41. Fussilet Suresi / 38.ayet

Eğer kibirlenip böbürlenecek olurlarsa iyi bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece ve gündüz O’nun yüceliğini dillendirip şanını yüceltmektedirler.

Bknz: (39/75)(40/7)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 38 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Eğer ululanmaya kalkışır, bunu kabul etmezlerse zaten Rabbinin katındakiler, gece ve gündüz, onu tenzih etmededir durmadan, dinlenmeden ve usanmadan.

(Fussilet 38)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Müşrikler ve münkirler) Şayet onlar (Allah’a ibadet ve teslimiyet konusunda kibirlenip) büyüklenecek olurlarsa (aldırma, çünkü bu kendilerini küçültmekten başka sonuç vermeyecektir. Zira) Rabbinin katında bulunanlar, (zaten) O'nu gece ve gündüz tesbih etmektedir ve (bundan dolayı kendilerine) bıkkınlık da gelmemektedir.

(Fussilet 38)

Abdullah Parlıyan Meali:

Eğer insanlar, sadece Allah'a secde etmeyi kibirlerine yediremezlerse, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler, gece gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar hiç usanmazlar.

(Fussilet 38)

Adem Uğur Meali:

Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O'nu tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Ahmet Hulusi Meali:

Eğer benlik - kibir taslamakta devam ederlerse, (bilsinler ki) Rabbinin indinde (nefslerinin hakikatinin bilincinde) olanlar hiç usanmaksızın gece, gündüz O'nu tespih ederler (Rablerine kulluk işlevinin farkındalığıyla yaşayarak)!

(Fussilet 38)

Ahmet Tekin Meali:

Eğer insanlar, büyüklük taslayıp, serkeşlik ederek, kulluk ve ibadette gevşek davranırlarsa, bilsinler ki, Rabbinin huzurunda bulunanlar, Allah'ın koyduğu düzen içinde, hiç usanmadan, gece gündüz, görevlerini yaparak Allah'ı tesbih ediyorlar, namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar.

(Fussilet 38)

Ahmet Varol Meali

Eğer onlar büyüklenirlerse; Rabbinin katında olanlar gece ve gündüz O'nu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

(Fussilet 38)

Ali Bulaç Meali:

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin katında bulunanlar, O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve (bundan) bıkkınlık duymazlar.

(Fussilet 38)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Eğer Allah'a ibadet etmekten çekinir kibrederlerse, bilsinler ki, Rabbinin katında bulunan melekler hiç usanmıyacak gece ve gündüz O'nu tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Ali Rıza Sefa Meali:

Büyüklük taslayacak olurlarsa; Efendinin katındakiler, gece ve gündüz, hiç usanmadan O'nu yüceltirler.

(Fussilet 38)

Ali Ünal Meali:

Eğer o (müşrikler, inkârcılar) kibirlenip, Allah’a secdeden yüz çevirirlerse, gerçek şu ki, Rabbinin nezdinde olan (melekler ve O’nun insanlardan ve cinlerden samimi kulları) gece ve gündüz O’na tesbihte bulunur (O’nun her türlü kusurdan ve O’na yaraşmayan her türlü sıfattan mutlak manâda münezzeh olduğunu ilan ve ikrar eder) ve bundan asla usanmazlar.

(Fussilet 38)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte eğer onlar (Allah’a secde etmekten) büyüklük taslarlarsa, Rabbinin katında olan (melekler) bıkmadan, usanmadan O’nu gece gündüz tesbih ederler. (Münezzehiyetini bildirirler.)

(Fussilet 38)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Eğer büyüklenirlerse, bil ki Rabbinin katında olanlar hiç bıkmadan gecegündüz O'nu noksan sıfatlardan uzak tutmaktadırlar.

(Fussilet 38)

Bekir Sadak Meali:

Putperestler eger buyukluk taslarlarsa kendi aleyhlerinedir. Rabbinin katinda bulunanlar hic usanmadan, O'nu gece gunduz tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Besim Atalay Meali:

Kâfirler, büyüklük taslarlarsa da, Allahın katında onlar —hiç bıkmadan— gece, gündüz onu tespih etmektedirler

(Fussilet 38)

Celal Yıldırım Meali:

Eğer (sapık müşrikler) bunu gururlarına yediremezlerse, Rabbının katında olan (melekler) bıkmadan usanmadan gece gündüz O'nu tesbîh ederler.

(Fussilet 38)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan O'nun sınırsız şanını yüceltirler.

(Fussilet 38)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Eğer büyüklük taslarlarsa kendi aleyhlerinedir. Rabbinin katında bulunanlar hiç usanmadan, O'nu gece gündüz tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan O'nu tespih ederler.

