20. Taha Suresi / 131.ayet

Onlardan bir kısmına sırf sınamak için verdiğimiz dünya hayatının aldatıcı görkemine gıpta etme zira Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Bknz: (9/85)(15/88)(18/29)(18/46)

Mustafa Çavdar Meali

Taha 131 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve onları, bunlara sınamak için dünya yaşayışının ziyneti olarak faydalandırdığımız malamenale gözünü dikme ve Rabbinin rızkı, hem daha hayırlıdır, hem daha sürekli.

(Taha 131)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ey Nebim!) Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek (üzere fitne olması) için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.

(Taha 131)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve onların içlerinden bir sınıfa, kendilerini sınamak için verdiğimiz dünya hayatına mahsus lükse, gösterişe ve görkeme gözünü dikme. Çünkü Rabbinin sana sağladığı rızık, daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Adem Uğur Meali:

Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.

(Taha 131)

Ahmet Hulusi Meali:

Sakın gözlerini kaydırma, onlardan bir kısmına, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak (verilmiş) geçici fani zenginliğe! Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha bakidir.

(Taha 131)

Ahmet Tekin Meali:

Sakın, kendilerini ağır imtihanlarla denemek için, kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme, tamah etme. Rabbinin vereceği rızık daha hayırlı ve daha devamlıdır.*

(Taha 131)

Ahmet Varol Meali

Kendilerini imtihan etmek için onlardan bazılarını yararlandırdığımız dünya hayatının süslerine gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.*

(Taha 131)

Ali Bulaç Meali:

Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Kâfirlerden bir kısmına, dünya hayatının zîneti olarak verdiğimiz ve onları bundan fitneye düşürmek için, kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye (mal ve saltanata) sakın rağbetle bakma. Rabbinin (ahiretteki) rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.

(Taha 131)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sınamak için onlardan bir bölümüne verdiğimiz dünya yaşamının çekiciliğine gözünü dikme. Efendinin verdiği geçimlik, daha iyi ve süreklidir.

(Taha 131)

Ali Ünal Meali:

Onlardan bazı zümrelere verdiğimiz dünya hayatının süsünden ibaret olan geçimliklere gözün kaymasın. Biz, bununla onları imtihan ediyoruz. Rabbinin senin üzerindeki nimeti ve sana Âhiret’te vereceği rızık, hem çok daha hayırlı, hem de çok daha devamlıdır.

(Taha 131)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Sakın, kendilerini denemek için, onlardan bazı çevreleri dünya hayatının çiçeğiyle faydalandırdığımıza gözünü dikme. Çünkü Rabbinin verdiği rızık daha yararlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak onlara verdiğimiz çeşit çeşit nimetlere göz dikme!Rabbinin nimeti hem daha üstün, hem de daha süreklidir.

(Taha 131)

Bekir Sadak Meali:

Kendilerini sinamak icin, dunya hayatinin susu olarak bol bol gecimlik verdigimiz kimselere sakin goz dikme, Rabbinin rizki daha iyi ve daha devamlidir.

(Taha 131)

Besim Atalay Meali:

Onları sınamakçin, dünya dirliğinin, türlü süslerinden birtakım kimselere vermiş olduğumuz şeye göz dikme, Tanrının vermiş olduğu azık hem daha hayırlı, hem süreklidir

(Taha 131)

Celal Yıldırım Meali:

O inkarcılardan kendilerini denemek için Dünya hayatının süsleriyle yararlandırdığımız kimselere (içinde bulundukları geçici şatafata) gözlerini dikme. Rabbın rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Cemal Külünkoğlu Meali:

O inkârcılardan, kendilerini denemek için dünya hayatının (makam, para ve çoluk çocuk gibi) süsleriyle yararlandırdığımız kimselere gözlerini dikme! Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselere sakın göz dikme, Rabbinin rızkı daha iyi ve daha devamlıdır.

(Taha 131)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Diyanet Vakfı Meali:

Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.

(Taha 131)

Edip Yüksel Meali:

Onların bazılarına, sınamak için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin senin için hazırladığı nimetler daha iyidir ve süreklidir.

