7. Araf Suresi / 180.ayet

En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimleri ile dua edin. O’nun isimleri konusunda sapanları bırakın. Nasıl olsa onlar zamanı geldiğinde yaptıklarının cezasını görecekler.

Bknz: (17/110)(20/8)(59/24)

Mustafa Çavdar Meali

Araf 180 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Güzel adlar, Allah'ındır, o adlarla dua edin ona ve onun adlarını başka anlamlara çekenleri, o adları başkalarına verenleri, onu, ona layık olmayan adlarla çağıranları bırakın, onlar, yaptıklarının cezasını görecekler.

(Araf 180)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edip yalvarın. O'nun isimleri (ve işleri) hakkında 'aykırılığa (ve uygunsuz yorumlara ) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.

(Araf 180)

Abdullah Parlıyan Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. O halde Allah'a o güzel isimleriyle dua edin. O'nun isimlerinin anlamını, eğip büken kimselerden uzak durun. Böyleleri yapıp ettiklerinden dolayı, er geç cezalandırılacaklardır.

(Araf 180)

Adem Uğur Meali:

En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.

(Araf 180)

Ahmet Hulusi Meali:

Esma ül Hüsna Allah'ındır (o isimlerin işaret ettiği özellikler, TEK, SAMED Allah'a işaret eder... Dolayısıyla bu isimler ve bu isimlerin işaret ettiği anlamlar sadece O'nundur; beşer anlayışıyla kayıt altına girmez. Nitekim Mu'minun: 91'de: SubhanAllahi amma yasıfun = onların vasıflamalarından Allah münezzehtir, buyurulur)! O'na isimlerin manalarıyla yönelin... O'nun Esma'sında ilhada sapanları (şirke düşenleri) terk edin! Yapmakta olduklarının karşılığını göreceklerdir.

(Araf 180)

Ahmet Tekin Meali:

Esmâü'l-hüsna, en güzel isimler Allah'ındır. O'na, o güzel isimlerle zikir ve dua edin, O'nun isimlerine, dil uzatan Allahsızları, mülhidleri terkedin. Onlar işlemekte oldukları amellerin cezasına çarptırılacaklar.

(Araf 180)

Ahmet Varol Meali

En güzel isimler Allah'ındır. O'na onlarla dua edin ve O'nun isimleri hakkında aykırılığa sapanları bırakın [13]. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.*

(Araf 180)

Ali Bulaç Meali:

İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkara) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.

(Araf 180)

Ali Fikri Yavuz Meali:

En güzel isimler (Esmâ-i Hüsna), Allah'ındır. O halde Allah'a bu isimlerle dua edin. Onun isimlerinde (Aziz'den, putları için Uzza kelimesini çıkararak) sapıklık edenleri terk edin. Yarın kıyamette onlar, yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Ali Rıza Sefa Meali:

En güzel isimler, Allah'a özgüdür. Artık, O'na, onlarla yakarışlarda bulunun. O'nun İsimlerini saptıranları bırakın. Yaptıklarının cezasını yakında çekeceklerdir.

(Araf 180)

Ali Ünal Meali:

Mutlak manâda ve kusursuz derecede güzel isimler Allah’ındır; O’nu bu isimlerle çağırın ve O’na onlarla dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan saparak, (O’nu O’na ait olmayan isimlerle, buna mukabil, edindikleri sahte ilâhları ise O’nun isimleriyle çağıranları) terkedin ve onlara hiç önem vermeyin. Onlar, her ne yapıyorlarsa onun karşılığını göreceklerdir.

(Araf 180)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah’ın çok güzel isimleri vardır. O isimler ile Allah’ı çağır. İsimleri hakkında sapanları bırak, yaptıkları şeyler onlara ceza olarak verilecektir.

(Araf 180)

Bayraktar Bayraklı Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle O'na dua ediniz! Uygun olmayan isimlerle O'nu isimlendirenleri terkediniz! Onlar yapmakta olduklarının cezasını yakında çekeceklerdir.

