42. Şura Suresi / 24.ayet

Yoksa onlar senin için: “Uydurduğu yalanları Allah’a isnat eden bir yalancı” mı? Diyorlar. Eğer öyle olsaydı Allah kalbini mühürleyiverirdi. Unutmayın ki Allah, kelimeleriyle batılı imha edip, hakkı gerçekleştirir. Çünkü O, kalplerde gizlenen en mahrem sırları bilendir.

Bknz: (11/13)(46/8)

Mustafa Çavdar Meali

Şura 24 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yoksa bunu Allah'a isnat ederek o uydurdu mu derler? Gerçekten de Allah dilerse gönlünü mühürler senin ve Allah, batılı mahveder ve gerçeği gerçekleştirir sözleriyle; şüphe yok ki o, gönüllerde olanları bilir.

(Şura 24)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Yoksa onlar (Senin için) : "Allah'a karşı yalan düzüp-uydurdu" mu diyorlar? Oysa (evet), eğer Allah dilerse (onlar gibi) Senin de kalbini mühürlerdi. Allah, bâtıl’ı yok edip-ortadan kaldırır ve Kendi kelimeleriyle Hakkı Hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir) . Çünkü O, sinelerin özünde olanı Bilendir.

(Şura 24)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yoksa o inkârcılar senin için, Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar? Eğer sen Allah'a karşı yalan uydursaydın, mutlaka senin kalbini mühürler ve O Kur'ân'ı senin kalbinden soyar alırdık. Allah böylece batıl olan boş ve amaçsız, anlamsız şeyleri yok eder, siler süpürür ve gerçeği sözleriyle ortaya koyar. Gerçek şu ki O, insanların kalplerinde olanı tümüyle bilir.

(Şura 24)

Adem Uğur Meali:

Yoksa onlar, (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları bilendir.

(Şura 24)

Ahmet Hulusi Meali:

Yoksa "Allah hakkında bir yalan uydurdu" mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini (şuurunu) kilitler! Allah batılı mahveder ve kendi kelimeleri olarak Hakk'ı sabit kılar! Muhakkak ki O, Esma'sıyla Zat'ınız olarak Aliym'dir!

(Şura 24)

Ahmet Tekin Meali:

Yoksa onlar senin için: “Allah adına yalan uydurdu” mu diyorlar. Allah'ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olursa, senin kalbini de, kafanı da korur. Bâtılı yok eder. Âyetleriyle, delilleriyle, icraatıyla, gerekçeli, hikmete dayalı indirilen, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek kuralları içeren hak kitab Kur'ân'ı hayata geçirir. O gönüllerdeki sırları bilir.*

(Şura 24)

Ahmet Varol Meali

Yoksa: "O Allah'a karşı yalan uydurdu" mu diyorlar? Allah dilese senin kalbini mühürler. Allah batılı ortadan kaldırır ve sözleriyle hakkı yerleştirir. O göğüslerde olanı bilendir.

(Şura 24)

Ali Bulaç Meali:

Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan düzüp uydurdu" mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.

(Şura 24)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yoksa (Mekke kâfirleri Peygamber için); “- Allah'a bir yalan uydurdu” mu diyorlar? (Buna ancak kalbleri mühürlü olan beyinsizler cür'et ederler. Bu isnad senden çok uzaktır, fakat) Allah dilerse, senin de kalbini mühürler. Allah bâtılı yok eder; ve indirdiği kitabla hakkı (İslâm dinini) yerine getirir. Şübhe yok ki O, bütün kalblerindekileri bilendir.

(Şura 24)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yoksa şöyle mi diyorlar: "Allah hakkında yalanlar söyleyerek iftira ediyor!" Allah dilerse, senin yüreğine damga vurur. Allah, gerçeğe aykırı olanı yok eder; gerçeği, sözleriyle ortaya koyar. Kuşkusuz, O, içlerinden geçenleri Bilendir.

(Şura 24)

Ali Ünal Meali:

Yoksa senin hakkında, “Bir yalan uydurup onu Allah’a mal ediyor” mu diyorlar? Oysa eğer Allah, dilerse senin kalbini mühürler (ve sen onlara vahiy adına hiçbir şey nakledemezsin. Senin onlara Biz’den naklen attıkların ise vahiydir.) Ayrıca Allah, bâtılı imha eder, hakkı ise gönderdiği kitaplar ve icraatıyla hak olarak ispat eder ve zafere ulaştırır. Gerçekten O, göğüslerin gizledikleri(ne varıncaya kadar her şeyi) hakkıyla bilir.

