15. Hicr Suresi / 60.ayet

“Onların içinden de Lut’un hanımı hariç, onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik.”

Bknz: (15/59)

Mustafa Çavdar Meali

Hicr 60 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yalnız karısını kurtarmayacağız, onun, helak olanlarla beraber şehirde kalmasını takdir ettik.

(Hicr 60)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“Fakat (Hz. Lut’un) karısını takdirimizle (kurtaracaklarımızın dışında bırakıvereceğiz. Çünkü) O geride kalan (kötülüklere dalan hain kimselerden) dir.”

(Hicr 60)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yalnız karısını kurtarmayacağız. O'nun helak olacak olanlarla birlikte şehirde kalmasını öngördük.

(Hicr 60)

Adem Uğur Meali:

(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.

(Hicr 60)

Ahmet Hulusi Meali:

"(Lut'un) karısı hariç... Onun, geride kalanlardan olmasını takdir ettik. "

(Hicr 60)

Ahmet Tekin Meali:

“Karısı müstesna. Biz, karısının geride kalanlardan, helâk edilenlerden olmasına hükmettik.” dediler.

(Hicr 60)

Ahmet Varol Meali

Yalnız karısı hariç. Onu, muhakkak azapta kalacaklar arasında olmasını uygun gördük."

(Hicr 60)

Ali Bulaç Meali:

"Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır."

(Hicr 60)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yalnız Lût'un karısını, gerçekten azab içinde kalanlardan takdîr ettik.”

(Hicr 60)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Ancak, karısının, geride kalanlar arasında olmasını uygun gördük!"[192]

192)Lut peygamberin karısının geride kalanların arasında olması, Tevrat, Yaratılış 19:26 ayetinde, şöyle yazılıdır: "Lut'un arkasından gelen karısı, dönüp geriye bakınca tuz kesildi."

(Hicr 60)

Ali Ünal Meali:

“Ama Lût’un karısı dışında; onun hakkında (Allah’ın bize buyurduğu) takdir, geride helâk edileceklerle birlikte kalmasıdır.”

(Hicr 60)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yalnız hanımı müstesna. Onun azap içinde kalacak olanlarla beraber olacağını biliyoruz.” dediler.

(Hicr 60)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Lut'un karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik."

(Hicr 60)

Bekir Sadak Meali:

(58-60) soyle cevap vermislerdi: «Biz suphesiz suclu bir millete gonderildik. Lut'un ailesi bunun disindadir. Karisi haric hepsini kurtaracagiz. Karisinin geride kalanlardan olmasini gerekli bulduk."*

(Hicr 60)

Besim Atalay Meali:

Yalnız Lût'un karısı, yazdık onun, kalanlardan olmasını»

(Hicr 60)

Celal Yıldırım Meali:

Yalnız Onun karısını değil; onun (helak olmasını) takdîr etmişizdir ; o elbette geride kalanlardandır» demişlerdi.

(Hicr 60)

Cemal Külünkoğlu Meali:

58,59,60. Onlar: “Biz, Lut ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler.

(Hicr 60)

Diyanet İşleri Eski Meali:

58,59,60. Şöyle cevap vermişlerdi: "Biz şüphesiz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi bunun dışındadır. Karısı hariç hepsini kurtaracağız. Karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk."*

(Hicr 60)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(59-60) Lut'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz, onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.

(Hicr 60)

Diyanet Vakfı Meali:

«(Fakat Lût'un) karısı müstesna; biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.»

(Hicr 60)

Edip Yüksel Meali:

'Yalnız karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık,' dediler.

(Hicr 60)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ancak karısını takdir ettik o muhakkak kalacaklardandır

(Hicr 60)

Elmalılı Yeni Meali:

Yalnız karısı hakkında karar verdik; O, muhakkak kalacaklardandır.

(Hicr 60)

Erhan Aktaş Meali:

Onun hanımı hariç. Onun, mutlaka geride kalanlardan olmasını takdir ettik.[1]

1)Kendi tercihleri nedeniyle. Lut'a karşı çıkanlarla birlikte olduğu için.

(Hicr 60)

Gültekin Onan Meali:

"Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır."

(Hicr 60)

Hakkı Yılmaz Meali:

(58-60) Elçiler: “Şüphesiz biz suçlu bir topluma gönderildik. Ancak Lût ailesi müstesnadır.” – Şüphesiz Biz, Lût'un karısı hariç onların hepsini kesinlikle kurtaracağız. Biz ayarladık. Şüphesiz o, kesinlikle geride kalanlardan/ gözü arkada olanlardandır.–

(Hicr 60)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“(Lut’un) karısı hariç. Onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.”

(Hicr 60)

Harun Yıldırım Meali:

“Yalnız karısı müstesna. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.”

(Hicr 60)

Hasan Basri Çantay:

"Karısı başka. Biz onun mutlakaa geride kalan kimselerden olması (lüzum) unu takdir etdik",

(Hicr 60)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Ancak karısı hâriç; şübhesiz ki onun (isyankârlığı yüzünden) geride kalanlardan olmasını takdîr ettik.”

(Hicr 60)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(58-60) [Misafirler] "gerçekten biz, suçlu bir millete gönderildik; ancak Lut'un ailesi hariç, gerçekten biz onların tamamını mutlaka kurtaracağız. Ancak, [Lut'un] hanımı hariç, 'Kesinlikle o [kadın] [azapta] kalanlardandır' [diye] belirledik." dediler.

