99. Zilzal Suresi / 4.ayet

İşte o gün yeryüzü lisanı hal ile olup biteni anlatacak.

Bknz: (50/16)»(50/17)(75/1)»(75/19)

Mustafa Çavdar Meali

Zilzal 4 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

O gün, bütün haberlerini anlatınca.

(Zilzal 4)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

O gün (yer), haberlerini (üzerinde işlenenlerin hepsini) anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Abdullah Parlıyan Meali:

İşte o gün yeryüzü bütün haberlerini ortaya dökecek.

(Zilzal 4)

Adem Uğur Meali:

İşte o gün (yer) haberlerini anlatır,

(Zilzal 4)

Ahmet Hulusi Meali:

İşte o süreçte haberlerini söyler.

(Zilzal 4)

Ahmet Tekin Meali:

O gün yer, kendisindeki bütün haberleri anlatır.

(Zilzal 4)

Ahmet Varol Meali

İşte o gün (yer) haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Ali Bulaç Meali:

O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O gün (arz, iyi ve kötü üzerinde ne işlendiğinin) haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Ali Rıza Sefa Meali:

O gün, haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Ali Ünal Meali:

İşte o gün yer, bütün haberlerini ortaya döker;

(Zilzal 4)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte yer, o gün neler yaptığını anlatır.

(Zilzal 4)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İşte o gün, yer, haberlerini söyler.

(Zilzal 4)

Bekir Sadak Meali:

(4-5) Iste o gun, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatir.

(Zilzal 4)

Besim Atalay Meali:

4,5. Tanrının yere vahyi dolayısiyle o, işte o gün olayları büsbütün anlatır birer birer

(Zilzal 4)

Celal Yıldırım Meali:

Yeryüzü o gün —Rabbi cna vahyettiği için— haberlerini anlatır da anlatır.

(Zilzal 4)

Cemal Külünkoğlu Meali:

4,5. İşte o gün (yeryüzü), Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri (olup biten her şeyi) anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Diyanet İşleri Eski Meali:

4,5. İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2, 3, 4, 5. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Edip Yüksel Meali:

İşte o gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Elmalılı Orjinal Meali:

O gün bütün haberlerini anlatır

(Zilzal 4)

Elmalılı Yeni Meali:

o gün, (yer) bütün haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Erhan Aktaş Meali:

İzin Günü[1], haberlerini anlatacak.[2]

1)Hesap sorma günü.
2)O gün yeryüzü hal diliyle olup biteni anlatacak.

(Zilzal 4)

Gültekin Onan Meali:

O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Hakkı Yılmaz Meali:

(4-6) İşte o gün yeryüzü, şüphesiz Rabbinin kendisine vahyetmesi sebebiyle tüm haberlerini bir bir söyler. O gün insanlar, amelleri gösterilsin/amellerini görsünler diye bölük bölük ortaya çıkacaklar.

(Zilzal 4)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

O gün yer, (üzerinde işlenenlere dair) haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Harun Yıldırım Meali:

O gün bütün haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Hasan Basri Çantay:

O gün (yer) bütün haberlerini anlatacakdır.

(Zilzal 4)

Hayrat Neşriyat Meali:

O gün (yer, bütün) haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(4-5) O gün, [yer] kendi haberini, kendisine RAB'binin vahiy etmesi sebebiyle bahseder.

(Zilzal 4)

Hüseyin Atay Meali:

4-5 İşte o gün, doğrusu, o, Rabbinin ona bildirdiğinin haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

İbni Kesir Meali:

İşte o gün; o, bütün haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

İlyas Yorulmaz Meali:

O gün insanının bütün yaptıkları kendisine haber verilir.

(Zilzal 4)

İskender Ali Mihr Meali:

O gün (izin günü), (arz) haberlerini anlatacak.

(Zilzal 4)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

o gün yeryüzü başından geçenleri anlatacak,

(Zilzal 4)

Kadri Çelik Meali:

O gün, (yer) haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Mahmut Kısa Meali:

İşte o Gün yeryüzü, üzerinde yaşanmış olan tüm olayları bir bir anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Zaman o gündür. Üstündeki her şeyi haber verir.

(Zilzal 4)

Mehmet Türk Meali:

4,5. İşte o gün yeryüzü, bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatacaktır.1*

(Zilzal 4)

Muhammed Celal Şems Meali:

(1-4) Yeryüzünün kendi depremiyle sarsılacağı, yerkürenin ağırlıklarını dışarı atacağı ve insanın, “Ne oluyor buna?” diyeceği zaman, o gün (yeryüzü) tüm (gizli) haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Muhammed Esed Meali:

o Gün yer, bütün haberlerini ortaya dökecek,

(Zilzal 4)

Mustafa Çavdar Meali:

İşte o gün yeryüzü lisanı hal ile olup biteni anlatacak.

Bknz: (50/16)»(50/17) - (75/1)»(75/19)

(Zilzal 4)

Mustafa Çevik Meali:

4-6 İşte O Gün, yeryüzü kendine vahyedilmiş olan görevini yerine getirip Rabbinin emrine boyun eğecek ve üzerinde olup biten her şeyi Allah’ın önceden bildirdiği gibi tek tek ortaya dökecek. Gizli hiçbir şey kalmayacak, kabirlerinden çıkarılan insanlar bölük bölük bir araya toplanacak ve dünya hayatlarını hangi amaç uğrunda tükettikleri kendilerine apaçık gösterilecek.

(Zilzal 4)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İşte o dehşet günü, yeryüzü dile gelip (şahit olduklarını) bir bir haber verecek;

(Zilzal 4)

Osman Okur Meali:

(4-5) İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O gün (yeryüzü) kendi haberlerini anlatıverir.

(Zilzal 4)

Ömer Öngüt Meali:

İşte o gün yer, üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir.

(Zilzal 4)

Ömer Sevinçgül Meali:

O gün yeryüzü kendindeki tüm sırları anlatır.

(Zilzal 4)

Sadık Türkmen Meali:

Işte o gün yer, kendi haberlerini (şahit olduklarını) anlatır.

(Zilzal 4)

Seyyid Kutub Meali:

İşte o gün yer haberlerini söyler,

(Zilzal 4)

Suat Yıldırım Meali:

İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır:

(Zilzal 4)

Süleyman Ateş Meali:

İşte o gün (yer), haberlerini söyler.

(Zilzal 4)

Süleymaniye Vakfı Meali:

O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(4-5) O Gün yer, Rabbinin emrine uyarak bütün haberlerini ortaya döker.

(Zilzal 4)

Şaban Piriş Meali:

O gün, haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Talat Koçyiğit Meali:

1-5 Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın "ona ne oluyor!" dediği zaman, işte o gün, Rabbinin kendisine vahyetmiş olması dolayısıyla, yer bütün haberlerini anlatır.

(Zilzal 4)

Tefhimul Kuran Meali:

O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

(Zilzal 4)

Ümit Şimşek Meali:

İşte o gün yeryüzü haberlerini anlatır.(1)*

(Zilzal 4)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.

(Zilzal 4)

Rashad Khalifa Meali:

On that day, it will tell its news.

(Zilzal 4)