(Şura 24)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yoksa (senin için) “Allah namına yalan uydurdu” mu diyorlar? (Hâlbuki) eğer Allah dilerse, senin kalbini mühürler, boş batıl olan şeyleri iptal eder ve kelimeleriyle (yasalarıyla) hakkı gerçekleştirmiş olur. Şüphesiz O, sinelere sahip herkesi çok iyi bilendir.

(Şura 24)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yoksa onlar, senin için, "Allah'a karşı yalan uydurdu" mu diyorlar? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah batılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Şüphesiz Allah sinelerde olanları bilendir.

(Şura 24)

Bekir Sadak Meali:

Yoksa senin icin Allah'a karsi yalan yere iftira etti mi derler? Allah dilerse senin kalbini muhurler, batili da yok eder, hakki sozleriyle gerceklestirir. Dogrusu O, kalplerde olani bilendir.

(Şura 24)

Besim Atalay Meali:

Yoksa onlar: «Yalan yere, Allaha karşı iftira mı etti?» diyorlar, eğer Allah isteseydi, senin gönlünü damgalardı, bâtılı batırarak, sözleriyle hakkı hak eder, evet bilir gönüllerde olanı

(Şura 24)

Celal Yıldırım Meali:

Yoksa (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar ? Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah kendi sözleriyle bâtılı yok eder; hakkı isbât edip ortaya koyar. Şüphesiz ki O, gönüllerde dönüp dolaşanı bilir.

(Şura 24)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Yoksa onlar, “(Muhammed) kendi yalanlarını Allah'a isnat etmektedir” mi diyorlar? Eğer Allah dileseydi, senin kalbini mühürlerdi. Nitekim Allah batılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Gerçek şu ki O, (insanların) kalplerinde olanı tümüyle bilendir.

(Şura 24)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yoksa senin için "Allah'a karşı yalan yere iftira etti" mi derler? Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı da yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir.

(Şura 24)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Yoksa "Yalan uydurup Allah'a iftira etti" mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.

(Şura 24)

Diyanet Vakfı Meali:

Yoksa onlar, (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları bilendir.  *

(Şura 24)

Edip Yüksel Meali:

Onlar, 'O ALLAH hakkında yalan mı uydurdu.' mu diyorlar? ALLAH dilese senin kalbini mühürler. ALLAH yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir.

(Şura 24)

Elmalılı Orjinal Meali:

Yoksa Allaha iftira etti bir yalanı mı diyorlar? Allah dilerse senin de kalbini üstünden mühürleyiverir, Allah batılı mahveder de kelimatı ile hakkı ıhkak eyler, şübhesiz ki o bütün sinelerin künhünü bilir

(Şura 24)

Elmalılı Yeni Meali:

Yoksa, Allah'a karşı bir yalanı mı iftira etti, diyorlar. Allah dilerse senin de kalbini üstünden mühürleyiverir. Allah batılı yok eder, sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphe yok ki O, bütün sinelerin içyüzünü bilir.

(Şura 24)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, senin için "Allah'a karşı yalan uydurdu." diyorlar. Oysaki Allah dilerse[1] senin kalbini de mühürler. Batılı yok eder. Ve kelimeleriyle[2] hakkı gerçekleştirir. O, göğüslerde olanı çok iyi bilendir.

1)Böyle bir şey yaptığın takdirde.
2)Takdir edilmiş hükmüyle.

(Şura 24)

Gültekin Onan Meali:

Yoksa onlar: "Tanrı'ya karşı yalan düzüp uydurdu" mu diyorlar? Oysa eğer Tanrı dilerse senin de kalbini mühürler. Tanrı, batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.

(Şura 24)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ya da onlar, “Allah'a karşı yalan uydurdu” mu diyorlar? İşte eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler; bâtılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, göğüslerde bulunan şeyleri çok iyi bilendir.

