3. Ali İmran Suresi / 43.ayet

“Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et; rükû edenlerle birlikte rükû et!

Bknz: (4/124)»(4/125)(33/35)»(33/36)

Mustafa Çavdar Meali

Ali İmran 43 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ya Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan, rüku edenlerle rüku et demişti.

(Ali İmran 43)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Ey Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû edenlerle (Hakka boyun eğenlerle) birlikte rükû et" (diye ilham edilmişti).

(Ali İmran 43)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan, secdeye kapan ve O'nun önünde eğilenlerle birlikte eğil.”

(Ali İmran 43)

Adem Uğur Meali:

Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber sen de eğil.

(Ali İmran 43)

Ahmet Hulusi Meali:

"Ya Meryem, Rabbine kanit ol (huşu duyarak yaşa), secde et (Allah indinde varlığının yokluğunu hisset) ve rüku edenlerle rüku et (varlığında açığa çıkan Rabbinin Esma'sını hissederek itiraf et). "

(Ali İmran 43)

Ahmet Tekin Meali:

“Ey Meryem, Rabbinin divanında dur, itaate devam et, uzun uzun kıyamda durarak sorumluluk şuuruyla, namaz kıl, saygıda kusur etme, dinî, insanî ve vicdanî sorumluluklarını yerine getir, secdelere kapanarak, rükû ederek namaz kılanlarla beraber rükûa vararak namazlarını cemaatle kıl, saygıyla Allah'ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte sen de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katıl” demişlerdi.

(Ali İmran 43)

Ahmet Varol Meali

"Ey Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku eyle."

(Ali İmran 43)

Ali Bulaç Meali:

"Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et."

(Ali İmran 43)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ey Meryem! Rabbine ibadete devam et, secdeye kapan, ve rükû edenlerle beraber rükû' yap. (namaz kılanlarla namaz kıl). “

(Ali İmran 43)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Ey Meryem! Efendinin karşısında saygıyla dur, secde et ve eğilenlerle birlikte eğil!"

(Ali İmran 43)

Ali Ünal Meali:

“Meryem! Rabbinin huzurunda O’nun için elpençe divan dur, secdeye kapan ve O’nun önünde baş eğip rükûa varanlarla birlikte rükûa var!”

(Ali İmran 43)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ey Meryem! Rabbin için dua et, secde yap. (Kulluk için) eğilenlerle beraber eğil.”

(Ali İmran 43)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!"

(Ali İmran 43)

Bekir Sadak Meali:

«Ey Meryem! Rabbine gonulden boyun eg, secde et, ruku edenlerle birlikte ruku et.»

(Ali İmran 43)

Besim Atalay Meali:

Ey Meryem ! Tanrına kulluk edesin, secde edesin, rükû edenlerle rükû edesin»

(Ali İmran 43)

Celal Yıldırım Meali:

«Ey Meryem! saygı dolu bir gönülle huzurda durup Rabbine ibâdete devam et; secdeye kapan ve rükû' edenlerle beraber rükû'a var.

(Ali İmran 43)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun önünde) eğilenlerle birlikte eğil.”

(Ali İmran 43)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et."

(Ali İmran 43)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (O'nun huzurunda) rüku edenlerle beraber rüku et" demişlerdi.

(Ali İmran 43)

Diyanet Vakfı Meali:

Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber sen de eğil.

(Ali İmran 43)

Edip Yüksel Meali:

'Meryem, Rabbine teslim ol, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte eğil.'

(Ali İmran 43)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ya Meryem! rabbına divan dur, ve secdeye kapan ve rüku' edenlerle beraber rükua var

(Ali İmran 43)

Elmalılı Yeni Meali:

Ey Meryem, Rabbine divan dur, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!"

(Ali İmran 43)

Erhan Aktaş Meali:

Ey Meryem! Rabb'ine içtenlikle bağlan, secde et[1] ve rüku[2] edenlerle birlikte rüku et.

1)Saygı gösterip değerini takdir et.
2)Allah'a bağlılığı ortaya koymak, buyruklarına içtenlikle teslim olmak.

(Ali İmran 43)

Gültekin Onan Meali:

"Meryem, rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve ruku edenlerle birlikte rüku et."

(Ali İmran 43)

Hakkı Yılmaz Meali:

(42,43) Ve hani haberci âyetler. “Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz biri yaptı ve seni âlemlerin kadınlarına seçti. Ey Meryem! Rabbine saygılı ol, O'na boyun eğip teslimiyet göster ve Allah'ı birleyen erkeklerle beraber sen de Allah'ı birle!” demişlerdi.

(Ali İmran 43)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Ey Meryem! (Bu nimete şükür olması için) Rabbine gönülden itaat et, secde et. Rükû edenlerle beraber (cemaat hâlinde) rükû et.”

(Ali İmran 43)

Harun Yıldırım Meali:

“Ey Meryem Rabbine gönülden itaat et! Secde et ve rüku edenlerle beraber rüku et.”

(Ali İmran 43)

Hasan Basri Çantay:

"Ey Meryem huşu ile Rabbin divanına dur, secdeye kapan. (Allaha) rüku edenlerle beraber eğil (cemaatle namaz kıl).