(Fussilet 38)

Diyanet Vakfı Meali:

Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O'nu tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Edip Yüksel Meali:

Büyüklenirlerse, Rabbinin yanındakiler hiç yorulmadan gece gündüz O'nu yüceltirler.

(Fussilet 38)

Elmalılı Orjinal Meali:

Buna karşı kibretmek olsun ki rabbının huzurundakiler gece ve gündüz ona tesbih ederler, hem onlar usanmazlar

(Fussilet 38)

Elmalılı Yeni Meali:

Buna karşı kibirlenmek isterlerse, haberleri olsun ki, Rabbinin huzurundakiler gece gündüz O'nu tesbih ederler, hem onlar usanmazlar.

(Fussilet 38)

Erhan Aktaş Meali:

Eğer büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki, Rabb'inin katında bulunanlar, gece gündüz[1], O'nu tesbih[2] ederler ve onlar hiç usanmazlar.

1)Sürekli.
2)Allah'ın, her türlü noksanlıktan arınık, bütün mükemmel niteliklere sahip olduğunu bilmek; Allah'ı kendisine özgü nitelikleri ile tanımak ve tanıtmak demektir.

(Fussilet 38)

Gültekin Onan Meali:

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, rabbinin katında bulunanlar, O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve (bundan) bıkkınlık duymazlar.

(Fussilet 38)

Hakkı Yılmaz Meali:

Buna rağmen onlar eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbini iyi tanıyan kişiler her zaman O'nun için Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar ve onlar hiç usanmazlar.

(Fussilet 38)

Harun Yıldırım Meali:

Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O'nu tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Hasan Basri Çantay:

Eğer (buna karşı) kibirlenmek isterlerse Rabbinin nezdinde bulunanlar, onlar hiç usanmayacak, (zaten) kendisini gece, gündüz tesbih (ve tenzih) edib durmakdadırlar.

(Fussilet 38)

Hayrat Neşriyat Meali:

Buna rağmen büyüklük taslarlarsa, artık (bilsinler ki) Rabbinin katında bulunanlar(melekler), hiç usanmadan gece gündüz O'nu tesbîh ederler.

(Fussilet 38)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Artık, büyüklük tasladılarsa, [bilsinler ki] RAB'binin katındakiler, gecede ve gündüzde onu bıkmadan tenzih eder.

(Fussilet 38)

Hüseyin Atay Meali:

Onlar büyüklük taslasalar da; Rabbinin katında bulunanlar, hiç usanmadan, gece gündüz O'nu arı tutarlar.

(Fussilet 38)

İbni Kesir Meali:

Eğer büyüklük taslarlarsa; bilsinler ki, Rabbının nezdinde bulunanlar gece gündüz O'nu tesbih eder dururlar ve onlar hiç usanmazlar.

(Fussilet 38)

İlyas Yorulmaz Meali:

Eğer insanlar Allah'a kulluk etmeye kibirlenirlerse, (şunu bilsinler ki) Allah'ın yanında olanlar (melekler) gece ve gündüz Rablerini yücelterek bütün eksiklerden tenzih ediyorlar ve kulluk etmekten de hiç mi hiç bıkmıyorlar.

(Fussilet 38)

İskender Ali Mihr Meali:

Eğer onlar hâlâ kibirleniyorlarsa, (bilsinler ki) Rab'lerinin katında bulunanlar, gece ve gündüz, O’nu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar.

(Fussilet 38)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Eğer onlar büyüklük taslamak istiyorlarsa taslasınlar. Çünkü çalabının katında olanlar gece gündüz hiç usanmadan yalnız Onu ululuyorlar.

(Fussilet 38)

Kadri Çelik Meali:

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin katında bulunanlar, O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve onlar bıkkınlık da duymazlar.

(Fussilet 38)

Mahmut Kısa Meali:

Ama eğer inkârcılar, bu çağrı karşısında kibre kapılıp Allah’ın hükümlerine boyun eğmekten kaçınacak olurlarsa, üzülme, ümitsizliğe ve yılgınlığa kapılma! Çünkü Rabb’inin katındaki meleklerve O’na kulluk eden müminler, gece gündüz bıkıp usanmadan O’nu anıp şanını yücelterek tesbih etmektedirler!

(Fussilet 38)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Terslik yapıp kibirlenecek olurlarsa eğer, şunu bilsinler ki; Rabbinin nezdinde olan melekler Fasılasız olarak gece gündüz O'nu tenzih, tesbih eder ve asla bu yaktıklarından usanmazlar.

(Fussilet 38)

Mehmet Türk Meali:

Şâyet onlar büyüklük taslarlarsa Rab-binin yanında bulunan (melekler) Onu gece gündüz hiç usanmadan tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Muhammed Celal Şems Meali:

Eğer onlar kibirlenirlerse, iyi bilsinler ki, Rabbinin huzurunda olanlar, gece gündüz O’nu tespih ederler ve (hiç de) yorulmazlar.

