41. Fussilet Suresi / 31.ayet

– Ve biz dünya hayatında olduğu gibi ahirette de sizin dostunuz olarak yanınızdayız. Cennette canınız çektiği her şey vardır ve istediğiniz her şey emrinizdedir.

Bknz: (13/11)(16/32)(21/101)»(21/103)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 31 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Biz, dünya yaşayışında da size dostuz, ahirette de ve burada, canınız ne isterse var ve burada dilediğiniz her şey sizin.

(Fussilet 31)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“Ki Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniz (ve manevi destekçileriniziz). Orada (cennet ortamında) nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de size (verilecektir.) ”

(Fussilet 31)

Abdullah Parlıyan Meali:

Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin yakın dostlarınızız. O ahiret yurdunda canınızın çektiği herşeye sahip olacak ve istediğiniz herşeye kavuşacaksınız.

(Fussilet 31)

Adem Uğur Meali:

Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır.

(Fussilet 31)

Ahmet Hulusi Meali:

"Dünya hayatında da, sonsuz gelecek yaşamda da biz sizin veliniziz! Orada bilinçlerinizin arzuladığı her şey vardır... Orada sizin istediğiniz her şey olacaktır!"

(Fussilet 31)

Ahmet Tekin Meali:

“Biz, dünya hayatında da, âhirette, ebedî yurtta da sizin dostlarınızız, koruyucularınızız, Orada sizin için canınızın çektiği her şey var. İstediğiniz, sipariş edeceğiniz her şey hazır."

(Fussilet 31)

Ahmet Varol Meali

Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostlarınızız. Orada canınızın çektiği her şey sizindir ve istediğiniz her şey sizindir.

(Fussilet 31)

Ali Bulaç Meali:

"Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir."

(Fussilet 31)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Ve melekler şöyle diyecektir): “- Biz, hem dünya hayatında, hem de ahirette sizin dostlarınızız. Size, bu ahirette nefislerinizin hoşlanacağı (nimetler) var, hem size burada ne isterseniz var;

(Fussilet 31)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Hem dünya yaşamında hem de sonsuz yaşamda dostunuz biziz. Benliklerin hoşlandığı her şey orada vardır. Ve istediğiniz her şey orada vardır!"

(Fussilet 31)

Ali Ünal Meali:

“Biz, dünya hayatında olduğu gibi (burada) Âhiret’te de sizin yakın dostlarınızız. O Cennet’te canınız her neyi çekerse onu hazır bulacak, orada istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz,

(Fussilet 31)

Bahaeddin Sağlam Meali:

31, 32. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin Sahibiniziz. Ahirette iştahınızın çektiği her yiyecek ve içecek vardır. Arzuladığınız her şey, sizin için orada vardır. Bu, Gafur ve Rahim olan Rabbinizden bir ikram olarak (size verilir.)

(Fussilet 31)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- "Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli Allah'ın bir ikramı olarak, orada sizin canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır."

(Fussilet 31)

Bekir Sadak Meali:

(30-32) «O Rabbimiz Allah'tir» deyip sonra da dogrulukta devam edenler, onlari, melekler, olumleri aninda: «Korkmayiniz, uzulmeyiniz, size soz verilen cennetle sevinin, biz dunya hayatinda da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarinizin cektigi, umdugunuz seyler, bagislayan ve aciyan Allah katindan bir ziyafet olarak size sunulur» diyerek inerler. *

(Fussilet 31)

Besim Atalay Meali:

31,32. Hem dünya dirliğinde, hem de ahrette biz size dostuz, bağışlayan, yarlıgayan katından ağırlanmak üzere, gönlünüz ne çekerse, ne isterseniz orda size verilir

(Fussilet 31)

Celal Yıldırım Meali:

Biz Dünya hayatında da, Âhiret'te de sizin yakın dostlarınızız. Sizin için burada canlarınızın çektiği her şey vardır; sizin için burada istediğiniz mevcuttur.

(Fussilet 31)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.”

(Fussilet 31)

Diyanet İşleri Eski Meali:

30,31,32. "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da doğrulukta devam edenler, onları, melekler, ölümleri anında: "Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, biz dünya hayatında da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur" diyerek inerler.*

(Fussilet 31)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(31-32) "Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var."

(Fussilet 31)

Diyanet Vakfı Meali:

31, 32. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır.

(Fussilet 31)

Edip Yüksel Meali:

'Dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınız biziz. Orada canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.'

