114. Nas Suresi / 2.ayet

Yegâne hâkimine insanlığın.

Bknz: (2/255)(6/63)»(6/64)

Mustafa Çavdar Meali

Nas 2 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

İnsanların sahibine.

(Nas 2)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İnsanların Malikine (ve Melikine yani gerçek sahibine ve yöneticisine avuç açıp yakarırım,)

(Nas 2)

Abdullah Parlıyan Meali:

İnsanların tek idarecisi ve padişahı durumunda olan Allah'a sığınırım.

(Nas 2)

Adem Uğur Meali:

İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

(Nas 2)

Ahmet Hulusi Meali:

"Nas'ın Meliki'ne,"

(Nas 2)

Ahmet Tekin Meali:

“İnsanların sahibine hanına, hakanına, sultanına sığınırım.”

(Nas 2)

Ahmet Varol Meali

İnsanların hükümdarına,

(Nas 2)

Ali Bulaç Meali:

İnsanların malikine,

(Nas 2)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İnsanların Melik'ine (hükümdarlar Hükümdarına),

(Nas 2)

Ali Rıza Sefa Meali:

"İnsanların Yöneticisine!"

(Nas 2)

Ali Ünal Meali:

İnsanların Mutlak Hükümdarı’na,

(Nas 2)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İnsanların sahip ve idarecisi olan,

(Nas 2)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- De ki: Ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların yöneticisine. İnsanların ilahına.

(Nas 2)

Bekir Sadak Meali:

(1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

(Nas 2)

Besim Atalay Meali:

1,2,3,4,5,6. Diyesin ki sen: «İnsan olsun, cin olsun, gönlü işkillendiren kaypakların şerrinden, insanların taptığına, insanların egemeni olana, insanların Tanrısına sığınırım ben»

(Nas 2)

Celal Yıldırım Meali:

(1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

(Nas 2)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!

(Nas 2)

Diyanet İşleri Eski Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım."

(Nas 2)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(1-6) De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

(Nas 2)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

(Nas 2)

Edip Yüksel Meali:

'Halkın Yöneticisine,'

(Nas 2)

Elmalılı Yeni Meali:

insanların hükümdarına,

(Nas 2)

Erhan Aktaş Meali:

İnsanların melikine[1],

1)Sahibine, yöneticisine, tasarruf sahibine. Mutlak melik yalnızca Allah'tır; O, mülkün sahibi, egemeni ve yöneticisidir.

(Nas 2)

Gültekin Onan Meali:

İnsanların malikine.

(Nas 2)

Hakkı Yılmaz Meali:

1-6 “Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan; hepsinden, insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım” de!

(Nas 2)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“İnsanların Meliki’ne.”

(Nas 2)

Harun Yıldırım Meali:

“İnsanların hükümdarına,”

(Nas 2)

Hasan Basri Çantay:

insanların (yegane) malikine,

(Nas 2)

Hayrat Neşriyat Meali:

“İnsanların Melik'ine (mutlak sâhib ve sultânına)!”

(Nas 2)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-6) "İnsanların göğüslerine fısıldayan (o) Gizlininin fısıldısından, cinlerden ve insanlardan, İnsanların RAB'bine, insanların kralına, insanların Tanrısına sığınırım" de.

(Nas 2)

Hüseyin Atay Meali:

1-6 De ki: "İnsanlardan ve cinlerden, insanların gönüllerine fısıldayan o sinsi fısıltıcıların kötülüğünden, insanların eğitenine, insanların egemenine ve insanların tanrısına sığınırım"

(Nas 2)

İbni Kesir Meali:

İnsanların malikine,

(Nas 2)

İlyas Yorulmaz Meali:

“İnsanların sahibine.”

(Nas 2)

İskender Ali Mihr Meali:

İnsanların melikine (mâlikine).

(Nas 2)

Kadri Çelik Meali:

“İnsanların hükümdarına.”

(Nas 2)

Mahmut Kısa Meali:

İnsanların mutlak Hükümdarına!

(Nas 2)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Asıl hüküm onda, insanların malikine sığınırım.

(Nas 2)

Mehmet Türk Meali:

1,2,3. (Ey Muhammed!) De ki: “Ben, bütün insanların hem hâkimi, bütün insanların hem de ilâhı1 olan tüm insanların Rabbine2 sığınırım,”*

(Nas 2)

Muhammed Celal Şems Meali:

(1-3) De ki: “Bütün insanların Rabbine, bütün insanların hükümdarına, bütün insanların İlâhı olan (Allah’a) sığınırım.”

(Nas 2)

Muhammed Esed Meali:

insanların Hakimine,

(Nas 2)

Mustafa Çavdar Meali:

Yegâne hâkimine insanlığın.

Bknz: (2/255) - (6/63)»(6/64)

(Nas 2)

Mustafa Çevik Meali:

1-6 De ki: “Ben kalplere vesvese veren cin ve insan şeytanlarının şerrinden, insanların meliki, Rabbi ve ilahı olan Allah’a sığınırım.”

(Nas 2)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Sahibine insanlığın;

(Nas 2)

Osman Okur Meali:

İnsanların sahibine/hükümdarına.

(Nas 2)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Nâsın Melik'ine.

(Nas 2)

Ömer Öngüt Meali:

İnsanların Melik'ine.

(Nas 2)

Ömer Sevinçgül Meali:

Melikine insanların!

(Nas 2)

Sadık Türkmen Meali:

Insanların meliki/padişahı/imparatoru,

(Nas 2)

Seyyid Kutub Meali:

insanların Melikine,

(Nas 2)

Suat Yıldırım Meali:

İnsanların yegane Hükümdarına,

(Nas 2)

Süleyman Ateş Meali:

İnsanların padişahına,

(Nas 2)

Süleymaniye Vakfı Meali:

insanların hükümdarına,

(Nas 2)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(1-6) De ki: "İnsanların aklına kötü şeyler getirerek onları ayartan sinsi varlıkların; gizli güçlerin ve insanların şerrinden, insanların Rabbine, yöneticisine ve ilahına sığınırım."

(Nas 2)

Şaban Piriş Meali:

İnsanların hakimine.

(Nas 2)

Talat Koçyiğit Meali:

1-6 (Ey Muhammed!) De ki; Cin ve insanlardan olup, insanların göğüslerine vesvese sokan o şeytan vesvesecinin şerrinden, insanların ilâhı, insanların hükümdarı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.

(Nas 2)

Tefhimul Kuran Meali:

İnsanların malikine,

(Nas 2)

Ümit Şimşek Meali:

İnsanların hükümdarına,

(Nas 2)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,

(Nas 2)

Rashad Khalifa Meali:

"The King of the people.

(Nas 2)