24. Nur Suresi / 23.ayet

Hiçbir şeyden habersiz masum iffetiyle yaşayan mümin kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlara korkunç bir azap vardır.

Bknz: (4/112)(24/4)(32/20)(49/6)

Mustafa Çavdar Meali

Nur 23 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Hiçbir şeyden haberi olmayan hür, namuslu, inanmış kadınlara iftira edenlere, dünyada da lanet edilmiştir, ahirette de ve onlaradır pek büyük azap.

(Nur 23)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Masum olan mü’min erkek ve kadınların namus ve haysiyetiyle oynayanlar, Müslüman kişi ve kuruluşlar aleyhinde iftira ve isnatlarda bulunanlar, Allah katında da insanlar nazarında da lanete müstahaktırlar.) Namus sahibi ve bir şeyden habersiz mü'min kadınlara (zina suçu) atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap (takdir edilmiştir.)

(Nur 23)

Abdullah Parlıyan Meali:

Hiçbir şeyden haberi olmayan hür, namuslu, inanmış kadınlara iftira edenlere dünyada da lanet edilmiştir, ahirette de… Onlar için, büyük bir azap da vardır.

(Nur 23)

Adem Uğur Meali:

Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Ahmet Hulusi Meali:

Kozasında yaşayıp hakikat bilgisi olmayarak, iman eden iffetli kadınlara iftira atanlar, muhakkak dünyada da sonsuz gelecekte de lanetlenmişlerdir... Onlar için çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Ahmet Tekin Meali:

Namuslu, kötülüklerden habersiz, dalgın ve düşüncesizce davranan mü'min kadınlara zina suçlamasında bulunanlar dünyada ve âhirette, ebedî yurtta lânetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır.*

(Nur 23)

Ahmet Varol Meali

Namuslu, bir şeyden habersiz, mü'min hanımlara (zina suçu) atanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Ali Bulaç Meali:

Namus sahibi, bir şeyden habersiz, mü'min kadınlara (zina suçu) atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azab vardır.

(Nur 23)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Zinadan haberi bulunmıyan iffetli mümin kadınlara, zina isnad edenler, dünyada ve ahirette lânete uğramışlardır. Onlara büyük bir azab vardır.

(Nur 23)

Ali Rıza Sefa Meali:

İnanmış, doğru ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınları karalayanlar, dünyada ve sonsuz yaşamda lanetlenmiştir. Onlar için, büyük bir ceza vardır.

(Nur 23)

Ali Ünal Meali:

İffetli, hayasızlıktan ve hayasızlık yollarından bile habersiz mü’min hanımlara zina iftirası atanlar, dünyada da Âhiret’te de lânete mahkûmdurlar. Onlar için pek büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Hiçbir şeyden haberleri olmayan namuslu, imanlı kadınlara iftira atanlar, dünyada da ahirette de lanete uğramışlardır. Onlar için ayrıca büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İffetli, saf ve namuslu, inanmış kadınlara zina iftirasında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Bekir Sadak Meali:

(23-24) Iffetli, habersiz, mumin kadinlara zina isnat edenler dunya ve ahirette lanetlenmislerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayaklari, yapmis olduklarina sahidlik ettikleri gun onlar buyuk azaba ugrayacaklardir.

(Nur 23)

Besim Atalay Meali:

Haberi bulunmadan, utlu olup inanmış da bulunan bir kadını suçlu tutan bir kimse, hem dünyada, hem ahrette lânete uğrayacak, onlara en büyük azap da vardır

(Nur 23)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki, iffetli, (hayasızlıktan) habersiz mü'mine kadınlara zina iftirasında bulunurlar, şüphesiz ki Dünya'da da, Âhiret'te de lanetlenmişlerdir ; onlar için büyük bir azâb vardır.

(Nur 23)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İffetli ve (haklarında uydurulan iftiralardan habersiz) imanlı kadınlara zina isnat edenler, dünyada ve ahirette lanete uğramışlardır. Onlara büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Diyanet İşleri Eski Meali:

23,24. İffetli, habersiz, mümin kadınlara zina isnat edenler dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına şahidlik ettikleri gün onlar büyük azaba uğrayacaklardır.

(Nur 23)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(23-24) İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü'min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Diyanet Vakfı Meali:

23, 24. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Edip Yüksel Meali:

İffetli ve (kötülüklerden) habersiz inanan kadınlara iftira edenler, dünya ve ahirette lanetlenirler ve onlar için büyük bir ceza vardır.

