38. Sad Suresi / 17.ayet

Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü ol ve bize yönelmiş güçlü bir kişiliğe sahip olan kulumuz Davut’u hatırla!

Bknz: (46/35)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 17 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Sabret ne derlerse ve an güçlükuvvetli kulumuz Davud'u, şüphe yok ki o, daima Rabbine dönen, tövbe eden bir kuldu.

(Sad 17)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ey Nebim!) Sen onların (hakaretli) sözlerine sabret ve (itaat ve sebatta) güçlü olan kulumuz Davud’u hatırla, çünkü o (her durumda Allah’a) yönelen bir (zattı).

(Sad 17)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ey Muhammed! Ama yine sen onların söyledikleri herşeye, sabırla katlanıp vazifene devam et ve güçlü kuvvetli kulumuz Davud'u hatırla. Doğrusu O, çokça Allah'a yönelip gönül veren biriydi.

(Sad 17)

Adem Uğur Meali:

(Resûlüm!) Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O, hep Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Ahmet Hulusi Meali:

Onların dediklerine sabret ve kuvvet sahibi Davud'u zikret (hatırla)... Muhakkak ki O, evvab (hakikatine dönen) idi.

(Sad 17)

Ahmet Tekin Meali:

Rasulüm, onların söyledikleri mantıksız, çirkin, incitici sözlere sabrederek mücadeleye devam et. Bizi ilâh tanıyan, candan müslüman, güç-kuvvet, devlet-teşkilat, iktidar ve ihsan sahibi, vakarlı, saygılı kulumuz Dâvûd'u, o kuvvet sahibi zâtı hatırlayarak insanlara anlat. O, hep zikir ve tesbih ile bize yönelmişti.

(Sad 17)

Ahmet Varol Meali

Sen onların dediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud'u an. Çünkü o (her tutumunda Allah'a) yönelen biriydi.

(Sad 17)

Ali Bulaç Meali:

Sen onların söylediklerine karşı sabret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah'a) yönelen biriydi.

(Sad 17)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Ey Rasûlüm, şimdi) sen onların dediklerine (Kâfirlerin tekzibine) sabret de (ibadette) kuvvetli kulumuz Davûd'u hatırla. Çünkü o, Allah'ın rızasına daima dönendi.

(Sad 17)

Ali Rıza Sefa Meali:

Onların söylediklerine karşı dirençli ol ve güçlü kulumuz Davut'u hatırla. Kuşkusuz, O, yönelirdi.

(Sad 17)

Ali Ünal Meali:

Onlar ne derlerse desinler sen sabret ve (Allah’ı tesbihte, ilimde, hilâfette ve savaşta) güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud’u hatırla. O, tam bir teslimiyet ve samimiyetle sürekli Allah’a yöneliş halinde idi.

(Sad 17)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Sen onların dediklerine karşı sabret. Nice kuvvet ve imkân sahibi olan kulumuz Davud’u an! O her zaman, Biz’e yönelendi.

(Sad 17)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onların söylediklerine sabret! Kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla! O, hep Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Bekir Sadak Meali:

Onlarin soylediklerine sabret; guclu kulumuz Davud'u an; o, daima Allah'a yonelirdi.

(Sad 17)

Besim Atalay Meali:

Katlan dediklerine, güçlü olan kulumuz Davud'u da anasın; o Allaha dönücüdür

(Sad 17)

Celal Yıldırım Meali:

Onların söylediklerine sabret ve bizim güçlü kudretli kulumuz Davud'u an. Doğrusu O, Allah'a çokça yönelip gönül veren idi.

(Sad 17)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Ey Muhammed!) Onların söyledikleri her şeye sabırla katlan ve güçlü bir iradeye sahip bulunan kulumuz Davud'u hatırla! Çünkü o, her zaman Allah'a yönelen biriydi.

(Sad 17)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz Davud'u an; o, daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O, Allah'a çok yönelen bir kimse idi.

