41. Fussilet Suresi / 7.ayet

Ki onlar zekât vermiyorlar çünkü onlar ahirete inanıp güvenmiyorlar.

Bknz: (30/8)(40/59)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 7 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Öyle kişilerdir onlar ki zekat vermezler ve onlar, ahirete inanmayanların da ta kendileridir.

(Fussilet 7)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ki onlar, zekâtı (mallarındaki fakir hakkını, devlet ve cihad katkısını) vermeye (yanaşmayanlardır) ve ahireti inkâr eden de onlardır.

(Fussilet 7)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlar ki, zekat vermezler, ahiret gerçeğini de örtbas etmek suretiyle inkâr ederler.

(Fussilet 7)

Adem Uğur Meali:

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

(Fussilet 7)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlar (o şirk koşanlar) ki Allah için karşılıksız bağışlamazlar; onlar sonsuz gelecek yaşamlarını da inkar ederler.

(Fussilet 7)

Ahmet Tekin Meali:

Müşrikler vicdanlarını, servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı vermeyenlerdir. Onlar özellikle âhireti, ebedî yurdu inkâr edenlerdir.*

(Fussilet 7)

Ahmet Varol Meali

Onlar ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler.

(Fussilet 7)

Ali Bulaç Meali:

Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkar edenlerdir.

(Fussilet 7)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O müşrikler ki, zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler...

(Fussilet 7)

Ali Rıza Sefa Meali:

Onlar, zekatı vermezler. Sonsuz yaşamı da inkar ederler.

(Fussilet 7)

Ali Ünal Meali:

Onlar ki, mallarından muhtaca verip, arınma yoluna gitmezler ve Âhiret’i de bütün bütün inkâr içindedirler.

(Fussilet 7)

Bahaeddin Sağlam Meali:

O müşrikler ki, zekât vermezler. (Sosyal yardımlaşma bağlarına riayet etmezler.) Ve ahiret hayatını da temelli inkâr ediyorlar.

(Fussilet 7)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlar zekatı vermezler ve ahireti de inkar ederler.

(Fussilet 7)

Bekir Sadak Meali:

Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalniz onlardir.

(Fussilet 7)

Besim Atalay Meali:

Onlar zekât vermezler, ahrete de inanmazlar!

(Fussilet 7)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki zekâtı vermezler; onlar, evet onlar, Âhireti de tanımazlar.

(Fussilet 7)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Onlar zekâtı vermezler. Onlar ahireti de inkâr ederler.

(Fussilet 7)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır.

(Fussilet 7)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler.

(Fussilet 7)

Diyanet Vakfı Meali:

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

(Fussilet 7)

Edip Yüksel Meali:

'Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler.'

(Fussilet 7)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ki zekatı vermezler ve Ahırete onlar kafirdirler

(Fussilet 7)

Elmalılı Yeni Meali:

ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ediyorlar.

(Fussilet 7)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar zekat[1] vermezler. Ahireti inkar ederler.

1)Zekat sözcüğü, burada "mali yükümlülük" anlamında değil, sözcüğün diğer anlamları olan "arınma, eş koşmaksızın Allah'a yönelme, benliğin her türlü kötülükten arınması, temizlenmesi, arı duru hale gelmesi." anlamına gelmektedir. Zira bu ayet indiğinde mali yardım anlamında zekat henüz farz kılınmamıştı. Onlardan kasıt da müşriklerdir zaten.

(Fussilet 7)

Gültekin Onan Meali:

Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahirete küfredenlerdir.

(Fussilet 7)

Hakkı Yılmaz Meali:

(6,7) De ki: “Ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana, ‘Sizin ilâhınızın bir tek ilâh olduğu’ vahyediliyor. O nedenle O'na dosdoğru yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin.” Ve zekâtı/vergiyi vermeyen ve âhireti bilerek reddeden o kimselerin/ inanmayanların ta kendileri olan ortak koşanların vay haline!

(Fussilet 7)

Harun Yıldırım Meali:

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

(Fussilet 7)

Hasan Basri Çantay:

Ki onlar zekat vermezler. Onlar ahireti (inkar ile) kafir olanların ta kendileridir.

(Fussilet 7)

Hayrat Neşriyat Meali:

Onlar ki zekâtı vermezler ve onlar âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir.

(Fussilet 7)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(6-7) "Ben, sadece sizin örneğinizde olan, bana Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu vahiy edilen bir beşerim. Artık, dosdoğru ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Zekatı vermeyen ve kendileri ahirete [son hayata karşı] kafir [gerçeğini örten] olan müşriklere [ortak koşanlara] yazıklar olsun! " de.

(Fussilet 7)

Hüseyin Atay Meali:

Onlar ahireti inkâr ederek zekat vermezler.

(Fussilet 7)

İbni Kesir Meali:

Onlar ki; zekat vermezler. Ve onlar; ahireti inkar edenlerdir.

(Fussilet 7)

İlyas Yorulmaz Meali:

Zekatlarını vermeyenler ve ahireti de inkar edenler onlardır.

(Fussilet 7)

İskender Ali Mihr Meali:

Onlar zekât vermezler. Ve onlar, onlar ahireti (ruhun hayattayken Allah’a ulaştırılmasını) inkâr edenlerdir.

(Fussilet 7)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlar o kimselerdir ki zekât vermezler, öbür dünyayı da tanımazlar.

(Fussilet 7)

Kadri Çelik Meali:

Onlar, zekât vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.

