Taha 1    
(1-2) Tâ Hâ. Biz sana bu Kuran’ı sıkıntı çekip mutsuz olasın diye indirmedik.
Taha 2    
(1-2) Tâ Hâ. Biz sana bu Kuran’ı sıkıntı çekip mutsuz olasın diye indirmedik.
Taha 3    
Ancak Allah’a saygı duyan kimseye bir öğüt olsun diye indirdik.
Taha 4    
Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmedir bu.
Taha 5    
O Rahman ki, bütün kâinatı egemenliği altına almıştır.
Taha 6    
Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın bağrında olan her şey O’nundur.
Taha 7    
Düşünceni açıkça söylesen de gizlesen de fark etmez zira O, gizliyi ve en gizliyi bilendir.
Taha 8    
Allah, O kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler de O’na mahsustur.
Taha 9    
Musa'nın yaşadıkları sana geldi mi?
Taha 10    
Hani O, bir ateş görmüştü de ailesine: – Siz burada bekleyin ben bir ateş gördüm belki oradan size bir kor getiririm veya ateşin etrafında bir yol gösterici bulurum, demişti.
Taha 11    
Nihayet ateşin yanına geldiğinde kendisine: Ey Musa! Diye seslenildi.
Taha 12    
– Benim ben, senin Rabbin. Çıkar ayakkabılarını! Çünkü şu an sen kutsal vadide, Tuva’dasın!
Taha 13    
Ve ben seni seçtim şimdi vahyolunanı dinle!
Taha 14    
Evet ben Allah’ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl!
Taha 15    
Hiç şüphe yok ki o saat bu dünyanın sonu mutlaka gelecektir. Herkes kazandığının karşılığını tastamam alsın diye neredeyse onu kendimden bile gizleyecektim.
Taha 16    
Dünyanın sonunun gelmesine inanmayıp boş arzu ve heveslerine uyan kişi sakın seni O’na inanmaktan alıkoymasın, aksi halde helak olursun.
Taha 17    
– Sağ elindeki o şey nedir ey Musa?
Taha 18    
Musa: – O benim asamdır, ona dayanırım ve onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ayrıca onunla başka işler de yaparım.
Taha 19    
Allah: -Onu yere bırak ey Musa! Dedi.
Taha 20    
Musa asasını yere bıraktı bir de ne görsün; o hızla kıvrılıp giden bir yılan oluvermiş.
Taha 21    
Allah: -Tut onu korkma! Biz onu ilk haline geri döndüreceğiz.
Taha 22    
– Şimdi de elini koynuna sok, kusursuz bir şekilde bembeyaz olarak çıkacaktır işte sana başka bir mucize daha!
Taha 23    
– Böylece sana bazı büyük mucizelerimizi göstermiş oluyoruz.
Taha 24    
– Şimdi sen Firavuna git, çünkü o iyice azdı.
Taha 25    
Musa: -Rabbim göğsüme genişlik ver, dedi.
Taha 27    
– Çöz dilimdeki düğümü!
Taha 28    
– Ki iyi anlasınlar sözümü!
Taha 29    
– Bana ailemden birini yardımcı ver!
Taha 31    
– Beni onunla destekle ve güçlendir.
Taha 32    
– Onu görevimde bana ortak et.
Taha 33    
- Böylece seni daha çok yüceltelim.
Taha 35    
- Şüphesiz sen bizim her halimizi görmektesin.
Taha 36    
Allah: Ey Musa tüm istediklerin sana verilmiştir, dedi.
Taha 37    
Andolsun ki biz sana geçmişte bir ikramda daha bulunmuştuk.
Taha 38    
Hani biz annene şöyle ilham etmiştik.
Taha 39    
Bebeği sandığın içine koy ve nehre bırak ki nehir onu kıyıya ulaştırsın böylece onu benim ve onun düşmanı alacaktır. Ey Musa katımdan sana bir sevecenlik bahşettim ki gözetimim altında yetişesin.
Taha 40    
Hani kız kardeşin seni izleyerek gitmiş ve: – Onun bakıcılığını üstlenecek birini size göstereyim mi? demişti. Böylece, gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene tekrar kavuşturmuştuk. Derken büyüyünce bir adam öldürmüştün. Biz seni bu sıkıntıdan da kurtarmıştık ve seni pek çok sınavdan geçirerek yetiştirmiştik. Ardından Medyenlilerin arasında senelerce yaşadın. Nihayet takdirim gereği işte buradasın ey Musa!
Taha 41    
Seni kendim için seçip yetiştirdim.
Taha 42    
– Şimdi sen ve kardeşin verdiğim ayetlerimle gidin ve sakın tebliğimi iletme hususunda gevşek davranmayın.
Taha 43    
– Ve gidin Firavun’a, çünkü o iyice azdı.
Taha 44    
– Fakat ona yumuşak bir üslupla hitap edin, belki aklını başına alır yahut Allah’a saygı duyar.
Taha 45    
Her ikisi de: – Rabbimiz, dediler. O’nun bize karşı aşırı davranmasından veya daha da azgınlaşmasından korkuyoruz.
Taha 46    
Allah: – Korkmayın, dedi. Çünkü ben daima sizinle beraberim sizi koruyup gözetirim.
Taha 47    
– Haydi gidin ona ve deyin ki: Biz, Rabbinin gönderdiği elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber Mısır’dan çıkmasına izin ver ve eziyet etme onlara. Andolsun ki biz sana Rabbinden bir ayet/belge ile geldik, Selam olsun benim yol göstericime uyanlara.
Taha 48    
– Hiç şüphen olmasın ki bize şöyle vahyedildi: Kesinlikle azap, gerçeği yalanlayan ve ondan yüz çevirenin üzerine olacaktır.
Taha 49    
Firavun: - Sizin Rabbiniz kim ey Musa? Dedi.
Taha 50    
Musa: - Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılış amacını veren ardında da ona uygun yolu gösterendir. Dedi.