38. Sad Suresi / 41.ayet

Kulumuz Eyyub’u da an! Hani O, Rabbine: “Rabbim “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi.” diye seslenmişti.

Bknz: (21/83)»(21/84)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 41 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve an kulumuz Eyyub'u da, hani Rabbine nida.edip de demişti ki: Gerçekten de Şeytan beni yordu ve azaba uğrattı.

(Sad 41)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kulumuz Eyyub’u da hatırla. Hani o: “Doğrusu şeytan bana, kahredici bir acı hastalık sıkıntısı ve azap kahrı dokundurdu,” (aciz ve çaresiz kaldım Allah’ım!) diye Rabbine nida edip yakarmıştı.

(Sad 41)

Abdullah Parlıyan Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani O Rabbine yalvararak şöyle demişti: “Gerçekten de şeytan beni yordu ve bana dert ve işkence çektirdi.”

(Sad 41)

Adem Uğur Meali:

(Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti.

(Sad 41)

Ahmet Hulusi Meali:

Kulumuz Eyyub'u da zikret (hatırla)... Hani Rabbine: "Muhakkak ki şeytan (kendimi beden olarak hissediş) bana bitkinlik ve azap yaşattı" diye nida etti.

(Sad 41)

Ahmet Tekin Meali:

Bizi ilâh tanıyan, candan müslüman, saygılı kulumuz Eyyûb'u da hatırlayarak insanlara anlat. “Zahmet ve acı vererek şeytan bana dokundu, beni hastalandırdı” diye Rabbine niyaz etti, seslendi.*

(Sad 41)

Ahmet Varol Meali

Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine: "Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu" diye seslenmişti.

(Sad 41)

Ali Bulaç Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti.

(Sad 41)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişti: “- Gerçekten şeytan, beni zorluk ve eleme uğrattı.”

(Sad 41)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kulumuz Eyüp'ü de an. Efendisine, şöyle seslenmişti: "Şeytan, bana bir güçsüzlük ve ezinç verdi!"

(Sad 41)

Ali Ünal Meali:

Kulumuz Eyyûb’u de hatırla: Hani O, Rabbine şöyle yalvarmıştı: “Şurası bir gerçek ki, şeytan yüzünden bir bitkinlik ve büyük bir ızdıraba düçar oldum.”

(Sad 41)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Kulumuz Eyyüb’ü de hatırla! “Şeytan, bana şer ve azap bulaştırdı” diye Rabbine yalvardığı anı hatırla!

(Sad 41)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla! Bir vakit Rabbine, "Şeytan bana bir bitkinlik ve eziyet verdi" diye yalvarmıştı.

(Sad 41)

Bekir Sadak Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an; Rabbine: «Dogrusu seytan bana yorgunluk ve azap verdi» diye seslenmisti.

(Sad 41)

Besim Atalay Meali:

Anasın kulumuz Eyyub'u dahi, hani o: «Şeytan bana dertle, azap getirdi !» diye Tanrısına çağırmıştı

(Sad 41)

Celal Yıldırım Meali:

Kulumuz Eyyûb'u da an. Hani o, Rabbına şöyle seslenmişti: «Şeytan elbette bana sıkıntı, yorgunluk ve işkence dokundurdu.»

(Sad 41)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub'u da hatırla! Hani o, Rabbine: “Doğrusu şeytan bana bir dert ve azap (olacak vesvese) dokundurdu” diye seslenmişti.

(Sad 41)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an; Rabbine: "Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

(Sad 41)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o, Rabbine, "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu" diye seslenmişti.

(Sad 41)

Diyanet Vakfı Meali:

(Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti.

(Sad 41)

Edip Yüksel Meali:

Kulumuz Eyyub'u an: 'Rabbim, şeytan bana bitkinlik ve acı dokundurdu,' diye Rabbine seslenmişti.

(Sad 41)

Elmalılı Orjinal Meali:

Kulumuz Eyyubu da an, o vakıt ki rabbına şöyle nida etmişti: "bak, bana meşakkat ve elem ile bana Şeytan dokundu."

