99. Zilzal Suresi / 5.ayet

Çünkü bu olay Rabbinin ona vahyetmesiyle olacak.

Bknz: (36/65)(41/20)»(41/22)

Mustafa Çavdar Meali

Zilzal 5 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Çünkü Rabbin, vahyetmiştir, bildirmiştir ona.

(Zilzal 5)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. (Dünya’yı Allah konuşturmakta ve ona şahitlik yaptırmaktadır.)

(Zilzal 5)

Abdullah Parlıyan Meali:

Çünkü Rabbin ona öylece vahyetmiş ve bildirmiştir.

(Zilzal 5)

Adem Uğur Meali:

Rabbinin ona bildirmesiyle.

(Zilzal 5)

Ahmet Hulusi Meali:

Rabbinden ona vahiy ile.

(Zilzal 5)

Ahmet Tekin Meali:

Rabbinin, kendisine vahyile bildirmesi, emretmesi sebebiyle bütün haberleri anlatır.

(Zilzal 5)

Ahmet Varol Meali

Çünkü Rabbin (bunu) ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Ali Bulaç Meali:

Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Çünkü Rabbin O'na (anlatacağı şeyleri) vahy etmiştir.

(Zilzal 5)

Ali Rıza Sefa Meali:

Efendinin, ona bildirmesiyle.

(Zilzal 5)

Ali Ünal Meali:

Çünkü Rabbin bunu ona hususî bir dille bildirir.

(Zilzal 5)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Rabbi ona vahyetmiştir diye söyler. (Rabbinin emriyle hareket ettiğini anlatır.)

(Zilzal 5)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Bekir Sadak Meali:

(4-5) Iste o gun, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatir.

(Zilzal 5)

Besim Atalay Meali:

4,5. Tanrının yere vahyi dolayısiyle o, işte o gün olayları büsbütün anlatır birer birer

(Zilzal 5)

Celal Yıldırım Meali:

Yeryüzü o gün —Rabbi cna vahyettiği için— haberlerini anlatır da anlatır.

(Zilzal 5)

Cemal Külünkoğlu Meali:

4,5. İşte o gün (yeryüzü), Rabbinin kendisine bildirdiği haberleri (olup biten her şeyi) anlatacaktır.

(Zilzal 5)

Diyanet İşleri Eski Meali:

4,5. İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.

(Zilzal 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2, 3, 4, 5. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.

(Zilzal 5)

Edip Yüksel Meali:

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Elmalılı Orjinal Meali:

Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir

(Zilzal 5)

Elmalılı Yeni Meali:

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Erhan Aktaş Meali:

Çünkü Rabb'in ona vahyetmiştir.[1]

1)Böyle düzen koymuştur.

(Zilzal 5)

Gültekin Onan Meali:

Çünkü senin rabbin, ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Hakkı Yılmaz Meali:

(4-6) İşte o gün yeryüzü, şüphesiz Rabbinin kendisine vahyetmesi sebebiyle tüm haberlerini bir bir söyler. O gün insanlar, amelleri gösterilsin/amellerini görsünler diye bölük bölük ortaya çıkacaklar.

(Zilzal 5)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Çünkü Rabbin, ona (“konuş” diye) vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Harun Yıldırım Meali:

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Hasan Basri Çantay:

Çünkü Rabbi kendisine (o vech ile) vahyetmişdir.

(Zilzal 5)

Hayrat Neşriyat Meali:

Çünki Rabbin, (bunu) ona vahyetmiştir (emretmiştir).(1)*

(Zilzal 5)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(4-5) O gün, [yer] kendi haberini, kendisine RAB'binin vahiy etmesi sebebiyle bahseder.

(Zilzal 5)

Hüseyin Atay Meali:

4-5 İşte o gün, doğrusu, o, Rabbinin ona bildirdiğinin haberlerini anlatır.

(Zilzal 5)

İbni Kesir Meali:

Çünkü Rabbın kendisine vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

İlyas Yorulmaz Meali:

Rabbinin dünyada vahy ettiği gibi.

(Zilzal 5)

İskender Ali Mihr Meali:

Rabbinin ona vahyetmesi ile.

(Zilzal 5)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

çünkü çalabı onun gönlüne böyle bildirmiştir.

(Zilzal 5)

Kadri Çelik Meali:

Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Mahmut Kısa Meali:

Çünkü Rabb’in, ona böyle yapmasını emretmiştir.

(Zilzal 5)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Artık Rabb’in ona vahyeder, hepsi ortaya çıkar. Lazımdır artık o gün, yapılanların karşılığı divandır.

(Zilzal 5)

Mehmet Türk Meali:

4,5. İşte o gün yeryüzü, bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatacaktır.1*

(Zilzal 5)

Muhammed Celal Şems Meali:

Çünkü Rabbin, ona (böyle) vahiy etmiştir.

(Zilzal 5)

Muhammed Esed Meali:

Rabbinin vahyettiği şekilde.

(Zilzal 5)

Mustafa Çavdar Meali:

Çünkü bu olay Rabbinin ona vahyetmesiyle olacak.

Bknz: (36/65) - (41/20)»(41/22)

(Zilzal 5)

Mustafa Çevik Meali:

4-6 İşte O Gün, yeryüzü kendine vahyedilmiş olan görevini yerine getirip Rabbinin emrine boyun eğecek ve üzerinde olup biten her şeyi Allah’ın önceden bildirdiği gibi tek tek ortaya dökecek. Gizli hiçbir şey kalmayacak, kabirlerinden çıkarılan insanlar bölük bölük bir araya toplanacak ve dünya hayatlarını hangi amaç uğrunda tükettikleri kendilerine apaçık gösterilecek.

(Zilzal 5)

Mustafa İslamoğlu Meali:

zira senin Rabbin, ona (da emrini) vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Osman Okur Meali:

(4-5) İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.

(Zilzal 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Çünkü, şüphe yok Rabbin ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Ömer Öngüt Meali:

Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir.

(Zilzal 5)

Ömer Sevinçgül Meali:

Çünkü, Rabbin ona emretmiştir.

(Zilzal 5)

Sadık Türkmen Meali:

Çünkü rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Seyyid Kutub Meali:

Çünkü Rabbin ona vahiy ile herşeyi bildirmiştir.

(Zilzal 5)

Suat Yıldırım Meali:

Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder.

(Zilzal 5)

Süleyman Ateş Meali:

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir (onun için başından geçenleri anlatır).

(Zilzal 5)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Çünkü senin Rabbin ona bunları bildirmiş olacaktır.

(Zilzal 5)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(4-5) O Gün yer, Rabbinin emrine uyarak bütün haberlerini ortaya döker.

(Zilzal 5)

Şaban Piriş Meali:

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Talat Koçyiğit Meali:

1-5 Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın "ona ne oluyor!" dediği zaman, işte o gün, Rabbinin kendisine vahyetmiş olması dolayısıyla, yer bütün haberlerini anlatır.

(Zilzal 5)

Tefhimul Kuran Meali:

Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Ümit Şimşek Meali:

Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

(Zilzal 5)

Rashad Khalifa Meali:

That your Lord has commanded it.

(Zilzal 5)