5. Maide Suresi / 59.ayet

De ki: “Ey kitap ehli! Siz sadece biz Allah’a, bize indirilen Kuran’a ve daha önce indirilenlere inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz?(1). Şüphe yok ki çoğunuz yoldan çıkmış fasık durumundasınız (2).

Bknz: 1(22/2)(39/45) – 2(5/49)(9/8)(13/1)(43/78)

Mustafa Çavdar Meali

Maide 59 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Ey kitap ehli, bizden hoşlanmayışınızın sebebi, ancak Allah'a ve bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inanmamızdan başka bir şey mi ki? Ve sizin çoğunuz, buyruktan çıkmış kişilersiniz.

(Maide 59)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

De ki: “Ey Kitap Ehli, sizler bizim sadece (ve şeriksiz biçimde) Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a) ve önceden indirilen (kitapların aslına) inanmamızdan ve sizin çoğunuzun da fasıklar (günaha ve haksızlığa düşkün insanlar) olmanızdan dolayı mı kızıyor, bizden gıcık alıyor (ve intikam için fırsat kolluyor) sunuz? (Evet, sizin bize kininiz İslam yüzündendir.)

(Maide 59)

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: “Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Yalnız Allah'a, bize indirilene, bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, bizde ayıp ve kusur buluyorsunuz? Oysa çoğunuz hak yolunu terkeden ve ilâhi sınırları aşan günâhkârlarsınız.”

(Maide 59)

Adem Uğur Meali

(Onlara) şöyle de: Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz.

(Maide 59)

Ahmet Hulusi Meali

De ki: "Ey hakikat bilgisi verilmiş olanlar, yalnızca hakikatimiz olan Allah'a, bize inzal olunana ve daha önce inzal olunana iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Sizin ekseriyetiniz, yoldan çıkmışlardır!"

(Maide 59)

Ahmet Tekin Meali

“Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, yalnızca, Allah'a, bize indirilene, Kur'ân'a ve daha önce indirilenlere, diğer kutsal kitaplara inandığımız için mi, çoğunuz, doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmış fâsık, âsi, bozguncu kimseler olduğunuz için mi bizi ayıplıyor, baskı ve işkence yaparak bizi cezalandırıyorsunuz?" de.

(Maide 59)

Ahmet Varol Meali

De ki: "Ey kitap ehli! Sizin bizden hoşlanmamanızın sebebi, bizim Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olana iman etmemiz ve sizin çoğunuzun fasık olmasından başka bir şey midir?"

(Maide 59)

Ali Bulaç Meali

De ki: "Ey Kitap Ehli, yalnızca Allah'a, bize indirilene ve önceden indirilene inanmamız ve sizin çoğunuzun fasıklar olmanız nedeniyle mi bizden hoşlanmıyorsunuz?"

(Maide 59)

Ali Fikri Yavuz Meali

De ki, ey Ehl-i Kitab! Siz ancak şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz: Biz, Allah'a, bize indirilene ve bizden daha önce indirilmiş olana iman ettik de ondan. Sizin çoğunuz ise imandan çıkmış fâsıklarsınız.

(Maide 59)

Ali İskender Mihr Meali

Onlara şöyle söyle: “Ey Kitap ehli! Bizi, sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilene îmân etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fâsıklarsınız.”

(Maide 59)

Ali Rıza Sefa Meali

De ki: "Ey kitap halkı! Yalnızca Allah'a ve hem bize indirilene hem de daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Zaten aslında, çoğunuz yoldan çıkmıştır!"

(Maide 59)

Ali Ünal Meali

De ki: “Ey Kitap Ehli! Siz, herhalde şu sebepten dolayı bizden hiç hoşlanmıyorsunuz: Biz, Allah’a, bize indirilen (Kur’ân)’a ve daha önce indirilmiş bulunan (Tevrat, İncil ve diğer Kitaplar)’a inanmaktayız; siz ise, çoğunluk itibariyle yoldan çıkmış fasıklarsınız.”

(Maide 59)

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Ey ehl-i kitap! Siz ancak Allah’a, onun bize indirdiği ile size indirdiğine inandığımız için, bizden intikam alıyorsunuz. Hâlbuki çoğunuz fasıksınız. (Kendinize inen Allah’ın emirlerine bile uymuyorsunuz.)

(Maide 59)

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: Ey Kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize ve bizden daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış insanlarsınız.