(Araf 180)

Bekir Sadak Meali:

En guzel isimler Allah'indir, O'na o isimlerle dua edin, O'nun isimleri konusunda egrilige sapanlari birakin. Onlar yaptiklarinin cezasini goreceklerdir.

(Araf 180)

Besim Atalay Meali:

Allahın en güzel adları vardır, onunla çağırasınız, onun adlarında iğri yola gidenleri bırakın yaptıkları işlerden ceza göreceklerdir

(Araf 180)

Celal Yıldırım Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. O halde siz O'nu o güzel isimleriyle çağırın (duâ ve ibâdet edin); O'nun isimleri hakkında sapıtıp yanlış yolu seçenleri bırakın, ileride onlar yapageldiklerinin cezasını göreceklerdir.

(Araf 180)

Cemal Külünkoğlu Meali:

En güzel isimler/sıfatlar Allah'a aittir. Öyleyse, o güzel isimlerle yalnız O'na dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın (onlardan uzak durun). Böyleleri yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır!

(Araf 180)

Diyanet İşleri Eski Meali:

En güzel isimler Allah'ındır, O'na o isimlerle dua edin, O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.

(Araf 180)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.

(Araf 180)

Diyanet Vakfı Meali:

En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.  *

(Araf 180)

Edip Yüksel Meali:

En güzel isimler ALLAH'ındır; öyleyse O'nu onlarla çağırın. O'nun isimlerini tahrif edenleri bırakın; yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Elmalılı Orjinal Meali:

Halbuki Allahındır en güzel isimler (esmai husna) onun için siz ona onlarla çağırın ve onun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri bırakın, yarın onlar yaptıklarının cezasını çekecekler

(Araf 180)

Elmalılı Yeni Meali:

Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Onun için siz O'nu onlarla çağırın ve O'nun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri bırakın. Yarın onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Erhan Aktaş Meali:

En iyi isimler[1] Allah'ındır. Öyleyse O'nu, onlarla çağırın. Ona yakışmayan isimlerle çağıran kimseleri bırakın. Onlar, yaptıklarının cezasını görecekler.

1)İyi ile güzel aynı şey değildir. En güzel isimler şeklinde yapılan çeviriler yanlıştır. "İyi" sözcüğü, niteliği, kaliteyi, üstünlüğü yani özellik ifade ederken, güzel sözcüğü görüntüyü, dış görünüşü ifade etmektedir. Söz konusu "iyi isimler", Allah'ın sahip olduğu nitelikleri ifade etmektedir. Ayette geçen "husna" iyi demektir. Arapçada güzel, "cemil" demektir.

(Araf 180)

Gültekin Onan Meali:

İsimlerin en güzeli Tanrı'nındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığı (ve inkara) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.

(Araf 180)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse O'nu onlarla çağırın. O'nun isimlerinde eğriliğe sapanları da terk edin. Onlar yapmakta olduklarının karşılığını yakında görecekler.

(Araf 180)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

En güzel isimler Allah’ındır. (Öyleyse) bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimlerinde ilhada/eğriliğe sapanları (kendi hâllerine) bırakın. Yaptıklarının cezasını göreceklerdir.

(Araf 180)

Harun Yıldırım Meali:

En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na bunlarla dua edin. O’nun isimlerinde ayrılığa düşenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasını yakında göreceklerdir.

(Araf 180)

Hasan Basri Çantay:

En güzel isimler Allahındır. O halde Ona bunlarla düa edin. Onun isimlerinden eğri (ve aykırı) yola gidenleri bırakın. Onlar, yapmakda olduklarının cezasına uğratılacaklardır.