(Fussilet 38)

Muhammed Esed Meali:

Bazısı (bu çağrıya kulak kapatacak kadar) büyüklük tasladığı halde (içlerinden) Rableri ile birlikte olanlar gece gündüz hiç bıkmadan, usanmadan O'nun sınırsız şanını yüceltirler.

(Fussilet 38)

Mustafa Çavdar Meali:

Eğer kibirlenip böbürlenecek olurlarsa iyi bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece ve gündüz O’nun yüceliğini dillendirip şanını yüceltmektedirler.

Bknz: (39/75) - (40/7)

(Fussilet 38)

Mustafa Çevik Meali:

37-38 Gece, gündüz, Güneş ve Ay da Allah’ın ilmi ve kudretinin delillerindendir. Sakın Güneş’e, Ay’a yahut onlar gibi yaratılmış olan hiçbir şeye secde edip ibadet etmeye kalkmayın Allah’ı layıkıyla tanıyıp, yalnız O’na secde edip ibadet edin. Büyüklük taslayıp kibirlenerek Allah’a ibadet etmekten yüz çevirenler, iyi bilsinler ki Allah’ı hakkıyla tanıyanlar gece gündüz hem de hiç yorulmadan Allah’ın rızasını kazanmak yolunda gayret ederek O’na ibadet ederler.

(Fussilet 38)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Fakat küstahça büyüklük taslarlarsa, iyi bilsinler ki Rabbinin huzurundakiler gece gündüz O'nun yüceliğini anmaktadır; hem de hiç bıkıp usanmadan...

(Fussilet 38)

Osman Okur Meali:

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan O'nun sınırsız şanını yüceltirler.

(Fussilet 38)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Eğer kibirlenmek isterlerse (onların ne kıymeti var). Çünkü Rabbin indinde bulunanlar, O'nun için gece ve gündüz tesbihte bulunurlar ve onlar usanmazlar.

(Fussilet 38)

Ömer Öngüt Meali:

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki), Rabbinin nezdinde bulunanlar gece gündüz O'nu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

(Fussilet 38)

Ömer Sevinçgül Meali:

‘Kimileri büyüklük taslar da kulluk etmekten uzak dururlarsa’ bilsinler, Rabbinin katında bulunanlar ‘yüce melekler’ gece gündüz demeden, bıkmadan, usanmadan onu tesbih ederler ‘bütün kusurlardan ırak olan yüceler yücesini anarlar’.

(Fussilet 38)

Sadık Türkmen Meali:

Eğer büyüklük taslarlar ise, bilsinler ki; Rabbinin katında bulunanlar, gece ve gündüz, O’nu tesbih ediyorlar. Onlar hiç bıkmaz usanmazlar.

(Fussilet 38)

Seyyid Kutub Meali:

Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabb'inin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar hiç usanmazlar.

(Fussilet 38)

Suat Yıldırım Meali:

Eğer kibirlenecek olurlarsa, şunu bilsinler ki Rabbinin nezdinde olan melekler, gece gündüz O'nu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar.

(Fussilet 38)

Süleyman Ateş Meali:

Eğer büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melek)ler, gece gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar hiç usanmazlar.

(Fussilet 38)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Büyüklük taslarlarsa taslasınlar. Rabbinin katında olanlar gece gündüz bıkıp usanmadan O'na kulluk ediyorlar.

(Fussilet 38)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Eğer kibirlenirlerse bilsinler ki, Rableriyle birlikte olanlar gece gündüz usanmadan O'nu yüceltirler.

(Fussilet 38)

Şaban Piriş Meali:

Eğer büyüklenirlerse, (bilsinler ki) Allah'ın yanındakiler gece gündüz hiç usanmadan O'nu tesbih ederler.

(Fussilet 38)

Talat Koçyiğit Meali:

Eğer müşrikler büyüklük taslarlarsa, bunun Allah'a hiçbir zararı dokunmaz. Rabbının yanındaki melekler, hiç usanmadan gece ve gündüz O'nu tesbîh ederler.

(Fussilet 38)

Tefhimul Kuran Meali:

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin katında bulunanlar, O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve onlar bıkkınlık duymazlar.

(Fussilet 38)

Ümit Şimşek Meali:

Eğer onlar bunu kibirlerine yediremeyecek olurlarsa, şu bir gerçek ki, Rabbinin katında bulunanlar gece gündüz usanmaksızın Onu tesbih ederler. (9)*

(Fussilet 38)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbin katındakiler hiç usanmadan, gece ve gündüz O'nu tespih ederler.

(Fussilet 38)

Rashad Khalifa Meali:

If they are too arrogant to do this, then those at your Lord glorify Him night and day, without ever tiring.

(Fussilet 38)