötüsüyle onları cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, o inkarcılara şiddetli bir azabı tattıracağız ve elbette ki onları, yapıp-ettiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız.

(Fussilet 27)

Rashad Khalifa Meali:

We will certainly afflict these disbelievers with a severe retribution. We will certainly requite them for their evil works.

(Fussilet 27)