111. Tebbet Suresi / 5.ayet

Ve hanımının boynunda ateşten bir ip olacak.

Bknz: (2/24)(66/6)(78/21)»(78/25)

Mustafa Çavdar Meali

Tebbet 5 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Hurma lifinden örülmüş bir ip de güzelim boynunda.

(Tebbet 5)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) şekilde (cehennemi boylayacaktır. Çünkü, hakaret ve zahmet olsun diye Hakk elçisinin kapısı önüne, dikenli dalları da aynen böyle taşıyıp yığmıştır.)

(Tebbet 5)

Abdullah Parlıyan Meali:

Boynunda gerdanlık yerine hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde

(Tebbet 5)

Adem Uğur Meali:

Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

(Tebbet 5)

Ahmet Hulusi Meali:

Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu halde!

(Tebbet 5)

Ahmet Tekin Meali:

Boyunlarında fitilli urgandan/zincirden/mesed ağacından mamül tasmalarla ateşte yanacaklar.

(Tebbet 5)

Ahmet Varol Meali

Boynunda da kalınca bükülmüş bir ip olarak.

(Tebbet 5)

Ali Bulaç Meali:

Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.

(Tebbet 5)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Boynunda bükülmüş bir ip (zincir) olduğu halde...

(Tebbet 5)

Ali Rıza Sefa Meali:

Boynunda, Bükülmüş İplerden bir urganla.

(Tebbet 5)

Ali Ünal Meali:

Ve boynunda (gerdanlıklarının yerinde) sağlam bükülmüş bir urgan olduğu halde.

(Tebbet 5)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onun boynunda da, liflerden örülmüş bir ip vardır. ( O çok alçaktır.)

(Tebbet 5)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- O, alevli ateşe girecektir. Boynunda hurma lifinden bir iple odun taşıyıcısı olarak karısı da.

(Tebbet 5)

Bekir Sadak Meali:

(4-5) Karisi da, boynunda bir ip oldugu halde ona odun tasiyacaktir. *

(Tebbet 5)

Besim Atalay Meali:

Karısının boynunda bükülmüş ip olacak !

(Tebbet 5)

Celal Yıldırım Meali:

Boynunda bükük bir urgan olduğu halde !.

(Tebbet 5)

Cemal Külünkoğlu Meali:

4,5. (Peygambere eziyet ve düşmanlık eden) karısı da boynunda hurma lifinden örülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak (oraya girecektir).

(Tebbet 5)

Diyanet İşleri Eski Meali:

4,5. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

(Tebbet 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(4-5) Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

(Tebbet 5)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2, 3, 4, 5. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da (ateşe girecek).

(Tebbet 5)

Edip Yüksel Meali:

Boynunda, dikenlerden/liften örülmüş bir ip bulunduğu (kötülükleri boynuna dolanmış) halde...

(Tebbet 5)

Elmalılı Orjinal Meali:

Gerdanında bir ip ki fitillisinden

(Tebbet 5)

Elmalılı Yeni Meali:

Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

(Tebbet 5)

Erhan Aktaş Meali:

Boynunda liften bir urgan[1].

1)Benzetme ile boynundaki urgan/kalın iple kocası ve kendisi için Cehennem ateşine odun taşıyacağı ifade edilmektedir. "Odun taşımak", Arapça'da deyim olarak, "koğuculuk yapmak, laf taşımak" anlamına gelmektedir.

(Tebbet 5)

Gültekin Onan Meali:

Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.

(Tebbet 5)

Hakkı Yılmaz Meali:

3-5 Yakında o ve boynunda liften bir ip odun taşıyıcısı olarak karısı, alevli ateşe atılacaklar.

(Tebbet 5)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Boynunda bükülmüş bir ip (ile o odunları taşır).

(Tebbet 5)

Harun Yıldırım Meali:

Boynunda da hurma lifinden bükülmüş bir ip.

(Tebbet 5)

Hasan Basri Çantay:

(Karısının) boynunda bükülmüş bir ip de olduğu halde.