(Nur 23)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şübhe yok ki ırz ehli bihaber mü'min kadınlara atanlar Dünyada ve Ahırette mel'undurlar ve onlara büyük bir azab vardır

(Nur 23)

Elmalılı Yeni Meali:

Şüphe yok ki, namuslu, kötülükten habersiz mü'min kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlara büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Erhan Aktaş Meali:

Hiçbir şeyden haberi olmadığı halde muhsan[1] mü'min kadınlara iftira atan kimseler dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır.

1)İffetli.

(Nur 23)

Gültekin Onan Meali:

Namus sahibi, bir şeyden habersiz, inançlılara (zina suçu) atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azab vardır.

(Nur 23)

Hakkı Yılmaz Meali:

Şüphesiz hür, evli, hiçbir şeyden haberi olmayan mü’min kadınlara zina isnat eden kimseler, dünya ve âhirette dışlanmışlardır. Ve onlar için çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

İffetli, hiçbir şeyden habersiz ve mümin olan kadınlara iftira edenler, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Harun Yıldırım Meali:

Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Hasan Basri Çantay:

Namuslu, (kötülüklerden) habersiz mü'min kadınlara (iftira) atanlar dünyada da, ahiretde de la'netlendiler. Onlar için büyük de bir azab var,

(Nur 23)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şübhesiz ki, (çirkin işlerden) habersiz, iffetli mü'min kadınlara zinâ isnâd edenler, dünyada ve âhirette lâ'netlenmişlerdir; onlar için (pek) büyük bir azab vardır.

(Nur 23)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçek şu ki, İffetli/evli¹, habersiz, inançlı kadınlara [zina] suçlamasında bulunanlara dünyada [ilk'te] ve ahirette [son'da] lanet olundu[rahmetten engellendi]. Onlara çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Hüseyin Atay Meali:

23-24 Doğrusu iffetli, özensiz, inanmış kadınları suçlayanlar, öncekinde ve sonrakinde lanetlenmişlerdir. Kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına tanıklık edecekleri gün, onlar büyük azaba uğrayacaklardır.

(Nur 23)

İbni Kesir Meali:

İffetli ve mü'min kadınlara iftira atanlar; dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azab vardır.

(Nur 23)

İlyas Yorulmaz Meali:

Hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli kadınlara iftira edenlere dünya ve ahirette lanet edilir ve onlar için acıklı bir azap vardır.

(Nur 23)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki gâfil (kendisinin haberi olmaksızın) muhsin (iffetli) kadınlara ve mü’min kadınlara (iftira) atanlar, dünya ve ahirette lânetlenmiştir. Ve onlara azîm azap vardır.

(Nur 23)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O kimseler ki arı sili, yoz iş nedir bilmiyen kadınlara leke sürerler, onlar bu dünyada da, öbür dünyada da lanete uğratıldılar. Onlar için pek büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Kadri Çelik Meali:

İffetli, bir şeyden habersiz ve mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Mahmut Kısa Meali:

Kötülükten, günahtan haberi bile olmayan saf, temiz ve iffetli mümin hanımlara alçakça iftira atan ve günahlarından tövbe etmeyen o münâfıklara gelince; onlar, dünyada da, âhirette de lânete uğramışlardır ve onların hakkı büyük bir azaptır! Bunlar, delil yetersizliğinden dolayı dünya azâbından kurtulsalar bile, Hesap Gününde yakayı kurtaramayacaklar:

(Nur 23)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Nitekim onlar ki; iffetli ve kötülükten habersiz kadınlara zina isnat ederler. Umutsuz şekilde onlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Onları büyük azap bekler.

(Nur 23)

Mehmet Türk Meali:

Namuslu, fuhşu aklından bile geçirmeyen,1 Müslüman kadınlara (zina suçu) atanlar, dünyada da âhirette de lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azab vardır.2*

(Nur 23)

Muhammed Celal Şems Meali:

Namuslu ve (kötü kimselerin, kötülüklerinden) habersiz olan imanlı kadınlara iftira edenler, dünyada (da) ahirette (de) lanetlendiler. Onlara, büyük bir azap verilecektir.

