Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah’ın adıyla.
Tüm övgüler âlemlerin sahibi Allah’a mahsustur.
O Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsızdır.
Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Yani kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğramış ve sapıtmış olanların yoluna değil.