28. Kasas Suresi / 73.ayet

O, dinlenip sakinleşesiniz ve onun lütfundan payınızı arayasınız diye rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü var edendir. Hala bu nimetlerin hakkını verip şükretmeyecek misiniz?

Bknz: (46/3)

Mustafa Çavdar Meali

Kasas 73 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve rahmetindendir ki sükun ve huzura ermeniz ve lutfundan rızkınızı arayıp bulmanız ve şükretmeniz için geceyle gündüzü halketti size.

(Kasas 73)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kendi rahmetinden olmak üzere; O sizin dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) arayıp (temin etmeniz) için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz. (Yani; Cenab-ı Hakk, Dünya’nın ve Güneş’in dönüşünü durdurursa, kâinatın ve tabiatın düzeni bozulsa; tekrar eski haline getirebilir misiniz?)

(Kasas 73)

Abdullah Parlıyan Meali:

Çünkü rahmetinden, sizin için geceyi ve gündüzü O yarattı ki, birinde dinlenesiniz, ötekinde de O'nun lütfundan nasibinizi arayasınız, ola ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Adem Uğur Meali:

Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.

(Kasas 73)

Ahmet Hulusi Meali:

Rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü oluşturdu ki, (gecede) dinlenesiniz, (gündüzde) O'nun lütfundan talep edesiniz ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız).

(Kasas 73)

Ahmet Tekin Meali:

Rahmetinden dolayı, Allah geceyi ve gündüzü planlayıp hazırladı. Geceleyin dinlenesiniz, gündüzün ise, onun lütuf ve kereminden rızkınızı arayasınız, çalışasınız, ticaret yapasınız, diye hazırladı. Umulur ki, şükredersiniz.*

(Kasas 73)

Ahmet Varol Meali

Sizin için, içinde dinlenmeniz ve O'nun lütfundan (rızık) aramanız üzere gece ile gündüzü varetmesi O'nun rahmetindendir.

(Kasas 73)

Ali Bulaç Meali:

Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O'nun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü yaratmış, içinde istirahat edesiniz ve fazlından (rızkını) arayasınız diye... Olur ki (gece ile gündüzde bulunan Allah'ın nimetlerine) şükredersiniz.

(Kasas 73)

Ali Rıza Sefa Meali:

O, geceyi ve gündüzü, Kendi rahmetinden, sizin için yapmıştır; içinde dinlenmeniz ve O'nun lütfundan aramanız için. Belki şükredersiniz diye.

(Kasas 73)

Ali Ünal Meali:

O’nun rahmetindendir ki, birinde istirahat edesiniz, diğerinde çalışıp Allah’ın lütfundan nasibinizi arayasınız, daima da Allah’a şükredesiniz diye sizin için gece ile gündüzü var etti.

(Kasas 73)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ve Allah kendi rahmetinden, gece ve gündüzü sükûnete ermeniz, O’nun fazlından rızkınızı aramanız için yaratmıştır. İşte artık şükretmeniz umulur!

(Kasas 73)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah, dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü var etmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Artık belki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Bekir Sadak Meali:

Allah dinlenmeniz icin geceyi ve lutfedip verdigi rizki aramaniz icin gunduzu meydana getirmistir. Bunlar, O'nun rahmetinden oturudur. Belki artik sukredersiniz.

(Kasas 73)

Besim Atalay Meali:

Geceyi dinlenmenizçin, gündüzü de — erdeminden — geçim aramanızçin, sizlere yaratması O'nun rahmetindendir, ola ki şükredesiz

(Kasas 73)

Celal Yıldırım Meali:

Rahmetinin tecellisi olarak dinlenmeniz ; O'nun bol bol verdiği nimetlerinden geçiminizi arayıp elde etmeniz için geceyi ve gündüzü düzenleyip var kılmıştır. Ola ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

(Kasas 73)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü meydana getirmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Belki artık şükredersiniz.

(Kasas 73)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.

(Kasas 73)

Diyanet Vakfı Meali:

Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.

(Kasas 73)

Edip Yüksel Meali:

Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Elmalılı Orjinal Meali:

Rahmetinden o sizin için hem geceyi hem gündüzü yaptı ki hem içinde dinlenesiniz ve hem çalışıp fazlından istiyesiniz de şükredesiniz

(Kasas 73)

Elmalılı Yeni Meali:

Rahmetinden geceyi ve gündüzü sizin için yaptı ki, hem içinde dinlenesiniz hem de çalışıp lütfundan isteyesiniz de şükredesiniz.