(Taha 131)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve sakın öyle şey'e gözlerini uzatma ki biz onun hakkında kafirleri fitneye düşürmek için onunla bir kaç çiftini Dünya hayatın cici bicisinden zevkıyab etmişizdir, halbuki rabbının rızkı hem daha hayırlı, hem daha bakalıdır

(Taha 131)

Elmalılı Yeni Meali:

Kafirlerden birkaç çiftini, kendilerini fitneye düşürmek için, dünya hayatının cicibicisi olarak yararlandırdığımız şeylere gözlerini dikme sakın! Oysa Rabbinin rızkı (nimeti) hem daha hayırlı, hem daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Erhan Aktaş Meali:

Kendilerini sınamak için, dünya hayatının süsü olarak onlara verdiğimiz şeylere imrenme. Rabb'inin rızkı daha hayırlıdır ve kalıcıdır.

(Taha 131)

Gültekin Onan Meali:

Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir,

(Taha 131)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve kendilerini imtihan etmek için, basit dünya hayatının süsü olarak, onlardan kimi çiftleri kendileriyle yararlandırdığımız mal, mülk, evlat ve saltanata sakın gözlerini dikme/rağbetle bakma. Ve Rabbinin rızkı daha iyi ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Onlardan bazılarına, kendilerini imtihan etmek için verdiğimiz dünya süsüne gözünü dikme! Rabbinin rızkı, daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Harun Yıldırım Meali:

Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.

(Taha 131)

Hasan Basri Çantay:

Onlardan (kafirlerden) bir sınıfa, kendilerini fitneye düşürmemiz için, (verdiğimiz ve) faidelendirdiğimiz (bu) dünya hayaatına aid zinetlere ve debdebelere sakın iki gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı, hem daha süreklidir.

(Taha 131)

Hayrat Neşriyat Meali:

Onlardan (o kâfirlerden) bazı sınıfları imtihân etmek için kendilerini onunla faydalandırdığımız dünya hayâtının süsüne de, sakın gözlerini dikme; Rabbinin rızkı hayırlıdır ve daha devamlıdır.

(Taha 131)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Onlardan [bazı] sınıflara -kendisinde, onları fitneleyelim[sınayalım] diye- geçimlik yaptığımız dünya [ilk] hayatının güzelliğine iki gözünü sakın dikme! RAB'binin rızkı, daha iyidir (hayırlıdır) ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Hüseyin Atay Meali:

Ve kendilerini sınamak için, kendilerine dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğimiz kimselerde sakın gözün kalmasın. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha süreklidir.

(Taha 131)

İbni Kesir Meali:

Onlardan bazılarına; denemek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbının rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.

(Taha 131)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onları denemek için, verdiğimiz bolca nimetlere ve dünyanın süsü olan gösterişli şeylere gözlerini dikme. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için, (onlarla) metalandırdığımız (faydalandırdığımız) dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme (imrenme). Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır).

(Taha 131)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlara ettiğimiz iyiliklere, kendilerini sınamak için, bir kısmına dünya süsü olarak verdiğimiz varlıklara gözünü dikip kalma. Çünkü senin çalabının vereceği azık daha yeydir, daha süreklidir.

(Taha 131)

Kadri Çelik Meali:

Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.

(Taha 131)

Mahmut Kısa Meali:

Ve sakın ola ki, onlardan bazı zümrelere, sırf kendilerini sınamak içingeçici olarak verdiğimiz dünya hayatının göz kamaştırıcı cazibesine gözünü dikip de, bu nîmetleri elde etme adına Allah yolunda göstermen gereken fedâkârlığı sekteye uğratmayasın; hak ve adâletin egemen olması için verdiğin mücâdelede, bir an olsun gevşekliğe düşmeyesin!Unutma ki, Rabb’inin sana bu dünyada bağışladığı mütevazı, fakat helâl ve temiz geçimlikler ve âhirette bağışlayacağı sonsuz nîmetler,insanı azdıran lüks ve şatafattan hem daha hayırlı, hem daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Hayatın süsüne gözünü dikme. Bunlar dünyada bazı gruplara sınanmak için verilenlerdir. Aşikardır ki; Rabbinin verdiği rızık daha hayırlıdır, hem de çok daha sürekli olandır.

(Taha 131)

Mehmet Türk Meali:

O (kâfirlerden) bir kaçını, imtihan etmek için yararlandırdığımız dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı, hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.

