17. İsra Suresi / 110.ayet

De ki: “İster Allah diyerek dua edin, ister Rahman diyerek dua edin.(1) O’na, bu isimlerden hangisiyle yalvarırsanız yalvarın bütün güzel isimler Allah’a aittir.(2) Ama duada/namazda ne sesini yükselt ne de tamamen kıs. Bunun ikisi arasında bir yol tut.(3)

Bknz: 1(2/285)»(2/286)(3/8)»(3/9)(23/109) – 2(7/180)(20/8)(59/24) – 3(7/55)(7/204)»(7/205)

Mustafa Çavdar Meali

İsra 110 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

De ki: İster Allah Adıyla dua edin, ister rahman adıyla, hangi adla dua ederseniz edin, gerçekten de bütün güzel adlar, onundur ve namazında pek yüksek sesle okuma, sesini pek de yavaşlatma, ikisinin arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

De ki: “İster ‘Allah’ diye çağırıp yalvarın, ister ‘Rahman’ diye çağırıp yalvarın; hangisi ile (dua edip) yakarırsanız (olur), en güzel isimler O’nundur.” Namazında da sesini çok yükseltme, çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.

(İsra 110)

Abdullah Parlıyan Meali:

De ki: İster Allah adıyla dua edin, ister Rahman adıyla, hangi adla dua ederseniz, hepsi birdir. Gerçekten bütün güzel isimler ve nitelikler O'nundur. Namazında da sesini pek yükseltme, sesini pek de kısma, ikisinin arasında bir ses tonu tut.

(İsra 110)

Adem Uğur Meali:

De ki: "İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır." Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.

(İsra 110)

Ahmet Hulusi Meali:

De ki: "'Allah' diye yönelin veya 'Rahman' diye yönelin! Hangi anlayış ile yönelseniz, El Esma ül Hüsna O'na aittir (Esma ül Hüsna ile işaret olunan hep aynı TEK! TEK'in değişik özelliklerine işaret eden isimler; illa "HU")! Salatında sesini yükseltme, onu gizleyip kısma da; ikisi arası bir yol tut. "

(İsra 110)

Ahmet Tekin Meali:

“İster Allah diye ibadet ve dua edin. İster Rahman diye ibadet ve dua edin. Hangisiyle ibadet ve dua ederseniz edin, bütün güzel isimler, Esma-i Hüsna O'nundur.” diye ilan et. Namazını kılarken bağırarak okuma. Çok gizli de okuma. İkisinin arası bir yol seç.*

(İsra 110)

Ahmet Varol Meali

De ki: "İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırsanız sonuçta en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini çok yükseltme çok da kısma. Bu ikisinin arasında (orta) bir yol tut.*

(İsra 110)

Ali Bulaç Meali:

De ki: "Allah, diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.

(İsra 110)

Ali Fikri Yavuz Meali:

De ki: “-İster, Allah deyip dua edin, ister Rahman deyin; hangisini derseniz, onundur en güzel isimler (Esma-i Hüsnâ), Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizleme. Bu ikisinin arasını bir yol tut. (Ebû Cehil, Peygamber Efendimizin Ya Allah!... Ya Rahman!, diye dua ettiğini işitince: “- Bizi iki ilâha ibadet etmekten alıkoyuyor, halbuki kendisi başka bir ilâha dua ediyor.” demiş ve bu âyet-i kerime, bunun üzerine nâzil olmuştur).

(İsra 110)

Ali Rıza Sefa Meali:

De ki: "İsterseniz, Allah diyerek çağırın; isterseniz, Bağışlayan diyerek çağırın. Hangisiyle çağırırsanız; en güzel isimler, O'na özgüdür.[223] Namazında, sesini çok yükseltme, çok da kısma; ikisi arasında bir yol tut!"

223)"En güzel isimler, O'na özgüdür!" bildirimi, 7:180, 20:8, 59:24 ayetlerinde tıpkısı sözcüklerle tekrarlanır.

(İsra 110)

Ali Ünal Meali:

(Rasûlüm,) de ki: “O’na ister Allah diyerek dua edin, ister Rahmân diyerek dua edin. Hangi ismiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler O’nundur ve O, her ismin nihayetsiz güzel mertebelerinde tecelli eder. Namazında ise sesini çok yükseltme ve bütün bütün de kısma; bu ikisi ortasında bir yol takip et.

(İsra 110)

Bahaeddin Sağlam Meali:

De ki: “İster Allah diye çağırın, ister Rahman. Hangisiyle dua ederseniz, işte bütün güzel isimler O’nundur. Namazında okuduklarını tam sesli okuma, tam sessiz de kalma. İkisinin arasında bir yol tut.”