(Sad 17)

Diyanet Vakfı Meali:

(Resûlüm!) Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O, hep Allah'a yönelirdi.  *

(Sad 17)

Edip Yüksel Meali:

Onların sözlerine karşı sabırlı ol, becerikli bir kulumuz olan Davud'u anımsa; o (Tanrı'ya) sürekli itaat ederdi.

(Sad 17)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvetli kulumuz Davudu an, çünkü o çok tecri' yapar (evvab) idi

(Sad 17)

Elmalılı Yeni Meali:

Şimdi sen onların dediklerine sabret de güçlü kulumuz Davud'u an! Çünkü o evvab (içli, zikir ve tesbih ile Bize çok yönelen biri) idi.

(Sad 17)

Erhan Aktaş Meali:

Onların dediklerine sabret, güçlerin sahibi kulumuz Davud'u düşün. O, her durumda Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Gültekin Onan Meali:

Sen onların söylediklerine karşı sabret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; o [her tutum ve davranışında Tanrı'ya] dönen / yönelen (evvab) biriydi.

(Sad 17)

Hakkı Yılmaz Meali:

Sen onların dediklerine sabret ve güçlerin sahibi kulumuz Dâvûd'u hatırla. Şüphesiz o, Rabbine çokça dönendi.

(Sad 17)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Onların söylediklerine sabret ve kuvvet sahibi olan kulumuz Davud’u an! Şüphesiz ki o, çokça (Allah’a) yönelirdi.

(Sad 17)

Harun Yıldırım Meali:

Onların söylediklerine sabret, kulumuz Davud'u, o kuvvet sahibi zatı hatırla. O, hep Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Hasan Basri Çantay:

(Habibim) onlar ne derlerse sabret. Kulumuzu, o kuvvet saahibi Davudu hatırla. Çünkü o, daima (Allahın rızaasına) dönen bir (zat) di.

(Sad 17)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Habîbim, yâ Muhammed!) Onların söylemekte olduklarına sabret ve kuvvet sâhibi kulumuz Dâvûd'u hatırla! Doğrusu o, dâimâ (Allah'a) yönelen bir kimse idi.

(Sad 17)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Onların söylediklerine sabır et. El [güç] sahibi kulumuz Davud'u hatırlayıp an. Gerçekten o, (Allah'a) çokça dönendir.

(Sad 17)

Hüseyin Atay Meali:

Onların söylediklerine katlan; güçlü kulumuz Davud’u hatırla, o daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

İbni Kesir Meali:

Onların söylediklerine sabret... Ve güçlü kulunuz Davud'u hatırla. Muhakkak ki o, hep Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onların söylediklerine sabret ve çok güçlü kulumuz Davut'u hatırla. O gerçekten Rabbine içten yönelendi.

(Sad 17)

İskender Ali Mihr Meali:

Onların söylediklerine sabret, güç kuvvet sahibi kulumuz Dâvud (a.s)’ı zikret (hatırla). Muhakkak ki o, evvab idi (Allah’a ulaşmıştı).

(Sad 17)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Sen onların bu dediklerine katlan. Kulumuzu, o özü pek Davut'u bir düşün. Çünkü o hep Allah'ına dönen bir kimse idi.

(Sad 17)

Kadri Çelik Meali:

Onların söylemekte olduklarına karşı sabret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; çünkü o, (her zaman Allah'a) yönelen biriydi.

(Sad 17)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Müslüman! Bu kafirlerin gündemine takılı kalma. Onların bu çirkin ve incitici sözlerine sabret; ne derlerse desinler sen vahyi dinlemeye devam et ve hem beden, hem de ruh ve irâde bakımından son derece güçlü kulumuz Davud’u hatırla ve onu kendine örnek al! Çünkü o, dâimâ Rabb’ine yönelen bir kuldu. Öyle ki:

(Sad 17)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O hep Allah'a yönelendir.

