41. Fussilet Suresi / 8.ayet

Ama iman ederek iyi ve güzel işler yapanlar, işte bunlar için de bitmez tükenmez mükâfatlar vardır.

Bknz: (4/173)(18/30)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 8 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

İnanan ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlarındır minnetsiz mükafat.

(Fussilet 8)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Şüphesiz, iman edip salih amellerde bulunanlar(a gelince) ; onlar için kesintisiz bir ecir (cennet) vardır.

(Fussilet 8)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ama iman edip doğru dürüst işler yapanlar için, ardı arkası kesilmez mükafatlar vardır.

(Fussilet 8)

Adem Uğur Meali:

Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Ahmet Hulusi Meali:

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için arkası kesilmeyen bir bedel vardır.

(Fussilet 8)

Ahmet Tekin Meali:

İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenlere, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlara, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlara, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenlere bitmez tükenmez mükâfatlar vardır.*

(Fussilet 8)

Ahmet Varol Meali

İman edip salih ameller işleyenler için kesintisiz bir ecir vardır.

(Fussilet 8)

Ali Bulaç Meali:

Şüphesiz, iman edip salih amellerde bulunanlar; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

(Fussilet 8)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Muhakkak ki iman edip de salih ameller işliyenler için kesilmiyen bir mükâfat var.

(Fussilet 8)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kuşkusuz, inanmış olarak erdemli edimler yapanlar için sürekli bir ödül vardır.

(Fussilet 8)

Ali Ünal Meali:

İman edip, imanları istikametinde sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yapanlara gelince, onlar için kesintisiz ve hesapsız bir mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İman edip yararlı işler yapanlar için ise, kesintisiz bir ücret vardır.

(Fussilet 8)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Şüphesiz iman edip yararlı iş yapanlar için tükenmeyen bir ödül vardır.

(Fussilet 8)

Bekir Sadak Meali:

Dogrusu inanip yararli is isleyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardir. *

(Fussilet 8)

Besim Atalay Meali:

İnanarak, yararlı iş görenlere başa kakılmıyan ödül verilir

(Fussilet 8)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki, imân edip iyi-yararlı amellerde bulundular, onlar için başa kakılmaz, arkası kesilmez mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Ama) inandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar için ise kesintisiz bir mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Doğrusu inanıp yararlı iş işleyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardır.*

(Fussilet 8)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir mükafat vardır.

(Fussilet 8)

Diyanet Vakfı Meali:

Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Edip Yüksel Meali:

İnanıp erdemli davrananlar için sürekli bir ödül vardır.

(Fussilet 8)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şübhesiz iyman edip iyi iyi işler yapanlar onlar için minnetsiz bir ecir var

(Fussilet 8)

Elmalılı Yeni Meali:

Şüphesiz, iman edip iyi iyi işler yapanlar için minnetsiz bir mükafat vardır."

(Fussilet 8)

Erhan Aktaş Meali:

İnanan ve salihatı[1] yapanlar, onlar için kesintisiz ödül vardır.

1)Bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, yapıcı olmak, düzeltmeye yönlendirmek, teşvik etmek.

(Fussilet 8)

Gültekin Onan Meali:

Şüphesiz, inanıp salih amellerde bulunanlar, onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

(Fussilet 8)

Hakkı Yılmaz Meali:

–Şüphesiz ki, iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, kendileri için bitmez tükenmez/başa kakılmaz ecir olanlardır.–

(Fussilet 8)

Harun Yıldırım Meali:

Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Hasan Basri Çantay:

Hakıykat, iman edib de iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Onlar için başa kakılmayan (yahud: tükenmeyen) mükafat vardır.

(Fussilet 8)

Hayrat Neşriyat Meali:

Îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, onlar için (arkası) kesilmez (ve minnetsiz)bir mükâfât vardır.

(Fussilet 8)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçekten, inanmış ve düzgün-iyi eylemlerde bulunmuş olanlara (evet!) onlar için kesilmeyen-engellenmeyen bir ödül bulunanlardır.

(Fussilet 8)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu, inanıp yararlı iş işleyenlere kesintisiz ödül vardır.

(Fussilet 8)

İbni Kesir Meali:

Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenlere; işte onlara, kesintisiz bir mükafat vardır.