(İsra 110)

Bayraktar Bayraklı Meali:

De ki: "İster Allah deyiniz, ister Rahman deyiniz! Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler, O'na aittir. Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut!"

(İsra 110)

Bekir Sadak Meali:

De ki: «Ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en guzel isimler O'nundur.» Namaz kilarken sesini yukseltme, gizli de okuma, ikisi ortasinda bir yol tut.

(İsra 110)

Besim Atalay Meali:

De ki: «Tanrınıza gerek Allah deyiniz, gerek esirgeyen deyin, hangisiyle çağırsanız da, bütün güzel adlar O'nun içindir, namazda sesini yükseltmiyesin, çokça da kısmayasın, ikisi arası bir yol tutasın»

(İsra 110)

Celal Yıldırım Meali:

De ki: İster «Allah» deyin, ister «Rahman» deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, onu pek kısma, bu ikisi arasında bir yol (bir ses tonu) tut.

(İsra 110)

Cemal Külünkoğlu Meali:

De ki: “(Rabbinize) ister ‘Allah' diye dua edin, ister ‘Rahman' diye yalvarın (yeter ki dualarınıza birilerini karıştırmayın). Hangisiyle dua ederseniz edin, nihayet (O birdir ve) en güzel isimler (sıfatlar) O'nundur.” Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Diyanet İşleri Eski Meali:

De ki: "İster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur." Namaz kılarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasında bir yol tut.

(İsra 110)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.

(İsra 110)

Diyanet Vakfı Meali:

De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır.» Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.

(İsra 110)

Edip Yüksel Meali:

De ki: 'İster ALLAH diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız, tüm güzel isimler O'nundur. ' Namazında ne ilan et, ne de gizle; ikisinin arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Elmalılı Orjinal Meali:

De ki; Allah diyin rahman diyin hangisini deseniz hep onundur o en güzel isimler; bununla beraber salatında pek bağırma, pek de gizleme ikisinin arası bir yol tut!

(İsra 110)

Elmalılı Yeni Meali:

De ki: "Allah deyin, Rahman deyin; hangisini derseniz, hep O'nundur, o en güzel isimler." Bununla beraber namazında çok bağırma, çok da gizleme; ikisinin arası bir yol tut.

(İsra 110)

Erhan Aktaş Meali:

De ki: "İster Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın en iyi isimler O'nundur. Salatında[1] sesini ne fazla yükselt ne de fazla kıs. Bu ikisi arasında bir yol tut.

1)Duanda.

(İsra 110)

Gültekin Onan Meali:

De ki: "Tanrı", diye çağırın, "Rahman" diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.

(İsra 110)

Hakkı Yılmaz Meali:

De ki: “Allah diye çağırın veyahut Rahmân diye çağırın. Hangi şeyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler O'nundur. Salâtı [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmanı; toplumu aydınlatmaya çalışmanı] açıkça yapma, gizli de yapma. Ve bu ikisi arasında bir yol ara.”

(İsra 110)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

De ki: “İster Er-Rahmân (diyerek Allah’a) dua edin, ister Allah diye. Hangi (isimle) dua ederseniz edin, en güzel isimler O’nundur. Namazda sesini ne çok yükselt ne de çok kıs. Bu ikisi arasında bir yol tut.”

(İsra 110)

Harun Yıldırım Meali:

De ki: "İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır." Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.

(İsra 110)

Hasan Basri Çantay:

De ki: "Gerek Allah diye (ad verib) çağırın, gerek Rahman diye (habibim) (ad verib) çağırın, hangisi ile çağırırsanız nihayet en güzel isimler Onundur". Namazında pek bağırma, sesini o kadar kısma da. İkisinin arası bir yol tut.

(İsra 110)

Hayrat Neşriyat Meali:

De ki: “İster Allah diye duâ edin, ister Rahmân diye duâ edin! Hangisiyle duâ etseniz, işte en güzel isimler O'nundur.” (Ey Habîbim!) Namazında sesini çok yükseltme; onda o kadar da gizleme; bu (ikisi)nin arasında bir yol tut!

(İsra 110)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"(Dua ettiğiniz yaratıcıya) Allah ismi verin¹ veya Rahman ismi verin. Hangisini verirseniz verin, en güzel isimler onundur." de. Namazında/ibadet yerinde² (sesini) çok açma ve onu (sesini) kısma. Bunun [bu ikisinin] arasında bir yol ara.

(İsra 110)

Hüseyin Atay Meali:

De ki: "İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O nündür." Yakarışında sesini yükseltme, sesini pek de kısma, ikisi ortası bir yol bul.