(Fussilet 31)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bizler sizin hem Dünya hayatta hem Ahırette dostlarınızız ve size orada nefislerinizin hoşlanacağı var, hem size orada ne isterseniz var

(Fussilet 31)

Elmalılı Yeni Meali:

Bizler sizin hem dünya hayatında, hem de ahirette dostlarınızız, size orada canınızın çektiği vardır ve size orada ne isteseniz vardır.

(Fussilet 31)

Erhan Aktaş Meali:

"Biz, dünya hayatında ve ahirette sizin evliyanızız.[1] Orada canlarınızın istediği her şey vardır ve istediğiniz her şey emrinizdedir."

1)Koruyucularınızız, yardımcılarınızız, destekleyicileriniziz..

(Fussilet 31)

Gültekin Onan Meali:

"Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefslerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir."

(Fussilet 31)

Hakkı Yılmaz Meali:

(30-32) Şüphesiz, “Rabbimiz Allah'tır” deyip sonra dosdoğru olanlar; onların üzerine, haberci âyetler sürekli iner; “Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında ve âhirette sizin yol gösterenleriniz, yardımcılarınız, koruyanlarınızız. Cennette, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan, engin merhamet sahibinden bir ikram olarak sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada istediğiniz şeyler de sizin içindir.”

(Fussilet 31)

Harun Yıldırım Meali:

Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız.Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır.

(Fussilet 31)

Hasan Basri Çantay:

(31-32) "Biz dünya hayatında da, ahiretde de sizin dostlarınıza l Çok yarlığayıcı, çok esirgeyici (Allah) dan bir fazl-u kerem olmak üzere, burada canlarınız neyi hoşlanırsa (hepsi) sizindir, burada ne isterseniz (hepsi) sizin".

(Fussilet 31)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Biz dünya hayâtında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Hem orada sizin için canlarınız ne çekiyorsa vardır. Yine orada sizin için ne isterseniz vardır.”

(Fussilet 31)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(30-32) Gerçek şu ki, "RAB'bimiz Allah'tır" demiş, sonra dosdoğru yönelmiş olanlara (evet!) onlara Melekler "korkmayın! Üzülmeyin! Size söz verilmekte olan cennet ile müjde bulun [sevinin]. Biz, Dünya [ilk] hayatında ve ahirette [son'da] sizin velileriniziz. Onda, sizin için kendi benlikleriniz neyi çokça arzuluyorsa o vardır. Çok bağışlayan [ve] bir rahim[tarafın]dan bir ağırlama olarak, sizin için onda ne iddia [talep] ederseniz o vardır. " diye kısım kısım inerler.

(Fussilet 31)

Hüseyin Atay Meali:

30-32 Doğrusu "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da doğru olanlara, melekler sürekli inerler: "Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, dünya hayatında da ötekinde de dostlarınız biziz. Orada canlarınızın çektiği ve umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan katından bir ağırlama olarak size verilir."

(Fussilet 31)

İbni Kesir Meali:

Biz; dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Burada canlarınızın çektiği şeyler sizedir ve burada size umduğunuz her şey vardır.

(Fussilet 31)

İlyas Yorulmaz Meali:

Melekler onlara “Biz dünya hayatında ve ahiret hayatında sizin yardımcılarınız ve yakınlarınız olacağız. Cennette nefislerinizin arzu edip iştahınızın çektiği ve çağrı yaptığınız her şey, sizin için vardır” derler.

(Fussilet 31)

İskender Ali Mihr Meali:

Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz (her)şey vardır.

(Fussilet 31)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

«Biz bu dünya yaşayışında da, öbür dünya yaşayışında da sizin koruyucunuzuz. Sizin için burada içiniz ne isterse, ne dilerseniz hepsi vardır.

(Fussilet 31)

Kadri Çelik Meali:

“Biz, dünya hayatında da ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de sizindir.”

(Fussilet 31)

Mahmut Kısa Meali:

“Biz hem bu dünya hayatında, hem de âhirette sizin dost ve yardımcılarınızız! Eğer dünya imtihânını başarıyla tamamlarsanız cennete gireceksiniz ve orada canınızın çektiği her şeye, arzuladığınız her nîmete sahip olacaksınız!”