(Araf 180)

Hayrat Neşriyat Meali:

Esmâü'l-Hüsnâ (en güzel isimler) ise Allah'ındır! Öyleyse O'na onlarla duâedin;(1) ve O'nun isimleri hakkında haktan (meyledip) sapanları bırakın! (Onlar,) yakında yapmakta olduklarının karşılığını göreceklerdir.*

(Araf 180)

Hubeyb Öndeş Meali: /

En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona onlarla [o isimlerle] dua edin. Onun isimleri hakkında [yanlışa] meyil edenleri bırakın. Onlar bulunmakta oldukları eylemleri sebebiyle karşılıklarını alacaklardır.

(Araf 180)

Hüseyin Atay Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. O'na o isimlerle yakarın. Onun isimleri hususunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.

(Araf 180)

İbni Kesir Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar, yaptıklarının cezalarını göreceklerdir.

(Araf 180)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bütün güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a bu güzel isimlerle çağrı (dua) yapın. Allah'ın isimleri hakkında taşkınlık yapanları bırakın, yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklar.

(Araf 180)

İskender Ali Mihr Meali:

En güzel isimler Allah’ındır, artık O’na onunla (esmaları ile) dua ediniz! Allah’ın isimlerini (mânâsını) saptıranları terket! Yapmış oldukları şeyden dolayı yakında cezalandırılacaklar.

(Araf 180)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

En güzel adlar Allah'ınkilerdir. Onun için siz Allah'a o adlarla yalvarın. Allah'ın adlarını yamutanları bırakın. Onlar bu ettiklerinin karşılığını göreceklerdir.

(Araf 180)

Kadri Çelik Meali:

En güzel isimler sadece Allah'ındır. O'na o isimlerle dua edin. O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.*

(Araf 180)

Mahmut Kısa Meali:

En mükemmel özellikler, en güzel nitelikler ve isimler Allah’ındır; öyleyse O’na, bu güzel isimlerle seslenerek duâ edin! O’nun sıfat veisimleri hakkında yanlış yola sapanları ve onların bâtıl inançlarını terk edin! Allah’ı tanımayıp O’na eksik ve çirkin sıfatlar yakıştıranlar, yaptıklarının cezasını eninde sonunda çekecekler! Evet, cehennem için yaratılmış bunca gâfillere, sapıklara karşılık:

(Araf 180)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Filhakika en güzel isimler Allah'ındır. Öyle ise onlarla dua edin sizler. Adını başka anlamlara çekenleri bırakın. Yaptıklarının cezasını görecekler.

(Araf 180)

Mehmet Türk Meali:

Ve en güzel isimler, Allah’a aittir. Artık Ona (yalnız) o güzel isimleriyle duâ edin. Onun isimlerini saptıranları1 terk edin. Onlar yaptıklarının cezâsını ileride mutlaka çekeceklerdir.*

(Araf 180)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bütün güzel isimler Allah’ındır. O’na o (isimler) ile dua edin. O’nun isimleri hakkında doğru yoldan ayrılıp, yalan sözler söyleyenleri bırakın. Onlara, yaptıklarının cezası verilecektir.

(Araf 180)

Muhammed Esed Meali:

Yetkinlik ve kusursuzluğa dair nitelikler (yalnızca) Allaha aittir. Öyleyse, bu niteliklerle artık yalnız Allahı çağırın. Ve Onun niteliklerinin anlamını eğip büken kimselerden uzak durun: Böyleleri yapıp ettiklerinden ötürü er geç cezalandırılacaklardır!

(Araf 180)

Mustafa Çavdar Meali:

En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimleri ile dua edin. O’nun isimleri konusunda sapanları bırakın. Nasıl olsa onlar zamanı geldiğinde yaptıklarının cezasını görecekler.

Bknz: (17/110) - (20/8) - (59/24)

(Araf 180)

Mustafa Çevik Meali:

En güzel isimler ve mükemmelliklerin tümü Allah’a mahsustur. Allah insanı da mükemmel bir hayat nizamına uymaya davet etmektedir. O halde O’nun davetine yönelin. Allah, davetinden yüz çevirenlerle, onu bulandırmaya çalışanlardan yaptık larının hesabını sorup cezalarını verecektir.