(Tebbet 5)

Hayrat Neşriyat Meali:

Boynunda bükülmüş bir ip olduğu hâlde!(3)*

(Tebbet 5)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(3-5) Hanımı, odun taşıyıcısı iken, kendisi alev sahibi bir ateş[in azabını] çekecek.

(Tebbet 5)

Hüseyin Atay Meali:

3-5 O ve karısı, boynunda bükülü bir iple odun taşıyarak alevli ateşe yaşlanacaktır.

(Tebbet 5)

İbni Kesir Meali:

Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde.

(Tebbet 5)

İlyas Yorulmaz Meali:

Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu halde.

(Tebbet 5)

İskender Ali Mihr Meali:

Onun boynunda mesedden (bükülmüş liften) bir ip vardır.

(Tebbet 5)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olacak.

(Tebbet 5)

Kadri Çelik Meali:

Boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir).

(Tebbet 5)

Mahmut Kısa Meali:

Hem de gerdanında, —dillere destan kolyesi yerine— hurma lifleriden örülmüş kalın bir halat olduğu hâlde!

(Tebbet 5)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Esaretin emaresi boynunda liften örülmüş bir urganıyla, Tahrikte ileri gittiler. Hakkın geldiği gün gelirler onunla

(Tebbet 5)

Mehmet Türk Meali:

Hem de gerdanında (ziynet yerine) bükülmüş, sağlam bir halatla…1 *

(Tebbet 5)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onun (karısının) boynunda (da,) hurma kabuğundan (örülmüş) sert bir ip bulunacak.

(Tebbet 5)

Muhammed Esed Meali:

(o ki,) boynunda bükülmüş iplerden bir halat (taşır)!

(Tebbet 5)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Ve boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır.

(Tebbet 5)

Mustafa Çavdar Meali:

Ve hanımının boynunda ateşten bir ip olacak.

Bknz: (2/24) - (66/6) - (78/21)»(78/25)

(Tebbet 5)

Mustafa Çevik Meali:

3-5 O müşrik ve kâfire saldırganlık konusunda yardımcı olan karısı da, boynunda tasma ile sırtında cehenneme odun taşıyan biri olarak alevli ateşe kocasıyla birlikte atılacaktır.

(Tebbet 5)

Mustafa İslamoğlu Meali:

gerdanında (takı yerine sanki) çelikten bir halat (bulunacak).

(Tebbet 5)

Osman Okur Meali:

(4-5) Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

(Tebbet 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe atılacaktır).

(Tebbet 5)

Ömer Öngüt Meali:

Boynunda liften bükülmüş bir ip olduğu halde.

(Tebbet 5)

Ömer Sevinçgül Meali:

Boynunda bir urgan olacak ki sımsıkı!

(Tebbet 5)

Sadık Türkmen Meali:

Boynunda liften bükülmüş bir ip olduğu halde...

(Tebbet 5)

Seyyid Kutub Meali:

Boynunda sağlam hurma lifinden örülmüş bir ip bulunacaktır.

(Tebbet 5)

Suat Yıldırım Meali:

(4-5) Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak, o ateşe odun taşıyacak.

(Tebbet 5)

Süleyman Ateş Meali:

Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır.

(Tebbet 5)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Üstelik gerdanında liften bükülmüş bir ip bulunacaktır.

(Tebbet 5)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(2-5) Nitekim serveti de, kazandıkları da ona hiçbir fayda sağlamayacak ve çirkin söylentiler yayan kötü huylu karısıyla alevler saçan bir ateşe atılacak.

(Tebbet 5)

Şaban Piriş Meali:

Boynunda hurma lifinden bir ip ile..

(Tebbet 5)

Talat Koçyiğit Meali:

4-5 Boynunda liften yapılmış bir ip olduğu halde, odun hamalı olarak karısı da onunla birlikte o ateşe girecektir.

(Tebbet 5)

Tefhimul Kuran Meali:

Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olarak.

(Tebbet 5)

Ümit Şimşek Meali:

Boynunda liften örülmüş urganıyla.

(Tebbet 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden...

(Tebbet 5)