(Kasas 73)

Erhan Aktaş Meali:

Gece ve gündüzün olması O'nun rahmetindendir; dinlenmeniz için ve lütfundan rızkınızı temin etmeniz için geceyi ve gündüzü düzenledi. Umulur ki şükredersiniz.[1]

1)Size verdiği nimetlerin gereğini yaparsınız.

(Kasas 73)

Gültekin Onan Meali:

Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için, dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve Allah'ın rahmetindendir ki O, geceyi ve gündüzü; gecede dinlenesiniz ve gündüzün, O'nun karşılıksız, fazladan verdiklerinden arayasınız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye yaptı.

(Kasas 73)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

İçinde dinlenesiniz ve Allah’ın lütfundan arayasınız diye, sizin için geceyi ve gündüzü yaratması O’nun rahmetindendir. Umulur ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Harun Yıldırım Meali:

Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) O'nun fazlu kereminden (rızkınızı) arayasınız ve şükredesiniz.

(Kasas 73)

Hasan Basri Çantay:

Onun rahmeti (cümlesinde) ndir ki O, sizin faideniz için, içinde sükun ve istiraahat etmeniz için geceyi ve fazlu kereminden (rızkınızı) aramanız için gündüzü yaratmışdır. Taki şükr edesiniz.

(Kasas 73)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Hâlbuki (Allah) rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü (bir ni'met) kıldı ki,(geceleyin) onda istirâhat edesiniz ve (gündüzün) O'nun fazlından (rızkınızı) arayasınız ve tâ ki şükredesiniz.”

(Kasas 73)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İçinde dinlenmeniz/huzurlu olmanız için ve kendisinin [Allah'ın] ikramından aramanız için, rahmetinden [dolayı] geceyi ve gündüzü sizin için meydana getirdi.

(Kasas 73)

Hüseyin Atay Meali:

Acımasından dolayı, dinlenmeniz için geceyi ve bolluğundan dilemeniz için gündüzü sizin için var etmiştir. Artık, belki şükredersiniz.

(Kasas 73)

İbni Kesir Meali:

O'nun rahmetindendir ki; dinlenmeniz için geceyi, lutfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü yaratmıştır. Ta ki şükredesiniz.

(Kasas 73)

İlyas Yorulmaz Meali:

Sizin için geceyi dinlenmeniz ve lütfundan rızık aramanız içinde, gündüzü var etmesi onun rahmetidir. Umulur ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve rahmetinden (olmak üzere) sizin için, içinde sükûn bulasınız (dinlenesiniz) diye ve O’nun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı (yarattı). Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz.

(Kasas 73)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Esirgeyiciliğinden ötürüdür ki gece ile gündüzü yarattı, içinde dinlenmeniz, onun bol vergisini aramanız için, şükredesiniz diye.

(Kasas 73)

Kadri Çelik Meali:

Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü var etmiştir. Bunlar, O'nun rahmetinden ötürüdür. Umulur ki artık şükredersiniz.

(Kasas 73)

Mahmut Kısa Meali:

İşte Rabb’iniz, sonsuz lütuf ve rahmetinin eseri olarak sizin için gece ve gündüzü şaşmaz kanunlara bağlı mükemmel bir sistem çerçevesinde düzenledi ve geceyi sâkin ve karanlık, gündüzü de canlı ve aydınlık kıldı ki,geceleyin huzur ve güven içinde dinlenesiniz; gündüz vakti de O’nun lütuf ve bereketlerini arayıp bulasınız ve böylece, size bahşettiği bunca nîmetlere karşılık O’na şükredesiniz. Bütün bunlara rağmen, Allah’tan başka varlıklara ve güçlere boyun eğerek nankörlük edenlere gelince:

(Kasas 73)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah, rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü var etti ki, onda sükunet bulasınız. Sükunetle O'nun lütfundan bir şeyler arayasınız ve Allah'ın nimetlerine de şükredesiniz.

(Kasas 73)

Mehmet Türk Meali:

Allah şükretmeniz için rahmetinden dolayı, geceyi ve gündüzü, (birisinde) dinlenmeniz, (diğerinde de) Onun lütfundan (rızkınızı) aramanız için yarattı.