(Şura 24)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yoksa: “Yalan uydurup Allah’a iftira etti.” mi diyorlar? Şayet Allah dilese senin kalbini (sabır ve yakinle) mühürler (onların iftira ve sataşmaları sana zarar vermez). Allah batılı silip yok eder. Hakkı ise, (Nebi’ye vahyettiği) kelimeleriyle ayakta tutar. Çünkü O, sinelerde gizli olanı bilendir.

(Şura 24)

Harun Yıldırım Meali:

Yoksa onlar: ‘Allah’a karşı yalan iftira etti’ mi diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok ediportadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak gerçekleştirir. Çünkü O, sinelerin özünde olanı çok iyi bilendir.

(Şura 24)

Hasan Basri Çantay:

Yoksa "O, Allaha karşı bir yalan düzdü" mü derler? Fakat eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler Allah baatılı (yaşatmaz) mahveder. Sözleriyle hakkı yerine getirir. Şübhesiz ki O, kalblerde olan (sır) ları dahi bilendir.

(Şura 24)

Hayrat Neşriyat Meali:

Yoksa (senin için): “Allah'a bir yalan iftirâ etti” mi diyorlar? Eğer Allah dilerse, senin kalbini de mühürler. Çünki Allah, bâtılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şübhesiz ki O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.

(Şura 24)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Yoksa "Allah'ın üzerinden bir yalan uydurdu" mu diyorlar? O halde [bilsinler ki] Allah tercih ederse senin kalbinin üzerini kapatır. Allah, 'Yalanı' mahveder, 'Hakkı [gerçeği]' kendi kelimeleriyle gerçekleştirir. Gerçekten o, göğüslerin sahibini devamlı bilendir.

(Şura 24)

Hüseyin Atay Meali:

Yoksa, "Senin için Allah’a karşı yalan uydurdu" mu diyorlar? Ama, Allah dilerse senin kalbini de mühürler, Allah yalanı da siler, gerçeği sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, gönüllerde olanı bilendir.

(Şura 24)

İbni Kesir Meali:

Yoksa onlar; Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah; dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder, sözleriyle hakkı yerine getirir. Muhakkak ki O; göğüslerin özünü bilendir.

(Şura 24)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yoksa onlar elçi için “Allah adına yalan uyduruyor” mu dediler. Eğer Allah dilerse senin kalbini kapatır ve batılı yok eder, onun yerine bir sözüyle (emri ile) hakkı yerleştirir. Elbette ki O kalplerde olanı en iyi bilendir.

(Şura 24)

İskender Ali Mihr Meali:

Yoksa Allah’a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve bâtılı yok eder. Kendi kelimeleri ile hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, sinelerdekini en iyi bilendir.

(Şura 24)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Yoksa: «Allah'a karşı yalan uydurdu» diyorlar? Ancak, Allah dilerse senin gönlünü köreltir. Allah sözleriyle iğriyi yokeder, doğruyu yerine getirir. Çünkü O, içimizde olanların hepsini bilicidir.

(Şura 24)

Kadri Çelik Meali:

Yoksa onlar, (sadece Ehl-i Beyt sevgisini istediğin için) “Allah'a karşı yalan düzüp uydurdu” mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse, senin de kalbini mühürler. Allah batılı yok eder ve hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir.

(Şura 24)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Peygamber! Yoksa inkârcılar, “Muhammed Allah adına yalan uydurdu!” mu diyorlar? Asla! Eğer sen bir yalancı olsaydın, bu, seni tanıyan herkes tarafından kolayca anlaşılır ve iddiaların ciddiye bile alınmazdı. Nitekim, ey Muhammed, Allah dileseydi senin kalbini mühürlerdi. Çünkü ilâhî yasalara göre, Allah adına yalan söyleyen bir insan, çirkin ahlâkı, katı kalpliliği ve saçma iddialarıyla hemen kendini ele verir. Bencildir, inatçıdır, kibirlidir, yalancıdır; yani kalbi mühürlenmiştir. Bu özelliklerini ne kadar gizlemeye çalışsa da, kısa zamanda foyası meydana çıkar. Oysa Muhammed’i tanıyan herkes, onun ne büyük bir ahlâka sahip olduğunu; hayatı boyunca bir kez olsun yalan söylemeyen böyle dürüstlük timsali bir insanın, Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceğini bilir. Zaten onun getirdiği mesajı inceleyenler, bu sözlerin doğrudan doğruya Allah’tan geldiğini açıkça görürler. İşte böylece Allah, ilâhî kaynağa dayanmayan, aksine yalan, kötülük, inkârcılık temelinde yükselen; hikmet ve adâlet anlayışından yoksun her türlü bâtıl ideoloji ve inançları devirip yok eder ve mutlak gerçeklik, doğruluk, güzellik demek olan hakkı, gönderdiği apaçık delilleri ve buyruklarıyla ortaya koyar! Hiç kuşkusuz Allah, kalplerde gizlenen her şeyi bilmektedir.

