Yeryüzü müthiş bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman.

Yine yeryüzü içindeki ağırlıkları dışarı fırlattığı zaman.

İnsan; "Ne oluyor buna?" Diye dehşete düştüğü zaman.

İşte o gün yeryüzü lisanı hal ile olup biteni anlatacak.

Çünkü bu olay Rabbinin ona vahyetmesiyle olacak.

O gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere bölükler halinde toplanacak.

Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu amel defterinde görecek.

Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu amel defterinde görecek.