(Araf 180)

Mustafa İslamoğlu Meali:

En güzel nitelikler ve tüm mükemmelikler Allah'a mahsustur. Artık O'na yalvarıp yakarın ve O'nun yüceltilmesinde haktan sapan kimselerden uzak durun! Onlar, zamanı gelince yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır.

(Araf 180)

Osman Okur Meali:

En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.

(Araf 180)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

En güzel isimler Allah Teâlâ'ya mahsustur. O'na o isimler ile duada bulunun ve O'nun isimlerinde haktan ayrılan kimseleri terkediniz. Onlar işler oldukları şeylere göre cezaya uğrayacaklardır.

(Araf 180)

Ömer Öngüt Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. O halde Allah'a o güzel isimlerle duâ edin. O'nun isimleri hususunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yakında yaptıklarının cezalarını göreceklerdir.

(Araf 180)

Ömer Sevinçgül Meali:

En güzel isimler Allah’ındır. Allah’a bu isimlerle yakarın. Onun isimleri konusunda sapıklık edenleri bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler.

(Araf 180)

Sadık Türkmen Meali:

En güzel İSİMLER Allah’ındır. Öyleyse, O’na bunlarla dua edin/O’nu bunlarla anın! O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terkedin! Onlar yaptıkları şeylerin cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Seyyid Kutub Meali:

En güzel isimler Allah'ınkilerdir. O'na o isimler ile dua ediniz. O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları sapıklıkları ile başbaşa bırakınız. Onlar yaptıklarının cezasını ilerde çekeceklerdir.

(Araf 180)

Suat Yıldırım Meali:

En güzel isimler Allah'ındır, o halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Süleyman Ateş Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o (güzel isim)lerle du'a edin ve O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın; onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Süleymaniye Vakfı Meali:

En güzel isimler (özellikler) Allah'ın isimleridir. O'na, onlarla yalvarın. Allah'ın isimleri konusunda sınırları aşanları[1] bırakın. Onlar, ettiklerinin cezasını bulacaklardır."

1) Allah'ın kızı dedikleri Lat, Menat ve Uzza isimlerini, Allah'ın isimlerini yamultarak uydurmuşlardır. Ellah isminden Ellat, El-Aziz isminden el-Uzza ve Allah'ın el-Mennan isminden de Menat'ı türetmişlerdir (Celaluddin es-Suyuti, Tefsir'ul-Celaleyn). İnsanlarda bu tür türetmeler olur. Mesela Cemil'in kızı, Cemile, Kamil'in kızı Kamile, Halid'in kızı Halide olabilir ama Allah, hiçbir açıdan insana benzetilemeyeceği için O'nun isimleri ile ilgili böyle şeyler yapılamaz.

(Araf 180)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

En mükemmel nitelikler Allah'ındır. Öyleyse O'na o niteliklerle yalvarın. O'nun niteliklerini tahrif edenlerden uzak durun. Çünkü onlar, yaptıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir.

(Araf 180)

Şaban Piriş Meali:

En güzel isimler Allah'ındır. O'na o isimleri ile dua edin. O'nun isimleri konusunda sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.

(Araf 180)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah'ın güzel isimleri vardır; O'na bu isimlerle duâ edin. O'nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terke din. Onlar, yapmış olduklarının cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Tefhimul Kuran Meali:

İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkâra) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.

(Araf 180)

Ümit Şimşek Meali:

En güzel isimler Allah'ındır; siz Ona bu isimlerle dua edin.(26) Onun isimleri hakkında doğru yoldan ayrılanları ise bırakın. Onlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.*

(Araf 180)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

En güzel isimler Allah'ındır; O'na onlarla dua edin. O'nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezasını çekeceklerdir.

(Araf 180)

Rashad Khalifa Meali:

To GOD belongs the most beautiful names; call upon Him therewith, and disregard those who distort His names. They will be requited for their sins.

(Araf 180)