41. Fussilet Suresi / 37.ayet

Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah’ın kudretine işaret eden delillerdendir. Eğer siz gerçekten sadece Allah’a kulluk etmek istiyorsanız güneşe ve aya değil onların yaratıcısı olan Allah’a secde edin.

Bknz: (2/189)(6/96)(17/12)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 37 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve onun delillerindendir gece ve gündüz ve güneş ve ay; secde etmeyin ne güneşe, ne de aya ve secde edin, onları yaratan Allah'a, yalnız ona kulluk ediyorsanız.

(Fussilet 37)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Dikkatle ve ibretle seyredin ki;) Gece, gündüz, Güneş ve Ay O'nun ayetlerindendir (Allah’ın kudret ve rahmet alâmetlerindendir) . Siz Güneş'e de, Ay'a da secde etmeyin; ancak Allah'a secde edin, ki bunları Kendisi yaratıvermiştir. Eğer O'na ibadet edecekseniz (Kur’an’ın ve Resulüllah’ın öğrettiklerine uymanız gerekir.)

(Fussilet 37)

Abdullah Parlıyan Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay O Allah'ın varlığına, birliğine işaret eden alametlerinden ve işaretlerindendir. Ne aya, ne de güneşe secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız böyle yapın.

(Fussilet 37)

Adem Uğur Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!

(Fussilet 37)

Ahmet Hulusi Meali:

Gece (Batın - içsellik) ve gündüz (zahir - dışsallık), Güneş (akıl) ve Ay (duygusallık) O'nun işaretlerindendir! Güneş'e de Ay'a da secde etmeyin (tapınmayın); onları yaratmış olan Allah için secde edin (Esma boyutunun ilhamı olan sezgilerinize kulak verin. Çünkü daima işin doğrusunun ne olduğunu size söyleyecek bir ses vardır içinizde, bir şey yapmadan önce); şayet O'na kulluğunuzun bilincine ermişseniz! (37. ayet secde ayetidir. )

(Fussilet 37)

Ahmet Tekin Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ve ibadet ediyor, yalnızca O'nun şeriatına bağlanıyor, O'na boyun eğiyorsanız, güneşi ve ayı yaratan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Ahmet Varol Meali

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe de aya da secde etmeyin ve yalnız onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer O'na kulluk ediyorsanız .

(Fussilet 37)

Ali Bulaç Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Alah'a secde edin, ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer O'na ibadet edecekseniz.

(Fussilet 37)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay hep O'nun (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerindendir. Siz güneşe ve aya secde (*) etmeyin de onları yaratan Allah'a secde edin; eğer O'na ibadet etmek istiyorsanız.

(Fussilet 37)

Ali Rıza Sefa Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay, O'nun kanıtlarındandır. Güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin; eğer yalnızca O'na hizmet ediyorsanız?

(Fussilet 37)

Ali Ünal Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay (–kâinatta gördüğünüz her nesne–), O’nun (bizzat varlığına, birliğine ve diğer sıfatlarına işaret eden) âyetlerindendir. Güneşe de, aya da secde etmeyin, ancak onları da yaratan Allah’a secde edin, tabiî ki, sadece O’na kullukta bulunuyorsanız.

(Fussilet 37)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah’ın ayetlerinden biri de gece-gündüz, güneş ve aydır. Sakın güneşe ve aya secde etmeyin. Ve eğer Allah’a kul iseniz, onları yaratan Allah’a secde edin!

(Fussilet 37)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay, Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyiniz. Eğer yalnız O'na kulluk edecekseniz onları da yaratan Allah'a secde ediniz.

(Fussilet 37)

Bekir Sadak Meali:

 Gece ile gunduz, gunes ile ay Allah'in varliginin belgelerindendir. Gunese ve aya secde etmeyin; eger Allah'a kulluk etmek istiyorsaniz, bunlari yaratana secde edin.

(Fussilet 37)

Besim Atalay Meali:

Gece, gündüz, güneş, ay Allahın âyetlerindendir, güneşe de, aya da secde etmiyesiniz, bunları yaratan Allaha secde ediniz, yalnız O'na tapasınız

(Fussilet 37)

Celal Yıldırım Meali:

O'nun (varlığına birliğine delâlet eden) belgelerden biri de, gece gündüz, Güneş ve Ay'dır. Sakın Güneş'e ve Ay'a secde etmeyin, eğer Allah'a kulluk edecekseniz onları yaratana secde edin.

(Fussilet 37)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay hep O'nun (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerindendir. Siz eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin, onları yaratan Allah'a secde edin!*

(Fussilet 37)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın varlığının belgelerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin; eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin.

(Fussilet 37)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Diyanet Vakfı Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!

(Fussilet 37)

Edip Yüksel Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe ve ay'a secde etmeyin, onları yaratan ALLAH'a secde edin. O'na kulluk edecekseniz.

