38. Sad Suresi / 38.ayet

Zincire vurulmuş diğerlerini de.

Bknz: (34/13)»(34/14)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 38 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve bir başka kısmı da bukağılarla bağlanmıştı.

(Sad 38)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış (olan) diğerlerini de (ona tâbi kılmıştık).

(Sad 38)

Abdullah Parlıyan Meali:

ve kötülük yapmamaları için zincirlerle birbirine bağlanmış başkalarını da O'na boyun eğdirdik.

(Sad 38)

Adem Uğur Meali:

Ve daha diğerlerini de zincirlerde bağlı olarak (Onun emrine verdik.)

(Sad 38)

Ahmet Hulusi Meali:

Zincirlerle birbirlerine bağlı diğerlerini de...

(Sad 38)

Ahmet Tekin Meali:

Demir halkalarla, zincirlerle bağlı diğer yaratıkları da onun hizmetine verdik.

(Sad 38)

Ahmet Varol Meali

Bukağılara vurulmuş halde birbirlerine yaklaştırılmış olan daha başkalarını da.

(Sad 38)

Ali Bulaç Meali:

Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.

(Sad 38)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Diğerleri de zincirlere vurulmuştu. (insanlara zarar vermekten alıkonmuşlardı).

(Sad 38)

Ali Rıza Sefa Meali:

Zincirlerle birbirlerine bağlanmış diğerlerini de.

(Sad 38)

Ali Ünal Meali:

Ve bukağılarla, zincirlerle birbirlerine bağlanmış halde (söz dinlemez cinler gibi) daha başkalarını da.

(Sad 38)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Diğer şeytanları da birbirine kelepçeli olarak ona musahhar kıldık.

(Sad 38)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Zincirlere vurulmuş başkalarını da.

(Sad 38)

Bekir Sadak Meali:

(36-38) Bunun uzerine Biz de, istedigi yere onun buyrugu ile kolayca giden ruzgari, bina kuran ve dalgiclik yapan seytanlari, demir halkalarla bagli digerlerini onun buyrugu altina verdik.

(Sad 38)

Besim Atalay Meali:

Bukağılarla bağlı başkalarını da

(Sad 38)

Celal Yıldırım Meali:

(37-38) Bina yapan, dalgıçlık eden her şeytanı, bukağılarla bağlı başkalarını ona başeğdirdik.

(Sad 38)

Cemal Külünkoğlu Meali:

37,38. Her (türlü) yapı ustası ve dalgıç olan şeytanları (cinleri) de ve (zarar vermemeleri için) zincirlere vurulmuş diğer yaratıkları da (onun emrine verdik).

(Sad 38)

Diyanet İşleri Eski Meali:

36,37,38. Bunun üzerine Biz de, istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına verdik.

(Sad 38)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(37-38) Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik.

(Sad 38)

Diyanet Vakfı Meali:

36, 37, 38. Bunun üzerine biz de, istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları onun emrine verdik.

(Sad 38)

Edip Yüksel Meali:

Ve zincirlerle birbirine bağlı bekleyen yedekleri de...

(Sad 38)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve daha diğerlerini bendlerde çatılı çatılı

(Sad 38)

Elmalılı Yeni Meali:

Ve zincirlere çatılmış (vurulmuş) diğerlerini de.

(Sad 38)

Erhan Aktaş Meali:

Ve zincirlerle bağlanmış olan[1] diğerlerini de.

1)Kontrol altına alınmış olan.

(Sad 38)

Gültekin Onan Meali:

Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.

(Sad 38)

Hakkı Yılmaz Meali:

36-38 Bunun üzerine Biz de, o'nun emriyle istediği yere yumuşacık akıp giden rüzgârı, şeytânları; tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini o'nun emrine

(Sad 38)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Prangalara vurulmuş diğer (bazı şeytanları da onun emrine verdik).

(Sad 38)

Harun Yıldırım Meali:

Ve daha diğerlerini de zincirlerde bağlı olarak.

(Sad 38)

Hasan Basri Çantay:

(Yine onlardan) bukağılarla bağlanmış olan diğerlerini de (emrine ram etdik).

(Sad 38)

Hayrat Neşriyat Meali:

37,38. Her binâ yapan ve dalgıçlık eden şeytanları (cinleri) de ve (zarar vermemeleri için) zincirlerle birbirlerine bağlı olan diğerlerini de (ona boyun eğdirdik).(1)*

(Sad 38)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(36-37-38) Onun emriyle kendisinin isabet ettiği yere rahatça akıp giden rüzgarı; şeytanları yani her bir bina ustasını ve dalgıçları ve zincirler içinde yaklaştırılmış diğerlerini, [Süleyman] için hizmete sunduk.

(Sad 38)

Hüseyin Atay Meali:

36-40 Bunun üzerine, Biz de istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan hünerlileri, demir halkalarla bağlı olan diğerlerini onun emrine verdik. "İşte bizim bağışımız budur; ister ver, ister tut, hesapsızdır" dedik. Doğrusu, onun katımızda bir yaklaşımı ve güzel bir dönüşü vardır.

