41. Fussilet Suresi / 32.ayet

– Bütün bunlar eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah’tan bir ikramdır.

Bknz: (5/12)(39/73)»(39/74)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 32 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Suçları örtenden, rahim olandan bir ziyafet, bir ihsan bu.

(Fussilet 32)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“Çok Bağışlayan, çok Esirgeyen (Allah) tan indirilen bir ağırlanma olarak (cennetler sizin için var edilmiştir) .”

(Fussilet 32)

Abdullah Parlıyan Meali:

Çok bağışlayan ve merhamet eden Allah'tan bir konukluktur bu.”

(Fussilet 32)

Adem Uğur Meali:

Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak.

(Fussilet 32)

Ahmet Hulusi Meali:

"Rahıym Ğafur'dan (Cemal vasıflarından) bir nüzul (açığa çıkış) olarak. "

(Fussilet 32)

Ahmet Tekin Meali:

“Çok bağışlayan ve engin merhamet sahibi Allah'ın ikramı olarak hazır."

(Fussilet 32)

Ahmet Varol Meali

Bağışlayıcı ve merhamet sahibi (Allah)'tan bir ağırlanma olarak.

(Fussilet 32)

Ali Bulaç Meali:

"Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak."

(Fussilet 32)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Gafûr, Rahîm olan Allah'dan konukluk bir ikram olarak...”

(Fussilet 32)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Sınırsız Bağışlayandan; Merhametliden, bir sunu olarak!"

(Fussilet 32)

Ali Ünal Meali:

“Affı, bağışlaması ve bilhassa mü’minlere karşı hususî merhameti pek bol Allah tarafından bir ikram olarak.”

(Fussilet 32)

Bahaeddin Sağlam Meali:

31, 32. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin Sahibiniziz. Ahirette iştahınızın çektiği her yiyecek ve içecek vardır. Arzuladığınız her şey, sizin için orada vardır. Bu, Gafur ve Rahim olan Rabbinizden bir ikram olarak (size verilir.)

(Fussilet 32)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- "Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli Allah'ın bir ikramı olarak, orada sizin canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır."

(Fussilet 32)

Bekir Sadak Meali:

(30-32) «O Rabbimiz Allah'tir» deyip sonra da dogrulukta devam edenler, onlari, melekler, olumleri aninda: «Korkmayiniz, uzulmeyiniz, size soz verilen cennetle sevinin, biz dunya hayatinda da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarinizin cektigi, umdugunuz seyler, bagislayan ve aciyan Allah katindan bir ziyafet olarak size sunulur» diyerek inerler. *

(Fussilet 32)

Besim Atalay Meali:

31,32. Hem dünya dirliğinde, hem de ahrette biz size dostuz, bağışlayan, yarlıgayan katından ağırlanmak üzere, gönlünüz ne çekerse, ne isterseniz orda size verilir

(Fussilet 32)

Celal Yıldırım Meali:

Çok bağışlayan, çok merhamet eden (Allah)'dan bir konukluktur bu !» (derler).

(Fussilet 32)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“(Bütün bunlar) çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlanma olarak (size lütfedilmiştir).”

(Fussilet 32)

Diyanet İşleri Eski Meali:

30,31,32. "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da doğrulukta devam edenler, onları, melekler, ölümleri anında: "Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, biz dünya hayatında da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur" diyerek inerler.*

(Fussilet 32)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(31-32) "Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var."

(Fussilet 32)

Diyanet Vakfı Meali:

31, 32. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır.

(Fussilet 32)

Edip Yüksel Meali:

'Bağışlayan ve Rahim olandan bir ağırlama olarak.'

(Fussilet 32)

Elmalılı Orjinal Meali:

Konuklu olarak, mağrifet-ü rahmetine nihayet olmıyan bir gafuri rahimden

(Fussilet 32)

Elmalılı Yeni Meali:

Bağışlamasına ve merhametine nihayet olmayan Allah'tan konukluk olarak.

(Fussilet 32)

Erhan Aktaş Meali:

"Çok Bağışlayıcı ve Rahmeti Kesintisiz olan tarafından bir ikram olarak."

(Fussilet 32)

Gültekin Onan Meali:

"Çok bağışlayan, çok esirgeyenden bir ağırlanma olarak."

(Fussilet 32)

Hakkı Yılmaz Meali:

(30-32) Şüphesiz, “Rabbimiz Allah'tır” deyip sonra dosdoğru olanlar; onların üzerine, haberci âyetler sürekli iner; “Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz, dünya hayatında ve âhirette sizin yol gösterenleriniz, yardımcılarınız, koruyanlarınızız. Cennette, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan, engin merhamet sahibinden bir ikram olarak sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada istediğiniz şeyler de sizin içindir.”

(Fussilet 32)

Harun Yıldırım Meali:

Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak.

(Fussilet 32)

Hasan Basri Çantay:

(31-32) "Biz dünya hayatında da, ahiretde de sizin dostlarınıza l Çok yarlığayıcı, çok esirgeyici (Allah) dan bir fazl-u kerem olmak üzere, burada canlarınız neyi hoşlanırsa (hepsi) sizindir, burada ne isterseniz (hepsi) sizin".

(Fussilet 32)

Hayrat Neşriyat Meali:

“(Bu,) Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (çok merhamet eden Allah) tarafından bir ağırlamadır!”

(Fussilet 32)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(30-32) Gerçek şu ki, "RAB'bimiz Allah'tır" demiş, sonra dosdoğru yönelmiş olanlara (evet!) onlara Melekler "korkmayın! Üzülmeyin! Size söz verilmekte olan cennet ile müjde bulun [sevinin]. Biz, Dünya [ilk] hayatında ve ahirette [son'da] sizin velileriniziz. Onda, sizin için kendi benlikleriniz neyi çokça arzuluyorsa o vardır. Çok bağışlayan [ve] bir rahim[tarafın]dan bir ağırlama olarak, sizin için onda ne iddia [talep] ederseniz o vardır. " diye kısım kısım inerler.

