15. Hicr Suresi / 75.ayet

Hiç şüphe yok ki bunda, gerçekleri görenler için nice ibretler vardır.

Bknz: (26/174)(37/137)»(37/138)

Mustafa Çavdar Meali

Hicr 75 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Şüphe yok ki bunda düşünenlere ibretler var.

(Hicr 75)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Elbette bunda “mütevessim”ler (özel feraset ve ilham sahipleri ve derin kavrayış ehli) için gerçekten ayetler (ve ibretler) saklıdır.

(Hicr 75)

Abdullah Parlıyan Meali:

Şüphesiz bütün bunlarda, işaretlerden anlam çıkarmasını bilen kimseler için, çıkarılacak nice dersler vardır.

(Hicr 75)

Adem Uğur Meali:

İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır.

(Hicr 75)

Ahmet Hulusi Meali:

Gerçek ki, bu olayda feraset sahipleri (görünüşten, içyüzünü farkedenler) için işaretler vardır. Not: Bir hadis-i şerif'te şöyle buyurulur: Rasulullah: "İtteku firasetelMu'mini, fe innehu yenzuru BiNurillahi teala... Sümme karae; inne fiy zalike leayatin lilMütevessimiyn: Mu'minin ferasetinden sakının (dikkate alın), çünkü o, B sırrınca Allahu Teala'nın Nur'u ile bakar... " Sonra bu 75. ayeti okudu.

(Hicr 75)

Ahmet Tekin Meali:

İşte bunda, dinin hakikatine eren, ferâset sahibi, düşünen, anlayışlı kimseler için ibretler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller vardır.

(Hicr 75)

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz bunda iyi düşünenler için ibretler vardır.

(Hicr 75)

Ali Bulaç Meali:

Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır.

(Hicr 75)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Elbette bunda keskin anlayışlılar için ibret alâmetleri var.

(Hicr 75)

Ali Rıza Sefa Meali:

Aslında, işte bunda, anlayış yetisi olanlar için kesinlikle bir gösterge vardır.

(Hicr 75)

Ali Ünal Meali:

Hiç şüphesiz bunda hadiselerin anlamını bilenler için nice açık işaretler, dersler ve ibretler vardır.

(Hicr 75)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte bunda, gözlemleyip araştıranlar için belgeler vardır.

(Hicr 75)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İşte bunda feraset/güçlü anlayış sahipleri için işaretler vardır.

(Hicr 75)

Bekir Sadak Meali:

Bunda, gorebilen insanlar icin ibretler vardir.

(Hicr 75)

Besim Atalay Meali:

Anlayan kimselere işte bunda nice belgeler vardır

(Hicr 75)

Celal Yıldırım Meali:

Şüphesiz ki bunda seziş, anlayış, görüş yeteneği olanlara öğütler, ibretler, belgeler vardır.

(Hicr 75)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Şüphesiz, bütün bunlarda, (kavrama kabiliyet olan) ince düşünceli kimseler için alınacak nice dersler vardır.

(Hicr 75)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Bunda, görebilen insanlar için ibretler vardır.

(Hicr 75)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.

(Hicr 75)

Diyanet Vakfı Meali:

İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır.

(Hicr 75)

Edip Yüksel Meali:

Bunda, inceleyip araştıranlar için dersler vardır.

(Hicr 75)

Elmalılı Orjinal Meali:

elbette bunda fikr-u firaseti olanlara ayetler var

(Hicr 75)

Elmalılı Yeni Meali:

Elbette bunda düşünce ve anlayışı olanlara deliller vardır.

(Hicr 75)

Erhan Aktaş Meali:

Bunda, ibret almak isteyenler için kesinlikle ayetler[1] vardır.

1)İşaretler, kanıtlar.

(Hicr 75)

Gültekin Onan Meali:

Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır.

(Hicr 75)

Hakkı Yılmaz Meali:

Şüphesiz bunda, izden, imzadan anlayanlar; düşünen keskin anlayışlılar için kesinlikle alâmetler/göstergeler vardır.

(Hicr 75)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şüphesiz ki bunda, basiret/feraset sahibi insanlar için (ibret alınacak) ayetler vardır.

(Hicr 75)

Harun Yıldırım Meali:

İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır.

(Hicr 75)

Hasan Basri Çantay:

Elbette bunda fikr-ü firaseti olanlar için ibretler vardır.

(Hicr 75)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şübhesiz bunda, ferâsetli (anlayışlı) olanlar için elbette ibretler vardır.

(Hicr 75)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçekten bunda feraset sahibi olanlar için mutlaka ayetler [kanıtlar] vardır.

