Yeryüzü müthiş bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman.
Yine yeryüzü içindeki ağırlıkları dışarı fırlattığı zaman.
İnsan; "Ne oluyor buna?" Diye dehşete düştüğü zaman.
İşte o gün yeryüzü lisanı hal ile olup biteni anlatacak.
Çünkü bu olay Rabbinin ona vahyetmesiyle olacak.
O gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilmek üzere bölükler halinde toplanacak.
Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu amel defterinde görecek.
Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu amel defterinde görecek.