(Sad 41)

Elmalılı Yeni Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an o zaman Rabbine şöyle nida etmişti: "Bak bana, Meşekkat ve acı ile şeytan dokundu!"

(Sad 41)

Erhan Aktaş Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Bir zamanlar Rabb'ine seslenmişti: "Şeytan[1] bana dert ve azap dokundurdu."[2]

1)Şeytan, Hakk'tan uzak olan. Hakk'a aykırı hareket eden her türlü varlık, kişi ve kurumun ortak "karakteristik adı" dır.
2)Şeytan, çektiğim sıkıntıya gösterdiğim tahammülde, beni kuşkuya düşürmeye çalışıyor; bana vesvese veriyor.

(Sad 41)

Gültekin Onan Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu" diye rabbine seslenmişti.

(Sad 41)

Hakkı Yılmaz Meali:

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla! Bir zaman o, Rabbine seslenmişti: “Şeytân bana acı ve dert, tasa sıkıntı dokundurdu.”

(Sad 41)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Kulumuz Eyyub’u da an! Hani o, Rabbine: “Şüphesiz ki şeytan, bana yorgunluk ve azapla dokundu.” diye seslenmişti.

(Sad 41)

Harun Yıldırım Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti.

(Sad 41)

Hasan Basri Çantay:

Kulumuz Eyyubu da an. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişdi: "Hakıykat, şeytan beni yorgunluğa (meşakkate) ve azaba (hastalığa) uğratdı.

(Sad 41)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ey Resûlüm!) Kulumuz Eyyûb'u da an! Hani, Rabbisine: “Doğrusu şeytan(hastalığımdan dolayı yakınlarıma verdiği vesveseleriyle) bana bir yorgunluk ve bir elem dokundurdu!” diye seslenmişti.

(Sad 41)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Kulumuz Eyüb'ü hatırlayıp an. Hani RAB'bine "gerçekten, şeytan bana bir yorgunluk ve bir azap ile dokundu" diye seslendi.

(Sad 41)

Hüseyin Atay Meali:

41-42 Kulumuz Eyüp'ü de an; Rabbine "Doğrusu, şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmiştir. Yola düş! İşte yıkanacak soğuk bir yer ve bir içecek."

(Sad 41)

İbni Kesir Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbına: Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi, diye seslenmişti.

(Sad 41)

İlyas Yorulmaz Meali:

Kulumuz Eyyüb'ü hatırla. O “Rabbim! Şeytan bana bir sıkıntı ve azap verdi” demişti.

(Sad 41)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve kulumuz Eyüp (A.S)’ı zikret (hatırla). Rabbine şöyle seslenmişti: "Muhakkak ki şeytan, bana dert ve azap dokundurdu."

(Sad 41)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Eyyup kulumuzu da an. O gün, çalabına şöyle ünlemişti: «İşte Şeytan beni sıkıntıya, azaba uğrattı.»

(Sad 41)

Kadri Çelik Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, “Doğrusu şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu” diye Rabbine seslenmişti.

(Sad 41)

Mahmut Kısa Meali:

Ey hak yolunun yolcusu! Mücâdelende sana yol gösterecek bir örnek olarak,kulumuz Eyyub’u da hatırla, O’ndan bahset! Hani malını, ailesini ve sağlığını kaybederek büyük bir imtihândan geçen Eyyub, “Ey Allah’ım!” diye Rabb’ine el açıp yalvarmıştı, “Doğrusu şeytan, ortaya attığı şüphe ve vesveselerle bana büyük bir sıkıntı ve acı veriyor!” Uğradığım zahmet, meşakkat ve hastalık yüzünden şeytan vesveseye yol bulup beni yordu. İşte Eyyub, yıllar süren dayanılmaz acılara sabırla katlanmış; bir kez olsun Rabb’ine isyan etmemişti.

