11. Hud Suresi / 70.ayet

Fakat ona ellerini uzatmadıklarını görünce onlardan işkillendi ve içine bir korku düştü. – Korkma, dediler, biz, aslında Lut kavmine gönderildik.

Bknz: (51/26)»(51/27)

Mustafa Çavdar Meali

Hud 70 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yemeğe el uzatmadıklarını görünce de halleri, hoşuna gitmedi ve onlardan, içine bir korku düştü. Dediler ki: Korkma, biz Lut kavmine gönderildik.

(Hud 70)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Misafirlerin) Ellerinin ona (kızartılmış buzağı sofrasına) uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlanmadı (kuşkulandı) ve onlardan içine bir tür korku düştü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik. (O sapkınları helak etmekle görevlendirildik.) ”

(Hud 70)

Abdullah Parlıyan Meali:

Fakat elçilerin ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce, onların bu durumunu yadırgadı, onlardan yana içine bir korku düştü. Ama o melekler: “Korkma! Biz Lût kavmine gönderildik” dediler ve bir oğlu olacağını müjdelediler.

(Hud 70)

Adem Uğur Meali:

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki: Korkma! (biz melekleriz). Lût kavmine gönderildik.

(Hud 70)

Ahmet Hulusi Meali:

Ancak (Rasullerin) ellerini sürmediklerini görünce onları yadırgadı ve onlardan (acaba düşman mı) korkusunu hissetti... "Korkma! Biz gerçekten Lut halkı için irsal olunduk" dediler.

(Hud 70)

Ahmet Tekin Meali:

Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce, onları yadırgadı. Onlardan dolayı içinde korkulacak bir hal olduğunu hissetti. Onlar: “Korkma, biz görevli olarak, Lût kavmine gönderildik” dediler.

(Hud 70)

Ahmet Varol Meali

Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlarından hoşlanmadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar: "Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik" dediler.

(Hud 70)

Ali Bulaç Meali:

Ellerinin ona uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik."

(Hud 70)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İbrahîm, ellerinin, getirilen bu yemeğe uzanmadığını görünce, onlardan ürktü ve içinde, kendilerinden bir nevi korku duydu. Onlar: “- Korkma, çünkü biz (yemez-içmez melekleriz. Azap için) lût kavmine gönderildik.” dediler.

(Hud 70)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ellerini uzatmadıklarını görünce, Onları yadırgadı ve Onlardan bir korku duydu. "Korkma!" dediler; "Biz, Lut toplumuna gönderildik!"

(Hud 70)

Ali Ünal Meali:

Fakat ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi ve kalbine bir kuşku düştü. “Korkma!” dediler, “biz, Lût kavmi için gönderildik.”

(Hud 70)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ne zaman ki İbrahim, onların ellerinin ona ulaşmadığını görünce, onları yadırgadı ve onlardan korktuğunu gizledi. Dediler ki: “Korkma! Biz, Lût kavmine gönderilen elçileriz.”

(Hud 70)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yemeğe ellerini uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku girdi. "Korkma! Biz melekleriz; Lut kavmine gönderildik"dediler.

(Hud 70)

Bekir Sadak Meali:

Ellerini ona uzatmadiklarini gorunce, durumlarini begenmedi ve icine korku dustu. Onlar, «Korkma, biz Lut milletine gonderildik» dediler.

(Hud 70)

Besim Atalay Meali:

Ellerinin yemeğe varmadığını görünce, yadırgayıp onları, korku düştü içine; dediler ki: «Korkma sen, Lût'un ulusuna gönderildik biz»

(Hud 70)

Celal Yıldırım Meali:

(Gelen müsafirlerin) ellerinin (sofraya) uzanmadığını görünce, durumlarını yadırgadı, onlardan içine bir korku düştü, ibrahim'e: «Korkma, şüphesiz ki biz Lût kavmine gönderildik» dediler.

(Hud 70)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(İbrahim) elçilerin kızartılmış buzağıya doğru el uzatmadıklarını görünce, konukları tuhafına gitti, içine onlardan kaynaklanan bir korku düştü. Bu sırada konukları: “Korkma (biz Allah'ın melekleriyiz)! Lut'un kavmine gönderildik” dediler.

(Hud 70)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Ellerini ona uzatmadıklarını görünce, durumlarını beğenmedi ve içine korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut milletine gönderildik" dediler.

(Hud 70)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: "Korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik."

(Hud 70)

Diyanet Vakfı Meali:

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki: Korkma! (biz melekleriz).  Lût kavmine gönderildik.

(Hud 70)

Edip Yüksel Meali:

Ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlarını beğenmedi; içine bir korku düştü. 'Korkma,' dediler, 'Biz Lut'un halkına gönderilmiş bulunuyoruz.'