(Maide 59)

Bekir Sadak Meali

De ki, «Ey kitab ehli! Allah'a, bize indirilene ve daha once indirilene inanmamizdan ve cogunuzun fasik olmasindan oturu mu bizden hoslanmiyorsunuz?»

(Maide 59)

Besim Atalay Meali

Diyesin ki: «Ey kitaplı olanlar! Hem Allaha, hem de bize inene, bizden önce gelene de, inanmış olmakla mı, bizi hoş görmezsiniz? Şüphe yok ki sizler buyrumdan dışardasız»

(Maide 59)

Celal Yıldırım Meali

De ki: Ey Kitap Ehli! Elbette Allah'a imân etmemizden, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanmamızdan ve bir de çoğunuzun Allah yolundan çıktığınızdan dolayı öfkelenip bizden hoşlanmıyorsunuz.

(Maide 59)

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Resulüm! Yahudilere ve Hıristiyanlara) şöyle de: “Ey Ehl-i Kitap! Biz yalnızca Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilen(ler)e inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz.” *

(Maide 59)

Diyanet İşleri Eski Meali

De ki, "Ey kitap ehli! Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamızdan ve çoğunuzun fasık olmasından ötürü mü bizden hoşlanmıyorsunuz?"

(Maide 59)

Diyanet İşleri Yeni Meali

De ki: "Ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilahi kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz."

(Maide 59)

Diyanet Vakfı Meali

(Onlara) şöyle de: Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz.  *

(Maide 59)

Edip Yüksel Meali

De: 'Kitaplılar! ALLAH'a, bize indirilene ve önceki indirilenlere inandık diye mi yoldan çıkmış olan çoğunluğunuzla bize karşı nefret besliyorsunuz?'

(Maide 59)

Elmalılı Orjinal Meali

De ki ey Ehli kitab siz sırf şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz: Biz Allaha iyman ettiğimiz gibi hem kendimize indirilene hem daha evvel indirilmiş olana iyman etmekteyiz, sizin ise ekseriniz fasıksınız.

(Maide 59)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

De ki: "Ey kitap verilenler, siz yalnızca Allah'a inanmamızdan; bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamızdan, bir de çoğunuz doğru yoldan çıkmış olduğunuzdan dolayı bizden hoşlanmıyorsunuz."

(Maide 59)

Erhan Aktaş Meali

De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz? Kuşkusuz, çoğunuz fasıklarsınız."[1].

1)Günaha sapan. Vahyin belirlediği sınırların dışına çıkan; iyi, doğru, güzel ve temiz şeylerden uzak kalan.

(Maide 59)

Gültekin Onan Meali

De ki: "Ey kitap ehli, yalnızca Tanrı'ya, bize indirilene ve önceden indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? (Oysa) Sizin çoğunuz fasıktır.

(Maide 59)

Harun Yıldırım Meali

De ki: “Ey Kitap ehli! Yalnızca Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Muhakkak ki çoğunuz fasıksınız.”

(Maide 59)

Hasan Basri Çantay

De ki: "Ey ehl-i kitab, sizin bizden hoşlanmayışınız (ın sebebi) Allaha (inandığımızdan) ve bize indirilenlerle daha evvel indirilenlere iman etdiğimizden ve sizin bir çoğunuzun da faasık kimseler olduğunuzdan başka (bir şey) değildir".

(Maide 59)

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Ey ehl-i kitab! Sırf Allah'a, bize indirilen (Kitâb)a ve daha önce indirilenlere îmân etmemizden ve şübhesiz sizin çoğunuzun fâsık kimseler olmanızdan dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz?”(1)*

(Maide 59)

Hubeyb Öndeş Meali /

"Ey kitap halkı! Sırf Allah'a, bize indirilen (vahye), bizden önce indirilen (vahye) inandık diye ve çoğunuz¹ fasık [haddini aşan] diye mi bizden hoşlanmıyorsunuz?" de.

(Maide 59)

İbni Kesir Meali

De ki: Ey Ehl-i Kitab; bizden hoşlanmayışınız, ancak Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilenlere inanmamızdan ve sizin bir çoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandır.

(Maide 59)

İlyas Yorulmaz Meali

Deki: Ey Kitap ehli! “Allah'a, bize ve bizden önce indirilmiş kitaplara inanmamızdan dolayı bizden intikam mı alıyorsunuz?” Mutlaka onların çoğu yoldan çıkan kimselerdir.