(Sad 41)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

An ki, kulumuz Eyyüb'u! O Rabbine nida etti:" Şeytan bana yorgunluk ve azap dokundurur"

(Sad 41)

Mehmet Türk Meali:

Rabbine: “Doğrusu şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu.”1 diye seslenen Eyyub kulumuzu da hatırla. *

(Sad 41)

Muhammed Celal Şems Meali:

Kulumuz Eyyüb’ü (de) an. Hani Rabbine, “Kâfir bir düşman, bana büyük bir eziyet ve azap verdi,” diye seslenmişti.

(Sad 41)

Muhammed Esed Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla, o'nun Rabbine şöyle seslendiğini: "Şeytan bana (tam bir) bıkkınlık ve azap vermektedir!"

(Sad 41)

Mustafa Çavdar Meali:

Kulumuz Eyyub’u da an! Hani O, Rabbine: “Rabbim "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi." diye seslenmişti.

Bknz: (21/83)»(21/84)

(Sad 41)

Mustafa Çevik Meali:

41-42 Kulumuz Eyyub’u da hatırla! O da vaktiyle Allah adına yaptığı davete kavminin karşı çıkıp direnmesinden yaptıkları eziyetlerden kendini yorgun, bezgin, hasta hissetmeye başlamış ve şöyle dua etmişti: “Rabbim! Şeytan bana tarifsiz bir bezginlik, terk edilmişlik duygusu ve acısı hissettirmekte. Âdeta mecali tükenmiş bir hastayım, Sen bana yardım et.” Bunun üzerine Biz de ona, “Kendini toparla, hareket et, ayağa kalkıp yola koyul, önüne çıkan soğuk suda hem yıkan hem de içip kendine gel.” diye vahyettik.

(Sad 41)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve kulumuz Eyyub'u da hatırla: Hani o Rabbine "(Rabbim!) Şeytan bana tarifsiz bir bezginlik ve terkedilmişlik hissi vermektedir!" diye yakarmıştı.

(Sad 41)

Osman Okur Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an; Rabbine: "Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

(Sad 41)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Kulumuz Eyyûb'u da yâd et. O vakit ki, Rabbine nidâ etti: «Şüphe yok ki, şeytan bana bir meşakkat ile ve bir elem ile dokundu (dedi).»

(Sad 41)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! Kulumuz Eyyub'u da an! O Rabbine: "Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi. " diye nidâ etmişti.

(Sad 41)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kulumuz Eyyub’u da an. Bir zamanlar Rabbine, “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye yalvarmıştı.

(Sad 41)

Sadık Türkmen Meali:

Eyyub kulumuzu da an/hatırla/anlat! Hani, Rabbine şöyle seslenmişti: “Şeytan beni zorluğa ve eleme/sıkıntıya uğrattı.”

(Sad 41)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Muhammed! Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabb'ine «Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azab verdi» diye seslenmişti.

(Sad 41)

Suat Yıldırım Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla! Hani o Rabbine: "Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu." diye yalvarmıştı.

(Sad 41)

Süleyman Ateş Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an: (O) Rabbine "Şeytan, bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu" diye seslenmişti.

(Sad 41)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Kulumuz Eyyub'tan da bahset; birgün Sahibine: "Şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

(Sad 41)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Bir zamanlar Rabbine: "Şeytan bana sıkıntı ve acı veriyor" diye yalvarmıştı.

(Sad 41)

Şaban Piriş Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an. Hani Rabbine: "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi." diye seslenmişti.

(Sad 41)

Talat Koçyiğit Meali:

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Hani Rabbına "şeytan, bana bir yorgunluk ve azâb verdi" diye seslenmişti.

(Sad 41)

Tefhimul Kuran Meali:

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: «Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu» diye Rabbine seslenmişti.

(Sad 41)

Ümit Şimşek Meali:

Kulumuz Eyyub'u da an ki, “Yorgunluk ve acı yüzünden Şeytan bana sıkıntı verdi” diye Rabbine dua etmişti.(5)*

(Sad 41)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kulumuz Eyyub'u da an! Hani, Rabbine şöyle seslenmişti: "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu."

(Sad 41)

Rashad Khalifa Meali:

Remember our servant Job: he called upon his Lord, "The devil has afflicted me with hardship and pain."

(Sad 41)