(Kasas 73)

Muhammed Celal Şems Meali:

Rahmetinden dolayı O sizler için, içinde huzur bulasınız, O’nun lütfunu arayasınız ve (Kendisine) şükredesiniz diye, gece ile gündüzü yarattı.

(Kasas 73)

Muhammed Esed Meali:

Çünkü rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü O yarattı ki birinde dinlenesiniz, ötekinde de O'nun cömertliğinden (nasibinizi) arayasınız da belki böylece şükredesiniz.

(Kasas 73)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah, rahmetinden ötürü geceyi, içinde dinlenesiniz; gündüzü de, sunumundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yaratmıştır.

(Kasas 73)

Mustafa Çavdar Meali:

O, dinlenip sakinleşesiniz ve onun lütfundan payınızı arayasınız diye rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü var edendir. Hala bu nimetlerin hakkını verip şükretmeyecek misiniz?

Bknz: (46/3)

(Kasas 73)

Mustafa Çevik Meali:

Allah, size olan merhamet ve şefkatinden geceyi ve gündüzü var etti ki, geceleri dinlenesiniz, gündüz de O’nun lütfettiği nimetlerden yararlanasınız. Sizden istenen ise dünya hayatını Rabbinizin daveti olan nizam ile yaşamanızdır.

(Kasas 73)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Evet O size olan rahmetinin bir ifadesi olarak geceyi ve gündüzü var etti ki, ilkinde bağrında dinleneseniz, diğerinde O'nun lutfundan (payınızı) arayasınız diye: belki böylece şükredersiniz.

(Kasas 73)

Osman Okur Meali:

Rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

(Kasas 73)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve O'nun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü kıldı. Tâ ki sakin olasınız ve O'nun fazlından dileyesiniz ve umulur ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Ömer Öngüt Meali:

Geceyi ve gündüzü rahmetinden ötürü sizin için yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, (gündüzün) Allah'ın lütfunu arayasınız ve şükredesiniz.

(Kasas 73)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah, merhameti sebebiyle, sizin için, dinlenesiniz diye geceyi, nimetinden payınızı arayasınız diye gündüzü var etti. Belki şükredersiniz!

(Kasas 73)

Sadık Türkmen Meali:

Sizin için geceyi ve gündüzü var etmesi O’nun rahmetindendir. Geceleyin dinlenesiniz ve gündüz çalışasınız diye!.. Belki şükredersiniz!

(Kasas 73)

Seyyid Kutub Meali:

Allah dinlenmeniz için geceyi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü yaratmıştır. Bunlar O'nun rahmetidir. Belki artık şükredersiniz.

(Kasas 73)

Suat Yıldırım Meali:

O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

(Kasas 73)

Süleyman Ateş Meali:

Rahmetinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü var etti ki, geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allah'ın lutfunu arayasınız ve (Allah'ın ni'metine) şükredesiniz.

(Kasas 73)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Hem rahatlayasınız, hem de verdiklerini arayasınız diye geceyi ve gündüzü yaratması onun size ikramıdır; belki teşekkür edersiniz.

(Kasas 73)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Geceyi dinlenmeniz için karanlık, gündüzü de çalışmanız için aydınlık yapması, size acıdığından dolayıdır. Belki O'na şükredersiniz.

(Kasas 73)

Şaban Piriş Meali:

Geceyi ve gündüzü, dinlenmeniz ve lütfundan rızık aramanız için ve de şükredesiniz diye kendi rahmetiyle meydana getirdi.

(Kasas 73)

Talat Koçyiğit Meali:

O, geceyi ve gündüzü, içinde dinlenmeniz ve lûtfundan rızık aramanız için size kendi rahmetinden yaratmıştır; belki böylece şükredersiniz.

(Kasas 73)

Tefhimul Kuran Meali:

Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için içinde dinlenmeniz ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.

(Kasas 73)

Ümit Şimşek Meali:

Rahmetinin bir eseridir ki, hem dinlenirsiniz, hem Onun lütfundan rızkınızı ararsınız ve hem de Ona şükredersiniz diye, sizin için geceyi ve gündüzü yarattı.

(Kasas 73)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rahmetinin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluşturdu ki, onda sükunet bulasınız, O'nun lütfundan bir şeyler dileyesiniz ve şükredebilesiniz.

(Kasas 73)