114. Nas Suresi / 3.ayet

Tek gerçek ilahına insanlığın.

Bknz: (3/64)(10/105)

Mustafa Çavdar Meali

Nas 3 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

İnsanların mabuduna.

(Nas 3)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İnsanların İlahına (Rızası aranan, Kanun koyan, İbadete layık ve müstahak olan ve ancak Kendisinden Yardım umulan tek ve gerçek Mevlâ’sının hükmüne ve rahmetine sarılırım,)

(Nas 3)

Abdullah Parlıyan Meali:

Herkesin ve herşeyin kul ve kölesi olacağı insanların gerçek İlah'ına sığınıp O'nun korumasını isterim.

(Nas 3)

Adem Uğur Meali:

İnsanların İlâhına.

(Nas 3)

Ahmet Hulusi Meali:

"Nas'ın İlahı'na,"

(Nas 3)

Ahmet Tekin Meali:

“İnsanların tanrısına sığınırım.”

(Nas 3)

Ahmet Varol Meali

İnsanların ilahına,

(Nas 3)

Ali Bulaç Meali:

İnsanların (gerçek) ilahına;

(Nas 3)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İnsanların İlâh'ına;

(Nas 3)

Ali Rıza Sefa Meali:

"İnsanların Tanrısına!"

(Nas 3)

Ali Ünal Meali:

İnsanların İlâhı’na,

(Nas 3)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İnsanların mabud ve İlahı olan Allah’a sığınırım.

(Nas 3)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- De ki: Ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların yöneticisine. İnsanların ilahına.

(Nas 3)

Bekir Sadak Meali:

(1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

(Nas 3)

Besim Atalay Meali:

1,2,3,4,5,6. Diyesin ki sen: «İnsan olsun, cin olsun, gönlü işkillendiren kaypakların şerrinden, insanların taptığına, insanların egemeni olana, insanların Tanrısına sığınırım ben»

(Nas 3)

Celal Yıldırım Meali:

(1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

(Nas 3)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!

(Nas 3)

Diyanet İşleri Eski Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım."

(Nas 3)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(1-6) De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

(Nas 3)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

(Nas 3)

Edip Yüksel Meali:

'Halkın Tanrısına,'

(Nas 3)

Elmalılı Yeni Meali:

insanların İlahına;

(Nas 3)

Erhan Aktaş Meali:

İnsanların İlahına.

(Nas 3)

Gültekin Onan Meali:

İnsanların tanrısına.

(Nas 3)

Hakkı Yılmaz Meali:

1-6 “Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan; hepsinden, insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım” de!

(Nas 3)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“İnsanların ilahına.”

(Nas 3)

Harun Yıldırım Meali:

“İnsanların ilahına;”

(Nas 3)

Hasan Basri Çantay:

insanların ma'buuduna,

(Nas 3)

Hayrat Neşriyat Meali:

“İnsanların İlâhına!”

(Nas 3)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-6) "İnsanların göğüslerine fısıldayan (o) Gizlininin fısıldısından, cinlerden ve insanlardan, İnsanların RAB'bine, insanların kralına, insanların Tanrısına sığınırım" de.

(Nas 3)

Hüseyin Atay Meali:

1-6 De ki: "İnsanlardan ve cinlerden, insanların gönüllerine fısıldayan o sinsi fısıltıcıların kötülüğünden, insanların eğitenine, insanların egemenine ve insanların tanrısına sığınırım"

(Nas 3)

İbni Kesir Meali:

İnsanların Tanrısına,

(Nas 3)

İlyas Yorulmaz Meali:

“İnsanların ilahına.”

(Nas 3)

İskender Ali Mihr Meali:

İnsanların İlâhı’na (sığınırım).

(Nas 3)

Kadri Çelik Meali:

“İnsanların (gerçek) ilahına.”

(Nas 3)

Mahmut Kısa Meali:

Tüm varlıklara hükmeden, her şeyi kontrolü ve otoritesi altında bulunduran, kulluk ve ibâdete lâyık olan biricik İlâh’a, insanların İlâhına!

(Nas 3)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sırat-ı müstakimdir yol, insanların ilahına sığınırım.

(Nas 3)

Mehmet Türk Meali:

1,2,3. (Ey Muhammed!) De ki: “Ben, bütün insanların hem hâkimi, bütün insanların hem de ilâhı1 olan tüm insanların Rabbine2 sığınırım,”*

(Nas 3)

Muhammed Celal Şems Meali:

(1-3) De ki: “Bütün insanların Rabbine, bütün insanların hükümdarına, bütün insanların İlâhı olan (Allah’a) sığınırım.”

(Nas 3)

Muhammed Esed Meali:

insanların İlahına;

(Nas 3)

Mustafa Çavdar Meali:

Tek gerçek ilahına insanlığın.

Bknz: (3/64) - (10/105)

(Nas 3)

Mustafa Çevik Meali:

1-6 De ki: “Ben kalplere vesvese veren cin ve insan şeytanlarının şerrinden, insanların meliki, Rabbi ve ilahı olan Allah’a sığınırım.”

(Nas 3)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İlahına insanlığın:

(Nas 3)

Osman Okur Meali:

İnsanların ilahına.

(Nas 3)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Nâsın ilâhına (sığınırım).»

(Nas 3)

Ömer Öngüt Meali:

İnsanların İlâh'ına.

(Nas 3)

Ömer Sevinçgül Meali:

İlahına insanların!

(Nas 3)

Sadık Türkmen Meali:

Insanların ilâhı olan Allah’a;

(Nas 3)

Seyyid Kutub Meali:

insanların Tanrısına.

(Nas 3)

Suat Yıldırım Meali:

İnsanların İlahına sığınırım:

(Nas 3)

Süleyman Ateş Meali:

İnsanların Tanrısına:

(Nas 3)

Süleymaniye Vakfı Meali:

insanların ilahına,

(Nas 3)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(1-6) De ki: "İnsanların aklına kötü şeyler getirerek onları ayartan sinsi varlıkların; gizli güçlerin ve insanların şerrinden, insanların Rabbine, yöneticisine ve ilahına sığınırım."

(Nas 3)

Şaban Piriş Meali:

İnsanların ilahına.

(Nas 3)

Talat Koçyiğit Meali:

1-6 (Ey Muhammed!) De ki; Cin ve insanlardan olup, insanların göğüslerine vesvese sokan o şeytan vesvesecinin şerrinden, insanların ilâhı, insanların hükümdarı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.

(Nas 3)

Tefhimul Kuran Meali:

İnsanların (gerçek) ilahına;

(Nas 3)

Ümit Şimşek Meali:

İnsanların tanrısına:

(Nas 3)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnsanların ilahına;

(Nas 3)

Rashad Khalifa Meali:

"The god of the people.

(Nas 3)