(Taha 131)

Muhammed Celal Şems Meali:

Kendilerini denemek gayesiyle, onlardan bazı topluluklara, dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz mala gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Muhammed Esed Meali:

Ve sakın, pek çoklarına, (sadece) onları sınamak için, avunsunlar diye verdiğimiz dünya hayatına mahsus şu ya da bu parlaklığa, görkeme gözünü dikme; çünkü Rabbinin (sana) sağladığı rızık, daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Onlardan bazı çiftlere kendilerini denemek için verdiğimiz dünya yaşamının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin yaşamlığı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlardan bir kısmına sırf sınamak için verdiğimiz dünya hayatının aldatıcı görkemine gıpta etme zira Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Bknz: (9/85) - (15/88) - (18/29) - (18/46)

(Taha 131)

Mustafa Çevik Meali:

Sakın o müşriklerden bir kısmına, onları sınamak için dünya hayatında verdiğimiz imkânlara da imrenme, Rabbinin sana vereceği nimetler çok daha güzel ve kalıcıdır.

(Taha 131)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve onlardan kimi çiftlere kendilerini sınamak için verdiğimiz bu dünya hayatının aldatıcı parlaklığına gözlerini dikme: zira senin Rabbinin (sana verdiği) nimet, çok daha yararlı ve çok daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Osman Okur Meali:

Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve gözlerini uzatma o şeye ki onunla kâfirlerden bazı zümreleri dünya hayatının bir ziyneti olmak üzere faidelendirmişizdir, onları o şeyde imtihana tâbi tutmak için ve Rabbin ise hayırlıdır ve daha devamlıdır.

(Taha 131)

Ömer Öngüt Meali:

Sakın kendilerini denemek için, onlardan bazılarına bol bol verdiğimiz dünya hayatının süsüne gözlerini dikme! Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem de daha süreklidir.

(Taha 131)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kendilerini sınamak üzere, dünya hayatının bir süsü olarak zenginlik verdiğimiz kimselere ‘onların ellerindekine’ göz dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı, hem de daha devamlıdır.

(Taha 131)

Sadık Türkmen Meali:

Onlardan bazılarını (geçici olarak) faydalandırdığımız, dünya hayatının süsüne gözlerini dikme; kendisiyle (mal, mülk, lüks hayat gibi) onları açığa çıkarmak için izin verdiğimiz şeylere (imrenme)! Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Seyyid Kutub Meali:

Sınavdan geçirmek amacı ile bazı kâfirlere verdiğimiz dünya hayatına ilişkin çekici nimetlere sakın göz dikme. Rabb'inin katındaki rızık daha değerli ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Suat Yıldırım Meali:

Onlardan bazı zümrelere, sırf kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme! Rabbinin sana verdiği nimet, hem daha hayırlı ve değerli, hem de daha devamlıdır.

(Taha 131)

Süleyman Ateş Meali:

Onlardan bazı zümrelere kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kendilerini sınamak amacıyla onların bir kısmına verdiğimiz dünya nimetlerinde gözün olmasın. Rabbinin vereceği rızık daha hayırlı ve süreklidir.

(Taha 131)

Şaban Piriş Meali:

Onlardan bazılarına, denemek için verdiğimiz dünya hayatının çiçeklerine gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha güzel ve daha kalıcıdır.

(Taha 131)

Talat Koçyiğit Meali:

Kendilerini denemek için, onlardan bir sınıfı, dünya hayatının süsü olarak kendisiyle faydalandırdığımız şeylere gözlerini dikme. Rabbının rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır.

(Taha 131)

Tefhimul Kuran Meali:

Onlardan bazı gruplara, kendilerini onunla denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Ümit Şimşek Meali:

Onlardan bir kısmına, kendilerini sınamak için nasip ettiğimiz dünya hayatının gösterişine gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.

(Taha 131)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlardan bazı çiftlere, kendilerini imtihan etmek için iğreti hayatın süsü olarak verdiğimiz nimetlere gözlerini dikme! Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir.

(Taha 131)

Rashad Khalifa Meali:

And do not covet what we bestowed upon any other people. Such are temporary ornaments of this life, whereby we put them to the test. What your Lord provides for you is far better, and everlasting.

(Taha 131)