(Hicr 75)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu, bunlarda anlayışlı kimselere belgeler vardır.

(Hicr 75)

İbni Kesir Meali:

Bunda görebilenler için ayetler vardır.

(Hicr 75)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bu hadisede ders alabilenler için ibretler var.

(Hicr 75)

İskender Ali Mihr Meali:

İşte bunda, ibretle izleyenler için, elbette deliller vardır.

(Hicr 75)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten bunda varışlı kimseler için nice kesin bel­geler vardır.

(Hicr 75)

Kadri Çelik Meali:

Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için gerçekten ayetler vardır.

(Hicr 75)

Mahmut Kısa Meali:

İşte bütün bunlarda, işâretlerden anlam çıkararakolayların altında yatan gerçekleri okuyabilen, Allah’ın verdiği akıl ve sağduyuyu bu yolda kullanabilen kimseler için nice dersler ve ibretler vardır.

(Hicr 75)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İşte şüphesiz ki bunda düşünen kimseler için ibretler, ayetler vardır.

(Hicr 75)

Mehmet Türk Meali:

Elbette, bunda feraset sahipleri için ibretler vardır.

(Hicr 75)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz bunda, aklını kullananlar için (ibret) delilleri vardır.

(Hicr 75)

Muhammed Esed Meali:

Şüphesiz, bütün bunlarda, işaretlerden anlam çıkarmasını bilen kimseler için çıkarılacak nice dersler vardır.

(Hicr 75)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

İşte bunda, inceleyip araştıranlar için dersler vardır.

(Hicr 75)

Mustafa Çavdar Meali:

Hiç şüphe yok ki bunda, gerçekleri görenler için nice ibretler vardır.

Bknz: (26/174) - (37/137)»(37/138)

(Hicr 75)

Mustafa Çevik Meali:

73-77 Nihayet sabaha karşı bu azgın ve kudurmuş sapıkları, korkunç bir gürültü ile yakalayıp üzerlerine taşlar yağdırdık, çığlıklar atarak yok olup gittiler, yaşadıkları yerin de altını üstüne getirdik. Şüphesiz bu anlatılanlarda aklını kullananlar için alınacak dersler vardır. Helak edilen bu şehirlerin harabeleri gelip geçilen yollar üzerinde hâlâ durmaktadır. Ancak Allah’ı layıkıyla kavrayıp, O’na karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar bunlardan alınması gereken dersleri alırlar.

(Hicr 75)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Kuşku yok ki bütün bunlarda, işaretleri okumasını bilen kimselerin alacağı nice ibretler vardır.

(Hicr 75)

Osman Okur Meali:

İşte bunda ibret alanlar için ayetler (işaretler) vardır.

(Hicr 75)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Şüphe yok ki, bunda düşünceli kimseler için elbette ibretler vardır.

(Hicr 75)

Ömer Öngüt Meali:

Gerçekten bunda görebilenler için âyetler (ibretler) vardır.

(Hicr 75)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bunda düşünüp de gerçekleri görebilenler için nice ibretler vardır.

(Hicr 75)

Sadık Türkmen Meali:

Şüphesiz bunda ibretler vardır; işâretten anlayan/derin kavrayışa sahip kimseler için.

(Hicr 75)

Seyyid Kutub Meali:

Hiç şüphesiz görüntü aracılığı ile işin özünü kavrayabilenler için bu olayda alınacak birçok dersler vardır.

(Hicr 75)

Suat Yıldırım Meali:

Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır.

(Hicr 75)

Süleyman Ateş Meali:

Şüphesiz bunda işaretten anlayanlara (nice) ibretler vardır.

(Hicr 75)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnceleme yapmak isteyenler için[1] bunda kesin belgeler (ayetler) vardır.

1)لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (li el mutevessimine) : Sözlüklere bakınca "inceleme yapacaklar için" anlamı çıkıyor. 

(Hicr 75)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Doğrusu bunda, basiret sahiplerinin alacağı ibretler vardır.

(Hicr 75)

Şaban Piriş Meali:

İbret almak isteyenlere bu olayda işaretler vardır.

(Hicr 75)

Talat Koçyiğit Meali:

İşte bu yaptıklarımızda görebilenler için ibretler vardır.

(Hicr 75)

Tefhimul Kuran Meali:

Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır.

(Hicr 75)

Ümit Şimşek Meali:

İnce anlayışlılar için bunda ibretler vardır.(9)*

(Hicr 75)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hiç kuşkusuz, bunda, işaretlerden anlam çıkaranlar için ibretler vardır.

(Hicr 75)

Rashad Khalifa Meali:

This is a lesson for those who possess intelligence.

(Hicr 75)