32. Secde Suresi / 16.ayet

Onlar yataklarından kalkarak, korku ve ümit ile Rabblerine yalvarırlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda infak ederler.

Bknz: (2/254)(25/64)(51/15)»(51/23)

Mustafa Çavdar Meali

Secde 16 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yanları, yatak nedir, görmez, korkarak, umarak Rablerini çağırırlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını yoksullara harcarlar.

(Secde 16)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua edip (yaklaşır) ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edip (ahirete hazırlanır).

(Secde 16)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlar, yataklarından geceleri kalkarak, korku ve ümit içinde, Rablerine yalvaranlardır ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimizden, başkalarına harcayanlardır.

(Secde 16)

Adem Uğur Meali:

Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

(Secde 16)

Ahmet Hulusi Meali:

(Gece) yataklarından kalkıp; korkarak ve umarak Rablerine dua ederler... Kendilerini beslediğimiz yaşam gıdalarından Allah için karşılıksız bağışta bulunurlar!

(Secde 16)

Ahmet Tekin Meali:

Korkuyla ve umutla Rablerine kulluk ve ibadet ederlerken, yalvarırlarken, yanları yataklardan uzak kalır. Kendilerine rızık ve servet olarak verdiklerimizden Allah yolunda karşılık beklemeden, gönüllü harcarlar, insanların ihtiyaçlarını görürler.

(Secde 16)

Ahmet Varol Meali

Yanları (ibadete kalkmak üzere) yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablerine dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden harcarlar.

(Secde 16)

Ali Bulaç Meali:

Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Secde 16)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Onlar, o kimselerdir ki, geceleyin namaz kılmak için) yataklarından kalkarlar; Rablerine, azabından korkarak ve rahmetinden ümidvar olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da (hayır yollarına) harcalar.

(Secde 16)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yataklarından kalkarak, korku ve umutla, Efendilerine yakarışlarda bulunurlar. Ve kendilerine geçimlik olarak verdiklerimizden yardımlaşmak amacıyla paylaşırlar.

(Secde 16)

Ali Ünal Meali:

Geceleyin yanları yataklardan uzaklaşır; bir yandan (celâlinden) endişe, öte yandan (rızasını) ümit ederek Rabbilerine yalvarırlar ve rızk olarak kendilerine her ne lütfetmişsek, onun bir miktarını (Allah rızası için ve kimseyi minnet altında koymadan ihtiyaç sahiplerine geçimlik olarak) verirler.

(Secde 16)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yanları yataklardan ayrılır. (Namaza kalkarlar.) Sahipleri olan Allah’a, korkarak ve umutlanarak yalvarırlar. Ve onlara verdiğimiz rızıktan nafaka verirler.

(Secde 16)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlar geceleyin yataklarından kalkarlar. Korku ve ümit içinde Rabblerine dua ederler. Verdiğimiz rızıklardan da karşılıksız yardım ederler.

(Secde 16)

Bekir Sadak Meali:

(15-16) Ayetlerimize ancak, kendilerine hatirlatildigi zaman secdeye kapananlar, buyukluk taslamayarak Rablerini overek yuceltenler, vucudlarini yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdigimiz riziklardan sarfedenler inanir.

(Secde 16)

Besim Atalay Meali:

Tenleri döşeklerden ırak bulunur, korkarak, umunarak Tanrıyı çağırırlar, verdiğimiz azıktan yedirirler

(Secde 16)

Celal Yıldırım Meali:

Onların yanları, döşeklerinden aralanıp Rablarına korkarak, umutlanarak duâ eder, yalvarırlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (Allah rızası için) harcarlar.

(Secde 16)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Onlar, geceleri) endişe ve ümit içinde Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.

(Secde 16)

Diyanet İşleri Eski Meali:

15,16. Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rablerini överek yüceltenler, vücudlarını yataklardan uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızıklardan sarfedenler inanır.

(Secde 16)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.

(Secde 16)

Diyanet Vakfı Meali:

Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

(Secde 16)

Edip Yüksel Meali:

Yataklarından kalkıp Rab'lerine saygı ve umutla yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler.