(Sad 17)

Mehmet Türk Meali:

Onların söylediklerine karşı sabret ve bizim güçlü kulumuz Dâvût’u hatırla. Çünkü o, çok doğru (ve azimli)1 birisiydi.*

(Sad 17)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onların söyledikleri karşısında sabret. Büyük bir güce sahip olan kulumuz Davud’u hatırla. Şüphesiz o, (Allah’a) hep eğilendi.

(Sad 17)

Muhammed Esed Meali:

(Ama sen, yine,) onların söyledikleri her şeye sabırla katlan ve güçlü bir iradeye sahip bulunan kulumuz Davud'u hatırla! O, her zaman Bize yönelirdi:

(Sad 17)

Mustafa Çavdar Meali:

Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü ol ve bize yönelmiş güçlü bir kişiliğe sahip olan kulumuz Davut’u hatırla!

Bknz: (46/35)

(Sad 17)

Mustafa Çevik Meali:

Sen onların cahilliklerinden dolayı söylediklerine sabret ve Bize teslimiyeti konusunda çok güçlü bir iradeye sahip olan Davud’u hatırlayıp düşün! O, her zaman sabırla Allah’a yönelir, O’na sığınırdı.

(Sad 17)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Sen onların bu tür laflarına karşı dirençli ol ve güçlü bir kişiliğe sahip olan has kulumuz Davud'u hatırla! Çünkü o her daim Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Osman Okur Meali:

(Ey Muhammed!) Onların söyledikleri her şeye sabırla katlan ve güçlü bir iradeye sahip bulunan kulumuz Davud'u hatırla! Çünkü o, her zaman Allah'a yönelen biriydi.

(Sad 17)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Dediklerine karşı sabret ve kulumuz kuvvet sahibi Dâvûd'u yâd et, şüphe yok ki, o, çok (Hakk'a) dönen bir zât idi.

(Sad 17)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! Onların söylediklerine sabret. Bizim güçlü kulumuz Davut'u an! Doğrusu o, daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Ömer Sevinçgül Meali:

‘Ey Peygamber!’ Sen onların ileri geri konuşmalarını sabırla karşıla da kuvvetli kulumuz Davud’u hatırla. O, her zaman Allah’a yönelirdi.

(Sad 17)

Sadık Türkmen Meali:

Onların söylediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud’u hatırla/an! Şüphesiz o çok yönelirdi.

(Sad 17)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Muhammed! Onların söylediklerine sabret, kulumuz, Davut'u an. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Suat Yıldırım Meali:

Onlar ne derlerse desinler sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 17)

Süleyman Ateş Meali:

Onların dediklerine sabret de güçlü kulumuz Davud'u an; çünkü o (bize) çok başvururdu.

(Sad 17)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunların sözlerine sabret. Kulumuzu; güçlü Davut'u anlat. Çünkü o, pek saygılıydı.

(Sad 17)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Onların söylediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla! O her zaman Bize yönelirdi.

(Sad 17)

Şaban Piriş Meali:

Onların söylediklerine sabırlı ol ve bize yönelmiş olan güçlü kulumuz Davud'u hatırla!

(Sad 17)

Talat Koçyiğit Meali:

(Ey Muhammed!) Onların bu söylediklerine sabret ve taatta güçlü olan kulumuz Davud'u hatırla O, dâima Allah'a rücû eden bir kimse idi.

(Sad 17)

Tefhimul Kuran Meali:

Onların söylemekte olduklarına karşı sabret ve bizim güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah'a) yönelip dönen biriydi.

(Sad 17)

Ümit Şimşek Meali:

Sen onların söylediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O, Allah'a yönelmiş bir kimseydi.

(Sad 17)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onların dediklerine sabret! O kuvvet sahibi kulumuz Davud'u an! O, tespih nağmeleri döktüren bir kul idi.

(Sad 17)

Rashad Khalifa Meali:

Be patient in the face of their utterances, and remember our servant David, the resourceful; he was obedient.

(Sad 17)