38. Sad Suresi / 44.ayet

Eline şu otlardan bir demet al ve onu bir ilaç olarak uygula ve sakın sözünden dönme. Gerçek şu ki biz Eyyub’u çok sabırlı bulduk. O, ne güzel bir kuldu zira o, hep Allah’a sığınır ve O’na yönelirdi.

Bknz: (2/155)(39/10)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 44 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Eline dedik, bir demet sap al da onunla vur ve yeminini.bozma. Şüphe yok ki biz onu, sabırlı bulduk, ne güzel bir kuldu ve şüphe yok ki o, daima Rabbine dönen, tövbe eden bir kuldu.

(Sad 44)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Ve eline bir deste (ekin sapı) al, böylece onunla (hanımına bir kere) vur ve andını bozma" (diyerek yemin kefaretini kolaylaştırdık) . Gerçekten, Biz onu (Eyyub'u) sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi. (Hep Rabbine sığınırdı.) *

(Sad 44)

Abdullah Parlıyan Meali:

Hastalığı esnasında, yaptığı bir hatasından dolayı, hanımına yüz değnek vuracağına yemin eden Eyyub'a da sonunda dedik ki: “Şimdi eline bir demet sap al, onunla hanımına vur ve yeminini bozmuş olma, yerine getir!” Gerçekten biz O'nu her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli bulduk. O ne güzel bir kulumuzdu, daima bize yönelirdi.

(Sad 44)

Adem Uğur Meali:

Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

Ahmet Hulusi Meali:

"Eline bir demet al da onunla vur ki sözün yerine gelsin!" Biz Onu sabırlı bulduk... Ne güzel kuldu! Muhakkak ki O, evvab (hakikatini sıkça yaşayan) idi.

(Sad 44)

Ahmet Tekin Meali:

Bir de: “Eline bir demet ot-çöp al da, onunla eşine vur. Yeminini bozmuş olma.” dedik. Gerçekten biz onu belâlara karşı sabırlı bulmuştuk. O ne iyi, bizi ilâh tanıyan, candan müslüman, saygılı bir kuldu. O daima, samimiyetle itaat ederek Allah'a yönelmekteydi.

(Sad 44)

Ahmet Varol Meali

"Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminini bozma." Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kuldu! O (her tutumunda Allah'a) yönelen biriydi.

(Sad 44)

Ali Bulaç Meali:

"Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma." Gerçekten, Biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip dönen biriydi.

(Sad 44)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Eyyûb bir işten dolayı karısına kızmış ve hastalıktan kalktığı vakit ona yüz değnek vurmayı yemin etmişti. Hem yemini bozmamak, hem de hafifletmek için Allah ona şöyle buyurdu): “- Eline (yüz başaklı) bir demet sap al da, onunla (zevcene) vur; yemininden durmazlık etme.” Dorusu biz, onu sabırlı bulduk... O ne güzel kuldu! Gerçekten o, tamamen Allah'a teveccüh etmişti.

(Sad 44)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ayrıca, "Eline bir deste sap al; onunla vur ve böylece yeminini bozma!" Aslında, Onu, dirençli gördük. Ne güzel kuldu; kuşkusuz, O, yönelirdi.

(Sad 44)

Ali Ünal Meali:

(Ayrıca O’na,) “Eline bir demet sap al ve (hanımına) onunla vur ve yemininden dönen duruma düşme!” dedik. Biz O’nu (Eyyûb’u) gerçekten sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu O! Tam bir teslimiyet ve samimiyetle Allah’a sürekli yöneliş halinde idi.

(Sad 44)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ve ona: “Eline bir demet değnek al, onunla vur, yeminini bozma!” dedik. Gerçekten onu sabırlı bir kul olarak gördük. Ne iyi kuldur o! Her zaman bize yönelirdi.

(Sad 44)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Eline bir demet sap al ve onunla vur; yeminini bozma" dedik. Şüphesiz biz onu sabırlı bulduk. O ne iyi bir kuldu! O, daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

Bekir Sadak Meali:

«Ey Eyyub! Eline bir demet sap alip onunla vur, yeminini bozma» demistik. Dogrusu Biz onu sabirli bulmustuk. Ne iyi kuldu, daima Allah'a yonelirdi.