(Ali İmran 43)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan, secde et ve rükû' edenlerle berâber rükû' et!”

(Ali İmran 43)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Ey Meryem, RAB'bin için boyun eğ, Secde et ve Rüku edenlerle birlikte Rüku et.

(Ali İmran 43)

Hüseyin Atay Meali:

Ey Meryem! Rabbine boyun eğ, secde et, rükû edenlerle beraber rükû et!" demişlerdi.

(Ali İmran 43)

İbni Kesir Meali:

Ey Meryem, huşu ile Rabbının divanına dur. Secdeye kapan. Rüku edenlerle birlikte rüku et.

(Ali İmran 43)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Ey Meryem! Rabbine gönülden yönel, secde et ve saygı ile eğilenlerle birlikte sende saygı ile eğil.”

(Ali İmran 43)

İskender Ali Mihr Meali:

Ey Meryem! Rabbin için kânitîn ol (Rabb'inin huzurunda huşû ile dur) ve secde et ve rukû edenlerle birlikte rukû et.

(Ali İmran 43)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

«Ey Meryem! Çalabınm karşısında el bağla, yere kapan, eğilenlerle birlikte eğil.»

(Ali İmran 43)

Kadri Çelik Meali:

“Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et.”

(Ali İmran 43)

Mahmut Kısa Meali:

“Ey Meryem! Rabb’ine gönülden bağlılıkla kulluk et,O’nun huzurunda secdeye kapan ve Rablerinin huzurunda saygıyla eğilen diğer müminlerle birlikte, sen de saygıyla eğil!”

(Ali İmran 43)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Artık, Ya Meryem Rabbine itaat et, secde et. Rüku et, rüku edenlerle beraber.

(Ali İmran 43)

Mehmet Türk Meali:

42,43. Bir zamanlar melekler: “Ey Meryem! Allah, (kulları arasından) seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni, bütün dünya kadınlarına tercih etti.1 Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan, ona secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et.”2 demişlerdi.*

(Ali İmran 43)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Ey Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan ve yalnız tek İlâh’a ibadet edenlerle birlikte ibadet et!”

(Ali İmran 43)

Muhammed Esed Meali:

Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun önünde) eğilenlerle birlikte eğil."

(Ali İmran 43)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Ey Meryem, rabbine karşı saygıyla ayakta dur, ona secde et, Tanrıya kulluk için öne doğru eğilenlerle birlikte sen de eğil".

(Ali İmran 43)

Mustafa Çavdar Meali:

“Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et; rükû edenlerle birlikte rükû et!

Bknz: (4/124)»(4/125) - (33/35)»(33/36)

(Ali İmran 43)

Mustafa Çevik Meali:

42-43 Melekler Meryem’e de “Ey Meryem! Allah seni seçti, günahlardan uzak tutup tertemiz kıldı ve tüm kadınlardan üstün bir makama yükseltti. Ey Meryem! Sen de Rabbine yürekten bağlan, layıkıyla kulluk edip secde ve rükû edenlerle birlikte secde ve rükû et” diyerek Allah’ın emirlerini ilettiler.

(Ali İmran 43)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun huzurunda) eğilenlerle birlikte eğil!"

(Ali İmran 43)

Osman Okur Meali:

Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et!

(Ali İmran 43)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ey Meryem! Rabbin için itaate devam et, secde kıl, rükûya varanlarla rükûya var.»

(Ali İmran 43)

Ömer Öngüt Meali:

“Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et. ”

(Ali İmran 43)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Ey Meryem! Rabbinin huzurunda tam bir saygıyla ayakta dur, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte sen de eğil!”

(Ali İmran 43)

Sadık Türkmen Meali:

“ey meryem! Rabbine divan/kıyam dur. Secde et ve (O’nun huzurunda), rükû edenlerle beraber rüku et” demişlerdi.

(Ali İmran 43)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Meryem Rabbinin huzurunda saygı ile dur. Secdeye kapan ve rükua varanlarla birlikte sen de rükua var.

(Ali İmran 43)

Suat Yıldırım Meali:

"Meryem! Saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rüku edenlerle beraber rüku et."

(Ali İmran 43)

Süleyman Ateş Meali:

"Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber eğil!"

(Ali İmran 43)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ey Meryem! Sahibine içten boyun eğ, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!"[1]

1) "rüku edenlerle birlikte rüku et!" yani namazını cemaatle kıl.  

(Ali İmran 43)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secdeye kapan ve O'nun önünde eğilenlerle sen de eğil."

(Ali İmran 43)

Şaban Piriş Meali:

-Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, ruku edenlerle birlikte ruku et!

(Ali İmran 43)

Talat Koçyiğit Meali:

"Ey Meryem! Rabbının huzurunda dur; secde et; ve rükû edenlerle birlikte rükû et."

(Ali İmran 43)

Tefhimul Kuran Meali:

«Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et.»

(Ali İmran 43)

Ümit Şimşek Meali:

“Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygı ile dur, secdeye kapan, rükû edenlerle beraber sen de eğil.”

(Ali İmran 43)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygıyla el bağla. Secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et."

(Ali İmran 43)

Rashad Khalifa Meali:

"O Mary, you shall submit to your Lord, and prostrate and bow down with those who bow down."

(Ali İmran 43)