(Fussilet 37)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve onun ayetlerindendir leyl-ü nehar, şems-ü kamer; şems-ü kamere secde etmeyin de onları yaradan Allaha secde edin, gerçek ona ıbadet edeceksiniz

(Fussilet 37)

Elmalılı Yeni Meali:

Gece ile gündüz ve güneş ile ay, O'nun (kudretinin) delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin de, onları yaratan Allah'a secde edin, gerçekten O'na ibadet edecekseniz!

(Fussilet 37)

Erhan Aktaş Meali:

Gece ve gündüz; Güneş ve Ay O'nun ayetlerindendir.[1] Güneş'e ve Ay'a secde[2] etmeyin. Eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, onları yaratmış olana secde edin.

1)Gücünün, büyüklüğünün, yaratıcılığının göstergelerindendir.
2)Saygınlığınızı ve önemsemenizi Güneş'e ve Ay'a değil, onları yaratmış olan Allah'a gösterin; saygınlığınız nimete değil, nimeti verene olsun.

(Fussilet 37)

Gültekin Onan Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Tanrı'ya secde edin ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer O'na ibadet edecekseniz.

(Fussilet 37)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve gece, gündüz, güneş ve ay O'nun alâmetlerinden/ göstergelerindendir. Güneşe ve aya boyun eğip teslimiyet göstermeyin. Ve eğer sadece Allah'a kulluk yapıyorsanız, onları oluşturmuş olan Allah'a boyun eğip teslimiyet gösterin.

(Fussilet 37)

Harun Yıldırım Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!

(Fussilet 37)

Hasan Basri Çantay:

Gece, gündüz, güneş, ay (hep) Onun (Allahın) ayetlerindendir. Siz ne güneşe, ne aya secde etmeyin, bunları yaradan Allaha secde edin, eğer Ona ibadet edecekseniz.

(Fussilet 37)

Hayrat Neşriyat Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay da O'nun (kudretinin) delillerindendir. Eğer sâdece O'na (Rabbinize) ibâdet ediyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin; onları yaratan Allah'a secde edin!(4)*

(Fussilet 37)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gece, Gündüz, Güneş ve Ay onun ayetlerinden[mucizelerinden]dir. Eğer, sadece ona [Allah'a] kulluk etmekteyseniz, Güneşe ve Ay'a secde etmeyin, onları yaratmış olan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Hüseyin Atay Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın belgelerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin; eğer yalnız Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin.

(Fussilet 37)

İbni Kesir Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer O'na ibadet isteyen kimselerseniz; bunları yaratmış olan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

İlyas Yorulmaz Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın işaretlerindendir. Ne güneş için, nede ay için secde etmeyin. Yalnızca onları yaratan Allah'a secde edin. Siz yalnızca O na kulluk edin.

(Fussilet 37)

İskender Ali Mihr Meali:

Gece ve gündüz, Güneş ve Ay, Allah’ın âyetlerindendir. Güneş’e ve Ay’a secde etmeyin. Eğer sadece O’na (Allah’a) kul olduysanız, onları yaratan Allah’a secde edin.

(Fussilet 37)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gece, gündüz, güneş, ay hep Onun belgelerindendir. Ne güneşe, ne de aya secde etmeyin, yalnız bütün bunları yaratana secde edin, eğer Ona tapmak istiyorsanız.

(Fussilet 37)

Kadri Çelik Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Eğer sadece O'na ibadet ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Mahmut Kısa Meali:

Gece ile gündüz, Güneş ile Ay, O’nun sınırsız kudret ve yüceliğini gözler önüne seren yaratılış delillerinden, yani ayetlerindendir. Öyleyse, Güneş’e veya Ay’a secde etmeyin; eğer gerçekten yalnızca O’na kulluk etmek istiyorsanız, onları ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah’a secdeye kapanarak, yalnızca O’na kulluk ve itaat edin!

(Fussilet 37)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Leyl ve gündüz, Güneş ve Ay hepsi O'nun ayetleridir. O halde Güneş'e ve Ay'a secdeye hayır! Eşsiz olan ve onları yaratan kimseye secde edin. Eğer O'na ibadet ediyorsanız sizler.

(Fussilet 37)

Mehmet Türk Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay Onun (kudretinin) delillerindendir. Siz eğer Ona ibâdet etmek istiyorsanız, sakın güneşe ve aya secde etmeyin, sadece bunları yaratan Allah’a secde edin.1 *

(Fussilet 37)

Muhammed Celal Şems Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay (da) O’nun alâmetlerindendir. Ne güneşe, ne (de) aya secde etmeyin. Sadece O’na ibadet ediyorsanız, bunları yaratan Allah’a secde edin.