(Fussilet 7)

Mahmut Kısa Meali:

“Yoksullara, yardıma muhtaç kimselere verilmesi gereken zekâtı vermekten kaçınan ve insanların hesaba çekileceği öte dünyanın varlığına da inanmayan o müşriklerin vay hâline!”

(Fussilet 7)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Fedakarlık yoksunu ki onlar, zekat vermeyenler ve ahiretin varlığını inkar edenlerdir.

(Fussilet 7)

Mehmet Türk Meali:

6,7. (Sen onlara): “Şüphesiz ben, sadece sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, ‘sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu,’ vahyolunuyor. Öyleyse sadece Ona yönelin ve Ondan af dileyin. Zekâtı vermeyen, âhireti inkâr eden ve Ona ortak koşanların vay haline!” de.

(Fussilet 7)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onlar zekât vermezler. Ahireti inkâr edenler (ise,) ancak onlardır.

(Fussilet 7)

Muhammed Esed Meali:

(vay haline) karşılıksız harcamadan kaçınanların!; işte böyleleridir ahireti inkar edenler!

(Fussilet 7)

Mustafa Çavdar Meali:

Ki onlar zekât vermiyorlar çünkü onlar ahirete inanıp güvenmiyorlar.

Bknz: (30/8) - (40/59)

(Fussilet 7)

Mustafa Çevik Meali:

1-7 Hâ. Mim. İnsanı konuşmak, okumak ve yazmak kabiliyetleri ile yaratan Allah, ona doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilmesi için kendi dilinin harflerinden oluşan sözlerle açıklanmış olan Kur’an’ı göndermiştir. Bu Kitap insana yaratılış sebebini bildiren, ona davet eden, davete uyulması konusunda insanı uyaran ve uyarıya iman edip sorumluluklarını yerine getirenleri müjdeleyen ilahi bir kitaptır. Fakat insanların çoğu Kur’an’ın âyetleri üzerinde yeterince düşünmeden ondan yüz çevirmekte, davetine karşı çıkmaktalar. Böyleleri bir de derler ki: “Ey Muhammed! Senin Kur’an ile bizi çağırdığın hayat tarzı aklımıza da, gönlümüze de yatmıyor; söylediğin hiçbir şeyi de duymak istemiyoruz. Bizim hayat nizamımızı reddetmen sebebi ile seninle aramızda aşılması imkânsız setler oluşmuş durumda. Sen bizim hayat tarzımızı değiştirmek için elinden geleni yaparken, biz de seni engellemek için elimizden geleni yapacağız.” Ey Peygamber! Sen onlara de ki: “Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım ve bugüne kadar da içinizde yaşadım. Fakat artık bana Allah’tan başka gerçek ilahın olmadığı vahyolunuyor. Gelin hep birlikte, yalnız Allah’ı ilah edinerek, O’nun daveti olan hayat nizamını yaşamaya yönelip O’ndan bağışlanma dileyin; aksi takdirde Allah’la birlikte başka ilahlar edinerek davetinden yüz çevirenlerin vay haline.” Böyleleri, hakikati yaşamanın gerektirdiği maddi-manevi bedeli ödeyip de arınmayı göze alamazlar. Çünkü onlar, âhirete inanmazlar.

(Fussilet 7)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlar ki, arınmak için ödenmesi gereken bedeli gönüllü olarak ödemezler; işte onlar, evet onlardır ahireti inkar edenler.

(Fussilet 7)

Osman Okur Meali:

Onlar zekâtı vermezler. Onlar ahireti de inkâr ederler.

(Fussilet 7)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«O müşrik kimseler ki, zekâtı vermez ve onlar ahireti münkirdirler, onlar.»

(Fussilet 7)

Ömer Öngüt Meali:

O müşrikler ki, zekâtlarını vermezler ve ahireti inkâr edenler de onlardır.

(Fussilet 7)

Ömer Sevinçgül Meali:

Onlar, zekât vermezler, ahireti inkâr ederler.

(Fussilet 7)

Sadık Türkmen Meali:

Ki onlar/müşrikler zekât vermezler, ahireti de inkâr edenlerdir.

(Fussilet 7)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler.

(Fussilet 7)

Suat Yıldırım Meali:

O müşrikler ki zekat vermez, ahireti de inkar ederler.

(Fussilet 7)

Süleyman Ateş Meali:

Onlar ki zekat vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler.

(Fussilet 7)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Onlar zekat vermez, öbür dünyayı görmezlikten gelirler.

(Fussilet 7)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(6-7) De ki: "Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak, bana ilahınızın tek olduğu vahyediliyor. Öyleyse O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin." Allah'a ortak koşanların, başkaları için harcama yapmayanların ve âhireti inkar edenlerin vay haline!

(Fussilet 7)

Şaban Piriş Meali:

Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin...

(Fussilet 7)

Talat Koçyiğit Meali:

Onlar zekât vermezler; âhireti inkâr edenler de onlardır.

(Fussilet 7)

Tefhimul Kuran Meali:

Ki onlar, zekâtı vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.

(Fussilet 7)

Ümit Şimşek Meali:

Onlar zekât vermezler; âhireti de zaten inkâr etmektedirler.

(Fussilet 7)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlar zekatı vermezler. Ölüm sonrası hayatı inkar edenler de onlardır.

(Fussilet 7)

Rashad Khalifa Meali:

"Who do not give the obligatory charity (Zakat), and with regard to the Hereafter, they are disbelievers."

(Fussilet 7)