38. Sad Suresi / 1.ayet

Sâd. Öğüt ve şeref kaynağı olan Kuran’a yemin olsun ki,

Bknz: (10/57)(21/10)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 1 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Sad, andolsun şerefli Kur'an'a.

(Sad 1)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Sâd, Zikir (ibret ve hikmet) dolu (şerefli) Kur'an'a andolsun ki;

(Sad 1)

Abdullah Parlıyan Meali:

Sâd, hatırlatma ve öğüt dolu Kur'ân'a bak ve düşün.*

(Sad 1)

Adem Uğur Meali:

Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,

(Sad 1)

Ahmet Hulusi Meali:

Sad... Hakikatini hatırlatıcı Kur'an!

(Sad 1)

Ahmet Tekin Meali:

Sâd. Hakları ve sorumlulukları, ilâhî emirleri ve günahtan korunma yollarını, dini ve şeriatı, şanınızı ve şerefinizi yükseltecek hükümranlık esaslarını içeren, zikir ve öğütlerle dolu, okunması ibadet olan övünç kaynağı Kur'an'a andolsun! (Durum onların zannettikleri gibi değil)

(Sad 1)

Ahmet Varol Meali

Sâd. Zikir sahibi [1] Kur'an'a andolsun;*

(Sad 1)

Ali Bulaç Meali:

Sad, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;

(Sad 1)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sâd. Şerefle dolu Kur'an hakkı için,

(Sad 1)

Ali Rıza Sefa Meali:

SS. Yemin olsun; öğreti dolu Kur'an'a!

(Sad 1)

Ali Ünal Meali:

Sād. Gerçeği anlatan ve (ona karşı çıkanları) ikaz buyuran şerefli Kur’ân’a andolsun (ki sen, Allah’ın dinini tebliğ için gönderilen bir rasûlsün).

(Sad 1)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Sâd.(*) Mesaj, ilim, kanun yüklü Kur’ana andolsun!*

(Sad 1)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Sad. Şeref sahibi Kur'an'a yemin olsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 1)

Bekir Sadak Meali:

(1-2) Sad. Ogut veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.

(Sad 1)

Besim Atalay Meali:

Sât; öğütliyen Kur'ana ant

(Sad 1)

Celal Yıldırım Meali:

Sâd. Öğüd veren Kur'ân'a and olsun ;

(Sad 1)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2. Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.*

(Sad 1)

Diyanet İşleri Eski Meali:

1,2. Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 1)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Sad. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun (ki o, Allah sözüdür).

(Sad 1)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2. Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

(Sad 1)

Edip Yüksel Meali:

SS; mesajı içeren bu Kuran'a andolsun.

(Sad 1)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sad. bu zikrile meşhun Kur'ana bak

(Sad 1)

Elmalılı Yeni Meali:

Sad, Bu öğütle dolu Kur'an'a bak!

(Sad 1)

Erhan Aktaş Meali:

Sad. Zikir[1] sahibi Kur'an'a ant olsun.

1)Öğüt.

(Sad 1)

Gültekin Onan Meali:

Sad, zikir dolu Kuran'a andolsun;

(Sad 1)

Hakkı Yılmaz Meali:

1-3-2 Sâd/90. Öğüt/şeref sahibi Kur’ân kanıttır ki, onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık Biz. Onlar da çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kâfirler; Allah´ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseler bir gurur ve bölünme içindedirler.

(Sad 1)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Sâd. Çok şerefli/öğüt dolu Kur’ân’a andolsun.

(Sad 1)

Harun Yıldırım Meali:

Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki,

(Sad 1)

Hasan Basri Çantay:

Saad. O şanlı, şerefli Kur'ana yemin ederim ki,

(Sad 1)

Hayrat Neşriyat Meali:

Sâd;(1) şerefli Kur'ân'a yemîn olsun (ki o haktır)!*

(Sad 1)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-2) Sad... hatırlatma sahibi olan kur'an delildir¹ ki: (iddialarının) aksine! Gerçeği örtüp göz ardı etmiş olanlar bir izzet [gurur] ve cepheleşme içindedirler.

(Sad 1)

Hüseyin Atay Meali:

1-2 Sâd. Hatırlatıcı Kur'ana andolsun. Hayır! İnkâr edenler bir övünç ve ayrılıktadırlar.

(Sad 1)

İbni Kesir Meali:

Sad. Zikr dolu Kur'an'a yemin olsun.

(Sad 1)

İlyas Yorulmaz Meali:

Saad. Öğütlerle dolu Kur'an'a and olsun ki.