(Maide 59)

Kadri Çelik Meali

De ki: “Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizi yadırgıyorsunuz? Şüphesiz çoğunuz fasık kimselersiniz.”

(Maide 59)

Mahmut Kısa Meali

Ey Peygamber ve ey onun izinden yürüyen Müslüman! Yahudi ve Hıristiyanlara de ki: “Ey Kitap Ehli! Siz bize, Allah’a iman ettiğimiz; hem bize, hem de bizden önce indirilen vahiylere inandığımız ve sizin pek çoğunuz yoldan çıkmış kimseler olduğunuz için mi düşmanlık ediyorsunuz?”

(Maide 59)

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed! Onlara): “Ey kitap ehli! Siz, bizim Allah’a, bize indirilene ve bizden öncekilere indirilenlere inanmamız ve çoğunuzun yoldan çıkmış kimseler olmanızdan dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz?” de.

(Maide 59)

Muhammed Esed Meali

De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri! (Yalnız) Allaha ve Allahın hem bize hem bizden öncekilere indirdiğine inandığımız için mi bizde kusur buluyorsunuz? (Yoksa bu, sadece) çoğunuzun sapkınlığından mı(dır)?"

(Maide 59)

Mustafa Çavdar Meali

De ki: “Ey kitap ehli! Siz sadece biz Allah’a, bize indirilen Kuran’a ve daha önce indirilenlere inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz?(1). Şüphe yok ki çoğunuz yoldan çıkmış fasık durumundasınız (2).

Bknz: 1(22/2) - (39/45) - 2(5/49) - (9/8) - (13/1) - (43/78)

(Maide 59)

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: Ey önceki vahyin mensupları! Şimdi biz yalnızca Allah'a, bize ve bizden önce indirilen vahiylere iman ettik diye kusur mu işledik? Çoğunuzun yoldan çıktığı kesin bir gerçektir.

(Maide 59)

Osman Okur Meali

De ki: "Ey kitap ehli! (Yalnız) Allah'a ve Allah'ın hem bize hem bizden öncekilere indirdiğine inandığımız için mi bizde kusur buluyorsunuz? (Yoksa bu, sadece) çoğunuzun sapkınlığından mı(dır)?"

(Maide 59)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Ey ehl-i kitap! Bizden hoşlanmamanız, bizim Allah Teâlâ'ya ve bize indirilene ve daha evvel indirilmiş olana imân ettiğimizden ve sizin birçoğunuzun şüphesiz fâsık kimseler olmalarından dolayı mıdır?»

(Maide 59)

Ömer Öngüt Meali

De ki: “Ey ehl-i kitap! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilenlere iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. ”

(Maide 59)

Şaban Piriş Meali

De ki: -Ey kitap ehli! Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden ve çoğunuzun fasıklar olmasından dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz?

(Maide 59)

Sadık Türkmen Meali

De ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olanlara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü, bizden hoşlanmıyorsunuz.”

(Maide 59)

Seyyid Kutub Meali

De ki; «Ey Kitap Ehli, bizden hoşlanmamanızın sebebi Allah'a, bize indirilen kitaba ve daha önce indirilmiş olan kitaplara inanmamız ve de çoğunuzun fasık, yoldan çıkmış kimseler olmanız değil midir?

(Maide 59)

Suat Yıldırım Meali

De ki: "Ey Ehl-i kitap! Sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur: Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, hem kendimize indirilen kitaba, hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız."

(Maide 59)

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Ey Kitap ehli, Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmıştır."

(Maide 59)

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki "Ey Ehl-i Kitap![1] Sizin bizi yadırgamanızın sebebi, bizim Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanıp güvenmemizden başka nedir? Sizin çoğunuz yoldan çıkmış fasıklarsınız."

1) Kitaplarında uzman olan kişiler

(Maide 59)

Ümit Şimşek Meali

De ki: Ey Kitap Ehli! Bizden hoşlanmayışınızın şundan başka bir sebebi mi var: Biz Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanıyoruz; siz ise çoğunlukla yoldan çıkmış kimselersiniz.

(Maide 59)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "Ey Ehlikitap! Sadece şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz: Allah'a, bize indirilene, daha önce indirilene inanmışız. Doğrusu şu ki, sizin çoğunuz yoldan sapmış olanlardır."

(Maide 59)

Rashad Khalifa Meali

Say, "O people of the scripture, do you not hate us because we believe in GOD, and in what was revealed to us, and in what was revealed before us, and because most of you are not righteous?"

(Maide 59)