(Nur 23)

Muhammed Esed Meali:

Fakat, gerçek şu ki, dalgınlık ya da dikkatsizlik göstermiş olsalar da iffetli ve inanmış olan kadınlara asılsız isnadlarda bulunan (ve günahlarından ötürü tevbe etmeyen) kimseler bu dünyada da, ahirette de (Allah'ın bağış ve kayrasından) uzak tutulacaklardır; ve can yakıcı bir azap beklemektedir böylelerini,

(Nur 23)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Kuşku yok ki, namuslu ve kötülükten habersiz bulunan inanan kadınlara suç atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlara büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Mustafa Çavdar Meali:

Hiçbir şeyden habersiz masum iffetiyle yaşayan mümin kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlara korkunç bir azap vardır.

Bknz: (4/112) - (24/4) - (32/20) - (49/6)

(Nur 23)

Mustafa Çevik Meali:

23-25 Allah masum, iffetli ve namuslu kadınlara iftira atanlara dünyada da âhirette de lanet edecektir. Böylesi melun kimseler için cehennemde çok büyük bir azap hazırlanmıştır. Hesap Günü onların dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şahitlik edecektir ve O Gün Allah onları hak ettikleri en ağır cezaya çarptıracaktır. Onlar Allah’ın her şeyi görüp gözeten ve hak ettiğinin tam karşılığını veren olduğunu kavrayamadılar.

(Nur 23)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Şu kesin ki, iffetli ve inanmış kadınlara -dalgınlık ve dikkatsizlik etmiş olsalar dahi- iftira atan kimseler, dünya ve ahirette Allah'ın rahmetinden dışlanacaklar. Üstelik onlar korkunç bir terkedilmişliğe mahkum olacaklar;

(Nur 23)

Osman Okur Meali:

(23-24) İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Muhakkak o kimseler ki, afîfe, bîhaber, mü'mine olan kadınlara kötülük isnadında bulunurlar, o kimseler dünyada ve ahirette lânete uğratılmışlardır. Onlar için pek büyük bir azap da vardır.

(Nur 23)

Ömer Öngüt Meali:

Zinadan haberi bulunmayan iffetli mümin kadınlara zina iftira edenler, dünyada da ahirette de lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Ömer Sevinçgül Meali:

Çirkin işlerden ırak olan inanmış kadınlara iftira atanlar, dünyada da, ahirette de lânetlidirler. Onlara büyük bir azap vardır!

(Nur 23)

Sadık Türkmen Meali:

Iffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz

(Nur 23)

Seyyid Kutub Meali:

Zinadan haberi bulunmayan iffetli mümin kadınlara, zina isnad edenler, dünyada ve ahirette lanete uğramışlardır. Onlara büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Suat Yıldırım Meali:

Şu kesin ki, hayasızlıktan habersiz, iffetli mümin hanımlara, zina iftirası atanlar dünyada da ahirette de lanete uğrarlar. Onlara müthiş bir azap vardır.

(Nur 23)

Süleyman Ateş Meali:

O namuslu, bir şeyden habersiz, inanmış kadınlara zina iftira edenler, dünya'da da ahirette de la'netlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azab vardır.

(Nur 23)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bir şeyden haberi olmayan namuslu mümin kadınlara iftira edenler, dünyada da ahirette de dışlanmışlardır. Onların payına düşen büyük bir azaptır.

(Nur 23)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Düşüncesiz davranarak haklarında olumsuz söylentiler çıkmasına neden olsalar da, namuslu ve inanmış kadınlara iftira atanlar, dünyada da âhirette de Allah'ın rahmetinden istifade edemeyecek ve çetin bir azaba uğrayacaklardır.

(Nur 23)

Şaban Piriş Meali:

Namuslu, hiçbir şeyden habersiz mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Talat Koçyiğit Meali:

Namuslu, hiçbir şeyden haberi olmayan mû'min kadınlara (zina ile) iftira edenler, dünya ve âhirette lanetlenirler. Onlar için büyük bir azâb vardır.

(Nur 23)

Tefhimul Kuran Meali:

Namus sahibi, bir şeyden habersiz, mü'min kadınlara (zina suçu) atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azab vardır.

(Nur 23)

Ümit Şimşek Meali:

Kötülüğü aklından geçirmeyen iffetli mü'min kadınlara iftira edenler dünyada ve âhirette lânetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.

(Nur 23)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O birşeyden habersiz iffetli mümin kadınlara iftira atanlar, dünyada da ahirette de lanete çarptırılmışlardır. Büyük bir azap vardır onlar için.

(Nur 23)

Rashad Khalifa Meali:

Surely, those who falsely accuse married women who are pious believers have incurred condemnation in this life and in the Hereafter; they have incurred a horrendous retribution.

(Nur 23)