38. Sad Suresi / 15.ayet

İşte bunlar da ansızın başlarına gelecek ve tek bir nefes bile aldırmayacak korkunç sesten başka bir şey beklemiyorlar.

Bknz: (7/70)(36/49)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 15 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve bunlar da bekliyorlar ancak o tek bağrışı ki vakti geldi miydi, gecikmesine, dönmesine imkan yok.

(Sad 15)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(İşte) Bunlar da, (bugünkü zalimler ve işbirlikçileri de vakti geldiğinde) bir anlık gecikmesi bile olmayan (kahredici) bir tek çığlıktan başkasını gözetliyor (sayılmazdı).

(Sad 15)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve o inkârcıları tek bir bela çığlığı beklemektedir, o bir an bile gecikmeyecektir.

(Sad 15)

Adem Uğur Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler.

(Sad 15)

Ahmet Hulusi Meali:

Bunlar sadece gecikmesi olmayan bir tek sayhayı (sesi - ölümü) beklemektedir.

(Sad 15)

Ahmet Tekin Meali:

Onlar da, sadece şiddetli bir gürleme halinde âni tek bir darbeye bakıyor. Onun da gecikmesi sözkonusu değil.

(Sad 15)

Ahmet Varol Meali

Onlar geri dönüşü olmayan bir tek çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar.

(Sad 15)

Ali Bulaç Meali:

Bunlar da, (geldiğinde) bir anlık gecikmesi bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar.

(Sad 15)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bunlar (kavmin olan Kureyş) da ancak bir tek sayhaya (kıyametteki Sûr üfürülüşüne) bakıyorlar. Öyle ki, onun geri çevrilişi yok...

(Sad 15)

Ali Rıza Sefa Meali:

Zaten bunlar, bir anlık gecikmesi olmayan, benzersiz bir gürlemeden başkasını beklemiyorlar.

(Sad 15)

Ali Ünal Meali:

Şunlar da, kendilerine artık hiçbir süre tanımayacak tek bir patlamayı bekliyorlar.

(Sad 15)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Bunlar, bir tek patlamadan başka bir şey beklemiyorlar. Öyle bir patlama ki, ayrılma ve geri dönüşü olmayacaktır.

(Sad 15)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler.

(Sad 15)

Bekir Sadak Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan tek bir ciglik beklemektedirler.

(Sad 15)

Besim Atalay Meali:

Onlar ancak, durmayacak bulunan bir tek çığlık beklerler

(Sad 15)

Celal Yıldırım Meali:

Bunlar da ancak bir tek haykırış beklerler ki (vakti gelip çatınca) ona bir gecikme yoktur.

(Sad 15)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Ve bunlar da (müşrikler de) ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar.

(Sad 15)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan tek bir çığlık beklemektedirler.

(Sad 15)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Bunlar da (müşrikler de) ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar.

(Sad 15)

Diyanet Vakfı Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler.

(Sad 15)

Edip Yüksel Meali:

Bunlar, onması olmayan bir tek patlama bekliyorlar.

(Sad 15)

Elmalılı Orjinal Meali:

Onlar da başka değil, bir tek sayhaya bakıyorlar öyle ki ona hık yok

(Sad 15)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlar başka değil sadece bir tek sayhaya bakıyorlar. Öyle ki, ona hık yok!

(Sad 15)

Erhan Aktaş Meali:

Bunlar geri dönüşü olmayan bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar.

(Sad 15)

Gültekin Onan Meali:

Bunlar da, (geldiğinde) bir anlık gecikmesi bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar.

(Sad 15)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve bunlar, göz açıp kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar.

(Sad 15)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Bunların beklediği yalnızca bir çığlıktır. O, bir an dahi gecikmez.

(Sad 15)

Harun Yıldırım Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler.

(Sad 15)

Hasan Basri Çantay:

Bunlar da iki sağım aralığı kadar bile gecikmeyecek bir tek korkunç sesden başkasını gözetmiyor (lar).

(Sad 15)

Hayrat Neşriyat Meali:

Bunlar da ancak tek bir sayhayı (sûra birinci üfürülüşü) bekliyor. (Ama) onun (bir hayvanın ikinci sağımı kadar bile) gecikmesi yoktur.

(Sad 15)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Bunlar, ancak kendisi için iki süt sağım [pek az] süresi (dahi) olmayan bir tek çığlığı bekliyorlar.

(Sad 15)

Hüseyin Atay Meali:

İşte, bunlar sadece gecikmesi olmayan tek bir çığlık bekliyorlar.

(Sad 15)

İbni Kesir Meali:

Bunlar, bir tek çığlık beklemektedirler ki, onun bir an bile gecikmesi yoktur.

(Sad 15)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onlar başlarına gelecek olan, yalnızca bir (yüksek frekanslı bir sesi) belayı bekliyorlar.

(Sad 15)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve bunlar, kendileri için başka (hiç)bir fırsatın olmayacağı, tek bir sayhadan (çok şiddetli ses dalgasından) başka bir şey beklemiyorlar (gözlemiyorlar).