(Secde 16)

Elmalılı Orjinal Meali:

Yanları yataklardan aralaşır korku ve ümid içinde rablarına dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan onlar hayra masraf yaparlar

(Secde 16)

Elmalılı Yeni Meali:

Yanları yataklarından aralaşır (uzaklaşır), korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz azıklardan hayıra sarfederler.

(Secde 16)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, yataklarından kalkarak korku ve ümit içinde dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak[1] ederler.

1)İhtiyaç sahiplerine yardım ederler.

(Secde 16)

Gültekin Onan Meali:

Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Secde 16)

Hakkı Yılmaz Meali:

Onların yanları, yan gelip yattıkları yerlerden uzaklaşır; onlar keyfetmezler, onlar korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan bağışlarlar.

(Secde 16)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yanları (geceyi ibadetle geçirmek için) yataktan uzaklaşan, Rablerine korku ve umutla dua eden ve onlara verdiğimiz rızıktan infak edenler...

(Secde 16)

Harun Yıldırım Meali:

Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

(Secde 16)

Hasan Basri Çantay:

Yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümid ile Rablerine düa ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de (hayra) harcarlar.

(Secde 16)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Teheccüd namazı kılmak için) yanları yataklardan uzaklaşır; korkarak ve umarak Rablerine duâ ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) sarf ederler.

(Secde 16)

Hubeyb Öndeş Meali: /

RAB'lerine korku ve beklenti dolu bir halde dua ederek onların yanları yataklarından çekilir (kalkarlar). Kendilerine rızık ettiklerimizden harcama (infak) yaparlar.

(Secde 16)

Hüseyin Atay Meali:

15-16 Ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapanan, büyüklük taslamayarak Rablerini överek yücelten, böğürleri yataklardan uzaklaşan, ürkerek ve umarak Rablerine yalvaran ve verdiğimiz rızıklardan verenler, ilkelerimize inanır.

(Secde 16)

İbni Kesir Meali:

Onların yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümid ile Rabblarına yalvarırlar. Verdiğimiz rızıklardan da infak ederler.

(Secde 16)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yataktan kalktıklarında Rablerine ümit ve korku içerisinde dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da ihtiyaç sahiplerine verirler.

(Secde 16)

İskender Ali Mihr Meali:

Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar (yan üstü yatarken kalkarlar). Rab’lerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler (verirler).

(Secde 16)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

yataklarından kalkıp çalaplarına korkuyla, umutla yalvarırlar, kendilerine azık olarak verdiklerimizle başkalarını da geçindirirler.

(Secde 16)

Kadri Çelik Meali:

Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Secde 16)

Mahmut Kısa Meali:

Gece vakti herkes derin uykusundayken, sıcacık yataklarını terk ederek korku ve ümit içinde Rab’lerine el açıp yalvaranlardır ve kendilerine verdiğimiz nîmetlerden bir kısmını Allah için yoksullara harcayanlardır.

(Secde 16)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Cümlesinin yanları yataklarından uzaklaşır: haşyet, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Doğrudan kendilerine verdiğimiz rızıklardan da yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtırlar.

(Secde 16)

Mehmet Türk Meali:

Onların vücutları, korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak için, yataklardan uzak kalır1 ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda harcarlar.2*

(Secde 16)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onların yanları yataklarından ayrılıp (uzaklaşır.) Rablerini korku ve ümit ile çağırırlar. Kendilerine verdiklerimizden (de Allah yolunda) harcarlar.

(Secde 16)

Muhammed Esed Meali:

(onlar,) yataklarından (geceleri) kalkarak korku ve ümit içinde Rablerine yalvaranlardır ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimizden başkalarına harcayanlardır.

(Secde 16)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Onlar, yataklarından kalkıp korku ve umut içinde rablerine dua ederler. Kendilerine yaşamlık olarak verdiğimiz şeylerden de bağışta bulunurlar.