(Sad 1)

İskender Ali Mihr Meali:

Sâd, zikrin sahibi Kur’ân’a andolsun.

(Sad 1)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Sad, öğüt taşıyan Kur'an'a ant olsun ki,

(Sad 1)

Kadri Çelik Meali:

Sâd. Uyarı dolu Kur'an'a andolsun (ki sen peygamberlerdensin).*

(Sad 1)

Mahmut Kısa Meali:

Sad! Dinle, ey insan! Rabb’in, bu harflerle, hiçbir zaman benzeri yapılamayacak mükemmel eşsiz bir kitap gönderdi: İşte, insanları eğitip mükemmel bir toplum oluşturabilmek için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü hikmet, öğüt, uyarı ve ibret dersleriniiçerisinde barındıran ve size, dillere destan olacak şan, şeref, onur, itibar, yücelik kazandırmaya ve gündem belirlemeye tek yetkili olan bu şanlı Kur’an’a yemin olsun ki, insanlığı dünyada ve âhirette mutluluğa, kurtuluşa ulaştıracak tek yol, İslâm yoludur!*

(Sad 1)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sad, Şan şeref sahibi Kur'an hakkı için O'na andolsun, O ki, hak ve hakikatli Allah sözüdür.

(Sad 1)

Mehmet Türk Meali:

Sâd. Şu şerefli1 Kur’an’a yemin olsun ki;*

(Sad 1)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Bu Kur’an’ı,) sözleri mutlaka gerçekleşecek olan Allah (indirmiştir.) Biz her çeşit nasihat (ile dolu olan) Kur’an’ı (şahit olarak gösteriyoruz.)

(Sad 1)

Muhammed Esed Meali:

Sad. Düşün öğüt ve uyarılarla dolu olan bu Kuran'ı!

(Sad 1)

Mustafa Çavdar Meali:

Sâd. Öğüt ve şeref kaynağı olan Kuran’a yemin olsun ki,

Bknz: (10/57) - (21/10)

(Sad 1)

Mustafa Çevik Meali:

1-2 Sâd! Yazıp, konuşup, anlaştığınız dilinizin sesleri ile size apaçık öğütler ve uyarılarla gelmekte olan, bu şerefli Kur’an’a andolsun ki, onunla yapılmakta olan daveti inatla reddedenler, anlamsız bir gurur ve nefretle karşı çıkmaktalar.

(Sad 1)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Sad! Şeref ve itibar kaynağı olan Kur'an şahit olsun!

(Sad 1)

Osman Okur Meali:

(1-2) Sad. Hatırlatma yapan (öğüt veren) Kurana andolsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 1)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Sâd, şeref ve şan sahibi olan Kur'an hakkı için (iş o kâfirlerin dedikleri gibi değildir).

(Sad 1)

Ömer Öngüt Meali:

Sâd. Zikir sahibi Kur'an'a yemin ederim ki!

(Sad 1)

Ömer Sevinçgül Meali:

Sad. Andolsun ‘insanları doğru yola eriştirecek’ öğütlerle dolu olan Kur’an’a!

(Sad 1)

Sadık Türkmen Meali:

Sâd. ANT OLSUN öğüt dolu Kur’an’a!

(Sad 1)

Seyyid Kutub Meali:

Sad, zikir sahibi, şanlı Kur'an'a and olsun ki.

(Sad 1)

Suat Yıldırım Meali:

Sad. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için:

(Sad 1)

Süleyman Ateş Meali:

Sad, (uyarıcı) ve şanlı Kur'an'a andolsun ki,

(Sad 1)

Süleymaniye Vakfı Meali:

SAD! Doğru bilgiler içeren Kur'an'a yemin olsun.

(Sad 1)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Sâd. Bu Kur'an'ın öğüt dolu âyetleri üzerinde düşün!

(Sad 1)

Şaban Piriş Meali:

Sad. Şerefli/zikir sahibi olan Kur'an'a yemin olsun ki,

(Sad 1)

Talat Koçyiğit Meali:

1-2 Sâd. Şerefli Kur'âna yemîn ederim ki, o inkarcılar, aslında kibir ve ayrılık içindedirler.

(Sad 1)

Tefhimul Kuran Meali:

Sâd, Zikir dolu Kur'an'a andolsun;

(Sad 1)

Ümit Şimşek Meali:

Sâd. And olsun öğüt dolu Kur'ân'a.(1)*

(Sad 1)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sad. Zikir/öğüt/uyarı dolu Kur'an'a yemin olsun ki,

(Sad 1)

Rashad Khalifa Meali:

S. (Saad), and the Quran that contains the proof.,

(Sad 1)