(Sad 44)

Besim Atalay Meali:

Bir demet ot al elinle, hemence onunla vur; bozmayasın andını, sabırlı bulduk onu, o ne güzel bir kuldur, Allaha da sığınır

(Sad 44)

Celal Yıldırım Meali:

Ona, «eline bir demet sap al, onunla vur, yemininde günahkâr olma !» (dedik). Biz onu oldukça sabırlı bulduk. Ne iyi kuldur o! Şüphesiz o, Allah'a yönelip gönül verirdi.

(Sad 44)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve yeminini bozma!” dedik. Gerçekten, biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip yakaran biriydi.*

(Sad 44)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Ey Eyyub! Eline bir demet sap alıp onunla vur, yeminini bozma" demiştik. Doğrusu Biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu, daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şöyle dedik: "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah'a çok yönelen bir kimse idi.

(Sad 44)

Diyanet Vakfı Meali:

Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi.  *

(Sad 44)

Edip Yüksel Meali:

'Şimdi eline bir değnek alıp yola çık. Yeminini bozma.' Onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kul! Sürekli yönelirdi.

(Sad 44)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bir de al bir demet elinle de vur onunla hanis olma, hakıkat biz onu sabırlı bulduk, ne güzel kul, hakıkaten o bir evvabdır

(Sad 44)

Elmalılı Yeni Meali:

Bir de: "Elinle bir demet al da onunla (eşine) vur, yemininde durmamazlık etme." dedik. Gerçekten Biz onu sabırlı bulduk, ne güzel kul! Hakikaten o bir evvabtır (daima Allah'a yönelmektedir).

(Sad 44)

Erhan Aktaş Meali:

Ve eline bir deste al, onunla yola çık[1] ve hanis[2] olma. Biz, onu sabredici bulduk. O ne iyi kuldu! O, her zaman Allah'a yöneldi.[3]

1)Ayette yer alan "darabe" sözcüğüne, çevirilerde "vur, döv" anlamının verilmesi, bu sözcüğün onlarca anlamının bulunduğunun dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Ayette; Eyyub Nebi'ye, "Elinde avucunda ne kaldıysa onları da alarak rızkını aramak için daha verimli; imkanı daha iyi olan yerleri bulmak için yola koyul, bulunduğun yerden ayrıl, sefere çık." denmektedir.
2)Kararsız olma, haktan ayrılma.
3)Bu ayetin tefsirinde yer alan bilgiler, İsrailiyat kaynaklı olup, tamamıyla uydurmadır. Kur'an'i bir dayanağı yoktur. Bu yalanlara göre, Eyyub Nebi'nin, hanımına yüz sopa vuracağına dair yemin ettiğini, daha sonra pişman olduğunu; Allah'ın da yeminini yerine getirmek için ona yüz adet saptan bir demet yaparak, o demetle hanımına bir kez vurmasını ve böylece sözünü yerine getirmiş olacağına dair bir yol göstermektedir. Bunun, Allah'a hile yapmayı yakıştırmak olduğunu akletmeyen sapkın anlayış, İsrailiyat'ta yer alan bilgileri doğrulamak adına, yalan uydurma yarışına girmiştir. Eyyub Nebi'nin hastalığına dair çeviri ve tefsirlerde yer alan bilgilerin tamamı Kur'an dışı kaynaklardan alınmıştır.

(Sad 44)

Gültekin Onan Meali:

"Ve eline bir deste (sap) al böylece onunla vur ve andını bozma." Gerçekten, biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. O [Tanrı'ya] yönelen / dönen (evvab) biriydi.

(Sad 44)

Hakkı Yılmaz Meali:

“Ve eline bir tutam ot mesabesinde ki sermayeni/baharatçılık için nane, fesleğen demeti al, onunla hemen, rızık aramak için sefere çık ve kararsız olma, doğrudan sapma, günah işleme.” Gerçekten Biz o'nu sabırlı biri olarak bulduk. O, ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Rabbine çokça dönendir.

(Sad 44)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Eline bir deste çalı al, onunla vur ve yeminini bozma.” Gerçekten biz, onu sabredenlerden bulduk. O, ne güzel bir kuldu. Çünkü o, çokça (Allah’a) yönelirdi.

(Sad 44)

Harun Yıldırım Meali:

Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

Hasan Basri Çantay:

"Eline bir demet sap al da onunla vur. Yemininde durmazlık etme" (dedik). Biz onu hakıykaten sabırlı bulduk. O, ne güzel kuldu! Hakıykat o, daima (Allaha) dönen (bir zat) idi.

