38. Sad Suresi / 29.ayet

İşte bu, ayetleri üzerinde derinlemesine düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır.

Bknz: (13/19)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 29 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bir kitaptır bu ki onu, kutlu olarak sana indirdik, ayetlerini iyice bir düşünsünler aklı başında olanlar ve ondan öğüt alsınlar diye.

(Sad 29)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Bu Kur’an) Ayetlerini düşünüp anlasınlar ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye, Sana indirdiğimiz mübarek bir Kitaptır.

(Sad 29)

Abdullah Parlıyan Meali:

Biz sana hayrı, bereketi bol ve sürekli bir kitap indirdik ki, ayetlerini iyice bir düşünsünler, aklı başında olanlar ondan öğüt ve ders alsınlar diye.

(Sad 29)

Adem Uğur Meali:

(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

(Sad 29)

Ahmet Hulusi Meali:

Sana inzal ettiğimiz bu mübarek Bilgi, O'nun işaretlerini derinliğine tefekkür etmeleri; öze ermiş akıl sahiplerinin de (hakikati) hatırlamaları içindir!

(Sad 29)

Ahmet Tekin Meali:

Bu, sana indirdiğimiz Kur'ân, hayrı öğreten, insanlara faydalı mübarek bir kitaptır. Akıl ve vicdan sahipleri âyetlerini ciddi ciddi düşünüp, kendilerine neler kazandırabileceğini hesap etsinler, öğüt alsınlar diye indirdik.

(Sad 29)

Ahmet Varol Meali

(Bu), ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Ali Bulaç Meali:

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sana indirdiğimiz bu Kur'an, hayır ve bereketi çok bir kitabdır. Tâ ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahibleri ibret alsınlar.

(Sad 29)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sana indirdiğimiz, Kutsal Kitap'tır. Onun ayetlerini düşünsünler; sağduyulu olanlar da öğüt alsınlar.

(Sad 29)

Ali Ünal Meali:

(Bu,) hayır, bereket ve feyiz yüklü bir Kitap’tır ki, onu sana, (bütün şuurlu varlıklar) âyetleri üzerinde derinliğine ve etraflıca düşünsünler ve gerçek idrak sahipleri ondan gereken ders ve öğüdü alsınlar diye indiriyoruz.

(Sad 29)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Bu sana indirdiğimiz kitap, her nevi kusurdan paktır. İnsanlar, O’nun ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri hatırlasınlar diye, indirilmiştir. (Yine sabret ve kulumuz Süleyman’ı hatırla!)

(Sad 29)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

(Sad 29)

Bekir Sadak Meali:

Sana indirdigimiz bu Kitap mubarektir; ayetlerini dusunsunler, akli olanlar da ogut alsinlar.

(Sad 29)

Besim Atalay Meali:

Sana, uğurlu bir kitap indirmişizdir, düşünsünler benim âyetlerimi, aklı olanlar da öğüt alsınlar

(Sad 29)

Celal Yıldırım Meali:

Biz, sana feyiz ve bereketli bir Kitap indirdik; âyetlerini iyice düşünsünler ve akıl sahipleri de öğüt alsınlar.

(Sad 29)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Bu Kur'an,) âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sana indirdiğimiz bu Kitap mübarektir; ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar da öğüt alsınlar.

(Sad 29)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Diyanet Vakfı Meali:

(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.  *

(Sad 29)

Edip Yüksel Meali:

Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

(Sad 29)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bir kitab ki indirdik, çok mübarek, ayetlerini düşünsünler ve ıbret alsın temiz özlüler

(Sad 29)

Elmalılı Yeni Meali:

Bu çok mübarek kitabı, sana, özü temizler ayetlerini düşünsünler ve ibret alsınlar diye indirdik.

(Sad 29)

Erhan Aktaş Meali:

Bu; akıl sahiplerinin, ayetlerini düşünüp öğüt almaları için, sana indirdiğimiz kutlu bir Kitap'tır.

(Sad 29)

Gültekin Onan Meali:

(Bu Kuran,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Hakkı Yılmaz Meali:

Bu, temiz akıl sahipleri onun âyetlerini düşünsünler ve öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz bereketli bir kitaptır.

(Sad 29)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Ayetlerini tedebbür edip (iyice düşünsünler) ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye, (bu Kur’ân) sana indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır.

(Sad 29)

Harun Yıldırım Meali:

Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.

(Sad 29)

Hasan Basri Çantay:

(Bu Kur'an), ayetlerini iyiden iyi düşünsünler, temiz akıl saahibleri ibret alsınlar diye sana indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitabdır.

(Sad 29)

Hayrat Neşriyat Meali:

(İşte bu,) âyetlerini düşünsünler ve akıl sâhibleri ibret alsın diye onu sana indirdiğimiz mübârek bir Kitab'dır.

(Sad 29)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[Bu¹], ayetlerini sonuna kadar düşünmeleri ve sağlıklı akıl sahiplerinin düşünüp öğüt almaları için kendisini sana indirdiğimiz mübarek [ilahi bereket kaynağı olan] bir kitaptır.

(Sad 29)

Hüseyin Atay Meali:

Sana indirdiğimiz bu Kitap bereketlidir, ilkelerini düşünsünler, öz akıllılar da anlasınlar.

(Sad 29)

İbni Kesir Meali:

Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahibi olanlar öğüt alsınlar diye, sana mübarek bir kitab indirdik.