(Sad 38)

İbni Kesir Meali:

Demir halkalarla bağlı diğerlerini de.

(Sad 38)

İlyas Yorulmaz Meali:

Zincirlerle bağlı diğer köleleri de onun emrine verdik.

(Sad 38)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve diğerlerini (de) zincirlerle birbirine bağlı olarak (emre amade kıldık).

(Sad 38)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Kangallarla biribirlerine bağlanmış olan öbürlerine de.

(Sad 38)

Kadri Çelik Meali:

Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam bukağılarla birbirine bağlanmış diğerlerini de (onun emrine verdik).

(Sad 38)

Mahmut Kısa Meali:

Ve zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan daha nicelerini…

(Sad 38)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(37-38) Arkasından da bina ustaları, dalgıç şeytanları, zincire bağlı diğerleri hizmetine verilmiştir

(Sad 38)

Mehmet Türk Meali:

36,37,38. Bunun üzerine Biz, emriyle dilediği yöne tatlı tatlı esen rüzgârı, yapı ustası ve dalgıçlık yapan şeytanları ve diğerlerini, (ihanet etmemeleri için) demir halkalarla bağlı olarak onun emrine verdik.

(Sad 38)

Muhammed Celal Şems Meali:

(37-38) Şeytanları, (yani baş kaldıran) her inşaat uzmanını ve dalgıcı, keza zincirlerle bağlı olan daha başkalarını (da) onun hizmetine vermiştik. (Eski zamanlarda gemilerde kürek çekenleri ve denizde çalışan köleleri kaçmasınlar diye zincire vururlardı. Daha önce uzak yerlere kadar seyreden gemilerden bahsedildiğine göre burada gemilerde çalışanlardan bahsedilmiştir.)

(Sad 38)

Muhammed Esed Meali:

ve zincirlerle birbirlerine bağlanmış diğerlerini.

(Sad 38)

Mustafa Çavdar Meali:

Zincire vurulmuş diğerlerini de.

Bknz: (34/13)»(34/14)

(Sad 38)

Mustafa Çevik Meali:

37-38 Süleyman kendisine bahşettiğimiz güçle hizmetinde kullanmak üzere, şeytan gibi kibirli, dik başlı bir kısım yapı ustalarını, denizcilikte mahir bazı kimseleri ve dalgıçları da esir edip zincirleyip ülkesine getirerek emrine amade kıldı.

(Sad 38)

Mustafa İslamoğlu Meali:

ve zincirlerle birbirine bağlanmış daha başkalarını da...

(Sad 38)

Osman Okur Meali:

Ve zincirlerle bağlanmış olan(1) diğerlerini de.
1- Kontrol altına alınmış olan.

(Sad 38)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Başkalarını da bukağılarda bağlı oldukları halde (musahhar kıldık).

(Sad 38)

Ömer Öngüt Meali:

Demir halkalarla bağlı diğerlerini de (ona baş eğdirdik).

(Sad 38)

Ömer Sevinçgül Meali:

Zincirlerle birbirlerine kenetlenen öbürlerini de ‘azgın cinleri de’.

(Sad 38)

Sadık Türkmen Meali:

Ve zincirlere bağlı olan diğerlerini.

(Sad 38)

Seyyid Kutub Meali:

Demir zincirlere bağlı diğer yaratıkları da onun emrine verdik.

(Sad 38)

Suat Yıldırım Meali:

(37-38) Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağılarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik.

(Sad 38)

Süleyman Ateş Meali:

Ve zincirlerle birbirine bağlanmış başka (şeytan)ları.

(Sad 38)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Kelepçelerle birbirlerine bağlanmış olanlarını da emrine verdik.

(Sad 38)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(37-39) Bütün bozguncu güçleri, her türlü yapı ustasını, dalgıcı ve zincirlerle birbirine bağlanmış diğerlerini de onun hizmetine verdik. "Bu Bizim ihsanımızdır. Onu başkalarına versen de, vermesen de hesabı sorulmaz" dedik.

(Sad 38)

Şaban Piriş Meali:

Zincire vurulmuş diğerlerini de...

(Sad 38)

Talat Koçyiğit Meali:

36-38 Emriyle istediği yere yumuşak bir şekilde esip giden rüzgârı, bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları ve yine şeytanlardan zincire vurulmuş diğerlerini ona tâbi kılmıştık.

(Sad 38)

Tefhimul Kuran Meali:

Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.

(Sad 38)

Ümit Şimşek Meali:

Zincirlere vurulmuş daha başkalarını da onun emrine verdik.

(Sad 38)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve demirlerle birbirine bağlı diğerlerini...

(Sad 38)

Rashad Khalifa Meali:

Others were placed at his disposal.

(Sad 38)