(Hicr 60)

Hüseyin Atay Meali:

58-60 Dediler: "Doğrusu, biz suçlu bir ulusa gönderildik. Lut’un ailesi dışında hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun karısının geride kalanlardan olmasını öngördük."

(Hicr 60)

İbni Kesir Meali:

Karısı müstesna. Karısının geride kalanlar arasında bulunmasını takdir ettik.

(Hicr 60)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Ancak karısı hariç. Biz onun boğulanlardan olmasını planladık (takdir ettik” dediler.

(Hicr 60)

İskender Ali Mihr Meali:

Onun hanımı (kadını) hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan (helâk olacaklardan) olmasını takdir ettik.

(Hicr 60)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ancak, karısını değil. Çünkü onun geride kalanlarla birlikte kalması gerekmektedir.»

(Hicr 60)

Kadri Çelik Meali:

“Ama karısını şüphesiz geride kalacak olanlardan kıldık.”

(Hicr 60)

Mahmut Kısa Meali:

“Ancak Lût’un kâfir karısı hariç; çünkü biz, onun geride kalan ve helâk edilen inkârcılardan olmasına karar verdik.” Bu konuşmanın ardından melekler, şehri helâk etmek üzere Sodom’a geldiler:

(Hicr 60)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İşte yalnız Lut'un karısı müstesnadır. O geride kalacak şekilde taktir ettik.

(Hicr 60)

Mehmet Türk Meali:

Ama karısı (bunun) dışındadır. Çünkü: onun helâk edilenlerle birlikte (yok edilmesini), uygun gördük.

(Hicr 60)

Muhammed Celal Şems Meali:

“(Ancak) karısı hariç. Tahminimize göre, o geride kalıp (yok olanlar) arasında bulunacak.”

(Hicr 60)

Muhammed Esed Meali:

bir tek, (Allah'ın, hakkında:) 'Biz geride kalanların arasında olmasını öngördük!' (dediği, Lut'un) karısı bunun dışında".

(Hicr 60)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Yalnız karısının geride kalacaklar arasında olmasına karar verdik."

(Hicr 60)

Mustafa Çavdar Meali:

“Onların içinden de Lut’un hanımı hariç, onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik.”

Bknz: (15/59)

(Hicr 60)

Mustafa Çevik Meali:

57-60 Sonra da İbrahim, meleklere: “Peki bana Rabbimden getirdiğiniz başka bir mesajınız var mı?” diye sordu. Elçi melekler de İbrahim’e, “Biz aynı zamanda müşrik, günaha batmış suçlu Lût kavmini de helak için görevlendirildik. Lût’u ve onun ailesinden mü’minleri helak olacakların içinden çıkarıp kurtaracağız, fakat Lût’un karısı da helak olacaklarla birlikte kalacak, çünkü o da müşrik ve kâfirlerden olmayı tercih etti.” dediler.

(Hicr 60)

Mustafa İslamoğlu Meali:

onun karısı hariç! Biz (tercihine bakarak) bunu öngördük; çünkü o dökülenlerden biri olmayı seçti."

(Hicr 60)

Osman Okur Meali:

(58-60) Onlar: “Biz, Lut ailesi dışın da suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler.

(Hicr 60)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Zevcesi başka, takdir ettik ki, muhakkak o, elbette (azapta) kalacaklardandır.

(Hicr 60)

Ömer Öngüt Meali:

Karısının geride kalanlardan olmasını uygun bulduk.

(Hicr 60)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Karısı hariç! Onun, azaba uğrayacakların yanında kalmasına karar verdik.”

(Hicr 60)

Sadık Türkmen Meali:

Onun hanımı ise geride kalan kimselerden olmayı hak etti.”

(Hicr 60)

Seyyid Kutub Meali:

Yalnız Lût'un eşi hariç, onun geride kalanlar arasında olmasını uygun gördük.

(Hicr 60)

Suat Yıldırım Meali:

(58-60) "Haberin olsun!" dediler, "Biz, Lut'un ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük."

(Hicr 60)

Süleyman Ateş Meali:

"Ancak karısı hariç. Onun da (suçlularla beraber) kalanlardan olmasını uygun gördük."

(Hicr 60)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ama karısını değil. Onun davranışlarını ölçtük, küller altında kalacaklardan olduğu ortaya çıktı."

(Hicr 60)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(58-60) Elçiler: "Biz, günahkar bir toplumu yok etmek için gönderildik. Lut'un ailesini kurtaracağız, ancak, karısı geride kalarak helak olacak" dedi.

(Hicr 60)

Şaban Piriş Meali:

(59-60) Lut ailesini, -geride kalanlardan olması kesinleşen karısı dışında- hepsini kurtaracağız.

(Hicr 60)

Talat Koçyiğit Meali:

"Onun da karısı hariç. Zira onun, geride kalanlardan olmasını takdir etmiştik".

(Hicr 60)

Tefhimul Kuran Meali:

«Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır.»

(Hicr 60)

Ümit Şimşek Meali:

“Ancak karısını geride kalacaklar arasında bıraktık.”

(Hicr 60)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Lut'un karısı hariç. O günahkarlarla geriye kalacaktır. Öyle takdir ettik."

(Hicr 60)

Rashad Khalifa Meali:

"But not his wife; she is destined to be with the doomed."

(Hicr 60)