(Şura 24)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Uğraşıp duran o inkarcılar, senin hakkında yoksa: "Allah adına yalan uydurdu" mu diyorlar? Rahatlıkla, Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah batılı yok edip, ortadan kaldırır. Allah indirdiği kitapla, hakkı kuvvetlendirir. Gerçekten O, kalplerin içinde ne varsa bilir.

(Şura 24)

Mehmet Türk Meali:

Yoksa onlar (senin için): “yalanlarını Allah’a yakıştırıyor” mu diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ama Allah, bâtılı yok edip mutlak doğruyu, sözleriyle gerçekleştirir. Çünkü O gönüllerin içerisinde ne varsa, onu hakkıyla bilir.

(Şura 24)

Muhammed Celal Şems Meali:

Yoksa onlar, “O, Allah’a karşı yalan uydurdu,” mu diyorlar? Allah dileseydi kalbini mühürlerdi. Allah daima batılı yok eder, hakkı (ise) kelimeleri ile ispat eder. Şüphesiz O, gönüllerde olanları çok iyi bilendir.

(Şura 24)

Muhammed Esed Meali:

Yoksa onlar, "(Muhammed) kendi yalanlarını Allah'a isnad etmektedir" mi diyorlar? Eğer Allah dileseydi, senin kalbini (ebediyyen) mühürlerdi. Nitekim Allah batılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Gerçek şu ki O, (insanların) kalplerinde olanı tümüyle bilir.

(Şura 24)

Mustafa Çavdar Meali:

Yoksa onlar senin için: “Uydurduğu yalanları Allah’a isnat eden bir yalancı” mı? Diyorlar. Eğer öyle olsaydı Allah kalbini mühürleyiverirdi. Unutmayın ki Allah, kelimeleriyle batılı imha edip, hakkı gerçekleştirir. Çünkü O, kalplerde gizlenen en mahrem sırları bilendir.

Bknz: (11/13) - (46/8)

(Şura 24)

Mustafa Çevik Meali:

24-25 Ey Peygamber! Bunca gerçeğe rağmen müşrikler hâlâ senin için, “Uydurduğu yalanları Allah’a isnat eden bir yalancı.” demeye devam ediyorlar. Hâlbuki sen Allah adına yalan söyleyen biri olsan, O senin kalbini mühürler, aklını başından alırdı. Şüphesiz Allah indirdiği kitabın âyetleri ile batılı yok eder; gerçeği ortaya koyar. O, kalplerde gizlenen niyetleri ve düşünceleri çok iyi bilir. Tevbe edip doğruya yönelenleri bağışlar; herkesin yapıp ettiklerini bilir ve hak ettikleri karşılıklarını verir.

(Şura 24)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yoksa, "Uydurduğu yalanı Allah'a isnat etmek suretiyle iftira etti" mi diyorlar? Fakat Allah dilerse senin kalbini de mühürleyebilir. Evet, Allah batılı siler hakkı kendi sözleriyle ortaya koyar: Şüphesiz O göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir.

(Şura 24)

Osman Okur Meali:

Yoksa onlar, “(Muhammed) kendi yalanlarını Allah'a isnat etmektedir” mi diyorlar? Eğer Allah (senin dine yalanlar uydurduğunu görseydi), senin kalbini mühürlerdi (şah damarını koparır canını alırdı). Nitekim Allah batılı silip süpürür ve hakkı sözleriyle ortaya koyar. Gerçek şu ki O, (insanların) kalplerinde olanı tümüyle bilendir.

