53. Necm Suresi / 50.ayet

Önceki Ad kavmini helak eden de O’dur.

Bknz: (22/42)»(22/46)

Mustafa Çavdar Meali

Necm 50 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd'ı helak eden.

(Necm 50)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Doğrusu, önceden gelip geçen Ad (halkın) ı O yıkıma uğratmıştı.

(Necm 50)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve şüphe yoktur ki, O'dur önceden gelip geçen Âd kavmini helak eden.

(Necm 50)

Adem Uğur Meali:

Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

(Necm 50)

Ahmet Hulusi Meali:

Muhakkak ki "HU"dur, önceki Ad'ı helak eden.

(Necm 50)

Ahmet Tekin Meali:

Önceki Âd kavmini helâk eden de O'dur.

(Necm 50)

Ahmet Varol Meali

Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti.

(Necm 50)

Ali Bulaç Meali:

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

(Necm 50)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Doğrusu, O helâk etti evvel ki Âd kavmini...

(Necm 50)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kuşkusuz, O, daha önce, Âd'ı yıkıma uğrattı.

(Necm 50)

Ali Ünal Meali:

O helâk etti önceki Âd’ı,

(Necm 50)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Şüphesiz 'Ad kavmini O helak etti.

(Necm 50)

Bekir Sadak Meali:

(50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O'dur.

(Necm 50)

Besim Atalay Meali:

50,51. Önceki Âd'i, Semud'u dahi yok eden O'dur, hiçbirini bırakmadı

(Necm 50)

Celal Yıldırım Meali:

(50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd'ı ve Semûd'u yok edip geriye bırakmayandır.

(Necm 50)

Cemal Külünkoğlu Meali:

50,51. Eski dönemlerde yaşamış Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O'dur, Semud'u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur

(Necm 50)

Diyanet İşleri Eski Meali:

50,51. İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.

(Necm 50)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(50-51) Şüphesiz O, önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

(Necm 50)

Diyanet Vakfı Meali:

Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

(Necm 50)

Edip Yüksel Meali:

O'dur helak eden eski Ad halkını,

(Necm 50)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve fil'vakı' o helak etti evvelki Ad'ı

(Necm 50)

Elmalılı Yeni Meali:

Nitekim O helak etti önce gelen Ad'ı.

(Necm 50)

Erhan Aktaş Meali:

Önceki Ad'ı[1] yok etti.

1)Daha önce yaşamış olan Ad kavmini.

(Necm 50)

Gültekin Onan Meali:

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

(Necm 50)

Hakkı Yılmaz Meali:

Hiç kuşkusuz, senin Rabbin daha önceden gelmiş olan Âd'ı değişime, yıkıma uğrattı.

(Necm 50)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şüphesiz ki önceden (var olan) Âd kavmini helak eden O’dur.

(Necm 50)

Harun Yıldırım Meali:

Doğrusu önce gelen Ad’ı o helak etti.

(Necm 50)

Hasan Basri Çantay:

Hakıykat şu: Evvelki Aadi O helak etdi,

(Necm 50)

Hayrat Neşriyat Meali:

50,51. Muhakkak ki O, önceki Âd'ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd'u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.

(Necm 50)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(50-51) "öncü-önceki olan Ad [milletini] ve semud [milletini] o helak etti, ardından bırakmadı."

(Necm 50)

Hüseyin Atay Meali:

50-51 İlk Âd'ı ve Semûdu yok edip, geri bırakmayan O'dur.

(Necm 50)

İbni Kesir Meali:

Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad'ı.

(Necm 50)

İlyas Yorulmaz Meali:

Şüphesiz ki Ad toplumunu helak eden de O.

(Necm 50)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.

(Necm 50)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İşte O, ilk Âd'ı yok etmiştir.

(Necm 50)

Kadri Çelik Meali:

Doğrusu, önce gelen Ad halkını da O yıkıma uğrattı.

(Necm 50)

Mahmut Kısa Meali:

Ve O’dur, eski Âd kavmini,

(Necm 50)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(49-50) En doğrusu; Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad kavmini de O Helak etmiştir.

(Necm 50)

Mehmet Türk Meali:

Eski Âd toplumunu da helâk eden, (Odur.)

(Necm 50)

Muhammed Celal Şems Meali:

(50-51) İlk Âd (kavmini,) keza Semûd kavmini helâk eden, yalnız O’dur. Sonrasında (da onlardan) hiçbir şeyi bırakmadı.

(Necm 50)

Muhammed Esed Meali:

ve O'dur yok eden kadim (kabileler) 'Ad

(Necm 50)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Kuşkusuz önceden yaşamış olan Ad halkını yok eden de odur.

(Necm 50)

Mustafa Çavdar Meali:

Önceki Ad kavmini helak eden de O’dur.

Bknz: (22/42)»(22/46)

(Necm 50)

Mustafa Çevik Meali:

50-54 Allah, yaratıp sayısız nimetlerle donatmasına rağmen nankörlük ederek azgınlaşıp davetine başkaldıran Âd, Semûd, Nûh ve Lût kavimlerini de azaba uğratıp helak etti, tıpkı onlardan öncekiler gibi.

(Necm 50)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve elbet O helak etmiştir kadim Ad'ı,

(Necm 50)

Osman Okur Meali:

(50-51) (Eski dönemlerde yaşamış) Ad kavmini (yaptıkları yüzünden) yok eden de O'dur, Semud'u da (helâk edip) geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur.

(Necm 50)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve şüphe yok ki, O helâk etti evvelki Âd'i.

(Necm 50)

Ömer Öngüt Meali:

Birinci Âd kavmini O helâk etti.

(Necm 50)

Ömer Sevinçgül Meali:

Gerçekten o helak etti önceki Âd halkını.

(Necm 50)

Sadık Türkmen Meali:

Önceki Âd kavmini helâk eden de O’dur.

(Necm 50)

Seyyid Kutub Meali:

Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O'dur.

(Necm 50)

Suat Yıldırım Meali:

(45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O'na aittir. Müşriklerin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler!

(Necm 50)

Süleyman Ateş Meali:

O helak etti, önce gelen 'Ad'ı,

(Necm 50)

Süleymaniye Vakfı Meali:

O, önce Ad toplumunu etkisizleştirdi[1].

1)Helak; gücünü yitirme (Hakka 69/29) bir şeyini kaybetme, değişme, bozulma ve ölüm anlamlarına gelir. Bunlar önceki yapının yok olmasıdır (Mufredat).

(Necm 50)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(50-51) Âd ve Semûd gibi eski kavimlerin kökünü kesen de O'dur.

(Necm 50)

Şaban Piriş Meali:

O helak etti evvelki Ad'ı...

(Necm 50)

Talat Koçyiğit Meali:

50.54 "İlk Âd'ı ve Semûd'u helak edip onlardan hiç birini bırakmayan, daha önce de en zâlim ve en azgın Nuh kavmini yok eden, Lût ülkesini yere batıran ve sonra da örttüğünü örten O'dur."

(Necm 50)

Tefhimul Kuran Meali:

Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı da O yıkıma uğrattı.

(Necm 50)

Ümit Şimşek Meali:

Evvelki Âd kavmini de O helâk etti.

(Necm 50)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Ad'ı helak etti.

(Necm 50)