(Fussilet 8)

İlyas Yorulmaz Meali:

İman edip doğru ve güzel işler yapanlar için, bitmez tükenmez karşılıklar vardır.

(Fussilet 8)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki âmenû olanlar (hayattayken Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyenler, onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.

(Fussilet 8)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O kimseler ki inanırlar, iyilik işlerler, onlar için sonsuz bir karşılık vardır.

(Fussilet 8)

Kadri Çelik Meali:

Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.

(Fussilet 8)

Mahmut Kısa Meali:

Allah’a ve âhiret gününe iman eden ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı işler yapanlara gelince; onları, asla bitip tükenmeyecek bir mükâfât olan cennet nîmetleri bekliyor!

(Fussilet 8)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ubudiyet içinde olan ve iman edip, salih amel işleyenler için kesintisiz mükafatlar vardır

(Fussilet 8)

Mehmet Türk Meali:

(Ve devamla): “Şüphesiz îman edip (inandığı) iyi işleri yaşayanlar için, hesapsız bir mükâfat vardır.”1 *

(Fussilet 8)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz iman edip (yerli yerinde) iyi işler yapanlar için hiç tükenmeyen bir mükâfat (mukadderdir.)

(Fussilet 8)

Muhammed Esed Meali:

(Ama,) imana erip doğru ve yararlı işler yapanlar kesintisiz bir mükafat kazanacaklardır!

(Fussilet 8)

Mustafa Çavdar Meali:

Ama iman ederek iyi ve güzel işler yapanlar, işte bunlar için de bitmez tükenmez mükâfatlar vardır.

Bknz: (4/173) - (18/30)

(Fussilet 8)

Mustafa Çevik Meali:

Allah’ın davetine iman edip imanlarının gerektirdiği gibi yaşamak uğrunda malları ve canları ile cihat edenler ise cennette bitmez tükenmez mükâfatlara kavuşacaklardır.

(Fussilet 8)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ama iman eden, imanına uygun davrananlara gelince: onları kesintisiz bir ödül beklemektedir.

(Fussilet 8)

Osman Okur Meali:

Doğrusu inanıp yararlı iş işleyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardır.

(Fussilet 8)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Şüphe yok o kimseler ki, imân etmişlerdir ve sâlih sâlih amellerde bulunmuşlardır, onlar için minnetsiz bir mükâfaat vardır.»

(Fussilet 8)

Ömer Öngüt Meali:

İman edip sâlih ameller işleyenler için tükenmeyen bir mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Ömer Sevinçgül Meali:

Fakat güzel davrananlara bitmez tükenmez bir ödül vardır.

(Fussilet 8)

Sadık Türkmen Meali:

Şüphesiz iman eden ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara kesintisiz mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Seyyid Kutub Meali:

İnanıp iyi işler yapanlara gelince; onlar için kesintisiz mükafat vardır.

(Fussilet 8)

Suat Yıldırım Meali:

İman edip makbul ve güzel işler işleyenlere ise, kesintiye uğramayan bir mükafat vardır."

(Fussilet 8)

Süleyman Ateş Meali:

İnanıp iyi işler yapanlara gelince; onlar için kesintisiz bir mükafat vardır.

(Fussilet 8)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar da tükenmek bilmeyen bir ödül alacaklardır.

(Fussilet 8)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Ama iman edip salih amel işleyenler kesintisiz bir ödül kazanacaklar.

(Fussilet 8)

Şaban Piriş Meali:

İman edenler ve doğruları yapanlar, işte onlar için de kesintisiz bir mükafat vardır.

(Fussilet 8)

Talat Koçyiğit Meali:

İman edenler ve sâlih amel işleyenler ise, onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır.

(Fussilet 8)

Tefhimul Kuran Meali:

Gerçek şu ki, iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.

(Fussilet 8)

Ümit Şimşek Meali:

İman edip güzel işler yapanlar için ise, ardı arkası kesilmeyecek bir ödül vardır.

(Fussilet 8)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar için minnet altına sokmayan bir ödül vardır.

(Fussilet 8)

Rashad Khalifa Meali:

As for those who believe and lead a righteous life, they receive a well deserved recompense.

(Fussilet 8)