(Şura 24)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Yoksa derler mi ki: «Allah'a karşı yalan yere iftirada bulundu?» Eğer Allah dilese senin kalbin üzerine mühür basar ve bâtılı mahveder ve kelimeleriyle hakkı tahakkuk etirir. Şüphe yok ki O, göğüslerde olanı bilicidir.

(Şura 24)

Ömer Öngüt Meali:

Yoksa onlar: "Allah adına yalan uydurdu. " mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Allah bâtılı imhâ eder, kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki O, göğüslerin özünü bilendir.

(Şura 24)

Ömer Sevinçgül Meali:

Yoksa onlar, “Allah adına yalan uyduruyor” mu diyorlar? Allah dilerse senin de kalbini mühürler! Batılı yok eder de hakkı sözleriyle ortaya koyar. O, sinelerin özünü ‘gönüllerin sırlarını’ bilir.

(Şura 24)

Sadık Türkmen Meali:

Yoksa onlar; “Yalan düzerek Allah’a iftira etti” mi diyorlar? Allah dilerse (eğer iftira etseydin) senin kalbini durdururdu. Allah bâtılı/yalanı mahveder! Kendi sözleriyle gerçeği yerleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünde olanı çok iyi bilmektedir.

(Şura 24)

Seyyid Kutub Meali:

Yoksa «Allah'a yalan uydurdu» mu diyorlar? Allah dilerse senin kalbine mührü basar; batılı mahveder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O, kalplerde olanı bilendir.

(Şura 24)

Suat Yıldırım Meali:

Yoksa senin hakkında: "Allah adına yalan uydurdu" mu diyorlar? (Bunun gerçekle hiçbir ilgisi olamaz. Zira buna ancak kalbi mühürlü bazı beyinsizler cür'et edebilir.) Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder, hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten O, kalplerin içinde ne varsa bilir.

(Şura 24)

Süleyman Ateş Meali:

Yoksa: "Allah'a yalan uydurdu" mu diyorlar? Öyle bir durumda Allah, dilese senin kalbine mühür basar; batılı mahveder, hakkı sözleriyle yerleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü bilir.

(Şura 24)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yoksa "Bir yalanı Allah'a atfetti" mi diyorlar? Tercihi Allah yapsa senin kalbini köreltir, batılı siler, sözleriyle doğruları gerçekleştirir. Çünkü O, içinizde olanı bilir.

(Şura 24)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Yoksa Allah'a iftira ettiğini mi söylüyorlar? Eğer Allah dileseydi kalbini mühürlerdi. Oysa Allah, bâtılı ortadan kaldırır; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Çünkü O, zihinlerden geçeni çok iyi bilir.

(Şura 24)

Şaban Piriş Meali:

Yoksa onlar: "Allah hakkında yalan uyduruyor." mu diyorlar? Eğer Allah dilerse, kalbini mühürler ve Allah, batılı imha edip, sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Çünkü O, kalplerin özünü bilendir.

(Şura 24)

Talat Koçyiğit Meali:

Yoksa onlar, "Allah'a yalan iftira etti" mi diyorlar? Eğer Allah dileseydi, senin kalbini de mühürlerdi. Fakat Allah, bâtılı yok eder, hakkı sözleriyle sabit kılar. O, göğüslerde olanı da hakkıyla bilir.

(Şura 24)

Tefhimul Kuran Meali:

Yoksa onlar: «Allah'a karşı yalan düzüp uydurdu» mu diyorlar? Oysa eğer Alah dilerse, senin de kalbini mühürler. Allah, batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.

(Şura 24)

Ümit Şimşek Meali:

Yoksa “O Allah adına yalan uydurdu” mu diyorlar? Allah dileseydi senin kalbini mühürlerdi.(13) Allah bâtılı yok eder ve sözleriyle(14) gerçeği ortaya çıkarır. Şüphesiz ki O gönüllerde saklı olanı bilir.*

(Şura 24)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa, "yalan düzüp Allah'a iftira etti" mi diyorlar? Allah dilerse senin kalbini mühürler; batılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir. Kuşkusuz O, göğüslerin özündekini çok iyi bilir.

(Şura 24)

Rashad Khalifa Meali:

Are they saying, "He (Rashad) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts.

(Şura 24)