(Sad 44)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ona:) “Eline bir demet sap al da onunla (zevcene) vur ve yemînini bozma!”(dedik).(1) Gerçekten biz onu sabırlı bir kimse olarak bulduk. (O) ne iyi kuldu! Hakikaten o, dâimâ (Allah'a) yönelen bir kimse idi.*

(Sad 44)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Eline bir demet al, onunla vur ve günaha girme." gerçekten biz, onu sabırlı bulduk. [o] Ne güzel kul! Gerçekten o, (bize) çokça yönelendir.

(Sad 44)

Hüseyin Atay Meali:

"Eline bir demet sap alıp onunla vur, yeminini bozma." Doğrusu, Biz onu dayanıklı bulduk, ne iyi kuldur. Doğrusu, pek yönelendir.

(Sad 44)

İbni Kesir Meali:

Eline bir demet sap al da onunla vur ve yemini bozma. Biz, onu gerçekten sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu. Muhakkak ki o, Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

İlyas Yorulmaz Meali:

Eline bir demet kuru ot al ve ona vur ve yeminini yerine getir. Biz Eyyüb'ü çok sabırlı bulmuştuk. O ne güzel bir kuldu ve samimi olarak Rabbine yönelirdi.

(Sad 44)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve (Ey Eyüp!) eline bir demet sap al onunla vur, yeminini bozma. Muhakkak ki Biz, onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kuldu. Muhakkak ki o, Allah’a ulaşmıştı (ruhunu ölmeden evvel Allah’a ulaştırıp teslim etmişti).

(Sad 44)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Eline bir demet ot al da onunla yere vur. Sakın andından cayayım demiyesin. Biz onu gerçekten katlanıcı bulduk. O ne iyi kuldur. Çünkü o hep Allah'ına sığınırdı.

(Sad 44)

Kadri Çelik Meali:

“Eline bir demet sap alıp onunla vur, yeminini bozma.” Gerçekten biz onu sabredici bulduk. O, pek de güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelen biriydi.

(Sad 44)

Mahmut Kısa Meali:

Daha sonra ona, hastalığı esnasında eşi hakkında ettiği yemin ile ilgili bir çözüm yolu gösterdik: “Eline, yüz adet çöpten oluşan bir demet sap al ve onunla eşine vur; böylece hem vefakâr eşini incitmemiş, hem deyeminini yerine getirmiş olursun. Çünkü yemin, mutlaka yerine getirilmelidir.” dedik. Doğrusu Biz onun, en büyük acılara karşı sabırla göğüs gerdiğini gördük. Eyyub gerçekten ne güzel bir kuldu; çünkü o, dâimâ Rabb’ine yönelirdi.

(Sad 44)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

"Deste ile bir sap al eline, böylece onunla vur ve andını bozma." Gerçekten Biz onu sabreder Şekilde bulduk. O ne güzel kuldu! O gerçekten daima Allah'a yönelip duran biridir.

(Sad 44)

Mehmet Türk Meali:

Ve ona: “Eline bir deste (sap) al ve onunla (eşine) vur ve sakın yeminini bozma.”1 (dedik.) Gerçekten Biz, onu çok sabırlı bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, çok doğru (ve azimli) birisiydi.*

(Sad 44)

Muhammed Celal Şems Meali:

Biz Eyyüb’e, “Eline yapraklı bir demet dal alıp onunla (bineğe vurarak) yola çık. Haktan ayrılıp batıl olana meyletme,” dedik. Şüphesiz Biz, onu pek sabırlı bulduk. O ne iyi bir kuldu! Şüphesiz o, Allah’a çok eğilen birisiydi.

(Sad 44)

Muhammed Esed Meali:

(Ve sonunda o'na dedik ki:) "Şimdi eline bir demet ot al, onunla vur ve yeminini yerine getir!" Gerçekten Biz o'nu sıkıntılara karşı sabırlı gördük. O, ne güzel bir kulumuzdu, daima Bize yönelirdi!

(Sad 44)

Mustafa Çavdar Meali:

Eline şu otlardan bir demet al ve onu bir ilaç olarak uygula ve sakın sözünden dönme. Gerçek şu ki biz Eyyub’u çok sabırlı bulduk. O, ne güzel bir kuldu zira o, hep Allah’a sığınır ve O’na yönelirdi.

