38. Sad Suresi / 2.ayet

Ama nerde! Gerçekleri örtbas eden kâfirler yersiz bir gurur ve açık bir düşmanlık içindedirler.

Bknz: (2/204)»(2/206)(23/66)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 2 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Kafir olanlar, ululanmadalar ve isyan içindeler.

(Sad 2)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Kesinlikle) O inkârcı nankörler (ve isyan içindeki gafillerboş) bir büyüklenme (kof bir izzet ve böbürlenme) ve (Hakk’tan ayrılıp) bölünme (şikak ve nifak) içindedirler.

(Sad 2)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, boş gurura kapılmış, bu sebeple de doğru yolu bırakıp yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

(Sad 2)

Adem Uğur Meali:

Küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

(Sad 2)

Ahmet Hulusi Meali:

Bak kendilerini şerefli sanan o hakikat bilgisini inkar edenler, hakikatlerinden kopuk bir yaşam içindedirler!

(Sad 2)

Ahmet Tekin Meali:

Doğrusu, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar, boş bir gurur, bir ayrılık, bir bölücülük, hakka muhalefet ve düşmanlık içindeler.

(Sad 2)

Ahmet Varol Meali

Hayır. O inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Ali Bulaç Meali:

Hayır; o inkar edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

(Sad 2)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(İş kâfirlerin dediği gibi değil), doğrusu o kâfir olanlar, bir tekebbür ve bir ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Ali Rıza Sefa Meali:

Hayır! Nankörlük edenler, büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Ali Ünal Meali:

Ne var ki, (seni) ret ve inkâr edenler, gurur, kibir içinde ve (Kur’ân’a karşı) sürekli muhalefet halindedirler.

(Sad 2)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Fakat o kâfirler, (izzet-i nefis ismi altında) büyük bir aldanış, ayrılık ve aykırılık içindedirler.

(Sad 2)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Sad. Şeref sahibi Kur'an'a yemin olsun ki, inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Bekir Sadak Meali:

(1-2) Sad. Ogut veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrilik icindedirler.

(Sad 2)

Besim Atalay Meali:

Hayır, kâfir olanlar büyüklenmelerle, iki ayrılık içindeler

(Sad 2)

Celal Yıldırım Meali:

O inkâr edenler, bir gurur ve bölünme içindedirler.

(Sad 2)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2. Sâd. O şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık (düşmanlık) içindedirler.*

(Sad 2)

Diyanet İşleri Eski Meali:

1,2. Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2. Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

(Sad 2)

Edip Yüksel Meali:

Doğrusu, inkar edenler kibir ve ayrılık içindedir.

(Sad 2)

Elmalılı Orjinal Meali:

Fakat o küfredenler bir onur, bir şikak içindeler

(Sad 2)

Elmalılı Yeni Meali:

Fakat o küfredenler bir onur ve ayrılık içindeler.

(Sad 2)

Erhan Aktaş Meali:

Doğrusu gerçeği yalanlayan nankörler, kibirlerine yediremediklerinden muhalefet ediyorlar.

(Sad 2)

Gültekin Onan Meali:

Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

(Sad 2)

Hakkı Yılmaz Meali:

1-3-2 Sâd/90. Öğüt/şeref sahibi Kur’ân kanıttır ki, onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık Biz. Onlar da çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kâfirler; Allah´ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseler bir gurur ve bölünme içindedirler.

(Sad 2)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(Hayır!) Bilakis kâfirler, (anlamsız) bir kibir ve ayrılık/muhalefet içindelerdir.

(Sad 2)

Harun Yıldırım Meali:

Küfredenler, aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

(Sad 2)

Hasan Basri Çantay:

(haal) küfredenler (in iddia etdikleri gibi değildir). Bil'akis (onların dışı boş) bir onur, (içi ise tam) bir tefrika içindedir.

(Sad 2)

Hayrat Neşriyat Meali:

Hayır! İnkâr edenler bir gurur ve (Allah'a ve Resûlüne karşı) muhâlefet içindedirler.

(Sad 2)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-2) Sad... hatırlatma sahibi olan kur'an delildir¹ ki: (iddialarının) aksine! Gerçeği örtüp göz ardı etmiş olanlar bir izzet [gurur] ve cepheleşme içindedirler.