(Fussilet 31)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Letafetle "Biz dünya hayatında da, ahiret hayatında da sizin velileriniziz. Orada sizindir-

(Fussilet 31)

Mehmet Türk Meali:

31,32. (Ve devamla:) “Sizin, dünya hayatında da âhirette de gerçek dostlarınız biziz. Orada çok bağışlayan ve çok merhametli olan (Allah)’tan bir ikram olarak, sizin için canlarınızın arzu ettiği her şey ve istediklerinizin tamamı vardır.”1 (derler.)*

(Fussilet 31)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Biz bu dünya hayatında (da) ahirette (de) sizin dostunuzuz. O (Cennet’te) sizler için canınız ne isterse (olacak) ve siz ne talep ederseniz, orada sizin için cak. 2 )”

(Fussilet 31)

Muhammed Esed Meali:

Biz bu dünya hayatında sizin dostunuzuz ve öteki dünyada (da dostunuz olacağız), orada canınızın çektiği her şeye sahip olacak ve istediğiniz her şeye kavuşacaksınız,

(Fussilet 31)

Mustafa Çavdar Meali:

– Ve biz dünya hayatında olduğu gibi ahirette de sizin dostunuz olarak yanınızdayız. Cennette canınız çektiği her şey vardır ve istediğiniz her şey emrinizdedir.

Bknz: (13/11) - (16/32) - (21/101)»(21/103)

(Fussilet 31)

Mustafa Çevik Meali:

30-32 Rabbimiz Allah’tır deyip, yalnız O’nu ilah edinip, itaat ederek sorumluluklarını yerine getirmek için gayret edenlere gelince; onlara da Kıyamet Günü melekler şöyle diyecekler: “Korkmayın ve üzülmeyin Allah’ın size vaat ettiği cennetlere girip mutlu olun. Biz dünya hayatınızda olduğu gibi âhiret hayatınızda da sizin dostunuzuz. Cennette canınızın çektiği her şeye kavuşacaksınız, istediğiniz her şey emrinizde ve sizin olacak. Bütün bunlar Allah’ın davetine icabet eden, bu uğurda ellerinden gelen gayreti gösterenler için merhamet sahibi ve bağışlayıcı Allah’ın sizlere ikramıdır.”

(Fussilet 31)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Biz bu dünya hayatında sizin dostunuzuz, ahirette de öyle. Orada size canınız ne çekiyorsa o var, orada siz ne arzu ediyorsanız o sizin;

(Fussilet 31)

Osman Okur Meali:

'Dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınız biziz. Orada canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.'

(Fussilet 31)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Biz dünya hayatında da ve ahirette de sizin dostlarınız ve sizin için orada nefislerinizin hoşlandığı her şey vardır ve sizin için orada ne isterseniz vardır.

(Fussilet 31)

Ömer Öngüt Meali:

"Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Canlarınız neyi isterse hepsi sizindir, ne isterseniz hepsi sizin!"

(Fussilet 31)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin dostunuzuz. Hoşunuza giden her şey ondadır. Size orada ne isterseniz vardır.

(Fussilet 31)

Sadık Türkmen Meali:

Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız! Orada nefislerinizin iştah duyduğu her nimet sizindir.

(Fussilet 31)

Seyyid Kutub Meali:

Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Orada canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey sizindir.

(Fussilet 31)

Suat Yıldırım Meali:

(31-32) Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, Gafur ve Rahim'den (affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından) bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız.

(Fussilet 31)

Süleyman Ateş Meali:

"Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çektiği her şey var. Orada size istediğiniz her şey var."

(Fussilet 31)

Süleymaniye Vakfı Meali:

"Biz, dünya hayatında sizin yakın dostlarınızdık, Ahirette de öyle olacaktır. Burada gönlünüzün çektiği her şey sizindir. Olmasını arzuladığınız şeyler de sizindir.

(Fussilet 31)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Biz dünyada da, ahirette de sizin dostunuz olacağız. Orada canınızın çektiği her şeyi ve her istediğinizi elde edeceksiniz."

(Fussilet 31)

Şaban Piriş Meali:

Biz hem dünya hayatında ve hem de ahirette sizin dostlarınızız. Orada canınız ne isterse vardır. Orada sizin için ne isterseniz vardır.

(Fussilet 31)

Talat Koçyiğit Meali:

30-32 "Rabbımız Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanların üzerine melekler "korkmayın; üzülmeyin; size va'dolunan cennetle sevinin; biz, dünya hayatında da, âhiret hayatında da sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olmak üzere, orada size, canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır" diyerek inerler.

(Fussilet 31)

Tefhimul Kuran Meali:

«Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de sizindir.»

(Fussilet 31)

Ümit Şimşek Meali:

“Biz dünya hayatında da, âhirette de sizin dostunuzuz. Orada canınızın çektiği herşey vardır; orada istediğiniz herşey sizindir.

(Fussilet 31)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Biz sizin, dünya hayatında da ahirette de dostlarınızız. Cennette sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada sizin için istediğiniz her şey var.

(Fussilet 31)

Rashad Khalifa Meali:

"We are your allies in this life, and in the Hereafter. You will have in it anything you wish for; you will have anything you want.

(Fussilet 31)