(Secde 16)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlar yataklarından kalkarak, korku ve ümit ile Rabblerine yalvarırlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda infak ederler.

Bknz: (2/254) - (25/64) - (51/15)»(51/23)

(Secde 16)

Mustafa Çevik Meali:

15-17 Allah’ın davetine yürekten iman edip Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, O’nun âyetleri kendilerine ulaştığında, asla kibirlenip, büyüklük taslamadan hemen secdeye kapanarak gereklerini yerine getirmeye söz verirler, Rablerinin yüceliğine ve kudretine sığınırlar. Onlar geceleri saygı ile yataklarından kalkıp Rablerinin şefkat ve merhametine nail olmak için dua ederler ve Allah’ın kendilerine lütfettiği nimetlerden O’nun yolunda harcarlar. Dünya hayatlarını bu iman ve salih amellerle yaşayan kimselere, Allah’ın cennetlerde hazırladığı nimetlerin mükemmelliğini tahmin bile edemezsiniz.

(Secde 16)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlar yataklarından kalkarak tarifsiz bir korku ve büyük bir iştiyakla Rablerine yalvarırlar ve verdiğimiz rızıklardan infak ederler.

(Secde 16)

Osman Okur Meali:

(onlar,) yataklarından (geceleri) kalkarak korku ve ümit içinde Rablerine yalvaranlardır ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimizden başkalarına infak eden / harcayanlardır.

(Secde 16)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Yanları yataklarından uzaklaşır ve Rablerine korku ile ümit ile dua ederler ve kendilerini merzûk ettiğimiz şeylerden de infakta bulunurlar.

(Secde 16)

Ömer Öngüt Meali:

(Gece teheccüd namazı kılmak için yanları yataklarından uzaklaşır). Korku ve ümit ile Rablerine duâ ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de hayra harcarlar.

(Secde 16)

Ömer Sevinçgül Meali:

‘Geceleri rahat uykularından uyanır’ yataklarından kalkar, bir korkuyla, bir ümitle Rablerine yalvarırlar. Kendilerine rızk olarak verdiklerimizden infak ederler ‘başkaları için yerli yerince harcarlar’.

(Secde 16)

Sadık Türkmen Meali:

Yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korkarak ve umarak yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bağışlarlar.

(Secde 16)

Seyyid Kutub Meali:

Gece teheccüd namazı kılmak için yanlarını yataklardan ayırıp kalkarlar, korkarak ve ümit ederek Rabb'lerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar.

(Secde 16)

Suat Yıldırım Meali:

Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe içinde, rahmetinden de ümitli olarak Rab'lerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasib ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.

(Secde 16)

Süleyman Ateş Meali:

Yanları yataklardan uzaklaşır, (gece teheccüd namazı kılmak için yanlarını yataklardan ayırıp kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine du'a ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar.

(Secde 16)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunlar kendilerini yataklarından kaldırır[]; korku ve umutla Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.

1)[] Tam meal, "yanları yataklarından uzak kalır" şeklindedir. Türkçede böyle bir kullanım olmadığından meal maksada uygun olarak yapılmıştır.

(Secde 16)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Onlar, yataklarından kalkarak korku ve umut içinde Rablerine yalvarıp yakarırlar; kendilerine verdiğimiz nimetleri başkalarıyla paylaşırlar.

(Secde 16)

Şaban Piriş Meali:

Onların yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümit ile Rab'lerine yalvarırlar. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden yoksullara verirler.

(Secde 16)

Talat Koçyiğit Meali:

15-16 Âyetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, büyüklük taslamadan hamd ile Rablarını tesbih edenler, korkarak ve ümid ederek Rablarına yalvarmaktan yanları yataklardan uzak kalanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda sarfedenler inanır.

(Secde 16)

Tefhimul Kuran Meali:

Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

(Secde 16)

Ümit Şimşek Meali:

Yataklarından kalkıp korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de bağışta bulunurlar.

(Secde 16)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yanları yataklarından uzaklaşır; korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da dağıtırlar.

(Secde 16)