Bknz: (2/155) - (39/10)

(Sad 44)

Mustafa Çevik Meali:

Bundan önce Eyyub, Allah adına yaptığı daveti kabullenmeyen ailesini ce zalandırmak için yemin etmişti. Biz de ona eline bir deste çöp alıp onunla onlara vurarak yeminini bozmadan yerine getir dedik. Eyyub’u da zorluklara, sıkıntılara karşı çok sabırlı bulduk. O, her daim Allah’a yönelen, O’na teslim olmuş güzel bir kuldu.

(Sad 44)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(Ve dedik ki): "Eline bir deste al ve onunla vur! Böylece yemininden dönmemiş olursun." Hakikaten Biz onu pek sabırlı biri olarak bulduk: ne güzel kuldu o, gerçekten o (da) her daim Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

Osman Okur Meali:

“Şimdi eline bir değnek alıp yola çık. Yeminini bozma.” Onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kul! Sürekli (Rabbine) yönelirdi.

(Sad 44)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

(Ve O'na emrolundu ki) Eline otlardan bir küçük demet al, sonra onunla vur ve yeminini bozmuş olma. Muhakkak ki, Biz O'nu bir sabredici bulduk. Ne güzel kul! Şüphe yok ki, o (Hakk'a) dönendir.

(Sad 44)

Ömer Öngüt Meali:

"Eline bir demet sap al, onunla vur, yeminini böylece yerine getir. " Doğrusu biz onu çok sabırlı bulmuştuk. O ne iyi kul idi! Daima Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Yeminini bozmamak için eline ‘sopa yerine’ bir demet ot al da onunla vur” dedik. Biz onu gerçekten sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu! O her zaman bize yönelirdi.

(Sad 44)

Sadık Türkmen Meali:

Ve: “eline bir demet sap al, onunla vur! Yeminini bozma!” Gerçekten Biz onu sabırlı bulduk. O, ne güzel bir kuldu! Çünkü o, daima yönelirdi.

(Sad 44)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Eyyüb: «Eline bir demet sap al, onunla vur, yeminini bozma» demiştik. Gerçekten O çok sabırlı bir kulumuzdu, daima Allah'a yönelirdi

(Sad 44)

Suat Yıldırım Meali:

Bir de ona: "Eline bir demet sap al, onunla vur! Yemininden dönen durumuna düşme!" dedik. Doğrusu Biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o! O, gerçekten Allah'a yönelirdi.

(Sad 44)

Süleyman Ateş Meali:

(Dedik ki): "Eline bir demet sap al, onunla vur da yeminini bozma." Gerçekten biz onu sabreden (bir kul) bulmuştuk. Ne güzel kuldu, o daima (bize) başvururdu.

(Sad 44)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ona: "Eline bir demet ot al, onunla (tenine) vur da günaha girme[1]" dedik. Onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu! Çok da saygılıydı."

1)Eyyub (a.s.), hastalığının nedeninin şeytan olduğunu iddia ediyordu. Oysa Şeytan'ın insanlar üzerinde böyle bir etkisi veya yeteneği olmadığını bir nebi olarak çok iyi bilmeliydi. İşte bu nedenle, 44. ayette ikaz edildiğini görmekteyiz.

(Sad 44)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Eline bir demet ot al ve onunla vur, yeminini bozma" dedik. O her zaman sıkıntılara sabrederdi. O ne güzel bir kuldu, daima Bize yönelirdi.

(Sad 44)

Şaban Piriş Meali:

-Eline bir demet sap alıp, onunlar vur, yeminini bozma! Biz onu sabırlı bulduk. O, Allah'a yönelen ne güzel bir kuldu!

(Sad 44)

Talat Koçyiğit Meali:

Ona demiştik ki: "Eline bir demet sap alıp onunla vur; fakat yemîni bozma". Biz onu sabırlı bulduk. O, ne iyi bir kuldu; daima Allah'a rücu ederdi.

(Sad 44)

Tefhimul Kuran Meali:

«Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma.» Gerçekten, biz onu sabredici bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip dönen biriydi.

(Sad 44)

Ümit Şimşek Meali:

“Eline bir demet alıp onunla vur; yeminini bozma” dedik.(6) Gerçekten Biz onu sabredici bulduk. Ne güzel bir kuldu o; doğrusu, Allah'a yönelmiş bir kimseydi.*

(Sad 44)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminine ters düşmüş olma!" dedik. Biz onu sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o! Bize yönelen, yakaran biriydi o.

(Sad 44)

Rashad Khalifa Meali:

"Now, you shall travel the land and preach the message, to fulfill your pledge." We found him steadfast. What a good servant! He was a submitter.

(Sad 44)