(Fussilet 32)

Hüseyin Atay Meali:

30-32 Doğrusu "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da doğru olanlara, melekler sürekli inerler: "Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, dünya hayatında da ötekinde de dostlarınız biziz. Orada canlarınızın çektiği ve umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan katından bir ağırlama olarak size verilir."

(Fussilet 32)

İbni Kesir Meali:

Gafur, Rahim olanın ikramı olarak.

(Fussilet 32)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bağışlayan ve merhametli olan Rabbinizden indirilmiş (pek çok nimetler var).

(Fussilet 32)

İskender Ali Mihr Meali:

Gafûr (mağfiret eden) ve Rahîm olan (Rahîm esmasıyla tecelli eden) (Allah) tarafından ziyafet (ikram) olarak.

(Fussilet 32)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bunlar yarlıgayıcı, esirgeyici olan Allah’ın gönderdikleridir.

(Fussilet 32)

Kadri Çelik Meali:

“Çok bağışlayan ve çok esirgeyen Allah'tan bir ağırlanma (ziyafet) olarak.”

(Fussilet 32)

Mahmut Kısa Meali:

Çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Rabb’inizden bir karşılama ziyafeti ve sınırsız bir lütuf olarak!” O hâlde:

(Fussilet 32)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Eşsiz, nefsinize özel arzuladığınız her şey.- Gafur ve Rahim olan Allah'tan ihsandır.

(Fussilet 32)

Mehmet Türk Meali:

31,32. (Ve devamla:) “Sizin, dünya hayatında da âhirette de gerçek dostlarınız biziz. Orada çok bağışlayan ve çok merhametli olan (Allah)’tan bir ikram olarak, sizin için canlarınızın arzu ettiği her şey ve istediklerinizin tamamı vardır.”1 (derler.)*

(Fussilet 32)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bu, çok bağışlayan ve çok rahmet eden (Allah) tarafından bir ağırlama (olacaktır.)

(Fussilet 32)

Muhammed Esed Meali:

bağışlayıcı ve rahmet kaynağı olan Allah'tan bir karşılama (olarak)!"

(Fussilet 32)

Mustafa Çavdar Meali:

– Bütün bunlar eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah’tan bir ikramdır.

Bknz: (5/12) - (39/73)»(39/74)

(Fussilet 32)

Mustafa Çevik Meali:

30-32 Rabbimiz Allah’tır deyip, yalnız O’nu ilah edinip, itaat ederek sorumluluklarını yerine getirmek için gayret edenlere gelince; onlara da Kıyamet Günü melekler şöyle diyecekler: “Korkmayın ve üzülmeyin Allah’ın size vaat ettiği cennetlere girip mutlu olun. Biz dünya hayatınızda olduğu gibi âhiret hayatınızda da sizin dostunuzuz. Cennette canınızın çektiği her şeye kavuşacaksınız, istediğiniz her şey emrinizde ve sizin olacak. Bütün bunlar Allah’ın davetine icabet eden, bu uğurda ellerinden gelen gayreti gösterenler için merhamet sahibi ve bağışlayıcı Allah’ın sizlere ikramıdır.”

(Fussilet 32)

Mustafa İslamoğlu Meali:

tarifsiz bir bağış ve eşsiz rahmet kaynağı olan (Allah) tarafından bir ikram olarak..."

(Fussilet 32)

Osman Okur Meali:

Çok bağışlayan, çok merhamet eden (Allah)'dan bir ikramdır bu !» (derler).

(Fussilet 32)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Çok mağfiret eden, çok merhametli olandan (Allah tarafından) bir ziyafet olmak üzere.

(Fussilet 32)

Ömer Öngüt Meali:

"Çok bağışlayıcı, çok rahmet edici Allah'ın bir fazl-u keremi olarak. "

(Fussilet 32)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Burada size verilen nimetler, günahları bağışlayan sonsuz merhamet sahibinden birer ikramdır.”

(Fussilet 32)

Sadık Türkmen Meali:

Bağışlayan, esirgeyenden bir ağırlama olarak!”

(Fussilet 32)

Seyyid Kutub Meali:

Bütün bunlar, O bağışlayan ve esirgeyen Allah'tan bir ağırlama olarak size lûtfedilmiştir.

(Fussilet 32)

Suat Yıldırım Meali:

(31-32) Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, Gafur ve Rahim'den (affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından) bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız.

(Fussilet 32)

Süleyman Ateş Meali:

(Bütün bunlar) Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)ın ağırlaması olarak (size lutfedilir).

(Fussilet 32)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunlar, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah'ın yaptığı ağırlamadır.

(Fussilet 32)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"İşte bu, çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah'ın lütfudur."

(Fussilet 32)

Şaban Piriş Meali:

Bağışlayan ve merhametli Allah'tan bir ikram olarak..

(Fussilet 32)

Talat Koçyiğit Meali:

30-32 "Rabbımız Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanların üzerine melekler "korkmayın; üzülmeyin; size va'dolunan cennetle sevinin; biz, dünya hayatında da, âhiret hayatında da sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olmak üzere, orada size, canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır" diyerek inerler.

(Fussilet 32)

Tefhimul Kuran Meali:

«Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak.»

(Fussilet 32)

Ümit Şimşek Meali:

“Bu, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah'tan bir ikramdır.”

(Fussilet 32)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Gafur ve Rahim Allah'tan bir ikram olarak..."

(Fussilet 32)

Rashad Khalifa Meali:

"(Such is your) ultimate abode, from a Forgiver, Most Merciful."

(Fussilet 32)