(Sad 2)

Hüseyin Atay Meali:

1-2 Sâd. Hatırlatıcı Kur'ana andolsun. Hayır! İnkâr edenler bir övünç ve ayrılıktadırlar.

(Sad 2)

İbni Kesir Meali:

Hayır, o küfredenler boş bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

(Sad 2)

İlyas Yorulmaz Meali:

Doğruları inkar edenler, şan, şeref peşinde olup, ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

İskender Ali Mihr Meali:

Hayır, kâfirler gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

o tanımazlar büyüklük taslamakta, karşı durmaktadırlar,

(Sad 2)

Kadri Çelik Meali:

Hayır! O küfre sapanlar (boş) bir gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Mahmut Kısa Meali:

Fakat hakîkati inkâr edenler, kendilerini anlamsız ve ahmakça bir büyüklük duygusuna kaptırmış, böylece hakîkat karşısında inatla direniyor, Rablerine karşı isyankârca tavır takınıyorlar!

(Sad 2)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ama, hayır; inkar edenler, iddia ettiklerinin aksine bir gurur ve tefrika içerisindedirler

(Sad 2)

Mehmet Türk Meali:

O kâfirler (boş) bir gurur ve ayrılık içerisindedirler.

(Sad 2)

Muhammed Celal Şems Meali:

Ancak kâfirlik edenler, kibir ve muhalefet içindedirler.

(Sad 2)

Muhammed Esed Meali:

Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, boş gurura kapılmış ve (bu sebeple) (doğru yolu bırakıp) yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

(Sad 2)

Mustafa Çavdar Meali:

Ama nerde! Gerçekleri örtbas eden kâfirler yersiz bir gurur ve açık bir düşmanlık içindedirler.

Bknz: (2/204)»(2/206) - (23/66)

(Sad 2)

Mustafa Çevik Meali:

1-2 Sâd! Yazıp, konuşup, anlaştığınız dilinizin sesleri ile size apaçık öğütler ve uyarılarla gelmekte olan, bu şerefli Kur’an’a andolsun ki, onunla yapılmakta olan daveti inatla reddedenler, anlamsız bir gurur ve nefretle karşı çıkmaktalar.

(Sad 2)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ama nerde! İnkarda direnenler (akletmek yerine) yersiz bir gurura ve tarifsiz bir nefrete gömülmüşlerdir.

(Sad 2)

Osman Okur Meali:

(1-2) Sad. Hatırlatma yapan (öğüt veren) Kurana andolsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Belki o kâfir olanlar, bir gurur ve muhalefet içindedirler.

(Sad 2)

Ömer Öngüt Meali:

Kâfirler bilâkis bir gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Ömer Sevinçgül Meali:

İnkâr edenler boş bir gurura kapılmış, doğru yoldan ayrılarak aykırı yollara sapmışlardır.

(Sad 2)

Sadık Türkmen Meali:

Inkârcılar boş bir gurur ve bir ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Seyyid Kutub Meali:

İnkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Suat Yıldırım Meali:

(Kafirler) Bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar.

(Sad 2)

Süleyman Ateş Meali:

İnkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu kitabı görmezlikten gelenler, aslında kendilerini güçlü görüp ayrı duranlardır.

(Sad 2)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kafirler kendilerini üstün görmüş ve doğru yoldan ayrılmışlardır.

(Sad 2)

Şaban Piriş Meali:

Kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Talat Koçyiğit Meali:

1-2 Sâd. Şerefli Kur'âna yemîn ederim ki, o inkarcılar, aslında kibir ve ayrılık içindedirler.

(Sad 2)

Tefhimul Kuran Meali:

Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

(Sad 2)

Ümit Şimşek Meali:

Doğrusu, inkâr edenler kibirleri yüzünden muhalefet içindeler.

(Sad 2)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İş hiç de onların sandığı gibi değil! O küfre sapanlar bir gurur, ayrılık ve bütünden kopuş içindedirler.

(Sad 2)

Rashad Khalifa Meali:

Those who disbelieve have plunged into arrogance and defiance.

(Sad 2)