(İsra 110)

İbni Kesir Meali:

De ki: İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini derseniz deyin ; en güzel isimler O'nun içindir. Namazında sesini yükseltme de, gizleme de. İkisi arasında bir yol bul.

(İsra 110)

İlyas Yorulmaz Meali:

Deki “İster Allah diye çağırın (dua edin), ister Rahman diye çağırın, aynıdır. Nasıl çağırırsanız çağırın, bütün güzel isimler ona aittir. Namazında (veya dua ederken) çok fazla sesini yükseltme, çokta fazla sesini kısma, ikisi arasında bir yol tut.

(İsra 110)

İskender Ali Mihr Meali:

De ki: “Allah diye çağırın veya Rahmân diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi O’nun Esmaül Hüsnası’dır (Allah’ın en güzel isimleridir).” Namazında (sesini) yükseltme ve onu (sesini) alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut.

(İsra 110)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

De ki: «İster Allah diye çağırın, ister Acıyıcı diye çağırın, ne diye çağırırsanız çağırın en güzel adlar Allah'ınkilerdir.» Yalvarırken de ne yüksek sesle yalvar, ne de alçak sesle. İkisinin ortasını bul.

(İsra 110)

Kadri Çelik Meali:

De ki: “İster Allah deyin, ister Rahman deyin; hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur.” Namazında sesini çok yükseltme, onda çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.*

(İsra 110)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Müslüman! Farklı kültürlere, dillere, ırklara, renklere sahip tüm insanlığa evrensel İslâm inancını duyurmak ve Allah’ı hangi isim ve sıfatlarla anmak gerektiğini onlara öğretmek üzere de ki: “O’na ister “Allah” diye dua edin, ister “Rahmân” diye veya isterseniz bunlar dışında, “Rab, Kadîr, Azîz, Alîm, Hakîm... gibi O’na yaraşır başka güzel isimlerle dua edin; bunlardan hangisiyle duâ ederseniz edin fark etmez, çünkü yücelik ve güzellik ifâde eden bütün üstün nitelikler, bütün güzel isimler O’nundur.” Yeter ki, O’na duâ ederken —özellikle de namaz kılarken— gösteriş veya saygısızlık ifâde edebilecek tavır ve davranışlardan uzak durun: Bir de, namaz kılarken sesini çok yükseltme, çok fazla da kısma; bu ikisi arasında orta bir yol tut.

(İsra 110)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İster Allah adıyla dua edin, ister Rahman adıyla ne ile çağırırsanız hepsi birdir. Sonunda en güzel isimler O'nundur. Duanda sesini yüksek ve kısık yapma

(İsra 110)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed! Onlara): “(İster) Allah diye duâ edin, (ister) Rahman diye duâ edin. Hangisi ile çağırırsanız (çağırın) sonunda en güzel isimler Onundur.” de. (Sen de) namaz kılarken sesini çok yükseltme, gizli de okuma, bu ikisi arasında bir yol tut.1*

(İsra 110)

Muhammed Celal Şems Meali:

De ki: “İster Allah (adıyla) çağırın, ister Rahman (adıyla) çağırın. Hangi (adla) çağırırsanız (çağırın,) en güzel isimler O’nundur.” Namazını ne (çok) yüksek sesle, ne (de çok) alçak sesle (eda et.) İkisi arasında bir yol bul.

(İsra 110)

Muhammed Esed Meali:

De ki: "İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye: O'nu hangi isimle çağırırsanız çağırın, (O hep Birdir; ve) bütün güzel ve üstün nitelikler O'nundur". (O'na dua et, ama) duanda sesini fazla yükseltme, çok fazla alçaltma da, ikisinin ortası bir yol tut;

(İsra 110)

Mustafa Çavdar Meali:

De ki: “İster Allah diyerek dua edin, ister Rahman diyerek dua edin.(1) O’na, bu isimlerden hangisiyle yalvarırsanız yalvarın bütün güzel isimler Allah’a aittir.(2) Ama duada/namazda ne sesini yükselt ne de tamamen kıs. Bunun ikisi arasında bir yol tut.(3)

Bknz: 1(2/285)»(2/286) - (3/8)»(3/9) - (23/109) - 2(7/180) - (20/8) - (59/24) - 3(7/55) - (7/204)»(7/205)

(İsra 110)

Mustafa Çevik Meali:

De ki: “İster Allah diyerek, ister Rahman diyerek dua edin, Allah’ın isimlerinden hangisi ile dua ederseniz edin, bilesiniz ki en güzel isimler Allah’ındır. O’na dua ederken ve namaz kılarken sesinizi ne çok yükseltin, ne de çok kısın, ikisi arasında bir yol tutun.”

