38. Sad Suresi / 45.ayet

İbadette güçlü, irade ve basiret sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an!

Bknz: (2/140)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 45 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve an kullarımız İbrahim'i ve İshak'ı ve Yakup'u ki ibadette kuvvetliydi bunlar, dinde gözleri açıktı.

(Sad 45)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Katımızdan) Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da (ibret ve hikmetle) hatırla.

(Sad 45)

Abdullah Parlıyan Meali:

Hepsi de güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Adem Uğur Meali:

(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da an.

(Sad 45)

Ahmet Hulusi Meali:

Kudretli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da zikret (an, hatırla)!

(Sad 45)

Ahmet Tekin Meali:

Güç-kuvvet, devlet-teşkilat, iktidar ve ihsan sahibi, vakarlı, çevresini ve ileriyi görebilen, bizi ilâh tanıyan, candan müslüman, saygılı kullarımız İbrâhim, İshak ve Yâkub'u da hatırlayarak insanlara anlat.

(Sad 45)

Ahmet Varol Meali

Güç ve basiret sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Ali Bulaç Meali:

Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Dinde görüş ve kuvvet sahibleri olan kullarımız İbrahîm'i, İshâk'ı, Yakûb'u da hatırla.

(Sad 45)

Ali Rıza Sefa Meali:

Güçlü ve görüş yetisi olan kullarımız; İbrahim, İshak ve Yakup'u da an.

(Sad 45)

Ali Ünal Meali:

(Allah’a ibadet, O’nun yolunda hizmet ve salih işler yapmada) güçlü ve basiret sahibi (eşya ve hadiselerdeki hikmet ve gerçekleri çok iyi gören) o zatları –kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u– da hatırla.

(Sad 45)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Kuvvet ve murakabe imkânlarına sahip kullarımız olan İbrahim, İshak ve Yakub’u da an!

(Sad 45)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da hatırla!

(Sad 45)

Bekir Sadak Meali:

Guclu ve anlayisli olan kullarimiz Ibrahim, Ishak ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Besim Atalay Meali:

Elleri, gözleri olan kullarımızdan İbrahim'i, İshak'ı da, Yakup'u da anasın

(Sad 45)

Celal Yıldırım Meali:

Kudretli, basiretli kullarımız ibrahim, İshâk ve Yâkub'u an.

(Sad 45)

Cemal Külünkoğlu Meali:

45,46,47. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla! Biz onları ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. Çünkü onlar, bizim katımızda seçkin iyi kişilerdendir.

(Sad 45)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Diyanet Vakfı Meali:

(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da an.

(Sad 45)

Edip Yüksel Meali:

Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u anımsa. Becerikli idiler, ileri görüşlü idiler.

(Sad 45)

Elmalılı Orjinal Meali:

Kullarımız İbrahimi, İshakı, Ya'kubu da an, eller ve gözler sahibleri idiler

(Sad 45)

Elmalılı Yeni Meali:

Eller ve gözler sahipleri (güçlü ve basiretli) kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Erhan Aktaş Meali:

Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u da an.

(Sad 45)

Gültekin Onan Meali:

Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Hakkı Yılmaz Meali:

Güç ve öngörü sahibi kullarımız İbrâhîm'i, İshâk'ı ve Ya'kûb'u da hatırla!

(Sad 45)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Kullarımızdan kuvvet ve basiret sahibi olan İbrahim, İshak ve Yakub’u da an!

(Sad 45)

Harun Yıldırım Meali:

Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an.

(Sad 45)

Hasan Basri Çantay:

Kuvvetlerin ve basıyretlerin saahibleri olan kullarımız İbrahimi, İshakı, Ya'kubu da an.

(Sad 45)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ey Habîbim!) Kuvvet ve basîret sâhibi kullarımız İbrâhîm'i, İshâk'ı ve Ya'kub'u da an!