(Hud 70)

Elmalılı Orjinal Meali:

Baktı ki ona ellerini uzatmıyorlar o vakıt bunları acaib gördü ve içinde onlardan bir nevi' korku duydu. Dediler, "korkma çünkü biz Lut kavmine gönderildik",

(Hud 70)

Elmalılı Yeni Meali:

Ona ellerini uzatmadıklarını görünce kendilerini yadırgadı ve içinde onlara karşı bir korku duydu. Onlar: "Korkma, zira biz Lut kavmine gönderildik!" dediler.

(Hud 70)

Erhan Aktaş Meali:

Ona ellerini uzatmadıklarını görünce, onlardan kuşkulanıp korkuya kapıldı. "Korkma! biz Lut kavmine gönderildik." dediler.

(Hud 70)

Gültekin Onan Meali:

Ellerinin ona uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlanmadı / yadırgadı (nekirehüm)ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik."

(Hud 70)

Hakkı Yılmaz Meali:

Sonra da onların ona uzanmadığını görünce, onları yadırgadı ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar: “Korkma, şüphesiz biz Lût'un toplumuna gönderildik” dediler.

(Hud 70)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Ellerinin (ikram edilen yemeğe) uzanmadığını görünce garipsedi ve içine bir korku düştü. Demişlerdi ki: “Korkma! (Çünkü) biz Lut’un kavmine (görevli olarak) gönderildik.”

(Hud 70)

Harun Yıldırım Meali:

Ellerinin buna uzanmadığını görünce, onlardan çekindi ve kalbine bir korku girdi. Dediler ki: “Korkma! Şüphesiz biz Lut kavmine gönderildik.”

(Hud 70)

Hasan Basri Çantay:

(İbrahim), ellerinin buna uzanmadığını görünce onları (n durumundan) hoşlanmadı, onlardan kalbine bir nev'i korku gizledi. Onlar: "Korkma, dediler, çünkü biz Luut kavmine gönderildik".

(Hud 70)

Hayrat Neşriyat Meali:

Fakat ellerinin ona uzanmadığını görünce, onlar(ın durumların)ı yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir çeşit korku düştü. (Onlar ise:) “Korkma! Şübhesiz ki biz (Allah'ın melekleriyiz ve) Lût kavmine (azab vazîfesi ile) gönderildik!” dediler.

(Hud 70)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Ardından [İbrahim] onların ellerinin ona [kızarmış buzağıya] ulaşamadığını görünce onları tanımadı ve onlardan dolayı bir korku içine doğdu. [Elçilerimiz] "korkma, gerçekten biz, Lut'un milletine gönderildik" dediler.

(Hud 70)

Hüseyin Atay Meali:

Onların ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlarını beğenmedi ve içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, doğrusu, biz Lut ulusuna gönderildik" dediler.

(Hud 70)

İbni Kesir Meali:

Ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlarını beğenmedi ve içine korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik, dediler.

(Hud 70)

İlyas Yorulmaz Meali:

Ete ellerini uzatmadıklarını görünce, bu durum hoşuna gitmedi ve bundan dolayı İbrahim'in içini bir korku kapladı. Elçiler İbrahim'e “Korkma, biz Lut kavmi için gönderildik” dediler.

(Hud 70)

İskender Ali Mihr Meali:

Fakat onların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı. Ve onlardan (dolayı) bir korku hissetti. (Onlar): “Korkma, muhakkak ki biz, Lut kavmine gönderildik.” dediler.

(Hud 70)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İbrahim buzağıya el sürmediklerini görünce onlardan çekindi, onlardan korkmıya başladı. Onlar da «Sakın bizden korkma. Çünkü bizler Lut ulusuna gönderilen elçileriz» dediler.

(Hud 70)

Kadri Çelik Meali:

Ellerini ona uzatmadıklarını görünce, tavırları tuhafına gitti ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. “Korkma, biz Lut kavmine gönderildik” dediler.

(Hud 70)

Mahmut Kısa Meali:

Fakat yabancıların yemeğe eluzatmadıklarını görünce, kendilerinden şüphelendi ve azap melekleri olduklarını anlayıp, onlardan dolayı içine bir korku düştü. İbrahim’in iyiden iyiye kaygılandığını gören melekler, “Korkma!” dediler, “Bizler Lut kavmine cezalarını vermek için gönderildik. Onları helâk etmeden önce de, Rabb’inden birtakım mesajlar iletmek üzere sana uğradık.”

(Hud 70)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Doğrusu ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bu durumdan hoşlanmamıştır. Haklarında içine bir korku düştü. "Korkma" dediler. "Biz Lut kavmine gönderildik."

(Hud 70)

Mehmet Türk Meali:

(İbrahim meleklerin) kebabı yemediklerini görünce,1 onların durumlarını yadırgadı ve içerisinden onlara karşı bir korku duydu. (Melekler İbrahim’e): “Sen korkma! Biz Lût toplumuna gönderildik.” dediler.*

(Hud 70)

Muhammed Celal Şems Meali:

Sonra ellerinin (yemeğe) uzanmadığını görünce, (dost olmayan) yabancılar olduklarını sezdi ve onlardan dolayı korku hissetti. (Bunun üzerine) onlar, “Korkma, biz Lût’un kavmine gönderildik,” dediler.