(Sad 15)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bunların beklediği, yalnız bir tek çığlıktır. Bunun pek gecikeceği de yoktur.

(Sad 15)

Kadri Çelik Meali:

Bunlar da (geldiğinde) bir anlık mühleti bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar.

(Sad 15)

Mahmut Kısa Meali:

Onlar, ölümün habercisi olan ve gelip çattığı anda ertelenmesi asla mümkün olamayan korkunç bir çığlıktan başka ne bekliyorlar! Öyle bir gaflet bataklığına gömülmüşler ki:

(Sad 15)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ancak bunlar da, bir an gecikmesi mümkün olmayan korkunç bir ses beklemektedirler.

(Sad 15)

Mehmet Türk Meali:

Bu (kâfirler de) asla dönüşü olmayan bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar.

(Sad 15)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bunlar, ancak ansızın gelecek ve aralıksız olacak korkunç sesli (bir azabı) bekliyorlar.

(Sad 15)

Muhammed Esed Meali:

Ve onları, (şimdi hakikati inkar edenleri,) tek bir (bela) çığlığı beklemektedir. O, bir an bile gecikmeyecektir.

(Sad 15)

Mustafa Çavdar Meali:

İşte bunlar da ansızın başlarına gelecek ve tek bir nefes bile aldırmayacak korkunç sesten başka bir şey beklemiyorlar.

Bknz: (7/70) - (36/49)

(Sad 15)

Mustafa Çevik Meali:

11-16 Bu kendini bilmez, yaratılışına dönüp bir bakmaz ve Allah’ı yeterince tanımayan nankör, azgın, başıbozukların bir araya gelmesinin hiçbir önemi, değeri ve gücü de yoktur, onların gücü ancak birbirlerine yetecek kadardır. Onlar Allah’ın azabına uğramaya, mağlup olup yok olmaya mahkûmdurlar. Bunlardan önce de, Allah’ın ilahlığının üstünü örtmeye çalışıp davetine ve davetçilerine savaş açan Nûh ve Âd kavmi, yüksek sütunlar (piramitler) sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eykeliler de peygamberlerini yalancılıkla suçladılar, bu yüzden hak ettikleri azaba çarptırıldılar. Şimdi de bu müşrikler, Allah’ın azabını üzerlerine çekmeye çalışıyorlar. İyi bilin ki vakti geldiğinde Allah’ın azabı asla ertelenmez, bir bela çığlığı onları da yakalayıp yok eder. İşte bu gerçeği yeterince kavrayamadıkları için alaylı alaylı, “Rabbimiz Hesap Gününden önce azaptan payımıza düşeni şimdi göster de görelim.” diyorlar.

(Sad 15)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve şu berikiler var ya; işte bunları bir tek bela çığlığı beklemektedir: ilave bir nefes bile alamazlar.

(Sad 15)

Osman Okur Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan tek bir çığlık beklemektedirler.

(Sad 15)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Bunlar da kendisi için bir deve sağılacağı kadar bile geç kalmayacak bir tek sayhadan başkasını beklemiyorlar.

(Sad 15)

Ömer Öngüt Meali:

Bunlar bir anlık gecikmesi dahi olmayan korkunç bir sesten başkasını beklemiyorlar.

(Sad 15)

Ömer Sevinçgül Meali:

‘Yerle bir olmaları için’ bekledikleri bir tek çığlıktır. Onun da gecikmesi yoktur!

(Sad 15)

Sadık Türkmen Meali:

Bunlar da ancak tek bir çığlık bekliyorlar; bir an bile gecikmesi olmayan (bir tek çığlık!)

(Sad 15)

Seyyid Kutub Meali:

Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan tek bir çığlık beklemektedirler.

(Sad 15)

Suat Yıldırım Meali:

Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar.

(Sad 15)

Süleyman Ateş Meali:

Bunlar(ın işi) de sadece geri dönmesi olmayan bir na'raya bakıyor.

(Sad 15)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunların beklediği de ertelenmeyecek olan bir sesli buyruktan başkası değildir.

(Sad 15)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Bunlar da, bir an bile gecikmeyecek korkunç bir sesle yok olmayı bekliyorlar.

(Sad 15)

Şaban Piriş Meali:

Bir an bile gecikmesi olmayan tek bir korkunç sesten başka bir şey beklemiyorlar.

(Sad 15)

Talat Koçyiğit Meali:

Bunlar da, bir an bile gecikmesi olmayan Sûr'un o tek korkunç sesinden başka bir şey beklememektedirler.

(Sad 15)

Tefhimul Kuran Meali:

Bunlar da, (geldiğinde) bir anlık gecikmesi bile olmayan bir tek çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar.

(Sad 15)

Ümit Şimşek Meali:

Bunların beklediği de birtek sesten ibarettir ki, vakti eriştiğinde bir an bile gecikmeksizin geliverir.

(Sad 15)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bunların beklediği de sadece, en küçük bir gecikmesi olmayan o müthiş titreşimli tek sestir.

(Sad 15)

Rashad Khalifa Meali:

These people can expect a single blow, from which they never recover.

(Sad 15)