(Sad 45)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Kullarımız İbrahim, İshak, bir de eller [kuvvetler] ve bakışlar (gözler) sahibi Yakub'u hatırlayıp an.

(Sad 45)

Hüseyin Atay Meali:

45-48 Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakupu da an. Doğrusu Biz onları yurdu özenle düşünen öz kimseler kıldık. Doğrusu, onlar katımızda seçkin, iyi kimselerdendirler. İsmail'i, Elyesa’yı, Zulkift'i de an. Hepsi iyilerdendir.

(Sad 45)

İbni Kesir Meali:

Kuvvetli ve basiretli kullarımız; İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da hatırla.

(Sad 45)

İlyas Yorulmaz Meali:

Güç ve doğru bir kavrayış sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da hatırla.

(Sad 45)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrâhîm (A.S)’ı, İshak (A.S)’ı ve Yâkub (A.S)’ı zikret.

(Sad 45)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Tuttuklarını koparan, gönül gözü açık olan kullarımız İbrahim'i, îshak'ı, Yakup'u da an.

(Sad 45)

Kadri Çelik Meali:

Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Müslüman! Mücâdelende sana yol gösterecek birer örnek olarak, hepsi desağlam bir irâdeye ve derin bir anlayış yeteneğine sahip olan kullarımız İbrahim’i, oğlu İshak’ı ve torunu Yakup’u da hatırla.

(Sad 45)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

An yine! Güç ve basiret sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u ( Onlar da böyledir)

(Sad 45)

Mehmet Türk Meali:

Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da hatırla.

(Sad 45)

Muhammed Celal Şems Meali:

Pek faal ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshâk ve Yakub’u da an.

(Sad 45)

Muhammed Esed Meali:

(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub'u hatırla:

(Sad 45)

Mustafa Çavdar Meali:

İbadette güçlü, irade ve basiret sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an!

Bknz: (2/140)

(Sad 45)

Mustafa Çevik Meali:

45-47 Güçlü bir iradeye ve keskin kavrayış yeteneğine sahip olan has kullarımızdan İbrahim, İshak ve Yakub’u da hatırla! Onlar da Allah’ın davetine teslim olup sabırla, tavizsiz bir gayretle ve hep âhireti düşünerek yaşamış, erdemli, faziletli kullarımızdandı.

(Sad 45)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Has kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla: hepsi de güçlü bir kişilik ve keskin bir idrak sahibiydiler.

(Sad 45)

Osman Okur Meali:

(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli (keskin bir kavrayış yeteneğine sahip) kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve kuvvetler ve basiretler sahipleri olan kullarımız İbrahim'i ve İshak'ı ve Ya'kub'u da an.

(Sad 45)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an!

(Sad 45)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an. Onlar eller ve gözler sahibiydiler.

(Sad 45)

Sadık Türkmen Meali:

Ibrahim kulumuzu, İshak’ı ve Yakub’u da an/hatırla! Güçlü ve ileri görüş sahibi kullarımızı!..

(Sad 45)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Muhammed! Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Suat Yıldırım Meali:

(Ey Resulüm) Kuvvetli ve basiretli olan o zatları; kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an!

(Sad 45)

Süleyman Ateş Meali:

Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Ya'kub'u da an.

(Sad 45)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Güçlü ve kavrayışı kuvvetli kullarımız İbrahim, İshak, Yakub'u da anlat.

(Sad 45)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış gücüne sahip olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Şaban Piriş Meali:

Güç (aksiyon) ve basiret (fikir) sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Talat Koçyiğit Meali:

Kuvvet ve basiret sahibi kullarımız. İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Tefhimul Kuran Meali:

Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla.

(Sad 45)

Ümit Şimşek Meali:

Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

(Sad 45)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Güçlü kuvvetli, bakış ve görüş sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an!

(Sad 45)

Rashad Khalifa Meali:

Remember also our servants Abraham, Isaac, and Jacob. They were resourceful, and possessed vision.

(Sad 45)