(Hud 70)

Muhammed Esed Meali:

Fakat ellerinin yemeğe gitmediğini görünce onların bu davranışı tuhafına gitti; onlardan yana içine bir korku düştü. (Ama) onlar: "Korkma! Biz Lut kavmine gönderildik" dediler.

(Hud 70)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bundan hoşlanmadı ve içine bir korku düştü. Onlar; "Korkma," dediler. "Biz Lut halkına gönderildik."

(Hud 70)

Mustafa Çavdar Meali:

Fakat ona ellerini uzatmadıklarını görünce onlardan işkillendi ve içine bir korku düştü. - Korkma, dediler, biz, aslında Lut kavmine gönderildik.

Bknz: (51/26)»(51/27)

(Hud 70)

Mustafa Çevik Meali:

69-70 Lût kavminin helaki için görevlendirilen melekler de bir erkek evlat müjdesi vermek için önce İbrahim’in evine gelip misafir oldular, İbrahim misafirlerinin önüne kızarmış bir dana eti çıkarıp ikram etti fakat misafirlerin ikram edilene el sürmediklerini görünce, şüphelenip endişeye kapıldı. Durumu gören elçiler İbrahim’e, “Korkma, biz esasen Lût kavmini cezalandırmak, seni de müjdelemek için görevlendirildik.” dediler.

(Hud 70)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Fakat ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içini bir korku ve endişe kapladı. Onlar dedi ki: "Endişeye mahal yok, çünkü biz Lut kavmi için gönderildik!"

(Hud 70)

Osman Okur Meali:

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki: Korkma! (biz melekleriz). Lût kavmine gönderildik.

(Hud 70)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Vaktâ ki, onların ellerini ona uzatmadıklarını gördü. Onları hoşlanmadı ve onlardan gizlice korkar oldu. Dediler ki: «Korkma, biz muhakkak Lût kavmine gönderildik.»

(Hud 70)

Ömer Öngüt Meali:

Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, durumlarını beğenmedi ve onlardan ötürü içine bir korku düştü. “Korkma! Biz Lut kavmine gönderildik. ” dediler.

(Hud 70)

Ömer Sevinçgül Meali:

İbrahim, onların yemeğe el uzatmadıklarını gördü. Bunu yadırgadı. İçine bir korku düştü. Elçiler, “Korkma. Biz, Lût halkına gönderildik” dediler.

(Hud 70)

Sadık Türkmen Meali:

Buzağıya ellerinin uzanmadığını görünce; onların hallerini beğenmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. “Korkma! Biz Lût’un kavmine gönderildik” dediler.

(Hud 70)

Seyyid Kutub Meali:

İbrahim, elçilerin kızarmış buzağıya doğru el uzatmadıklarını görünce, konukları tuhafına gitti, içine onlardan kaynaklanan bir korku düştü. Bu sırada konukları «Korkma, biz Lût'un soydaşlarına gönderildik» dediler.

(Hud 70)

Suat Yıldırım Meali:

Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi ve onlardan kuşkulandı, kalbine bir korku girdi. "Korkma!" dediler. "Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik."

(Hud 70)

Süleyman Ateş Meali:

Ellerinin buzağıya uzanmadığını görünce durumlarını beğenmedi ve onlardan ötürü içinde bir korku duydu. "Korkma, dediler, biz Lut kavmine gönderildik."

(Hud 70)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ona el sürmediklerini görünce şaşırdı kaldı; onlardan korktuğunu saklayamadı[1]. "Korkma" dediler; "Bizler Lut halkına gönderildik."

1)Hicr 15/52-53

(Hud 70)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Ona el uzatmadıklarını görünce, durumlarını yadırgadı ve içine bir korku düştü. "Korkma, çünkü biz, Lût kavmine gönderildik" dediler.

(Hud 70)

Şaban Piriş Meali:

Ellerini ona uzatmadıklarını görünce durumları hoşuna gitmedi ve içine bir korku düştü. -Korkma, dediler. Biz, Lut halkına gönderildik."

(Hud 70)

Talat Koçyiğit Meali:

(Yemek için) ellerinin ona uzanmadığını görünce onların bu davranışını anlamamış ve içinde bir korku hissetmişti. Onlar: "Korkma, biz Lût kavmine gönderildik" demişlerdi.

(Hud 70)

Tefhimul Kuran Meali:

Ellerinin ona uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: «Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik.»

(Hud 70)

Ümit Şimşek Meali:

Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bundan hoşlanmadı ve içine bir korku düştü. Onlar “Korkma,” dediler. “Biz Lût kavmine gönderildik.”

(Hud 70)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ellerinin ona ulaşmadığını görünce onlardan işkillendi. Ve kendilerinden ürpermeye başladı. "Korkma, dediler, biz Lut kavmine gönderildik."

(Hud 70)

Rashad Khalifa Meali:

When he saw that their hands did not touch it, he became suspicious and fearful of them. They said, "Do not be afraid, we are being dispatched to the people of Lot."

(Hud 70)