(Sad 29)

İlyas Yorulmaz Meali:

Sana kutsal bir kitap olarak, ayetlerini düşünüp anlasınlar ve akıl sahipleri sorumluluklarını hatırlasınlar diye biz indirdik.

(Sad 29)

İskender Ali Mihr Meali:

Bu Mübarek Kitabı sana indirdik, âyetleri ile tedbir alsınlar ve ulûl’elbab tezekkür etsin diye.

(Sad 29)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İşte Biz sana uğurlu bir Kitap bildirdik, âyetlerini incelesinler, sağ düşünenler de, öğütlensinler diye.

(Sad 29)

Kadri Çelik Meali:

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Mahmut Kısa Meali:

Bu kılavuz, sana rahmet ve merhametle katımızdan indirdiğimizmutluluk ve bereket kaynağı kutlu bir Kitaptır ki, insanlar onun ayetleri üzerinde iyice düşünsünler ve sağduyu sahipleri onu okuyup öğüt alsınlar. İşte, ibret verici bir kıssa, örnek bir Peygamber daha:

(Sad 29)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ayetleri iyice düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdiğimiz bir kitaptır

(Sad 29)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed! Bu Kur’an,) sana, temiz akıl sahipleri, âyetlerini iyice düşünsünler ve öğüt alsınlar diye indirdiğimiz, mübârek bir kitaptır.

(Sad 29)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bu (Kur’an,) çok yüce bir Kitap’tır. Onu sana indirdik. Bütün iyilikleri içermektedir. Gayesi (ise,) onların ayetleri üzerinde (iyice) düşünmesi ve akıllı olanların (da) öğüt almasıdır.

(Sad 29)

Muhammed Esed Meali:

(Ey Muhammed!) Sana indirdiğimiz bu kutsal ilahi kelam(da her şeyi açıkladık ki) insanlar onun mesajı üzerinde iyice düşünsünler ve akıl iz'an sahipleri ondan ders alsınlar.

(Sad 29)

Mustafa Çavdar Meali:

İşte bu, ayetleri üzerinde derinlemesine düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır.

Bknz: (13/19)

(Sad 29)

Mustafa Çevik Meali:

Ey Peygamber! İnsanlar yaratılış sebeplerini bilip öğrensinler, üzerinde dü şünüp doğru olana ulaşsınlar diye sana bu ilahi kitabı indirmekteyiz. Doğru olana ulaşmak isteyen temiz akıl sahipleri bundan öğüt alıp davete uyarlar.

(Sad 29)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Sana müberek bir kitab olan bu (Kur'an'ı) Biz indirdik ki, herkes onun mesajları üzerinde iyice düşünsün de akıl izan sahipleri ders alsın diye.

(Sad 29)

Osman Okur Meali:

(Bu Kuran,) âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Bu bir kitaptır ki, O'nu sana indirdik, mübarektir. Âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsınlar diye.

(Sad 29)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! Bu Kur'an, âyetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve akl-ı selim sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz feyz kaynağı mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bu kutlu kitabı sana, insanlar ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri de öğüt alsınlar diye indirdik.

(Sad 29)

Sadık Türkmen Meali:

Sana indirdiğimiz bir kitaptır. Çok mübarek/bereketli/verimli!.. Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar!

(Sad 29)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Muhammed! Bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın.

(Sad 29)

Suat Yıldırım Meali:

Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar.

(Sad 29)

Süleyman Ateş Meali:

Sana (bu) mübarek Kitabı indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve sağduyu sahipleri öğüt alsınlar.

(Sad 29)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu bereketli[1] bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam duruşlu olanlar ondan bilgi edinsinler.

1)Bereket: Verimli, zengin, tükenmek bilmeyen, artma ve çoğaltma özelliğine sahip. Örneğin bitki tohumu, cins ve özelliğine göre binlerce yeni meyve ve tohum verebilir. Bu durumda o tohum için ‘mübarek' yani ‘bereketli' denilir. ‘Bereketli kitap',  içeriğini çalıştıkça ve araştırdıkça tükenmek bilmeyen yeni hikmetlere ulaşabilme potansiyeli olan ve ona uyanlara hem bu dünyada hem ahirette sınırsız selamet ve zenginlik sağlayan kitap manasına gelmektedir. Tıpkı bereketli (mübarek) bir tohum gibi.  

(Sad 29)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Sana indirdiğimiz bu Kitap mübarektir. Öyleyse âyetleri üzerinde düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın.

(Sad 29)

Şaban Piriş Meali:

Akıl sahiplerinin, ayetlerini düşünmeleri ve öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Talat Koçyiğit Meali:

Bu Kur'ân, akıl sahiplerinin, âyetlerini düşünmeleri ve ibret almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir Kitaptır.

(Sad 29)

Tefhimul Kuran Meali:

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

(Sad 29)

Ümit Şimşek Meali:

Bu kutlu bir kitaptır ki, âyetleri üzerinde iyice düşünsünler ve aklıselim sahipleri öğüt alsın diye sana indirmiş bulunuyoruz.

(Sad 29)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kutsal/bereketli bir Kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.

(Sad 29)

Rashad Khalifa Meali:

This is a scripture that we sent down to you, that is sacred - perhaps they reflect on its verses. Those who possess intelligence will take heed.

(Sad 29)