15. Hicr Suresi / 59.ayet

“Fakat Lût’un ailesi hariç, onların hepsini kurtaracağız.”

Bknz: (15/60)(60/10)

Mustafa Çavdar Meali

Hicr 59 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ancak Lut ve soyu müstesna; onların hepsini de mutlaka kurtaracağız.

(Hicr 59)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Ancak Lut ailesi hariçtir; biz (iman ve güzel ahlâk sahibi o ailenin) hepsini muhakkak kurtarıvereceğiz."

(Hicr 59)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ancak Lût'un ailesi, onlar hariçtir. Onların hepsini kurtaracağız.

(Hicr 59)

Adem Uğur Meali:

Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.

(Hicr 59)

Ahmet Hulusi Meali:

"Lut ailesi bundan istisna! Biz onların hepsini kurtaracağız. "

(Hicr 59)

Ahmet Tekin Meali:

“Lût'un ailesine gönderilmedik. Onların hepsini kurtaracağız.” dediler.

(Hicr 59)

Ahmet Varol Meali

Lut ailesi hariç. Biz onların hepsini muhakkak kurtaracağız.

(Hicr 59)

Ali Bulaç Meali:

"Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız."

(Hicr 59)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ancak (iman eden) Lût ailesi müstesnadır. Biz, onların hepsini muhakkak kurtaracağız.

(Hicr 59)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Lut'un ailesi dışında!" "Kuşkusuz, onların tümünü kesinlikle kurtaracağız!"

(Hicr 59)

Ali Ünal Meali:

“Lût’un Ailesi hariç: elbette onların hepsini kurtaracağız,

(Hicr 59)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ancak Lut ailesi hariç. Lut ailesinin tamamını kurtaracağız.

(Hicr 59)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Ancak Lut ailesi hariç, inananların hepsini kurtaracağız."

(Hicr 59)

Bekir Sadak Meali:

(58-60) soyle cevap vermislerdi: «Biz suphesiz suclu bir millete gonderildik. Lut'un ailesi bunun disindadir. Karisi haric hepsini kurtaracagiz. Karisinin geride kalanlardan olmasini gerekli bulduk."*

(Hicr 59)

Besim Atalay Meali:

Ancak Lût'un ailesinin hepsini kurtaracağız!

(Hicr 59)

Celal Yıldırım Meali:

«Ancak Lût ailesi müstesna, onların hepsini elbette kurtaracağız.

(Hicr 59)

Cemal Külünkoğlu Meali:

58,59,60. Onlar: “Biz, Lut ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler.

(Hicr 59)

Diyanet İşleri Eski Meali:

58,59,60. Şöyle cevap vermişlerdi: "Biz şüphesiz suçlu bir millete gönderildik. Lut'un ailesi bunun dışındadır. Karısı hariç hepsini kurtaracağız. Karısının geride kalanlardan olmasını gerekli bulduk."*

(Hicr 59)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(59-60) Lut'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lut'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz, onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.

(Hicr 59)

Diyanet Vakfı Meali:

«Ancak Lût ailesi hariç. Onların hepsini kurtaracağız.»

(Hicr 59)

Edip Yüksel Meali:

'Ancak Lut'un ailesi hariç. Hepsini kurtaracağız.'

(Hicr 59)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ancak ali Lut müstesna biz onların hepsini behemehal kurtaracağız

(Hicr 59)

Elmalılı Yeni Meali:

Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız.

(Hicr 59)

Erhan Aktaş Meali:

Ancak Lut ailesinin[1] tamamını kurtaracağız.

1)Lut'a inanç bağı ile bağlı olanları, ona inanları; onun taraftarlarını.

(Hicr 59)

Gültekin Onan Meali:

"Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız."

(Hicr 59)

Hakkı Yılmaz Meali:

(58-60) Elçiler: “Şüphesiz biz suçlu bir topluma gönderildik. Ancak Lût ailesi müstesnadır.” – Şüphesiz Biz, Lût'un karısı hariç onların hepsini kesinlikle kurtaracağız. Biz ayarladık. Şüphesiz o, kesinlikle geride kalanlardan/ gözü arkada olanlardandır.–

(Hicr 59)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Lut ailesi hariç. Elbette, onların tamamını kurtaracağız.”

(Hicr 59)

Harun Yıldırım Meali:

“Ancak Lût ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız.”

(Hicr 59)

Hasan Basri Çantay:

"Şu kadar ki Lut ailesi bunların dışındadır. Biz onları, hepsini behemehal kurtarıcılarız".

(Hicr 59)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Ancak Lût âilesi müstesnâ. Doğrusu biz, elbette onların hepsini kurtarıcı olanlarız.”

(Hicr 59)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(58-60) [Misafirler] "gerçekten biz, suçlu bir millete gönderildik; ancak Lut'un ailesi hariç, gerçekten biz onların tamamını mutlaka kurtaracağız. Ancak, [Lut'un] hanımı hariç, ''Kesinlikle o [kadın] [azapta] kalanlardandır'' [diye] belirledik." dediler.

(Hicr 59)

Hüseyin Atay Meali:

58-60 Dediler: "Doğrusu, biz suçlu bir ulusa gönderildik. Lut’un ailesi dışında hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun karısının geride kalanlardan olmasını öngördük."