(İsra 110)

Mustafa İslamoğlu Meali:

De ki: "İster Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye: O'na hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın, ama unutmayın ki en güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler O'na mahsustur!" İmdi (ey muhatap), sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt, ne de aşırı kıs; bu ikisi arasında dengeli bir yol tut;

(İsra 110)

Osman Okur Meali:

De ki: “(Rabbinize) ister ‘Allah' diye dua edin, ister ‘Rahman' diye yalvarın (yeter ki dualarınıza birilerini karıştırmayın). Hangisiyle dua ederseniz edin, nihayet (O birdir ve) en güzel isimler (sıfatlar) O'nundur.” Namazında (veya duanda) sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

De ki: «Allah diye dua edin, Rahmân diye dua edin, hangisiyle dua etseniz nihâyet en güzel isimler O'na mahsustur». Ve namazında sesini pek ziyâde kaldırma, ve onu büsbütün de kısma ve bunun arasında bir yol talep et.

(İsra 110)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! De ki: “İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisi ile çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. ” Namazında sesini yükseltme, sesini o kadar da kısma, ikisi arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Ömer Sevinçgül Meali:

“İster Allah diye, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler hep onundur!” de. Namazında ‘ya da yalvarışında’ sesini ne çok yükselt, ne de çok alçalt, bunların arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Sadık Türkmen Meali:

De ki: “İster ‘Allah’ diye çağırın veya ister ‘Rahman’ diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız (çağırın), sonunda en güzel isimler O’nundur.” Namazında sesini çok yükseltme ve pek de kısma, bu ikisi arasında bir yol tut!..

(İsra 110)

Seyyid Kutub Meali:

De ki; «Onu ister «Allah» diye çağırın, ister «Rahman» diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namazda sesini fazla yükseltme, fazla da kısık tutma, bu ikisi arasında bir yol tut.»

(İsra 110)

Suat Yıldırım Meali:

De ki: "Dua ederken ister "Allah" ister "Rahman" diye hitab edin. Hangisini deseniz en güzel isimler hep O'nundur!" Namazında sesini pek yükseltme, ama iyice de kısma, ikisinin arası bir yol tut.

(İsra 110)

Süleyman Ateş Meali:

De ki: "İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırsanız en güzel isimler O'nundur." Namazında pek bağırma, pek de sesini gizleme, bu ikisinin arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Süleymaniye Vakfı Meali:

De ki "İster Allah diye çağırın, ister Rahman[1] diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler (sıfatlar) Allah'a aittir." Namazında sesini yükseltme, onu alçak sesle de yapma; ikisinin arasında bir yol tut[2].

1)İyiliği sonsuz.
2)Gündüz namazları ile gece namazlarının kılınırken, hangi ses seviyesinde olunacağı İsra 17/110 ve  Araf 7/205'te bildirilmiştir.

(İsra 110)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

De ki: "İster Allah diye yalvarın, ister Rahman diye. O'na hangi isimle yalvarırsanız yalvarın farketmez. Çünkü en mükemmel niteliklere sahip olan ancak O'dur." O'na yalvarırken sesini ne fazla yükselt, ne de fazla kıs. İkisinin arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Şaban Piriş Meali:

De ki: -İster Allah diyerek dua edin, ister Rahman diyerek. Hangisiyle dua ederseniz edin, çünkü en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma! İkisinin arasında bir yol tut.

(İsra 110)

Talat Koçyiğit Meali:

(Ey Muhammed!) De ki: "İster Allah'a dua edin, ister Rahmana dua edin; hangisiyle dua ederseniz, en güzel isimler O'nundur". Namazda kıraatini çok yükseltme; gizli de okuma. Bunun arasında orta bir yol bul.

(İsra 110)

Tefhimul Kuran Meali:

De ki: «'Allah', diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur.» Namazında sesini çok yükseltme, onda çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse.

(İsra 110)

Ümit Şimşek Meali:

De ki: İster Allah diye, ister Rahmân diye dua edin. Hangisiyle dua edecek olsanız, en güzel isimler Onundur.(16) Namazda sesini fazla yükseltme, büsbütün de kısma; ikisi arasında bir yol tut.*

(İsra 110)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmaül Hüsna O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut."

(İsra 110)

Rashad Khalifa Meali:

Say, "Call Him GOD, or call Him the Most Gracious; whichever name you use, to Him belongs the best names." You shall not utter your Contact Prayers (Salat) too loudly, nor secretly; use a moderate tone.

(İsra 110)