(Fussilet 37)

Muhammed Esed Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay O'nun işaretlerindendir: (O halde,) güneşe ve aya secde etmeyin ama onları yaratmış olan Allah'a secde edin; eğer (gerçekten) O'na kulluk etmek istiyorsanız.

(Fussilet 37)

Mustafa Çavdar Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah’ın kudretine işaret eden delillerdendir. Eğer siz gerçekten sadece Allah’a kulluk etmek istiyorsanız güneşe ve aya değil onların yaratıcısı olan Allah’a secde edin.

Bknz: (2/189) - (6/96) - (17/12)

(Fussilet 37)

Mustafa Çevik Meali:

37-38 Gece, gündüz, Güneş ve Ay da Allah’ın ilmi ve kudretinin delillerindendir. Sakın Güneş’e, Ay’a yahut onlar gibi yaratılmış olan hiçbir şeye secde edip ibadet etmeye kalkmayın Allah’ı layıkıyla tanıyıp, yalnız O’na secde edip ibadet edin. Büyüklük taslayıp kibirlenerek Allah’a ibadet etmekten yüz çevirenler, iyi bilsinler ki Allah’ı hakkıyla tanıyanlar gece gündüz hem de hiç yorulmadan Allah’ın rızasını kazanmak yolunda gayret ederek O’na ibadet ederler.

(Fussilet 37)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve gece ile gündüz, güneş ile ay O'nun ayetlerindendir: (Şu halde) ne güneşe secde edin, ne de aya! Eğer özellikle O'na kulluk ettiğinizi (düşünüyorsanız), onları da yaratan Allah'a secde edin!

(Fussilet 37)

Osman Okur Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin; eğer Allah'a kulluk etmek istiyorsanız, bunları yaratana secde edin.

(Fussilet 37)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve O'nun âyetlerindendir gece, gündüz ve güneş ve ay. Ne güneşe ve ne de ay'a secde etmeyin ve onları yaratmış olan Allah'a secde ediniz, eğer siz O'na ibadet eder oldunuz iseniz.

(Fussilet 37)

Ömer Öngüt Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun varlığının alâmetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Ömer Sevinçgül Meali:

Geceyle gündüz, güneşle ay onun ayetlerindendir. Sakın güneşe ve aya secde etmeyin! Kulluk etmeye niyetiniz varsa, bunları yaratan Allah’a secde edin!

(Fussilet 37)

Sadık Türkmen Meali:

O’nun ayetlerindendir gece ve gündüz, Güneş ve Ay! Siz Güneş’e de Ay’a da secde etmeyin! Onları yaratan Allah’a secde edin. Eğer yalnız O’na ibadet etmek istiyorsanız!

(Fussilet 37)

Seyyid Kutub Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!

(Fussilet 37)

Suat Yıldırım Meali:

Gece gündüz, Güneş, Ay, hepsi O'nun ayetlerindendir. O halde Güneş'e ve Ay'a değil, onları öylece yaratana secde edin, eğer O'na ibadet ediyorsanız!

(Fussilet 37)

Süleyman Ateş Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Eğer Allah'a tapıyorsanız, güneşe ve aya secde etmeyin; onları yaratan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun göstergelerindendir (ayetlerindendir). Güneş'e de Ay'a da secde etmeyin. Eğer kulluk edecekseniz onları yaratan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Geceyle gündüz, güneşle ay O'nun âyetlerindendir. O halde güneşe de, aya da secde etmeyin; sadece O'na kulluk etmek istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

(Fussilet 37)

Şaban Piriş Meali:

Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde ediniz. Eğer gerçekten ona kulluk eden kimseler iseniz...

(Fussilet 37)

Talat Koçyiğit Meali:

Gece ile gündüz, güneş ile ay, Allah'ın âyetlerindendir. Güneşe secde etmeyin; aya da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız, yalnız O'na secde edin.

(Fussilet 37)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah'ın ayetlerindendir gece, gündüz, güneş ve ay. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin, ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer O'na ibadet edecekseniz.

(Fussilet 37)

Ümit Şimşek Meali:

Gece, gündüz, Güneş ve Ay da Onun âyetlerindendir. Siz ne Güneşe, ne de Aya secde etmeyin; bütün bunları yaratan Allah'a secde edin—eğer sadece Ona kulluk edecekseniz.

(Fussilet 37)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gece ve gündüz, Güneş ve Ay onun ayetlerindendir. Eğer sadece Allah'a kulluk/ibadet ediyorsanız, Güneş'e, Ay'a secde etmeyin; onları yaratan Allah'a secde edin!

(Fussilet 37)

Rashad Khalifa Meali:

Among His proofs are the night and the day, and the sun and the moon. Do not prostrate before the sun, nor the moon; you shall fall prostrate before the GOD who created them, if you truly worship Him alone.

(Fussilet 37)