(Hicr 59)

İbni Kesir Meali:

Şu kadar var ki Lut ailesi bunların dışındadır. Biz, onların hepsini behemehal kurtaracağız.

(Hicr 59)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Yalnızca Lut ailesinin hepsini mutlaka kurtaracağız”

(Hicr 59)

İskender Ali Mihr Meali:

Lut’un ailesi hariç, muhakkak ki; Biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız.

(Hicr 59)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ancak, Lutgiller onlardan değildirler. Biz onların hepsini ne de olsa kurtaracağız.

(Hicr 59)

Kadri Çelik Meali:

“Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların (Lut ailesinin) tümünü muhakkak kurtaracağız.”

(Hicr 59)

Mahmut Kısa Meali:

“Tabi ki, Lût ve ailesi bunun dışında; onların hepsini kurtaracağız.”

(Hicr 59)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Hariç tutulan Lut ailesi olmak üzere inanların hepsini kurtaracağız muhakkak.

(Hicr 59)

Mehmet Türk Meali:

(Ve devamla): “Ancak Lût ailesi bunun dışındadır. Biz onların tamamını kesinlikle (azaptan) kurtaracağız...” dediler.

(Hicr 59)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Ancak Lût’a uyanlar (bunun) dışındadır. Biz onların hepsini, kesinlikle kurtaracağız.”

(Hicr 59)

Muhammed Esed Meali:

"Lut'un ailesi bu hükmün dışında; onların hepsini, eksiksiz kurtaracağız,

(Hicr 59)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Ancak Lutun ailesi suçlu değildir. Biz onların hepsini kurtaracağız."

(Hicr 59)

Mustafa Çavdar Meali:

“Fakat Lût’un ailesi hariç, onların hepsini kurtaracağız.”

Bknz: (15/60) - (60/10)

(Hicr 59)

Mustafa Çevik Meali:

57-60 Sonra da İbrahim, meleklere: “Peki bana Rabbimden getirdiğiniz başka bir mesajınız var mı?” diye sordu. Elçi melekler de İbrahim’e, “Biz aynı zamanda müşrik, günaha batmış suçlu Lût kavmini de helak için görevlendirildik. Lût’u ve onun ailesinden mü’minleri helak olacakların içinden çıkarıp kurtaracağız, fakat Lût’un karısı da helak olacaklarla birlikte kalacak, çünkü o da müşrik ve kâfirlerden olmayı tercih etti.” dediler.

(Hicr 59)

Mustafa İslamoğlu Meali:

tabii ki Lut'un (iman) ailesi bundan istisna. Şu kesin ki, biz onların tümünü kurtaracağız;

(Hicr 59)

Osman Okur Meali:

(58-60) Onlar: “Biz, Lut ailesi dışın da suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük” dediler.

(Hicr 59)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Lût'un efrâd-ı ailesi müstesna. Şüphesiz ki, biz onların hepsini kurtaracağız.»

(Hicr 59)

Ömer Öngüt Meali:

Lut âilesi bunun dışındadır. Biz onların hepsini kurtaracağız.

(Hicr 59)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Lût’un yakınları bunun dışındadır, onların hepsini mutlaka kurtaracağız.

(Hicr 59)

Sadık Türkmen Meali:

(dediler ki:) ”Lût’un ailesi (Lût’a inananlar) hariç!.. Biz muhakkak onların hepsini (Lut’a inananları) kurtaracağız.

(Hicr 59)

Seyyid Kutub Meali:

Yalnız Lût'un bağlıları ile ailesi hariç; onların tümünü kurtaracağız.

(Hicr 59)

Suat Yıldırım Meali:

(58-60) "Haberin olsun!" dediler, "Biz, Lut'un ailesi dışında suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik; onun karısı hariç tüm ailesini kurtaracağız. Zira eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük."

(Hicr 59)

Süleyman Ateş Meali:

Yalnız Lut ailesi suçlu değildir. Biz onların hepsini kurtaracağız."

(Hicr 59)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ama Lut'un ailesi onlardan değildir; ailesinin bütün fertlerini kurtaracağız.

(Hicr 59)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(58-60) Elçiler: "Biz, günahkar bir toplumu yok etmek için gönderildik. Lut'un ailesini kurtaracağız, ancak, karısı geride kalarak helak olacak" dedi.

(Hicr 59)

Şaban Piriş Meali:

(59-60) Lut ailesini, -geride kalanlardan olması kesinleşen karısı dışında- hepsini kurtaracağız.

(Hicr 59)

Talat Koçyiğit Meali:

"Ancak Lût âilesi hâriç. Biz onları kamilen kurtaracağız".

(Hicr 59)

Tefhimul Kuran Meali:

«Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız.»

(Hicr 59)

Ümit Şimşek Meali:

“Yalnız Lût'un ailesi müstesna; onların hepsini kurtaracağız.

(Hicr 59)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Yalnız Lut'un ailesi suçlu değildir. Biz onların hepsini kurtaracağız."

(Hicr 59)

Rashad Khalifa Meali:

"As for Lot's family, we will save them all.

(Hicr 59)